1) Невыездная внеплановая электронная проверка: сущность, особенности назначения и проведения // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 102–105.
2) Загальна характеристика детермінантів злочинності в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 106–111.
3) Типологічні особливості мусульманського права в контексті акультурації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 112–123.
4) Цивільно-правова правосуб’єктність суб’єктів системи місцевого самоврядування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 124–129.
5) Щодо методів взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 130–135.
6) Особливості об’єктивної сторони вимагання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 136–144.
7) Поняття ефективності адміністративно-правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 14–18.
8) Чинники рефлексивного мислення при допиті // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 145–149.
9) Бібліотеки як підрозділи навчальних закладів, що надають додаткові освітні послуги // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 150–155.
10) Подолання системної корупції як засадничої стратегії забезпечення підприємницької безпеки в умовах тінізації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 156–160.
11) Кримінологічні засади забезпечення громадської безпеки та громадського порядку: від стабільності до кризових ситуацій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 161–166.
12) Зарубежный опыт взаимодействия полиции с другими подразделениями охраны правопорядка // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 167–174.
13) Гарантії діяльності страхових організацій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 175–180.
14) Проблеми ефективності реалізації державної антикорупційної політики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 181–186.
15) Форми взаємодії поліції (міліції) та громадськості у попередженні насильства у сім’ї: за матеріалами законодавства держав-членів СНД // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 187–191.
16) Протидія злочинам неповнолітніх, як форма кримінально-правового захисту прав дітей // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 19–23.
17) Сутність, стан та ознаки необхідної оборони // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 192–197.
18) Теоретико-правова характеристика трудових правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 198–202.
19) Реалізація права на ґендерну ідентичність в Україні та Російській Федерації: наслідки авторитарної ідеології чи національний консерватизм? // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 203–208.
20) Об’єкт незаконного розголошення лікарської таємниці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 209–215.
21) Виборчі технології: організаційно-правові аспекти взаємодії державної влади та електорату в Україні на початку XX століття // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 216–222.
22) Мета та завдання діяльності Державної служби охорони при МВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 223–227.
23) Окремі питання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у банківській сфері // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 228–232.
24) Теоретико-правові проблеми становлення та розвитку юридичної відповідальності за інформаційні правопорушення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 233–237.
25) Актуальні проблеми забезпечення конституційних прав людини при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 238–242.
26) Организация деятельности полиции: региональный аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 24–32.
27) Особливості адміністративно-правового режиму державної реєстрації суб’єктів господарювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 243–247.
28) Суспільне мовлення в інформаційній парадигмі «третьої хвилі»: порівняльно-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 248–253.
29) Правовий аналіз поняття заміни невідбутої частини покарання більш м’яким // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 254–258.
30) Правове регулювання господарських відносин за участю Служби безпеки України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 259–263.
31) Соціально-правова природа диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 264–270.
32) Поняття і сутність права працівників на судовий захист // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 271–275.
33) Порівняльно-правовий аналіз законодавства Казахстану та України, яке регулює інформаційну діяльність телерадіоорганізацій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 276–285.
34) Практика та рішення Європейського суду з прав людини як джерела права в судовій практиці України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 286–293.
35) Філософсько-правовий вимір просторового буття людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 294–298.
36) Спецiальнi способи захисту права на комеpцiйне (фipмове) найменування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 299–303.
37) Місце договору про зміну черговості одержання права на спадкування в системі цивільно-правових договорів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 304–309.
38) Зміст і напрями правової роботи вищих навчальних закладів у сучасних умовах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 310–316.
39) Правові основи діяльності товариських судів та їх роль в укріпленні службової дисципліни працівників міліції Української РСР // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 317–322.
40) Историография страхового дела в Украине в период Новой экономической политики (1921–1929 гг.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 323–327.
41) Речове-правове співвідношення будівлі та розташованих в ній нежитлових приміщень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 328–332.
42) Впровадження негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальне процесуальне законодавство України як інституту спеціальних слідчих дій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 33–38.
43) Участь громадськості у протидії постпенітенціарному рецидиву злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 333–337.
44) Поняття інформаційного забезпечення органів прокуратури України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 338–341.
45) Співвідношення кодифікації трудового законодавства з іншими формами систематизації права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 342–346.
46) Систематизація законодавства про дисципліну праці як важливий чинник його ефективності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 347–349.
47) Державний лад і право Давніх Афін // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 350–361.
48) Правова природа права інтелектуальної власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 362–368.
49) Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 369–372.
50) Оптимізація механізму застосування заходів адміністративного впливу у сфері спеціального водокористування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 373–377.
51) Сучасний стан захисту прав дітей // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 378–381.
52) Форми забезпечення громадської безпеки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 382–386.
53) Щодо правового статусу державного партнера у державно-приватному партнерстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 387–394.
54) Співвідношення правових режимів службової таємниці та персональних даних // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 39–43.
55) Поняття соціально-шкідливої інформації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 395–399.
56) Кримінально-правова охорона нормальної діяльності органів та установ пенітенціарної служби України за законодавством Київської Русі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 400–405.
57) Поняття та види злочинів у сфері фізичної культури та спорту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 406–411.
58) Особливості адміністративно-правового статусу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 412–417.
59) Громадський контроль у сфері надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ: проблемні питання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 418–421.
60) Щодо питання про правосуб’єктність сторін нормативного договору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 422–425.
61) Правове регулювання взаємодії органів державної виконавчої влади та громадськості у галузі використання і охорони водних об’єктів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 426–430.
62) Визуальное (зрительное) прайвеси // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 431–438.
63) Оптимізація системи суб’єктів нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 439–442.
64) Міжнародні стандарти локальної демократії та місцева публічна влада // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 44–49.
65) Система принципів контролю за діяльністю органів прокуратури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 443–449.
66) Особливості тактики огляду місця події за фактом травмування на залізничному транспорті // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 450–455.
67) Щодо укладення, зміни та припинення трудових договорів у Королівстві Іспанія // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 456–459.
68) Взаємодія під час досудового розслідування економічних злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 460–465.
69) Формування поняття господарського спору в контексті належної господарської юрисдикції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 466–472.
70) К вопросу гармонизации законодательства Украины и ЕС в сфере коммерческого посредничества // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 473–478.
71) Окремі питання застосування строків накладення адміністративних стягнень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 479–483.
72) Цілепокладання в системі органів кримінальної юстиції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 484–489.
73) Окремі питання оцінки недопустимості доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 490–496.
74) Щодо можливості сприйняття тварини як суб’єкта цивільних прав: деякі загальнотеоретичні аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 497–501.
75) Взаємозв’язок прав і обов’язків військовослужбовців військових формувань з правоохоронними функціями // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 50–54.
76) Охорона і захист цивільних прав саморегулівними організаціями // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 502–509.
77) Окремі напрямки протидії контрабанді як транснаціональному організованому злочину оперативно-розшуковими засобами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 510–515.
78) Роль адміністративного законодавства у правовому регулюванні відносин, пов’язаних з персональними даними // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 516–521.
79) Щодо формування кадрового резерву в органах прокуратури України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 522–525.
80) Форма державного устрою як матриця соціального розвитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 526–531.
81) Засоби державно-правового регулювання якості надання туристичних послуг // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 532–536.
82) Нормативно-правове регулювання отримання судовим експертом винагороди за проведення судової експертизи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 537–541.
83) Система органів управління закордонними справами України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 542–548.
84) Рецензія на монографію О.І. Зозулі «Конституційно-правовий статус Адміністрації Президента України» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 549–551.
85) Набуття майнових прав інтелектуальної власності за конкурсом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 55–58.
86) Ґрунтовне дослідження адміністративно-правового регулювання фінансових послуг в Україні: рецензія на монографію І.В. Солошкіної «Фінансові послуги в Україні: адміністративно-правове регулювання» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 552–553.
87) Рівність як форма вираження буття фізичної особи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 59–66.
88) Сутнісні аспекти правової політики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 67–71.
89) Діяльність оперативних підрозділів по виявленню та припиненню злочинів у сфері грального бізнесу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 7–13.
90) Латентність злочинності та шляхи її подолання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 72–74.
91) Організація діяльності та кадрова політика міліції УСРР у 1926–1930 роках // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 75–79.
92) Призначення, різновиди та процедура податкового обліку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 80–86.
93) Система гарантій забезпечення прав громадян у податковій сфері // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 87–92.
94) Окремі питання нормотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 93–96.
95) Заходи протидії органів внутрішніх справ України втягненню дітей до незаконної дитячої праці, у злочинну та іншу антигромадську діяльність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2014. - № 1 .— С. 97–101.
 
Пошук в електроному каталозі