1)Окремі аспекти реалізації права на вільний вибір місця проживання// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
2)Олександр Рейц як історик держави і права Київської Русі// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
3)Реалізація ідеологічної функції держави: досвід Німеччини// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
4)Міжнародний досвід реалізації принципів гендерної рівності та спроби його заперечення в Україні// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
5)Сутність та особливості нагляду за дотриманням екологічних прав громадян// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
6)Утвердження народовладного концепту у державно-правових поглядах та політичній діяльності Костя Левицького// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
7)Юридичні терміни в конституціях України та Росії: порівняльно-правовий аналіз// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
8)Організаційні проблеми реалізації єдності судової системи// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
9)Поняття координаційної діяльності митних органів// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
10)Теоретичні та практичні аспекти інформаційного забезпечення розробки та прийняття управлінських рішень у сучасній адміністративній діяльностіoрганів внутрішніх справ// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
11)Адміністративно-деліктологічна характеристика корупції в Державній пенітенціарний службі України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
12)Деякі питання реалізації концепції реформи місцевого самоврядування// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
13)Поняття й ознаки взаємодії органів юстиції України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
14)Сучасні засоби підвищення рівня безпеки броньованих легкових автомобілів// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
15)Пристрої примусової зупинки автомототранспорту: сучасний стан та перспективи розвитку// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
16)Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування викрадень бюджетних коштів в агропромисловому комплексі// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
17)Статистичне дослідження показників кіберзлочинності: методологічний аспект// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
18)Автотранспортний засіб як об’єкт криміналістичного дослідження// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
19)Окремі аспекти правового статусу керівника органу досудового розслідування при застосуванні чинного Kримінального процесуального кодексу України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
20)Тактичні прийоми під час проведення процесуальних дій у межах міжнародної правової допомоги// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
21)Право на свободу об’єднань у міжнародному і європейському трудовому праві// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
22)Персонал організації як складова її стабільної діяльності// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
23)Захист права власності на нерухоме майно осіб, які не досягли повноліття, від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
24)Зміст договору між батьками про сплату аліментів на дитину// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
25)Суб’єкти, зміст і порядок реєстраційних та дозвільно-ліцензійних проваджень у сфері господарської діяльності// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
26)Поняття та особливості механізму забезпечення права на захист честі, гідності та ділової репутації працівників ОВС України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
27)Порядок і строк апеляційного оскарження судового рішення у цивільному процесі України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
28)Особливості договору концесії морського порту// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
29)Дослідження комунікативного компонента соціальної компетентності курсантів// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
30)Титульний аркуш// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
31)Зміст// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— Завантажити
32)Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів у сфері економічної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 .— С.106-112.Завантажити
33)Поняття та ознаки конституційного права громадянина України на соціальний захист// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 .— С.12-18.Завантажити
34)Предмет злочину як елемент оперативно-розшукової характеристики організації або утримання наркопритонів// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 .— 127-131.Завантажити
35)Актуальне дослідження проблем співпраці в органах внутрішніх справ// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— С. 205-206.Завантажити
36)Воєнізація в міліції УСРР на початку 20-х років ХХ сторіччя// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2013. - № 2 .— С. 23-29.Завантажити
37)Витоки та парадигми соціально-правової комунікації// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 .— С. 6-12.Завантажити
38)Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки підприємництва// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 .— С.65-70.Завантажити
39)Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 .— С.70-76.Завантажити
40)Інструменти паблік рилейшнз в управлінні формуванням іміджу вищого навчального закладу// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 2 .— С.87-90.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід