1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— Завантажити
3)Характеристика криміногенних елементів соціально-психологічної адаптації засуджених до позбавлення волі як змісту призонізації// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 104-110.Завантажити
4)Історико-правові погляди М. І. Ланге// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 11-16.Завантажити
5)Ситуаційний підхід у формуванні методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 110-115.Завантажити
6)Представництво під час реалізації права особи на соціальне забезпечення: поняття та правові ознаки// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 116-121.Завантажити
7)Проблемні питання правового регулювання режиму ландшафтів// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 122-126.Завантажити
8)Правові основи запровадження співпраці держави і приватних структур в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 127-129.Завантажити
9)Переважні права за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 130-133.Завантажити
10)Абітурієнт на ринку освітніх послуг: соціологічний аналіз// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 135-139.Завантажити
11)Аналіз психологічних детермінант лікарів та медичних представників// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 140-145.Завантажити
12)Обмеження здійснення контрольних повноважень Верховної Ради України під час направлення та вирішення депутатських запитів. Аналіз практики Конституційного Суду України// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 16-20.Завантажити
13)Підстави і порядок звільнення судді з посади як гарантія незалежності суддів// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 21-27.Завантажити
14)Митні правовідносини в Україні: поняття, ознаки та структура// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 27-31.Завантажити
15)Бюджетна відповідальність у системі фінансового права// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 31-35.Завантажити
16)Правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 35-41.Завантажити
17)До питання адміністративно-правових засад контролю обігу наркотичних засобів// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 41-46.Завантажити
18)Шляхи удосконалення взаємодії Державної пенітенціарної служби України з іншими правоохоронними органами// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 47-53.Завантажити
19)Предмет та завдання наглядової діяльності за оперативно-розшуковою діяльністю, яка здійснюється з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 54-59.Завантажити
20)Попередження органами внутрішніх справ України злочинів, що пов’язані з торгівлею дітьми, та протидія їм: проблеми та шляхи вирішення// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 59-65.Завантажити
21)Правові основи майнового страхування в українських губерніях Російської імперії у ХІХ - на початку ХХ ст.// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 6-11.Завантажити
22)Науковий генезис проблеми протидії оперативними підрозділами ОВС України діяльності організованих груп, які готують вчинення крадіжок із квартир громадян// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 65-68.Завантажити
23)Окремі аспекти призначення комплексної психолого-психіатричної експертизи у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх відповідно до положень нового КПК України// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 68-72.Завантажити
24)Про деякі чинники генезису міжнародно-правового виміру кримінального права України// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 72-77.Завантажити
25)Особливості віктимологічної профілактики злочинів щодо осіб похилого віку// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 77-81.Завантажити
26)Зняття інформації з електронних інформаційних систем як різновид втручання в приватне спілкування під час здійснення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 81-85.Завантажити
27)Етапізація процесу розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 86-91.Завантажити
28)Правові аспекти підвищення ефективності боротьби зі злочинами проти статевої свободи та статевої недоторканності особи// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 91-95.Завантажити
29)Стан наукової розробленості питання виявлення і розслідування підрозділами БОЗ МВС України одержання неправомірної вигоди службовою особою у сфері земельних відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 95-99.Завантажити
30)Роль податкового розслідування у правовому механізмі регулювання податкових правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 99-104Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід