1)Проблеми підготовки кадрів до виконання обов’язків в нових соціально-економічних умовах в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— Завантажити
2)Діяльність правоохоронних органів щодо протидії тероризму та нейтралізації терористів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— Завантажити
3)Про формування національної екологічної мережі в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— Завантажити
4)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— Завантажити
5)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— Завантажити
6)Криміналістичне забезпечення боротьби з організованою контрабандною діяльністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 101-105Завантажити
7)Проблеми вдосконалення податкового законодавства та засоби протидії в боротьбі з транснаціональною злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 106-109Завантажити
8)Роль засобів масової інформації в боротьбі з транснаціональною злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 109-111Завантажити
9)Адміністративно-правові заходи щодо протидії крадіжкам та незаконному вивезенню (увезенню) культурних цінностей// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 111-117.Завантажити
10)Зарубіжний досвід діяльності податкових органів та перспективи співробітництва в сфері боротьби з порушеннями законодавства у галузі оподаткування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 118-122.Завантажити
11)Про можливість застосування кримінально-правового заохочення як засобу боротьби з контрабандою наркотичних засобів і психотропних речовин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 122-125Завантажити
12)Попередження корупції в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 125-130Завантажити
13)Захист прав людини у контексті боротьби з транснаціональною злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 13-16Завантажити
14)Соціально-психологічні аспекти динаміки «телефонного тероризму»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 130-132.Завантажити
15)«Синдром струсу немовляти». Злочинець біля колиски// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 132-141Завантажити
16)Сводка происшествий как источник информации о преступлениях, совершаемых путем взрыва// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 141-146Завантажити
17)Інформація як об’єкт правового і технічного захисту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 146-151Завантажити
18)Проблеми підготовки кадрів правоохоронних органів (теорія і практика)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 152-155Завантажити
19)Проблеми змістовності в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 152-155Завантажити
20)Договорно-правовая практика Украины по сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступностью// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 16-19.Завантажити
21)Проблеми підготовки співробітників оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України, які займаються боротьбою з транснаціональною злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 163-168Завантажити
22)Щодо реформи законодавства про працю працівників правоохоронних органів України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 168-176Завантажити
23)Підвищення ефективності викладання кримінального процесу у вищих юридичних закладах освіти системи МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 176-182Завантажити
24)Питання правового статусу працівників митних органів України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 182-186Завантажити
25)Особенности борьбы с организованной преступностью в региональной экономике: проблемы подготовки персонала// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 186-193Завантажити
26)Особливості політико-правових гарантій захисту прав учасників кримінального судочинства в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 19-24Завантажити
27)Підготовка кадрів правоохоронних органів України в сучасних умовах боротьби зі злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 194-200Завантажити
28)Функції службової дисципліни в органах внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 200-203Завантажити
29)Проблеми забезпечення взаємодії міліції та населення: соціологічний аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 204-210Завантажити
30)Навички соціальної роботи як компонент професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 210-215Завантажити
31)До питання про історичний розвиток адміністративно-процесуальної форми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 218-220Завантажити
32)Правове регулювання діяльності оперативних підрозділів пенітенціарної системи України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 220-224Завантажити
33)Конституційно-правова характеристика функцій та повноважень Верховної Ради України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 225-232Завантажити
34)Роль кодификации уголовного законодательства Украины в сближении европейских законодательных систем// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 24-28Завантажити
35)Міжнародне співробітництво – один з напрямів діяльності органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 29-33Завантажити
36)Транснаціональна організована злочинність: деякі питання міжнародного співробітництва// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 3-6Завантажити
37)Соціологія наркотизму як джерело інформації про закономірності розповсюдження наркотиків та їх незаконний обіг у транснаціональному масштабі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 33-39.Завантажити
38)Організаційно-правове забезпечення здійснення поліцейського розшуку каналами Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 39-45Завантажити
39)Процесуальне регулювання міждержавної співпраці у боротьбі з транснаціональними злочинами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 45-50Завантажити
40)Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України у боротьбі з організованою транснаціональною злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 50-54Завантажити
41)Основні напрями боротьби з міжнародною корупцією// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 54-56Завантажити
42)Принцип «подвійної кримінальності» та його врахування при кваліфікації злочинів, скоєних на території інших держав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 56-59Завантажити
43)Транснаціональна злочинність: динаміка розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 6-9Завантажити
44)Проблеми професійного ризику в боротьбі з організованою транснаціональною злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 60-63.Завантажити
45)Шахрайство з використанням «фінансових пірамід» як транснаціональний злочин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 63-67Завантажити
46)Информационный терроризм как форма транснациональной преступности// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С 67-70Завантажити
47)Господарсько-правові заходи попередження транснаціональної злочинності щодо ухилень від сплати податків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 70-77.Завантажити
48)Види транснаціональних злочинів за класифікацією ООН та їх поширеність в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 77-88.Завантажити
49)Боротьба з організованою транснаціональною злочинністю потребує кооперації правоохоронних органів на концептуальній основі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 88-92Завантажити
50)Меры противодействия транснациональной преступности// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С 9-12Завантажити
51)Адаптація українського законодавства і міжнародне співробітництво в боротьбі з транснаціональною злочинністю: механізми забезпечення конституційного права громадян на інформацію// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 93-98Завантажити
52)Управління діяльністю Цивільної поліції ООН по бортьбі з міжнародною злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 98-101Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід