1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .—
3) Оперативно-розшукова характеристика осіб, які готують та вчиняють шахрайства // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 101-106.
4) Кримінологічний аналіз рівня, динаміки та структури алкоголізації як фонового для злочинності явища // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 106-112.
5) Кримінальна субкультура як фактор призонізації // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 112-117.
6) Співвідношення понять «оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження» та «оперативно-розшукове супроводження кримінального провадження» // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 117-123.
7) Окремі аспекти протидії кіберзлочинам під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у діяльності підрозділів досудового розслідування // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 123-127.
8) Сучасний стан та шляхи удосконалення соціального забезпечення населення України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 128-132.
9) Дієздатність соціально-правоможних суб’єктів у правовідносинах соціального забезпечення // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 133-137.
10) Страйк як особливий захід захисту прав працівників // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 138-141.
11) Необхідність запровадження судового прецеденту в Україні як результат зближення двох правових систем // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 14-19.
12) Деякі проблемні питання правового регулювання договірних відносин з охорони майна // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 142-147.
13) Право на інформацію про безпеку та якість харчових продуктів // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 147-151.
14) Правові наслідки порушення акціонерним товариством порядку вчинення значного правочину // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 152-157.
15) Правове регулювання створення господарських товариств на підставі модельного статуту // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 158-162.
16) До поняття принципів права природокористування // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 162-167.
17) Відчуження майна як дія, що характеризує значний правочин господарського товариства // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 167-173.
18) Поняття земель загального користування // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 173-177.
19) Орендна плата за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 177-182.
20) Літопис історії органів внутрішніх справ і державної безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 183-184.
21) Обмеження прав підданих Російської імперії у сфері міграції протягом ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі єврейської нації) // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 19-24.
22) Принципи та стадії адміністративного процесу згідно з Адміністративним кодексом УСРР 1927 р. // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 24-28.
23) Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 29-33.
24) Шляхи удосконалення нормативного визначення адміністративно-правового статусу митних органів // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 33-38.
25) Аналіз системи охорони державної таємниці в Китайській Народній Республіці // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 38-42.
26) Організаційно-правові основи взаємодії прокуратури й органів розслідування в Україні. Історичний досвід і сучасний стан // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 43-48.
27) Особливості юридичного складу адміністративних проступків, за які передбачено притягнення до відповідальності окремих спеціальних суб’єктів // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 48-53.
28) Контроль як спосіб забезпечення законності в діяльності органів прокуратури // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 53-58.
29) Аналіз недоліків законодавства України у сфері захисту персональних даних // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 58-64.
30) Дерптська історико-правова школа (перша третина ХІХ ст.) // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 6-14.
31) Правове регулювання тимчасового обмеження права громадян на виїзд із Республіки Білорусь // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 64-70.
32) Окремі аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення протидії молодіжній злочинності оперативними підрозділами органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 71-75.
33) Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо військовослужбовців // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 75-80.
34) Удосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки під час проведення масових заходів // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 81-85.
35) Організаційні та профілактичні заходи щодо попередження і виявлення незаконного заволодіння транспортними засобами // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 86-89.
36) Гносеологічні засади інтернаціональних кримінально-правових досліджень (питання застосування порівняльного методу) // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 89-94.
37) Структура загальнокримінальної насильницької злочинності в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 4 (51) .— С. 95-100.
 
Пошук в електроному каталозі