1) Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 рр.) : в 3 т. – Т. 1 : Міністерство внутрішніх справ за доби УНР та Української Держави (1917–1920 рр.) / [М. Г. Вербенський, О. Н. Ярмиш, Т. О. Проценко та ін.] ; Держ. н.-д. ін-т МВС України. – Київ : [ДНДІ МВС України], 2012. – 686 с. // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .—
2) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .—
3) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .—
4) Історико-правові погляди І. Є. Енгельмана // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.10-16.
5) Методологічні засади забезпечення системи інформаційної безпеки та її складової – захисту інформаційних ресурсів // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.103-109.
6) Особливості виявлення правоохоронцями зловживань при обігу нафтопродуктів // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.109-114.
7) Окремі питання нормативного закріплення мети і завдань кримінального провадження щодо неповнолітніх як засіб відображення його охоронної спрямованості // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.114-119.
8) Стан злочинності на території східних областей України у другій половині 50-х років ХХ ст. // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.120-126.
9) Соціальна обумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь у сфері нотаріальної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.126-131.
10) Про проблему визначення категорії «заробітна плата» // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.132-138.
11) Взаємопов’язаність правочинів як окрема ознака значного правочину господарського товариства // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.139-144.
12) Співвідношення понять «відумерла спадщина» та «безхазяйне майно» // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.144-149.
13) Використання договору комерційної концесії промисловими підприємствами // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С. 149-153.
14) Професійна ідентифікація у структурі процесу професіоналізації правоохоронців // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.154-158.
15) Інститут оскарження судових рішень у правовій системі Гетьманщини // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.16-20.
16) Особливості взаємодії суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С. 21-28.
17) Права громадян на об’єкт адміністративно-правового захисту органами державної влади // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.28-33.
18) Місце кримінально-виконавчої інспекції в системі органів Державної кримінально-виконавчої служби України // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.34-39.
19) Адміністративні порушення міграційного законодавства: поняття, ознаки, елементи складу // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.39-45.
20) Організація контролю в органах прокуратури України як передумова підвищення ефективності їх діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.46-50.
21) Державна судова адміністрація України: стан, система термінів // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— C?51-55/
22) Адміністративно-правове регулювання обігу зброї в Республіці Білорусь // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С. 56-60.
23) Міжнародні акти з питань кримінально-правового захисту прав дітей // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.6-10.
24) Адміністративна відповідальність пішоходів як засіб забезпечення безпеки дорожнього руху // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.60-64.
25) Щодо проблеми визначення кримінально караних форм сепаратизму // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.65-70.
26) Особливості початку досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених у Збройних силах України // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.70-76.
27) Питання визначення початкового моменту кримінально-правової охорони життя людини // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.76-80.
28) Поняття і види традицій та звичаїв в системі заходів запобігання злочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.80-85.
29) Світова та українська практика боротьби з кіберзлочинністю // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.85-89.
30) Принципи належності електронних доказів, отриманих із мобільних пристроїв // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.89-95.
31) Співвідношення обмеження волі та пробації: зарубіжний досвід // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.95-99.
32) Загальноправові цілі, завдання і основні напрямки забезпечення громадської безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52) .— С.99-103.
 
Пошук в електроному каталозі