1)Невыездная внеплановая электронная проверка: сущность, особенности назначения и проведения// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 102–105.Завантажити
2)Загальна характеристика детермінантів злочинності в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 106–111.Завантажити
3)Типологічні особливості мусульманського права в контексті акультурації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 112–123.Завантажити
4)Цивільно-правова правосуб’єктність суб’єктів системи місцевого самоврядування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 124–129.Завантажити
5)Щодо методів взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 130–135.Завантажити
6)Особливості об’єктивної сторони вимагання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 136–144.Завантажити
7)Поняття ефективності адміністративно-правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 14–18.Завантажити
8)Чинники рефлексивного мислення при допиті// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 145–149.Завантажити
9)Бібліотеки як підрозділи навчальних закладів, що надають додаткові освітні послуги// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 150–155.Завантажити
10)Подолання системної корупції як засадничої стратегії забезпечення підприємницької безпеки в умовах тінізації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 156–160.Завантажити
11)Кримінологічні засади забезпечення громадської безпеки та громадського порядку: від стабільності до кризових ситуацій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 161–166.Завантажити
12)Зарубежный опыт взаимодействия полиции с другими подразделениями охраны правопорядка// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 167–174.Завантажити
13)Гарантії діяльності страхових організацій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 175–180.Завантажити
14)Проблеми ефективності реалізації державної антикорупційної політики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 181–186.Завантажити
15)Форми взаємодії поліції (міліції) та громадськості у попередженні насильства у сім’ї: за матеріалами законодавства держав-членів СНД// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 187–191.Завантажити
16)Протидія злочинам неповнолітніх, як форма кримінально-правового захисту прав дітей// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 19–23.Завантажити
17)Сутність, стан та ознаки необхідної оборони// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 192–197.Завантажити
18)Теоретико-правова характеристика трудових правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 198–202.Завантажити
19)Реалізація права на ґендерну ідентичність в Україні та Російській Федерації: наслідки авторитарної ідеології чи національний консерватизм?// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 203–208.Завантажити
20)Об’єкт незаконного розголошення лікарської таємниці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 209–215.Завантажити
21)Виборчі технології: організаційно-правові аспекти взаємодії державної влади та електорату в Україні на початку XX століття// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 216–222.Завантажити
22)Мета та завдання діяльності Державної служби охорони при МВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 223–227.Завантажити
23)Окремі питання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у банківській сфері// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 228–232.Завантажити
24)Теоретико-правові проблеми становлення та розвитку юридичної відповідальності за інформаційні правопорушення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 233–237.Завантажити
25)Актуальні проблеми забезпечення конституційних прав людини при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 238–242.Завантажити
26)Организация деятельности полиции: региональный аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 24–32.Завантажити
27)Особливості адміністративно-правового режиму державної реєстрації суб’єктів господарювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 243–247.Завантажити
28)Суспільне мовлення в інформаційній парадигмі «третьої хвилі»: порівняльно-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 248–253.Завантажити
29)Правовий аналіз поняття заміни невідбутої частини покарання більш м’яким// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 254–258.Завантажити
30)Правове регулювання господарських відносин за участю Служби безпеки України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 259–263.Завантажити
31)Соціально-правова природа диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 264–270.Завантажити
32)Поняття і сутність права працівників на судовий захист// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 271–275.Завантажити
33)Порівняльно-правовий аналіз законодавства Казахстану та України, яке регулює інформаційну діяльність телерадіоорганізацій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 276–285.Завантажити
34)Практика та рішення Європейського суду з прав людини як джерела права в судовій практиці України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 286–293.Завантажити
35)Філософсько-правовий вимір просторового буття людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 294–298.Завантажити
36)Спецiальнi способи захисту права на комеpцiйне (фipмове) найменування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 299–303.Завантажити
37)Місце договору про зміну черговості одержання права на спадкування в системі цивільно-правових договорів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 304–309.Завантажити
38)Зміст і напрями правової роботи вищих навчальних закладів у сучасних умовах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 310–316.Завантажити
39)Правові основи діяльності товариських судів та їх роль в укріпленні службової дисципліни працівників міліції Української РСР// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 317–322.Завантажити
40)Историография страхового дела в Украине в период Новой экономической политики (1921–1929 гг.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 323–327.Завантажити
41)Речове-правове співвідношення будівлі та розташованих в ній нежитлових приміщень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 328–332.Завантажити
42)Впровадження негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальне процесуальне законодавство України як інституту спеціальних слідчих дій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 33–38.Завантажити
43)Участь громадськості у протидії постпенітенціарному рецидиву злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 333–337.Завантажити
44)Поняття інформаційного забезпечення органів прокуратури України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 338–341.Завантажити
45)Співвідношення кодифікації трудового законодавства з іншими формами систематизації права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 342–346.Завантажити
46)Систематизація законодавства про дисципліну праці як важливий чинник його ефективності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 347–349.Завантажити
47)Державний лад і право Давніх Афін// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 350–361.Завантажити
48)Правова природа права інтелектуальної власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 362–368.Завантажити
49)Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 369–372.Завантажити
50)Оптимізація механізму застосування заходів адміністративного впливу у сфері спеціального водокористування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 373–377.Завантажити
51)Сучасний стан захисту прав дітей// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 378–381.Завантажити
52)Форми забезпечення громадської безпеки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 382–386.Завантажити
53)Щодо правового статусу державного партнера у державно-приватному партнерстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 387–394.Завантажити
54)Співвідношення правових режимів службової таємниці та персональних даних// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 39–43.Завантажити
55)Поняття соціально-шкідливої інформації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 395–399.Завантажити
56)Кримінально-правова охорона нормальної діяльності органів та установ пенітенціарної служби України за законодавством Київської Русі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 400–405.Завантажити
57)Поняття та види злочинів у сфері фізичної культури та спорту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 406–411.Завантажити
58)Особливості адміністративно-правового статусу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 412–417.Завантажити
59)Громадський контроль у сфері надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ: проблемні питання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 418–421.Завантажити
60)Щодо питання про правосуб’єктність сторін нормативного договору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 422–425.Завантажити
61)Правове регулювання взаємодії органів державної виконавчої влади та громадськості у галузі використання і охорони водних об’єктів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 426–430.Завантажити
62)Визуальное (зрительное) прайвеси// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 431–438.Завантажити
63)Оптимізація системи суб’єктів нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 439–442.Завантажити
64)Міжнародні стандарти локальної демократії та місцева публічна влада// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 44–49.Завантажити
65)Система принципів контролю за діяльністю органів прокуратури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 443–449.Завантажити
66)Особливості тактики огляду місця події за фактом травмування на залізничному транспорті// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 450–455.Завантажити
67)Щодо укладення, зміни та припинення трудових договорів у Королівстві Іспанія// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 456–459.Завантажити
68)Взаємодія під час досудового розслідування економічних злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 460–465.Завантажити
69)Формування поняття господарського спору в контексті належної господарської юрисдикції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 466–472.Завантажити
70)К вопросу гармонизации законодательства Украины и ЕС в сфере коммерческого посредничества// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 473–478.Завантажити
71)Окремі питання застосування строків накладення адміністративних стягнень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 479–483.Завантажити
72)Цілепокладання в системі органів кримінальної юстиції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 484–489.Завантажити
73)Окремі питання оцінки недопустимості доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 490–496.Завантажити
74)Щодо можливості сприйняття тварини як суб’єкта цивільних прав: деякі загальнотеоретичні аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 497–501.Завантажити
75)Взаємозв’язок прав і обов’язків військовослужбовців військових формувань з правоохоронними функціями// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 50–54.Завантажити
76)Охорона і захист цивільних прав саморегулівними організаціями// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 502–509.Завантажити
77)Окремі напрямки протидії контрабанді як транснаціональному організованому злочину оперативно-розшуковими засобами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 510–515.Завантажити
78)Роль адміністративного законодавства у правовому регулюванні відносин, пов’язаних з персональними даними// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 516–521.Завантажити
79)Щодо формування кадрового резерву в органах прокуратури України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 522–525.Завантажити
80)Форма державного устрою як матриця соціального розвитку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 526–531.Завантажити
81)Засоби державно-правового регулювання якості надання туристичних послуг// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 532–536.Завантажити
82)Нормативно-правове регулювання отримання судовим експертом винагороди за проведення судової експертизи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 537–541.Завантажити
83)Система органів управління закордонними справами України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 542–548.Завантажити
84)Рецензія на монографію О.І. Зозулі «Конституційно-правовий статус Адміністрації Президента України»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 549–551.Завантажити
85)Набуття майнових прав інтелектуальної власності за конкурсом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 55–58.Завантажити
86)Ґрунтовне дослідження адміністративно-правового регулювання фінансових послуг в Україні: рецензія на монографію І.В. Солошкіної «Фінансові послуги в Україні: адміністративно-правове регулювання»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 552–553.Завантажити
87)Рівність як форма вираження буття фізичної особи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 59–66.Завантажити
88)Сутнісні аспекти правової політики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 67–71.Завантажити
89)Діяльність оперативних підрозділів по виявленню та припиненню злочинів у сфері грального бізнесу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 7–13.Завантажити
90)Латентність злочинності та шляхи її подолання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 72–74.Завантажити
91)Організація діяльності та кадрова політика міліції УСРР у 1926–1930 роках// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 75–79.Завантажити
92)Призначення, різновиди та процедура податкового обліку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 80–86.Завантажити
93)Система гарантій забезпечення прав громадян у податковій сфері// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 87–92.Завантажити
94)Окремі питання нормотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 93–96.Завантажити
95)Заходи протидії органів внутрішніх справ України втягненню дітей до незаконної дитячої праці, у злочинну та іншу антигромадську діяльність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 97–101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід