1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— Завантажити
3)Оперативно-розшукова характеристика осіб, які готують та вчиняють шахрайства// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 101-106.Завантажити
4)Кримінологічний аналіз рівня, динаміки та структури алкоголізації як фонового для злочинності явища// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 106-112.Завантажити
5)Кримінальна субкультура як фактор призонізації// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 112-117.Завантажити
6)Співвідношення понять «оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження» та «оперативно-розшукове супроводження кримінального провадження»// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 117-123.Завантажити
7)Окремі аспекти протидії кіберзлочинам під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у діяльності підрозділів досудового розслідування// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 123-127.Завантажити
8)Сучасний стан та шляхи удосконалення соціального забезпечення населення України// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 128-132.Завантажити
9)Дієздатність соціально-правоможних суб’єктів у правовідносинах соціального забезпечення// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 133-137.Завантажити
10)Страйк як особливий захід захисту прав працівників// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 138-141.Завантажити
11)Необхідність запровадження судового прецеденту в Україні як результат зближення двох правових систем// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 14-19.Завантажити
12)Деякі проблемні питання правового регулювання договірних відносин з охорони майна// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 142-147.Завантажити
13)Право на інформацію про безпеку та якість харчових продуктів// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 147-151.Завантажити
14)Правові наслідки порушення акціонерним товариством порядку вчинення значного правочину// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 152-157.Завантажити
15)Правове регулювання створення господарських товариств на підставі модельного статуту// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 158-162.Завантажити
16)До поняття принципів права природокористування// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 162-167.Завантажити
17)Відчуження майна як дія, що характеризує значний правочин господарського товариства// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 167-173.Завантажити
18)Поняття земель загального користування// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 173-177.Завантажити
19)Орендна плата за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 177-182.Завантажити
20)Літопис історії органів внутрішніх справ і державної безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 183-184.Завантажити
21)Обмеження прав підданих Російської імперії у сфері міграції протягом ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі єврейської нації)// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 19-24.Завантажити
22)Принципи та стадії адміністративного процесу згідно з Адміністративним кодексом УСРР 1927 р.// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 24-28.Завантажити
23)Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 29-33.Завантажити
24)Шляхи удосконалення нормативного визначення адміністративно-правового статусу митних органів// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 33-38.Завантажити
25)Аналіз системи охорони державної таємниці в Китайській Народній Республіці// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 38-42.Завантажити
26)Організаційно-правові основи взаємодії прокуратури й органів розслідування в Україні. Історичний досвід і сучасний стан// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 43-48.Завантажити
27)Особливості юридичного складу адміністративних проступків, за які передбачено притягнення до відповідальності окремих спеціальних суб’єктів// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 48-53.Завантажити
28)Контроль як спосіб забезпечення законності в діяльності органів прокуратури// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 53-58.Завантажити
29)Аналіз недоліків законодавства України у сфері захисту персональних даних// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 58-64.Завантажити
30)Дерптська історико-правова школа (перша третина ХІХ ст.)// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 6-14.Завантажити
31)Правове регулювання тимчасового обмеження права громадян на виїзд із Республіки Білорусь// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 64-70.Завантажити
32)Окремі аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення протидії молодіжній злочинності оперативними підрозділами органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 71-75.Завантажити
33)Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо військовослужбовців// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 75-80.Завантажити
34)Удосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки під час проведення масових заходів// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 81-85.Завантажити
35)Організаційні та профілактичні заходи щодо попередження і виявлення незаконного заволодіння транспортними засобами// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 86-89.Завантажити
36)Гносеологічні засади інтернаціональних кримінально-правових досліджень (питання застосування порівняльного методу)// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 89-94.Завантажити
37)Структура загальнокримінальної насильницької злочинності в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 95-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід