1)Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 рр.) : в 3 т. – Т. 1 : Міністерство внутрішніх справ за доби УНР та Української Держави (1917–1920 рр.) / [М. Г. Вербенський, О. Н. Ярмиш, Т. О. Проценко та ін.] ; Держ. н.-д. ін-т МВС України. – Київ : [ДНДІ МВС України], 2012. – 686 с.// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— Завантажити
3)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— Завантажити
4)Історико-правові погляди І. Є. Енгельмана// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.10-16.Завантажити
5)Методологічні засади забезпечення системи інформаційної безпеки та її складової – захисту інформаційних ресурсів// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.103-109.Завантажити
6)Особливості виявлення правоохоронцями зловживань при обігу нафтопродуктів// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.109-114.Завантажити
7)Окремі питання нормативного закріплення мети і завдань кримінального провадження щодо неповнолітніх як засіб відображення його охоронної спрямованості// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.114-119.Завантажити
8)Стан злочинності на території східних областей України у другій половині 50-х років ХХ ст.// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.120-126.Завантажити
9)Соціальна обумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь у сфері нотаріальної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.126-131.Завантажити
10)Про проблему визначення категорії «заробітна плата»// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.132-138.Завантажити
11)Взаємопов’язаність правочинів як окрема ознака значного правочину господарського товариства// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.139-144.Завантажити
12)Співвідношення понять «відумерла спадщина» та «безхазяйне майно»// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.144-149.Завантажити
13)Використання договору комерційної концесії промисловими підприємствами// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С. 149-153.Завантажити
14)Професійна ідентифікація у структурі процесу професіоналізації правоохоронців// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.154-158.Завантажити
15)Інститут оскарження судових рішень у правовій системі Гетьманщини// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.16-20.Завантажити
16)Особливості взаємодії суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С. 21-28.Завантажити
17)Права громадян на об’єкт адміністративно-правового захисту органами державної влади// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.28-33.Завантажити
18)Місце кримінально-виконавчої інспекції в системі органів Державної кримінально-виконавчої служби України// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.34-39.Завантажити
19)Адміністративні порушення міграційного законодавства: поняття, ознаки, елементи складу// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.39-45.Завантажити
20)Організація контролю в органах прокуратури України як передумова підвищення ефективності їх діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.46-50.Завантажити
21)Державна судова адміністрація України: стан, система термінів// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— C?51-55/Завантажити
22)Адміністративно-правове регулювання обігу зброї в Республіці Білорусь// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С. 56-60.Завантажити
23)Міжнародні акти з питань кримінально-правового захисту прав дітей// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.6-10.Завантажити
24)Адміністративна відповідальність пішоходів як засіб забезпечення безпеки дорожнього руху// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.60-64.Завантажити
25)Щодо проблеми визначення кримінально караних форм сепаратизму// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.65-70.Завантажити
26)Особливості початку досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених у Збройних силах України// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.70-76.Завантажити
27)Питання визначення початкового моменту кримінально-правової охорони життя людини// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.76-80.Завантажити
28)Поняття і види традицій та звичаїв в системі заходів запобігання злочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.80-85.Завантажити
29)Світова та українська практика боротьби з кіберзлочинністю// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.85-89.Завантажити
30)Принципи належності електронних доказів, отриманих із мобільних пристроїв// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.89-95.Завантажити
31)Співвідношення обмеження волі та пробації: зарубіжний досвід// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.95-99.Завантажити
32)Загальноправові цілі, завдання і основні напрямки забезпечення громадської безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.99-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід