1) Особливості процесуального положення потерпілого в судовому розгляді за ч.3 ст.349 КПК України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 105–109.
2) Окремі методичні та психологічні аспекти викладання криміналістики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 110–115.
3) Позов про визнання права власності як засіб захисту майнових прав осіб, які не досягли повноліття // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 116–122.
4) Поняття адміністративно-правового забезпечення прав, свобод та інтересів дитини органами внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 123–128.
5) Щодо визначення поняття "фінансово-правова санкція" // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 129–133.
6) Щодо поняття «транспортні засоби» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 13–18.
7) Деякі аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 134–139.
8) Електронна торгівля: проблеми законодавчого забезпечення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 140–146.
9) Укладення та виконання колективних угод як фактор розвитку соціально-трудових та економічних відносин: українсько-шведський досвід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 147–151.
10) Особенности становления и развития таможенных учреждений на Кавказе и Закавказье в первой половине ХІХ в. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 152–164.
11) Особливості правового регулювання державної служби в Україні : сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 165–179.
12) До проблеми профілактичної (попереджувальної) роботи підрозділів кримінальної міліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 180–184.
13) Сучасні механізми правового регулювання кадрового ресурсу державного управління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 185–195.
14) Щодо типології правових актів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 19–24.
15) Види прогалин у цивільному процесуальному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 196–204.
16) Санкції статті 299 Кримінального кодексу України: сучасний стан і перспективи вдосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 205–215.
17) Дотримання принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки при застосовуванні до засуджених заходів стягнення і заохочення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 216–222.
18) Розмежування юрисдикції адміністративних і господарських судів України: проблеми теорії та практики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 223–229.
19) Місце органів прокуратури України в сучасній системі гілок влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 230–234.
20) Поняття та загальна характеристика взаємодії митних органів з податковими та прикордонними органами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 235–240.
21) Особливості розвитку правовідносин у сфері захисту персональних даних: історико-джерелознавчий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 241–247.
22) Деякі питання правового регулювання аграрного ринку України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 248–252.
23) Поняття договору з охорони фізичних осіб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 25–29.
24) Новели антикорупційного законодавства України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 253–258.
25) Поняття та особливості військових документів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 259–265.
26) Щодо визначення об’єкта правовідносин у різних галузях процесуального права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 266–271.
27) Боротьба з наркозлочинністю у контексті змін ст.310 Кримінального кодексу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 272–279.
28) К вопросу о целесообразности применения диалектического метода в уголовно-правовых исследованиях // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 280–286.
29) Загальнотеоретичні аспекти гарантування законних інтересів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 287–294.
30) Окремі питання здійснення державного контролю у сфері страхової діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 295–302.
31) Правове регулювання системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 30–33.
32) Органи управління в судовій системі України: потреба подальшого реформування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 303–308.
33) Юридичні ознаки фінансово-правової галузі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 309–313.
34) Еволюція інституту письмових доказів на українських землях у польсько-литовський період (сер. ХІV – сер. ХVІІ ст.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 314–318.
35) Щодо визначення поняття «реєстраційні провадження у сфері господарської діяльності» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 319–323.
36) Дефініції «юридичні норми» та «юридичні відносини» в науковому спадку Ф.В. Тарановського // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 324–332.
37) Персональні дані як елемент системи інформаційного забезпечення державної виконавчої служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 333–339.
38) Способи фіксації волевиявлення сторін при укладенні договору зберігання автотранспортних засобів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 34–40.
39) Питання адміністративної відповідальності членів колегіальних органів за порушення антикорупційного законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 340–344.
40) Паблик рилейшнз в управлении высшим учебным заведением: проблемы методологии // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 345–350.
41) Основний безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст.181 «Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів» КК України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 351–358.
42) Проблеми інформаційного забезпечення організаційно-тактичної діяльності судді в нових процесуальних умовах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 359–365.
43) Спеціальні критерії класифікації податків і зборів, що входять до податкової системи України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 366–370.
44) Право власності в розумінні Європейського суду з прав людини (загальна характеристика) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 371–374.
45) Щодо кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст.239-1 Кримінального кодексу України) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 375–382.
46) Правові ідеї та стан громадянського суспільства в Україні в добу визвольних змагань 1917–1921 рр. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 383–388.
47) Особливості оферти при укладенні договору оренди майна державного підприємства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 389–395.
48) Історія та стан дослідження організації представництва прокуратурою іетересів громадян і держави в суді // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 396–401.
49) Акмеологія суддівської діяльності в адміністративному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 402–406.
50) Щодо механізму правового регулювання службової дисципліни в органах внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 407–411.
51) Юридична природа норм, що регулюють охорону праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 41–48.
52) Окремі аспекти прийняття спадщини неповнолітніми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 412-416.
53) Деякі особливості об'єктивної сторони незаконного заволодіння грунтовим покривом (поверхневим шаром) землі (ст. 238-1 КК України) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 417–422.
54) Адвокатська діяльність як об'єкт адвокатсько-правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 423–427.
55) Зворотна дія податково-правових норм у часі: сутність та значення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 428–433.
56) Класифікація адміністративно-правових відносин, які виникають при реалізації органами прокуратури правозахисної функції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 434–441.
57) Критерії відмежування нагляду за дотриманням адміністративного законодавства від нагляду в інших сферах суспільно-правової діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 442–446.
58) Організація прокуратури України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 447–458.
59) Щодо порядку припинення діяльності сільськогосподарських підприємств // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 459–462.
60) Вдосконалення чинного Положення про вищі навчальні заклади МВС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 463–468.
61) Внутрішнє законодавство України та інших країн як джерело міжнародного приватного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 469–473.
62) Суб’єкти управління міліцією громадської безпеки та їх правовий статус // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 474-479.
63) Умови формування теророгенності соціальних систем та законодавство України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 480–486.
64) Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з продажу об’єктів рухомого майна: шляхи удосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 487–491.
65) Міжнародно-правовий досвід оподаткування електронної комерції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 49–54.
66) Податкове зобов’язання: вид і міра поведінки, правовідношення чи інститут права? // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 492–496.
67) Правові засади цивільного контролю за діяльністю органів прокуратури та місце серед них адміністративно-правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 497–501.
68) Зміцнення правових передумов інституту громадського контролю в Україні як пріоритетне завдання сьогодення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 502–507.
69) Структура адміністративно-правового механізму забезпечення прав громадян органами прокуратури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 508–512.
70) Передумови виникнення комісій по трудових спорах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 513–522.
71) Проведення допиту підозрюваного під час розслідування злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітної плати // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 523–527.
72) Роль професора А. Антоновича у становленні наукових поглядів М. Цитовича на науку поліцейського права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 528–535.
73) Версія як рішення слідчого : теоретичні (формалізовані) підстави її місця, ролі, використання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 536–542.
74) Становлення законодавства про медичне страхування у Центральній та Східній Україні у двадцяті роки ХХ століття // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 543–548.
75) Форми (види) конституційно-правової відповідальності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 549–555.
76) Правовий аналіз деяких питань Указу Президента України «Про Концепцію державної політики у сфері реформування державної кримінально-виконавчої служби України» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 55–59.
77) Історико-правові аспекти боротьби Кримської Надзвичайної комісії з бандитизмом (1920–1926 рр.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 556–563.
78) Проблеми реалізації основних функцій органів по боротьбі з тероризмом в Російській імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 564-567.
79) Вищі навчальні заклади як суб’єкти адміністративно-правових відносин у сфері вищої освіти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 568–573.
80) Фактори можливого ускладнення оперативної обстановки на ґрунті міжетнічної напруженості у Криму // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 574–587.
81) Співвідношення повноважень владних органів та органів державної податкової служби України щодо забезпечення рівності бюджетних інтересів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 588–593.
82) Об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із незаконним використанням трансплантології // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 594–601.
83) Адміністративно-правові засади організації та функціонування Конституційного Суду України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 60–66.
84) Підстави та порядок формування прав і свобод людини і громадянина : історико-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 602–608.
85) Особенности порядка исчисления акцизного налога с товаров, производимых на территории Украины, и с товаров, которые ввозятся в Украину // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 609–612.
86) Економічні властивості правопорядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 613–617.
87) Корпоративні правовідносини як особливий вид господарських правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 618–622.
88) Ознаки економічних злочинів: криміналістичний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 623–627.
89) Порівняльний аналіз норм цивільного та господарського законодавств щодо об’єктів інтелектуальної власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 628–632.
90) Деякі аспекти єдності правового статусу професійних суддів в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 633–639.
91) Роль і місце спеціальних частин і підрозділів внутрішніх військ МВС України у системі забезпечення внутрішньої безпеки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 640–646.
92) Утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку: рецензія на монографію Ю.М. Дьоміна «Прокурорський нагляд в Україні на сучасному етапі» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 647–649.
93) Пути усовершенствования административно-правового регулирования в отрасли жилищных прав граждан и жилищно-коммунального хозяйства Украины // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 67–72.
94) Законодавча ініціатива змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення права засуджених на медичну допомогу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 7–12.
95) Прямі засоби державного регулювання в інформаційному секторі економіки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 73–78.
96) Проблемні питання процесу правової соціалізації в контексті сучасного стану реалізації верховенства права в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 79–85.
97) Участь громадських об’єднань у правотворчій діяльності як суб’єктів адміністративного права, які наділені активною адміністративною правосуб’єктністю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 86–94.
98) Критерій резиденства як підстава усунення подвійного оподаткування (на прикладі законодавства України і Республіки Казахстан) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 95–98.
99) Поняття відомчого контролю в ДАІ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 99–104.
 
Пошук в електроному каталозі