1)Державний та громадський контроль в умовах розвитку громадянського суспільства: питання взаємозв’язку та взаємообумовленості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— Завантажити
2)Історичний досвід колективно-договірного регулювання оплати праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— Завантажити
3)Поняття підзаконного нормативно-правового акта та його співвідношення із нормативно-правовим та правовим актами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 106–113.Завантажити
4)Апеляційне провадження в системі проваджень адміністративного судового процесу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 114–118.Завантажити
5)Вплив глобалізації на розвиток соціальної правової держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 123–127.Завантажити
6)Поняття злочинності у сфері економіки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 128–133.Завантажити
7)Поняття та ознаки допоміжної функції у кримінальному судочинстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 140–143.Завантажити
8)Вивчення рівня, структури та динаміки справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства (за період 2008–2012 років)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 144–156.Завантажити
9)Поняття та ознаки рефлексивного мислення при допиті// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 157–161.Завантажити
10)Роль охоронних і організаційно-управлінських відносин у трудовому праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 162–168.Завантажити
11)Оподаткування діяльності магазинів безмитної торгівлі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 169–173.Завантажити
12)Теоретичні передумови міжпредметних зв’язків криміналістики з науками кримінально-правового циклу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 174–183.Завантажити
13)Принципи заохочення за трудові досягнення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 184–190.Завантажити
14)Основні засади фінансового законодавства: проблеми визначення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 191–196.Завантажити
15)Науково-теоретичне обґрунтування поняття «система соціального захисту працівників органів прокуратури»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 197–203.Завантажити
16)Щодо розрізнення контрольних і наглядових проваджень у діяльності прокуратури України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 204–207.Завантажити
17)Виконавча влада в Україні: значення та сутність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 208–213.Завантажити
18)Загальна характеристика торговельного бренду як особливої правової категорії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 214–218.Завантажити
19)Поняття форм захисту трудових прав працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 219–225.Завантажити
20)Кримінально-правові проблеми визначення потерпілого від перешкоджання законній професійній діяльності журналістів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 22–27.Завантажити
21)Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 231–238.Завантажити
22)Сутність і значення адміністративно-правових засобів та способів захисту права громадян на свободу слова// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 239–244.Завантажити
23)Військове співробітництво України та Європейського Союзу за угодою про асоціацію// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 245–250.Завантажити
24)Особенности развития таможенных учреждений на Кавказе и Закавказье во второй половине ХІХ – начале ХХ века// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 251–259.Завантажити
25)Інновація: діалектика розвитку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 260–265.Завантажити
26)Класифікація суб’єктів господарської діяльності зі спільного інвестування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 266–274.Завантажити
27)Поняття та ознаки галузі трудового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 275–279.Завантажити
28)Актуальні питання організації діяльності ОВС щодо попередження насильства в сім’ї (організаційно-правовий аспект)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 28–31.Завантажити
29)Зобов’язані суб’єкти податкових правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 280–283.Завантажити
30)Співвідношення строків сплати податку та строків сплати податкового боргу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 284–286.Завантажити
31)Особливості взаємодії Державної судової адміністрації з іншими органами державної влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 287–294.Завантажити
32)Окремі питання державного суверенітету в аспекті посилення інтеграційних і глобалізаційних процесів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 295–305.Завантажити
33)Стан правового регулювання діяльності спортсменів як суб’єктів трудового права в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 306–311.Завантажити
34)Централізована регламентація дисципліни праці в радянській Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 312–316.Завантажити
35)Досвід Великої Британії у використанні громадськості щодо запобігання злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 317–323.Завантажити
36)Унормування юридичної термінології з проблем надзвичайних ситуацій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 32–35.Завантажити
37)Адміністративно-правові проблеми реалізації принципу гласності у діяльності органів прокуратури за умов розвитку нових інформаційних технологій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 324–327.Завантажити
38)Критерії визначення розумних строків// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 328–332.Завантажити
39)Особливості організації розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 333–339.Завантажити
40)Захист суб’єктивних прав і законних інтересів при застосуванні форм договірного регулювання відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 340–346.Завантажити
41)Щодо сутності пенсійного забезпечення працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 347–351.Завантажити
42)Інноваційна сутність управління у становленні та розвитку держави і економіки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 357–362.Завантажити
43)Контроль як основний напрямок діяльності Державної фінансової інспекції України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 36–40.Завантажити
44)Співвідношення принципів вітчизняного права та засад (принципів) виборів народних депутатів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 363–371.Завантажити
45)Щодо адміністративно-правового статусу адвоката// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 372–375.Завантажити
46)Спадкування суб’єктивного авторського права на твір// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 376–383.Завантажити
47)Забезпечення прав і свобод людини у службово-бойовій діяльності сил охорони правопорядку: до постановки проблеми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 384–389.Завантажити
48)Складення присяги як умова виникнення відносин найманої праці з державним службовцем у новому Законі України «Про державну службу»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 390–394.Завантажити
49)Щодо визначення поняття «принципи спеціального пенсійного забезпечення»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 395–400.Завантажити
50)Особливості технології конституційної реформи в Польській Республіці: уроки для України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 41–45.Завантажити
51)Покарання та його удосконалення в санкціях кримінально-правових норм// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 412–416.Завантажити
52)Правове регулювання управління майном багатоквартирних будинків: сучасний стан і перспективи розвитку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 417–422.Завантажити
53)Конституційно-правовий статус Державного Трибуналу згідно з Конституцією Республіки Польща 1997 р.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 423–427.Завантажити
54)Основні риси осіб, що вчиняють злочини у сфері інтелектуальної власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 428–434.Завантажити
55)Роль правової культури суспільства та особистості в можливості застосування правових трансферів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 435–441.Завантажити
56)Сучасні проблеми становлення та розвитку муніципальної міліції в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 442–447.Завантажити
57)Загальні аспекти відповідальності суб’єктів господарювання у сфері охоронної діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 448–452.Завантажити
58)Припинення права власності як форма його реалізації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 453–459.Завантажити
59)Регуляторні акти як різновид нормативно-правових актів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 46–52.Завантажити
60)Загальна характеристика адміністративних стягнень за порушення правил рибальства та охорони рибних запасів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 460–466.Завантажити
61)Нариси до дискусії про правову природу господарського та цивільного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 467–472.Завантажити
62)Реалізація та співвідношення окремих принципів кримінального провадження під час залучення експертів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 473–477.Завантажити
63)Криміналістична діагностика (сутність та практичне значення)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 478–485.Завантажити
64)Торговельна марка: маловідомі аспекти багатогранного явища// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 486–489.Завантажити
65)Щодо критеріїв оцінювання якості надання адміністративних послуг (на прикладі адміністративних послуг, що надаються органами внутрішніх справ у сфері обігу зброї)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 490–495.Завантажити
66)Щодо трансформації правового регулювання компетенції органів місцевого самоврядування відповідно до стандартів Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 496–501.Завантажити
67)Проблемні аспекти здійснення заміни осіб у зобов’язаннях// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 502–506Завантажити
68)Здобутки та прорахунки нормативно-правового регулювання інституту перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами за новим Кримінальним процесуальним кодексом України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 507–513.Завантажити
69)Правові засади забезпечення дисциплінарної практики у судовій системі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 514–519.Завантажити
70)Співвідношення приватних і публічних інтересів: досвід України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 520–528.Завантажити
71)Актуальні питання відкриття провадження та підготовки цивільних справ у Верховному Суді України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 529–534.Завантажити
72)Адміністративно-правове регулювання статусу і повноважень Державної судової адміністрації України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 53–59.Завантажити
73)Структура місцевих державних адміністрацій як органів державної виконавчої влади України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 535–540.Завантажити
74)Загальна характеристика джерел правового регулювання робочого часу в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 541–544.Завантажити
75)Значення та юридичне забезпечення права людини на компенсацію моральної шкоди// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 545–551.Завантажити
76)Правова доктрина в релігійних правових системах (на прикладі мусульманського права)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 552–566.Завантажити
77)Співвідношення договору прокату транспортного засобу та договору перевезення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 567-570.Завантажити
78)Структура правовідносин у сфері нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 571–577.Завантажити
79)Принципи діяльності Державної пенітенціарної служби України в правоохоронній системі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 578–584.Завантажити
80)Ідея суверенітету в ХIХ ст.: ключові питання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 585–591.Завантажити
81)Еволюція феодальних привілеїв на західноукраїнських землях (кінець ХVIII – перша половина ХХ ст.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 592–595.Завантажити
82)Практика Європейського суду з прав людини як джерело інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 596–601.Завантажити
83)Проблемні питання господарського провадження у справах про оскарження та примусове виконання рішень третейських судів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 602–608.Завантажити
84)Правовий статус системи управління освітньою діяльністю в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 609–614.Завантажити
85)Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства у зв’язку з реформуванням кримінального судочинства в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 615–620.Завантажити
86)Умови та порядок здійснення виконавчого провадження в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 621–627.Завантажити
87)Наставничество в органах внутренних дел// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 628–632.Завантажити
88)Особливості адаптації законодавства України у контексті її інтеграції у Європейський Союз// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 639–643.Завантажити
89)Проблема єдності господарської процесуальної форми через призму її структури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 644–651.Завантажити
90)Правове регулювання відносин інтелектуальної власності (предмет і метод)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 65–69.Завантажити
91)Особливості конституційно-правової відповідальності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 652–656.Завантажити
92)Законодавче регулювання корпоративних відносин у Європейському Союзі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 657–665.Завантажити
93)Вдосконалення сфери розрахунків у міжнародному прямому факторингу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 666–672.Завантажити
94)Щодо правової характеристики працівника – керівника юридичної особи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 673–676.Завантажити
95)Чи залишається істина цінністю поля права?// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 677–680.Завантажити
96)Інститут касації в адміністративному судочинстві України та в праві сучасних зарубіжних країн// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 681–686.Завантажити
97)Місце договору аутсорсінгу в системі господарських договорів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 687–691.Завантажити
98)Адміністративні процедури: зміст та особливості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 692–698.Завантажити
99)Види та особливості оприлюднення публічної інформації СБУ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 699–705.Завантажити
100)Щодо визначення поняття «правовий статус фізичної особи-підприємця»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 70–76.Завантажити
101)Правове регулювання нормативної діяльності органів виконавчої влади в окремих європейських державах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 706–711.Завантажити
102)Загальна характеристика моральної культури юриста// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 712–716.Завантажити
103)Особливості соціальної допомоги як форми соціального забезпечення населення України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 717–724.Завантажити
104)Багатозначність презумпції вини суб’єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 725–732.Завантажити
105)Кримінально-правовий аналіз міжнародного законодавства щодо норми про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 733–738.Завантажити
106)Рівень оплати праці як засіб забезпечення дисципліни праці суддів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 739–744.Завантажити
107)Судовий порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб ДВС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 745–750.Завантажити
108)Гуманізація форм і методів адміністративної діяльності міліції у сфері забезпечення прав і свобод громадян// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 751–756.Завантажити
109)Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарання у виді арешту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 757–763.Завантажити
110)Ключові характеристики судового захисту суб’єктів господарювання від рейдерських нападів в Індії та Японії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 764–769.Завантажити
111)Проблемы обеспечения доказательств в конкурентных делах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 77–83.Завантажити
112)Щодо вдосконалення організації професійного самоврядування нотаріату України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 770–774.Завантажити
113)Заходи кримінально-правового характеру: поняття, зміст і сутність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 775–783.Завантажити
114)Поняття та види форм забезпечення реалізації прав громадян в сфері зайнятості населення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 8–13.Завантажити
115)Феноменологія злочинності як галузь кримінології// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 84–87.Завантажити
116)Особливості організаційно-управлінських відносин у трудовому праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 93–98.Завантажити
117)Державний та громадський нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 3 .— С. 99–105.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід