1)Особливості процесуального положення потерпілого в судовому розгляді за ч.3 ст.349 КПК України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 105–109.Завантажити
2)Окремі методичні та психологічні аспекти викладання криміналістики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 110–115.Завантажити
3)Позов про визнання права власності як засіб захисту майнових прав осіб, які не досягли повноліття// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 116–122.Завантажити
4)Поняття адміністративно-правового забезпечення прав, свобод та інтересів дитини органами внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 123–128.Завантажити
5)Щодо визначення поняття "фінансово-правова санкція"// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 129–133.Завантажити
6)Щодо поняття «транспортні засоби»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 13–18.Завантажити
7)Деякі аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 134–139.Завантажити
8)Електронна торгівля: проблеми законодавчого забезпечення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 140–146.Завантажити
9)Укладення та виконання колективних угод як фактор розвитку соціально-трудових та економічних відносин: українсько-шведський досвід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 147–151.Завантажити
10)Особенности становления и развития таможенных учреждений на Кавказе и Закавказье в первой половине ХІХ в.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 152–164.Завантажити
11)Особливості правового регулювання державної служби в Україні : сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 165–179.Завантажити
12)До проблеми профілактичної (попереджувальної) роботи підрозділів кримінальної міліції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 180–184.Завантажити
13)Сучасні механізми правового регулювання кадрового ресурсу державного управління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 185–195.Завантажити
14)Щодо типології правових актів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 19–24.Завантажити
15)Види прогалин у цивільному процесуальному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 196–204.Завантажити
16)Санкції статті 299 Кримінального кодексу України: сучасний стан і перспективи вдосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 205–215.Завантажити
17)Дотримання принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки при застосовуванні до засуджених заходів стягнення і заохочення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 216–222.Завантажити
18)Розмежування юрисдикції адміністративних і господарських судів України: проблеми теорії та практики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 223–229.Завантажити
19)Місце органів прокуратури України в сучасній системі гілок влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 230–234.Завантажити
20)Поняття та загальна характеристика взаємодії митних органів з податковими та прикордонними органами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 235–240.Завантажити
21)Особливості розвитку правовідносин у сфері захисту персональних даних: історико-джерелознавчий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 241–247.Завантажити
22)Деякі питання правового регулювання аграрного ринку України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 248–252.Завантажити
23)Поняття договору з охорони фізичних осіб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 25–29.Завантажити
24)Новели антикорупційного законодавства України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 253–258.Завантажити
25)Поняття та особливості військових документів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 259–265.Завантажити
26)Щодо визначення об’єкта правовідносин у різних галузях процесуального права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 266–271.Завантажити
27)Боротьба з наркозлочинністю у контексті змін ст.310 Кримінального кодексу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 272–279.Завантажити
28)К вопросу о целесообразности применения диалектического метода в уголовно-правовых исследованиях// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 280–286.Завантажити
29)Загальнотеоретичні аспекти гарантування законних інтересів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 287–294.Завантажити
30)Окремі питання здійснення державного контролю у сфері страхової діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 295–302.Завантажити
31)Правове регулювання системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 30–33.Завантажити
32)Органи управління в судовій системі України: потреба подальшого реформування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 303–308.Завантажити
33)Юридичні ознаки фінансово-правової галузі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 309–313.Завантажити
34)Еволюція інституту письмових доказів на українських землях у польсько-литовський період (сер. ХІV – сер. ХVІІ ст.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 314–318.Завантажити
35)Щодо визначення поняття «реєстраційні провадження у сфері господарської діяльності»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 319–323.Завантажити
36)Дефініції «юридичні норми» та «юридичні відносини» в науковому спадку Ф.В. Тарановського// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 324–332.Завантажити
37)Персональні дані як елемент системи інформаційного забезпечення державної виконавчої служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 333–339.Завантажити
38)Способи фіксації волевиявлення сторін при укладенні договору зберігання автотранспортних засобів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 34–40.Завантажити
39)Питання адміністративної відповідальності членів колегіальних органів за порушення антикорупційного законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 340–344.Завантажити
40)Паблик рилейшнз в управлении высшим учебным заведением: проблемы методологии// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 345–350.Завантажити
41)Основний безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст.181 «Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів» КК України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 351–358.Завантажити
42)Проблеми інформаційного забезпечення організаційно-тактичної діяльності судді в нових процесуальних умовах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 359–365.Завантажити
43)Спеціальні критерії класифікації податків і зборів, що входять до податкової системи України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 366–370.Завантажити
44)Право власності в розумінні Європейського суду з прав людини (загальна характеристика)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 371–374.Завантажити
45)Щодо кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст.239-1 Кримінального кодексу України)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 375–382.Завантажити
46)Правові ідеї та стан громадянського суспільства в Україні в добу визвольних змагань 1917–1921 рр.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 383–388.Завантажити
47)Особливості оферти при укладенні договору оренди майна державного підприємства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 389–395.Завантажити
48)Історія та стан дослідження організації представництва прокуратурою іетересів громадян і держави в суді// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 396–401.Завантажити
49)Акмеологія суддівської діяльності в адміністративному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 402–406.Завантажити
50)Щодо механізму правового регулювання службової дисципліни в органах внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 407–411.Завантажити
51)Юридична природа норм, що регулюють охорону праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 41–48.Завантажити
52)Окремі аспекти прийняття спадщини неповнолітніми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 412-416.Завантажити
53)Деякі особливості об'єктивної сторони незаконного заволодіння грунтовим покривом (поверхневим шаром) землі (ст. 238-1 КК України)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 417–422.Завантажити
54)Адвокатська діяльність як об'єкт адвокатсько-правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 423–427.Завантажити
55)Зворотна дія податково-правових норм у часі: сутність та значення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 428–433.Завантажити
56)Класифікація адміністративно-правових відносин, які виникають при реалізації органами прокуратури правозахисної функції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 434–441.Завантажити
57)Критерії відмежування нагляду за дотриманням адміністративного законодавства від нагляду в інших сферах суспільно-правової діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 442–446.Завантажити
58)Організація прокуратури України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 447–458.Завантажити
59)Щодо порядку припинення діяльності сільськогосподарських підприємств// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 459–462.Завантажити
60)Вдосконалення чинного Положення про вищі навчальні заклади МВС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 463–468.Завантажити
61)Внутрішнє законодавство України та інших країн як джерело міжнародного приватного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 469–473.Завантажити
62)Суб’єкти управління міліцією громадської безпеки та їх правовий статус// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 474-479.Завантажити
63)Умови формування теророгенності соціальних систем та законодавство України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 480–486.Завантажити
64)Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з продажу об’єктів рухомого майна: шляхи удосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 487–491.Завантажити
65)Міжнародно-правовий досвід оподаткування електронної комерції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 49–54.Завантажити
66)Податкове зобов’язання: вид і міра поведінки, правовідношення чи інститут права?// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 492–496.Завантажити
67)Правові засади цивільного контролю за діяльністю органів прокуратури та місце серед них адміністративно-правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 497–501.Завантажити
68)Зміцнення правових передумов інституту громадського контролю в Україні як пріоритетне завдання сьогодення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 502–507.Завантажити
69)Структура адміністративно-правового механізму забезпечення прав громадян органами прокуратури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 508–512.Завантажити
70)Передумови виникнення комісій по трудових спорах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 513–522.Завантажити
71)Проведення допиту підозрюваного під час розслідування злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітної плати// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 523–527.Завантажити
72)Роль професора А. Антоновича у становленні наукових поглядів М. Цитовича на науку поліцейського права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 528–535.Завантажити
73)Версія як рішення слідчого : теоретичні (формалізовані) підстави її місця, ролі, використання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 536–542.Завантажити
74)Становлення законодавства про медичне страхування у Центральній та Східній Україні у двадцяті роки ХХ століття// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 543–548.Завантажити
75)Форми (види) конституційно-правової відповідальності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 549–555.Завантажити
76)Правовий аналіз деяких питань Указу Президента України «Про Концепцію державної політики у сфері реформування державної кримінально-виконавчої служби України»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 55–59.Завантажити
77)Історико-правові аспекти боротьби Кримської Надзвичайної комісії з бандитизмом (1920–1926 рр.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 556–563.Завантажити
78)Проблеми реалізації основних функцій органів по боротьбі з тероризмом в Російській імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 564-567.Завантажити
79)Вищі навчальні заклади як суб’єкти адміністративно-правових відносин у сфері вищої освіти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 568–573.Завантажити
80)Фактори можливого ускладнення оперативної обстановки на ґрунті міжетнічної напруженості у Криму// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 574–587.Завантажити
81)Співвідношення повноважень владних органів та органів державної податкової служби України щодо забезпечення рівності бюджетних інтересів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 588–593.Завантажити
82)Об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із незаконним використанням трансплантології// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 594–601.Завантажити
83)Адміністративно-правові засади організації та функціонування Конституційного Суду України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 60–66.Завантажити
84)Підстави та порядок формування прав і свобод людини і громадянина : історико-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 602–608.Завантажити
85)Особенности порядка исчисления акцизного налога с товаров, производимых на территории Украины, и с товаров, которые ввозятся в Украину// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 609–612.Завантажити
86)Економічні властивості правопорядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 613–617.Завантажити
87)Корпоративні правовідносини як особливий вид господарських правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 618–622.Завантажити
88)Ознаки економічних злочинів: криміналістичний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 623–627.Завантажити
89)Порівняльний аналіз норм цивільного та господарського законодавств щодо об’єктів інтелектуальної власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 628–632.Завантажити
90)Деякі аспекти єдності правового статусу професійних суддів в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 633–639.Завантажити
91)Роль і місце спеціальних частин і підрозділів внутрішніх військ МВС України у системі забезпечення внутрішньої безпеки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 640–646.Завантажити
92)Утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку: рецензія на монографію Ю.М. Дьоміна «Прокурорський нагляд в Україні на сучасному етапі»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 647–649.Завантажити
93)Пути усовершенствования административно-правового регулирования в отрасли жилищных прав граждан и жилищно-коммунального хозяйства Украины// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 67–72.Завантажити
94)Законодавча ініціатива змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення права засуджених на медичну допомогу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 7–12.Завантажити
95)Прямі засоби державного регулювання в інформаційному секторі економіки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 73–78.Завантажити
96)Проблемні питання процесу правової соціалізації в контексті сучасного стану реалізації верховенства права в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 79–85.Завантажити
97)Участь громадських об’єднань у правотворчій діяльності як суб’єктів адміністративного права, які наділені активною адміністративною правосуб’єктністю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 86–94.Завантажити
98)Критерій резиденства як підстава усунення подвійного оподаткування (на прикладі законодавства України і Республіки Казахстан)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 95–98.Завантажити
99)Поняття відомчого контролю в ДАІ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 2 .— С. 99–104.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід