1)Розвиток кодифікаційного процесу в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— Завантажити
2)Проблема делимитации морских пространств Украины с Румынией и Россией// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— Завантажити
3)Юридическая природа толкования норм права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— Завантажити
4)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— Завантажити
5)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— Завантажити
6)Поліція в системі попереднього розслідування за судовою реформою 1864 р.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 102-107.Завантажити
7)Кристалізація радянської моделі адміністрування в контексті боротьби більшовиків за владу в Україні у 1917 р.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 107-111.Завантажити
8)Кадрова політика в органах внутрішніх справ у повоєнний період (1946-1953 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 111-115.Завантажити
9)Національні відносини на півдні України 60 - 80-х рр. ХХ ст. в світлі сучасного етнодержавознавства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 115-122.Завантажити
10)Конституция Автономной Республики Крым и решение концептуальных проблем статуса автономной республики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 12-16.Завантажити
11)Перший конституційний акт Директорії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 122-126.Завантажити
12)Правила для студентів університетів Російської імперії: проблеми історії та історіографії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 126-131.Завантажити
13)Академік С. С. Дністрянський і проблеми української правничої термінології// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 132-137.Завантажити
14)Історичні аспекти формування правосвідомості в тоталітарному суспільстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 137-141.Завантажити
15)О легитимности Крымского краевого правительства С. Сулькевича (июнь - ноябрь 1918 г.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 141-145.Завантажити
16)Реорганізація міської поліції у великих містах України в 70-рр. ХІХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 146-151.Завантажити
17)Організація міліції України за часи Великої вітчизняної війни// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 151-157.Завантажити
18)Організація та діяльність санітарно-адміністративного відділу при харківській губернській міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 157-162.Завантажити
19)Роль і місце відомчих закладів освіти в системі кадрового забезпечення органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 163-167.Завантажити
20)Государственная деятельность гетмана П. Скоропадского в оценке курсантов Крымского факультета Университета внутренних дел// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 167-171.Завантажити
21)Особенности правосознания у жителей Украины// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 17-18.Завантажити
22)Проблемы социально-психологической адаптации курсантов вузов МВД к служебной деятельности в Северо-причерноморском регионе Украины// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 172-173.Завантажити
23)О месте органов досудебного следствия Украины: история, опыт и проблемы реформирования// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 18-27.Завантажити
24)Співвідношення "соціальної держави" і "держави благоденства"// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 27-30.Завантажити
25)Накази виборців як акти прямого народовладдя (історико-теоретичний аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 3-8.Завантажити
26)Деякі аспекти подолання правового нігілізму в посттоталітарному суспільстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 31-35.Завантажити
27)Вдосконалення правового регулювання робочого часу та відхилень від його нормальної тривалості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 35-40.Завантажити
28)Использование сводок происшествий в криминалистических и криминологических исследованиях// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 41-43.Завантажити
29)К вопросу о правовом регулировании рабочего времени в учебных заведениях системы МВД// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 44-46.Завантажити
30)Місце юридичних джерел права в правовій системі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 47-51.Завантажити
31)К вопросу о понятиях "государственный контроль", "государственный надзор" в системе права Украины// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 51-54.Завантажити
32)Лобізм - реальність сучасного процесу законотворення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 55-58.Завантажити
33)Понятие субъектов административной юрисдикции Украины// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 58-62.Завантажити
34)Філософсько-правовий аналіз професійної деформації працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 63-66.Завантажити
35)Влияние личности на развитие права в украинском государстве// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 67-68.Завантажити
36)Генеза ідеї громадського суспільства в українській політико-правовій думці кінця ХІХ - початку ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 69-82.Завантажити
37)Компетенція місцевих рад щодо забезпечення законності та правопорядку в Україні (серед. 40-х - серед. 50-х рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 82-86.Завантажити
38)С. С. Крым - выдающийся деятель Таврического губернского земства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 86-92.Завантажити
39)Может ли уголовное право быть не карательным?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 9-11.Завантажити
40)Правовий стан спеціальних військових підрозділів у структурі правоохоронних органів української держави (квітень-грудень 1918 р.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 92-97.Завантажити
41)Военизация милиции УССР в конце 1921 - начале 1922 гг.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 97-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід