1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .—
3) Характеристика криміногенних елементів соціально-психологічної адаптації засуджених до позбавлення волі як змісту призонізації // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 104-110.
4) Історико-правові погляди М. І. Ланге // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 11-16.
5) Ситуаційний підхід у формуванні методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 110-115.
6) Представництво під час реалізації права особи на соціальне забезпечення: поняття та правові ознаки // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 116-121.
7) Проблемні питання правового регулювання режиму ландшафтів // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 122-126.
8) Правові основи запровадження співпраці держави і приватних структур в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 127-129.
9) Переважні права за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 130-133.
10) Абітурієнт на ринку освітніх послуг: соціологічний аналіз // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 135-139.
11) Аналіз психологічних детермінант лікарів та медичних представників // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 140-145.
12) Обмеження здійснення контрольних повноважень Верховної Ради України під час направлення та вирішення депутатських запитів. Аналіз практики Конституційного Суду України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 16-20.
13) Підстави і порядок звільнення судді з посади як гарантія незалежності суддів // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 21-27.
14) Митні правовідносини в Україні: поняття, ознаки та структура // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 27-31.
15) Бюджетна відповідальність у системі фінансового права // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 31-35.
16) Правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 35-41.
17) До питання адміністративно-правових засад контролю обігу наркотичних засобів // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 41-46.
18) Шляхи удосконалення взаємодії Державної пенітенціарної служби України з іншими правоохоронними органами // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 47-53.
19) Предмет та завдання наглядової діяльності за оперативно-розшуковою діяльністю, яка здійснюється з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 54-59.
20) Попередження органами внутрішніх справ України злочинів, що пов’язані з торгівлею дітьми, та протидія їм: проблеми та шляхи вирішення // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 59-65.
21) Правові основи майнового страхування в українських губерніях Російської імперії у ХІХ - на початку ХХ ст. // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 6-11.
22) Науковий генезис проблеми протидії оперативними підрозділами ОВС України діяльності організованих груп, які готують вчинення крадіжок із квартир громадян // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 65-68.
23) Окремі аспекти призначення комплексної психолого-психіатричної експертизи у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх відповідно до положень нового КПК України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 68-72.
24) Про деякі чинники генезису міжнародно-правового виміру кримінального права України // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 72-77.
25) Особливості віктимологічної профілактики злочинів щодо осіб похилого віку // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 77-81.
26) Зняття інформації з електронних інформаційних систем як різновид втручання в приватне спілкування під час здійснення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 81-85.
27) Етапізація процесу розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 86-91.
28) Правові аспекти підвищення ефективності боротьби зі злочинами проти статевої свободи та статевої недоторканності особи // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 91-95.
29) Стан наукової розробленості питання виявлення і розслідування підрозділами БОЗ МВС України одержання неправомірної вигоди службовою особою у сфері земельних відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 95-99.
30) Роль податкового розслідування у правовому механізмі регулювання податкових правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2013. - № 3 (50) .— С. 99-104
 
Пошук в електроному каталозі