1) Реалізація ідеологічної функції держави: досвід Німеччини // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
2) Міжнародний досвід реалізації принципів гендерної рівності та спроби його заперечення в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
3) Сутність та особливості нагляду за дотриманням екологічних прав громадян // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
4) Утвердження народовладного концепту у державно-правових поглядах та політичній діяльності Костя Левицького // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
5) Юридичні терміни в конституціях України та Росії: порівняльно-правовий аналіз // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
6) Організаційні проблеми реалізації єдності судової системи // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
7) Поняття координаційної діяльності митних органів // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
8) Теоретичні та практичні аспекти інформаційного забезпечення розробки та прийняття управлінських рішень у сучасній адміністративній діяльностіoрганів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
9) Адміністративно-деліктологічна характеристика корупції в Державній пенітенціарний службі України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
10) Деякі питання реалізації концепції реформи місцевого самоврядування // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
11) Поняття й ознаки взаємодії органів юстиції України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
12) Пристрої примусової зупинки автомототранспорту: сучасний стан та перспективи розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
13) Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування викрадень бюджетних коштів в агропромисловому комплексі // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
14) Статистичне дослідження показників кіберзлочинності: методологічний аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
15) Автотранспортний засіб як об’єкт криміналістичного дослідження // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
16) Окремі аспекти правового статусу керівника органу досудового розслідування при застосуванні чинного Kримінального процесуального кодексу України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
17) Тактичні прийоми під час проведення процесуальних дій у межах міжнародної правової допомоги // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
18) Персонал організації як складова її стабільної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
19) Захист права власності на нерухоме майно осіб, які не досягли повноліття, від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
20) Зміст договору між батьками про сплату аліментів на дитину // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
21) Суб’єкти, зміст і порядок реєстраційних та дозвільно-ліцензійних проваджень у сфері господарської діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
22) Поняття та особливості механізму забезпечення права на захист честі, гідності та ділової репутації працівників ОВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
23) Порядок і строк апеляційного оскарження судового рішення у цивільному процесі України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
24) Особливості договору концесії морського порту // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
25) Дослідження комунікативного компонента соціальної компетентності курсантів // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
26) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
27) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .—
28) Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів у сфері економічної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .— С.106-112.
29) Сучасні засоби підвищення рівня безпеки броньованих легкових автомобілів // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .— С.112-119.
30) Поняття та ознаки конституційного права громадянина України на соціальний захист // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .— С.12-18.
31) Предмет злочину як елемент оперативно-розшукової характеристики організації або утримання наркопритонів // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .— 127-131.
32) Право на свободу об’єднань у міжнародному і європейському трудовому праві // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .— С.157-160.
33) Окремі аспекти реалізації права на вільний вибір місця проживання // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .— С.18-23.
34) Актуальне дослідження проблем співпраці в органах внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .— С. 205-206.
35) Воєнізація в міліції УСРР на початку 20-х років ХХ сторіччя // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .— С. 23-29.
36) Олександр Рейц як історик держави і права Київської Русі // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .— С.29-33.
37) Витоки та парадигми соціально-правової комунікації // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .— С. 6-12.
38) Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки підприємництва // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .— С.65-70.
39) Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .— С.70-76.
40) Інструменти паблік рилейшнз в управлінні формуванням іміджу вищого навчального закладу // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 (49) .— С.87-90.
 
Пошук в електроному каталозі