1) Державний та громадський контроль в умовах розвитку громадянського суспільства: питання взаємозв’язку та взаємообумовленості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .—
2) Історичний досвід колективно-договірного регулювання оплати праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .—
3) Поняття підзаконного нормативно-правового акта та його співвідношення із нормативно-правовим та правовим актами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 106–113.
4) Апеляційне провадження в системі проваджень адміністративного судового процесу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 114–118.
5) Вплив глобалізації на розвиток соціальної правової держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 123–127.
6) Поняття злочинності у сфері економіки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 128–133.
7) Поняття та ознаки допоміжної функції у кримінальному судочинстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 140–143.
8) Вивчення рівня, структури та динаміки справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства (за період 2008–2012 років) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 144–156.
9) Поняття та ознаки рефлексивного мислення при допиті // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 157–161.
10) Роль охоронних і організаційно-управлінських відносин у трудовому праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 162–168.
11) Оподаткування діяльності магазинів безмитної торгівлі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 169–173.
12) Теоретичні передумови міжпредметних зв’язків криміналістики з науками кримінально-правового циклу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 174–183.
13) Принципи заохочення за трудові досягнення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 184–190.
14) Основні засади фінансового законодавства: проблеми визначення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 191–196.
15) Науково-теоретичне обґрунтування поняття «система соціального захисту працівників органів прокуратури» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 197–203.
16) Щодо розрізнення контрольних і наглядових проваджень у діяльності прокуратури України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 204–207.
17) Виконавча влада в Україні: значення та сутність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 208–213.
18) Загальна характеристика торговельного бренду як особливої правової категорії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 214–218.
19) Поняття форм захисту трудових прав працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 219–225.
20) Кримінально-правові проблеми визначення потерпілого від перешкоджання законній професійній діяльності журналістів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 22–27.
21) Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 231–238.
22) Сутність і значення адміністративно-правових засобів та способів захисту права громадян на свободу слова // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 239–244.
23) Військове співробітництво України та Європейського Союзу за угодою про асоціацію // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 245–250.
24) Особенности развития таможенных учреждений на Кавказе и Закавказье во второй половине ХІХ – начале ХХ века // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 251–259.
25) Інновація: діалектика розвитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 260–265.
26) Класифікація суб’єктів господарської діяльності зі спільного інвестування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 266–274.
27) Поняття та ознаки галузі трудового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 275–279.
28) Актуальні питання організації діяльності ОВС щодо попередження насильства в сім’ї (організаційно-правовий аспект) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 28–31.
29) Зобов’язані суб’єкти податкових правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 280–283.
30) Співвідношення строків сплати податку та строків сплати податкового боргу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 284–286.
31) Особливості взаємодії Державної судової адміністрації з іншими органами державної влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 287–294.
32) Окремі питання державного суверенітету в аспекті посилення інтеграційних і глобалізаційних процесів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 295–305.
33) Стан правового регулювання діяльності спортсменів як суб’єктів трудового права в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 306–311.
34) Централізована регламентація дисципліни праці в радянській Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 312–316.
35) Досвід Великої Британії у використанні громадськості щодо запобігання злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 317–323.
36) Унормування юридичної термінології з проблем надзвичайних ситуацій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 32–35.
37) Адміністративно-правові проблеми реалізації принципу гласності у діяльності органів прокуратури за умов розвитку нових інформаційних технологій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 324–327.
38) Критерії визначення розумних строків // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 328–332.
39) Особливості організації розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 333–339.
40) Захист суб’єктивних прав і законних інтересів при застосуванні форм договірного регулювання відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 340–346.
41) Щодо сутності пенсійного забезпечення працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 347–351.
42) Інноваційна сутність управління у становленні та розвитку держави і економіки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 357–362.
43) Контроль як основний напрямок діяльності Державної фінансової інспекції України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 36–40.
44) Співвідношення принципів вітчизняного права та засад (принципів) виборів народних депутатів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 363–371.
45) Щодо адміністративно-правового статусу адвоката // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 372–375.
46) Спадкування суб’єктивного авторського права на твір // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 376–383.
47) Забезпечення прав і свобод людини у службово-бойовій діяльності сил охорони правопорядку: до постановки проблеми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 384–389.
48) Складення присяги як умова виникнення відносин найманої праці з державним службовцем у новому Законі України «Про державну службу» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 390–394.
49) Щодо визначення поняття «принципи спеціального пенсійного забезпечення» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 395–400.
50) Особливості технології конституційної реформи в Польській Республіці: уроки для України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 41–45.
51) Покарання та його удосконалення в санкціях кримінально-правових норм // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 412–416.
52) Правове регулювання управління майном багатоквартирних будинків: сучасний стан і перспективи розвитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 417–422.
53) Конституційно-правовий статус Державного Трибуналу згідно з Конституцією Республіки Польща 1997 р. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 423–427.
54) Основні риси осіб, що вчиняють злочини у сфері інтелектуальної власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 428–434.
55) Роль правової культури суспільства та особистості в можливості застосування правових трансферів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 435–441.
56) Сучасні проблеми становлення та розвитку муніципальної міліції в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 442–447.
57) Загальні аспекти відповідальності суб’єктів господарювання у сфері охоронної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 448–452.
58) Припинення права власності як форма його реалізації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 453–459.
59) Регуляторні акти як різновид нормативно-правових актів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 46–52.
60) Загальна характеристика адміністративних стягнень за порушення правил рибальства та охорони рибних запасів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 460–466.
61) Нариси до дискусії про правову природу господарського та цивільного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 467–472.
62) Реалізація та співвідношення окремих принципів кримінального провадження під час залучення експертів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 473–477.
63) Криміналістична діагностика (сутність та практичне значення) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 478–485.
64) Торговельна марка: маловідомі аспекти багатогранного явища // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 486–489.
65) Щодо критеріїв оцінювання якості надання адміністративних послуг (на прикладі адміністративних послуг, що надаються органами внутрішніх справ у сфері обігу зброї) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 490–495.
66) Щодо трансформації правового регулювання компетенції органів місцевого самоврядування відповідно до стандартів Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 496–501.
67) Проблемні аспекти здійснення заміни осіб у зобов’язаннях // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 502–506
68) Здобутки та прорахунки нормативно-правового регулювання інституту перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 507–513.
69) Правові засади забезпечення дисциплінарної практики у судовій системі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 514–519.
70) Співвідношення приватних і публічних інтересів: досвід України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 520–528.
71) Актуальні питання відкриття провадження та підготовки цивільних справ у Верховному Суді України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 529–534.
72) Адміністративно-правове регулювання статусу і повноважень Державної судової адміністрації України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 53–59.
73) Структура місцевих державних адміністрацій як органів державної виконавчої влади України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 535–540.
74) Загальна характеристика джерел правового регулювання робочого часу в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 541–544.
75) Значення та юридичне забезпечення права людини на компенсацію моральної шкоди // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 545–551.
76) Правова доктрина в релігійних правових системах (на прикладі мусульманського права) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 552–566.
77) Співвідношення договору прокату транспортного засобу та договору перевезення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 567-570.
78) Структура правовідносин у сфері нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 571–577.
79) Принципи діяльності Державної пенітенціарної служби України в правоохоронній системі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 578–584.
80) Ідея суверенітету в ХIХ ст.: ключові питання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 585–591.
81) Еволюція феодальних привілеїв на західноукраїнських землях (кінець ХVIII – перша половина ХХ ст.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 592–595.
82) Практика Європейського суду з прав людини як джерело інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 596–601.
83) Проблемні питання господарського провадження у справах про оскарження та примусове виконання рішень третейських судів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 602–608.
84) Правовий статус системи управління освітньою діяльністю в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 609–614.
85) Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства у зв’язку з реформуванням кримінального судочинства в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 615–620.
86) Умови та порядок здійснення виконавчого провадження в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 621–627.
87) Наставничество в органах внутренних дел // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 628–632.
88) Особливості адаптації законодавства України у контексті її інтеграції у Європейський Союз // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 639–643.
89) Проблема єдності господарської процесуальної форми через призму її структури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 644–651.
90) Правове регулювання відносин інтелектуальної власності (предмет і метод) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 65–69.
91) Особливості конституційно-правової відповідальності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 652–656.
92) Законодавче регулювання корпоративних відносин у Європейському Союзі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 657–665.
93) Вдосконалення сфери розрахунків у міжнародному прямому факторингу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 666–672.
94) Щодо правової характеристики працівника – керівника юридичної особи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 673–676.
95) Чи залишається істина цінністю поля права? // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 677–680.
96) Інститут касації в адміністративному судочинстві України та в праві сучасних зарубіжних країн // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 681–686.
97) Місце договору аутсорсінгу в системі господарських договорів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 687–691.
98) Адміністративні процедури: зміст та особливості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 692–698.
99) Види та особливості оприлюднення публічної інформації СБУ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 699–705.
100) Щодо визначення поняття «правовий статус фізичної особи-підприємця» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 70–76.
101) Правове регулювання нормативної діяльності органів виконавчої влади в окремих європейських державах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 706–711.
102) Загальна характеристика моральної культури юриста // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 712–716.
103) Особливості соціальної допомоги як форми соціального забезпечення населення України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 717–724.
104) Багатозначність презумпції вини суб’єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 725–732.
105) Кримінально-правовий аналіз міжнародного законодавства щодо норми про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 733–738.
106) Рівень оплати праці як засіб забезпечення дисципліни праці суддів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 739–744.
107) Судовий порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб ДВС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 745–750.
108) Гуманізація форм і методів адміністративної діяльності міліції у сфері забезпечення прав і свобод громадян // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 751–756.
109) Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарання у виді арешту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 757–763.
110) Ключові характеристики судового захисту суб’єктів господарювання від рейдерських нападів в Індії та Японії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 764–769.
111) Проблемы обеспечения доказательств в конкурентных делах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 77–83.
112) Щодо вдосконалення організації професійного самоврядування нотаріату України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 770–774.
113) Заходи кримінально-правового характеру: поняття, зміст і сутність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 775–783.
114) Поняття та види форм забезпечення реалізації прав громадян в сфері зайнятості населення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 8–13.
115) Феноменологія злочинності як галузь кримінології // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 84–87.
116) Особливості організаційно-управлінських відносин у трудовому праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 93–98.
117) Державний та громадський нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 99–105.
 
Пошук в електроному каталозі