1) Сфера застосування наказного провадження в господарському процесі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1003–1011.
2) Щодо діяльності органів прокуратури у сфері забезпечення права громадян на охорону здоров'я // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 101–105.
3) Окремі аспекти об'єднання податкової та митної служб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1012–1017.
4) До питання про специфіку правової охорони земель морського транспорту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1018–1023.
5) Загально-правові принципи правових імунітетів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1024–1030.
6) Відомчий контроль і прокурорський нагляд додержанням законодавства про звернення громадян у діяльності органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1031–1037.
7) Бюджет і бюджетна система як вихідні поняття бюджетного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1038–1042.
8) Становлення системи органів юстиції в період незалежності України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1043–1050.
9) Complete Electronic Justice: Pro et Contra // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1051–1059.
10) К вопросу о понятии уголовной ответственности // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 106–110.
11) Повноваження органів прокуратури при проведенні перевірок державних закупівель // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1060–1065.
12) Принцип об'єктивності державного фінансового контролю : особливості сприйняття // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1066–1073.
13) Нагляд як форма втілення заходів адміністративно-правового примусу в діяльності прокуратури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1074–1078.
14) Правові засади діяльності вищих навчальних закладіів в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1079–1085.
15) Напрями реалізації принципу пропорційності в діяльності органів внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1086–1091.
16) Організаційні та тактичні проблеми оперативно-розшукового супроводження справ за фактами вчинення злочинів на грунті етно-конфесійних суперечностей // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1092–1097.
17) Правове регулювання працевлаштування робітників та службовців в УСРР в період нової економічної політики (1921-1929 рр.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1098–1103.
18) Некоторые проблемы обжалования заочного решения // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 11-15.
19) Принцип публічності речових прав та його реалізація в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1104–1111.
20) Законодавче забезпечення державної промислової політики в Україні в 1991-2010 рр. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 111–120.
21) Умови здійснення регулярних пасажирських перевезень автобусним транспортом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1112–1118.
22) Правила в'їзду, тимчасового перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1119–1124.
23) Щодо порядку вилучення земельної ділянки у суб'єктів постіного землекористування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1125–1129.
24) Щодо доведення наявності умов набуття земельної ділянки за набувальною давністю громадянами України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1130–1134.
25) Щодо підстав припинення договору емфітевзису // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1135–1140.
26) Вимога відповідності поведінки суб'єкта моральним засадам суспільства в контексті положень ч.2 ст.110 Сімейного кодексу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1141–1146.
27) Право приватної власності на землі лісогосподарського призначення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1147–1153.
28) Місце та значення аудиту в системі фінансового контролю в України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1154–1159.
29) Суд присяжних в Україні : pro et contra // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— C/ 1160–1162/
30) Щодо реалізації засад розумності строків у кримінальному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1163–1167.
31) Особливості виконання наймодавцем обов'язку з передання автомобільного транспортного засобу наймачу у користування за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1168–1173.
32) Зміст і формування процесуального інтересу у третіх осіб, за участю яких застосовуються запобіжні заходи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1174–1177.
33) Щодо вдосконалення правового регулювання часу відпочинку в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1178–1182.
34) Структурно-функціональні рівні історико-правового порівняльного методу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1183–1187.
35) Поняття адміністративно-правової охорони суб'єктів малого підприємництва // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1188–1193.
36) Природні ресурси, як об'єкт адміністративно-правової охорони // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1194–1199.
37) Щодо удосконалення організації та діяльності суду присяжних в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1200–1204.
38) Про нерухомість як об'єкт податково-правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1205–1207.
39) Системний підхід до врегулювання корпоративних відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1208–1211.
40) Сравнение правового статуса судей и алькальдов в средневековой Испании на примере Фуэро Куэнки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 121–126.
41) Деякі процесуальні аспекти проведення судово-психіатрічної експертизи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1212–1218.
42) Правовий режим використання персональних даних пацієнтів у закладах охорони здоров'я // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1219–1226.
43) Шляхи вдосконалкення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1227–1230.
44) Об'єкт адміністративно-правових відносин у сфері регулювання діяльності адміністративних судів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1231–1235.
45) Передумови оптимізації процесу виконання кримінальних покарань в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1236–1243.
46) Дійове каяття як підстава звільнення від кримінальної відповідальності, передбачена Загальною частиною Кримінального кодексу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1244–1250.
47) Укладення договору про надання юридичних послуг // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1251–1256.
48) Мирова юстиція : становлення, розвиток та перспективи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1257–1261.
49) Проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні та світовий досвід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 127–133.
50) Історіографія дослідження громадських об'єднань та їхніх видів як суб'єктів адміністративного права у работах вчених-юристів незалежної України(1991-2013 рр.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 134–138.
51) Слідова картина та типова обстановка злочинів при порушенні правил водіння або експлуатації бойових, спеціальних та транспортних машин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 139–144.
52) Суб'єкти адміністративно-правового регулювання в галузі стандартизації та сертифікації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 145–149.
53) Значення інституціонального середовища для реконструкції правової теорії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 150–154.
54) Проблеми формування та застосування типових тактичних операцій при розслідуванні крадіжок автотранспортних засобів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 155–160.
55) Судовий захист публічно-правових інтересів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 16-19.
56) Властивості судових постанов Верховного Суду України, ухвалених у цивільних справах, що набрали законної сили // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 161–166.
57) Характеристика осіб, які вчинюють незаконне переміщення культурних цінностей через митний кордон // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 167–171.
58) Предмет злочинного впливу при вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 172–178.
59) Теоретико-методологічні муніціпального права як науки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 179–185.
60) Новітній правовий статус фізичних осіб-підприємців, як провідний чинник благополуччя українського народу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 186–189.
61) Сутність та значення міграційного контролю в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 190–195.
62) Деякі правові проблеми виробництва біопалива в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 196–200.
63) Сутність та структурні елементи цивільного процесу як правового явища // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 20-25.
64) Вивчення соціального середовища як фундаментальний напрям розвитку пенітенціарної науки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 201–204.
65) До питання про кримінальну відповідальність за перешкоджання проведенню передвиборної агитації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 205–208.
66) Особливості адміністративно-правового статусу Фонду державного майна України як центрального органа виконавчої влади зі спеціальним статусом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 209–214.
67) Виконання вироку суду в частині цивільного позову в кримінальному провадженні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 215–220.
68) Права жінок у філософсько-правовій думці і практиці : зарубіжний та вітчизняний досвід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 221–228.
69) Правове регулювання здійснення господарської діяльності на основі публічної власті (методика дослідження) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 229–236.
70) Використання слідчим сил та засобів оперативних підрозділів на досудовому розслідуванні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 237–242.
71) Щодо засобів впливу на співробітників органів внутрішніх справ задля ефективного вирішення проблем підтримки високої службової дисципліни // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 243–248.
72) Теоретичні засади підприємницької господарської діяльності вищих навчальних закладів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 249–255.
73) Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу та його різновидів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 256–261.
74) Впровадження посад державних політичних діячів в межах адміністративної реформи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 26–31.
75) Тактический риск как фактор тактических ошибок в следственной деятельности // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 262–265.
76) Муніципальні правові механізми охорони права в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 266–271.
77) Графічна професіоналізація слідчих : мотиваційний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 272–279.
78) Особливості виконання довічного позбавлення волі стосовно засуджених жінок // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 280–283.
79) Правова активність як умова ефективності правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 284–289.
80) Правовий статус векселів та їх види // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 290–293.
81) Актуальні питання заміни прокурора у кримінальному провадженні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 294–299.
82) Еволюція модельного законодавства та його адаптація до сучасних умов // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 300–305.
83) Розвиток кримінального права України в умовах глобалізації (загальні тенденції та перспективи дослідження) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 306–311.
84) Загальна характеристика суб'єктивних політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 312–317.
85) Запровадження режиму відеоконференції в адміністративному судочинстві : проблеми та перспективи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 318–322.
86) Викладання морского права : вітчизняний досвід та світові стандарти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 32-36.
87) Ознаки інституту страхування, які відносять його до системи фінансового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 323–327.
88) До проблематики державних закупівель // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 328–331.
89) Поняття та сутність оцінки доказів у цивільному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 332–337.
90) Повноваження органів місцевого самоврядування з реалізації заходів із захисту суспільної моралі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 338–345.
91) Характеристика координаційних правовідносин у сфері охорони державного кордону // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 346–354.
92) Нормативне регулювання діяльності судової гілки влади : адміністративно-правові аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 355–358.
93) Адміністративно-правові засоби боротьби підрозділів міліції громадської безпеки МВД України з правопорушеннями у природоохоронній галузі в умовах системних перетворень у суспільстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 359–366.
94) Перспективи вдосконалення регулятивного законодавства в частині захисту тварин від жорстокого поводження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 367–378.
95) Окремі питання розпорядження земельними ділянками комунальної форми власності (у світлі останніх законодавчих новел) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 37–40.
96) Фінансове шахрайство у США : деякі питання кримінальної відповідальності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 379–385.
97) Досвід діяльності поліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдуми на прикладі Російської Федерації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 386–390.
98) Кримінально-правова характеристика антикорупційних новел національного законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 391–396.
99) Методологія цивільно-правового дослідження сімейних правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 397–401.
100) Історичний досвід становлення виборчих технологій в українських землях у XVIII столітті // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— C. 402–407.
101) Органи рибоохорони, як суб'єкт державного управління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 408–412.
102) Третейська угода як основа третейського розгляду цивільно-правових спорів у радянський період // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 41–46.
103) Предмет злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 413–416.
104) Концепція реформування державної політики щодо караності кримінальних правопорушень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 417–422.
105) Деякі аспекти юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 423–430.
106) Претензійно-позовна діяльність юридичної служби органів місцевого самоврядування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 431–435.
107) Проблемы толкования хозяйственных договоров // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 436–440.
108) Стан і перспективи розвитку інформаційно-правової відповідальності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 441–445.
109) Мета та завдання діяльності адміністративних судів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 446–451.
110) Правове регулювання інветаризації парникових газів в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 452–458.
111) Поняття та ознаки громадських об'єднань як суб'єктів публічного управління в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 459–465.
112) Конституційні засади взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства на прикладі недержавних ЗМІ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 466–473.
113) Суб'єкти апеляційного оскарження судового рішення в цивільній справі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 47–52.
114) Поняття та ознаки державного контролю за використанням і забудовою земель, призначених для місцебудівних потреб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 474–478.
115) Функції ідеології : позитивний та негативний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 479–485.
116) Кримінологічна характеристика проникнення до засуджених до позбавлення волі заборонених предметів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 486–491.
117) Деякі аспекти кримінологічної характеристики злочинів, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 492–498.
118) Поняття "процесуальна співучасть" адміністративному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 499–503.
119) Щодо оформлення трудовими мігрантами документів на проживання в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 504–509.
120) О вступлении в силу конституции США // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 510–514.
121) Ідеологічні передумови формування державно-церковних відносин в умовах розбудови української державності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 515–524.
122) Поняття збуту наркотичних засобів та його місце у незаконному наркообігу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 525–531.
123) Кримінально-правова характеристика форм та способів втручання в діяльність судових органів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 53–59.
124) Проблема визначення подання доказів як інституту кримінального процесуального права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 532–536.
125) Аналіз функцій, повноважень та окремих структурних елементів виконавчих органів місцевих рад // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 537–542.
126) Методологічні засади всеукраїнського віктимологічного питування населення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 543–548.
127) Возникновение и деятельность института военного аудиториата в XVIII-XIX вв. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— C. 549–556.
128) Історичні передумови та особливості становлення цивільного процесуального права в Україні та світі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 557–566.
129) Адміністративні процедури затримання, доставлення та приводу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 567–570.
130) Суб'єктний склад правовідносин, що виникають з договору постачання природним газом через приєднану мережу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 571–575.
131) Теоретико-правові засади державної політики сприяння розвитку кооперації (кооперативної системи) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 576–581.
132) Общенаучные предпосылки исследования роли уголовного права в обеспечении развития "гражданского общества" в Украине : столкновение методологических подходов попперианства и марксизма-ленинизма // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 582–590.
133) Підстави виникнення права користування земельними ділянками, що використовуються при будівництві або реконструкції автомобільної дороги на умовах концесії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 591–595.
134) Взаємодія органів місцевого самоврядування та органів державної влади у сфері забезбечення економічної безпеки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 596–601.
135) Шляхи вдосконалення правового регулювання інформаційних правовідносин в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 60–64.
136) Характеристика криміногенної обстановки, пов'язаної з організацією або утриманням місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 602–606.
137) Республіканська форма правління : особливості інтерпретації в сучасних умовах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 607–612.
138) Регулювання цивільно-правових відносин в УРСР в 1950-х - на початку 1960-х років // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 613–617.
139) Фінансова-економічна безпека підприємства : деякі аспекти термінології // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 618–621.
140) Перспективи розвитку інституту юридичної відповідальності за порушення законодавства з питань мови // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 622–625.
141) Передумови застосування синергетичної парадигми в кримінолгії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 626–634.
142) Адміністративна відповідальність юридичних осіб : теоретико-правовий аналіз // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 635–641.
143) Теоретичні положення нових норм Кримінального процесуального кодексу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 642–645.
144) Проблеми нормативно-правового забезпечення боротьби з кіберзлочинністю в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 646–650.
145) Колізії організаційно-правового забезпечення дотримання прав людини в оперативно-розшукових заходах підрозділів карного розшуку ОВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 65–71.
146) Роль інноваційних технологій у сучасній правоохоронній діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 651–654.
147) Співвідношення правосуб'єктності і компетенції деяких суб'єктів публічного права в договірних відносинах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 655–661.
148) Принципи взаємодії слідчого з спеціалістами-економістами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 662–665.
149) Загальносоціальне запобігання самовольному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 666–672.
150) Аналіз класифікації та видів інноваційних договорів у контексті господарсько-правового забезпечення та реалізації інноваційних правовідносин в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 673–679.
151) Нотатки щодо місця науки адміністративного процедурного права в системі юридичної науки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 688–692.
152) Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за порушення обов'язків щодо зберігання чи охорони майна (ст. 197 КК України) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 693–697.
153) Про забезпечення приватності фізичної особи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 698–702.
154) Стадія провадження та її етапи як особливості виконання судової процедури розпорядження майном // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 703–709.
155) Місце податкових органів у системі суб'єктів надання адміністративних послуг в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 710–714.
156) Правова характеристика договору оренди майна державного підприємства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 715–720.
157) Поняття та ознаки квартири в багатоквартирному будинку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 72–78.
158) Деякі питання кримінальної відповідальності посадових осіб за скоєння злочинів проти миру і безпеки людства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 721–728.
159) Процедура здійснення нагляду в державі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 729–733.
160) Особливості підготовки допиту потерпілого та його законного представника при розслідуванні неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 734–738.
161) Сучасний стан захищеності працівників органів прокуратури та членів їх сімей // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 739–744.
162) Поняття та система процесуальних джерел доказів у контексті реформування процесу доказування в кримінальному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 745–750.
163) Служба в органах місцевого самоврядування у зарубіжних країнах : європейські стандарти організації та функціонування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 751–757.
164) Поняття та класифікація форм захисту авторських прав // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 758–762.
165) Недоліки діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення охорони громадського порядку та захисту власності від грабежів і розбоїв у громадських місцях // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 763–770.
166) Новітні тенденції державного регулювання відносин у сфері лісового господарства : адміністративно-правові засади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 771–776.
167) Щодо застосування уніфікованої правової моделі фінансування місцевого самоврядування для оптимізації законодавчого процесу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 777–782.
168) Правовий статус Антитерористичного центру при Службі безпеки України : стан і шляхи вдосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 783–787.
169) Військове співробітництво України і Європейського Союзу як фактор зміцнення законності і правопорядку в збройних силах України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 788–792.
170) До проблеми класифікації форм та засобів захисту трудових прав працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 79–83.
171) Проблеми вдосконалення понятійного апарату механізму правового регулювання іноземного інвестування в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 793–799.
172) Про особливості механізму збуту наркотиків, що виведені з легального обігу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 800–805.
173) Вплив міжнародних нормативно-правових актів на здійснення кадрової роботи в органах прокуратури України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 806–811.
174) Форми та методи адміністративно-правової діяльності громадських організацій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 812–816.
175) Нормативно-правові засади реалізації обов'язків прокуратури України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 817–821.
176) Земельні ділянки та інші нерухомі речі як правові абстракції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 822–830.
177) Поняття й ознаки адміністративного судочинства та місце у ньому судового провадження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 831–836.
178) Визначення родового об'єкту злочинів, що полягають у жорстокому поводженні з дітьми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 837–843.
179) Майнові відносини як об'єкт державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства в частині родючості грунтів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 84–88.
180) Матеріально-технічне та фінансове забезпечення правоохоронців // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 844–848.
181) Щодо виокремлення колективного трудового права як складової системи трудового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 849–856.
182) Основні кримінологічні риси особи злочинця похилого віку, який вчинив умисні вбивства та умисні тяжкі тілесні ушкодження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 857–863.
183) Трансформація народовладдя в Україні у контексті європейських цивілізаційних процесів X-XVII століть // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 864–869.
184) Пенітенціарне судочинство : питання конституційного нормування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 870–877.
185) Завдання прокуратури у світлі євроінтеграційних процесів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 878–881.
186) Диференціація кримінальної відповідальності : проблема вибору концепту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 882–892.
187) Поняття суб'єктів фінансового і податкового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 89–95.
188) Муніципальне правове забезпечення розвитку морегосподарського комплексу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 893–899.
189) Правовий статус дитини, як учасника особистих немайнових відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 900–907.
190) Іпотека : фінансово-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 908–912.
191) Право як діалектична єдність реального та ідеального // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 919–925.
192) Поняття і значення особливих умов для діяльності органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 926–932.
193) Інститути громадянського суспільства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 933–938.
194) Щодо вдосконалення системи захисту персональних даних в процесі їх обробки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 939–945.
195) Зарубіжний досвід визначення статусу приватного вищого навчального закладу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 946–953.
196) Порядок та умови застосування окремих засобів державного регулювання господарської діяльності у державному секторі економіки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 954–961.
197) Захист прав суб'єктів персональних даних // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 96–100.
198) Поняття позбавлення волы на певний строк // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 962–967.
199) Особливості нормативно-правового регулювання організації та функціонування господарських судов України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 968–975.
200) Правова характеристика спадкового договору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 976–980.
201) До питання про поняття та ознаки суб'єктів фінансового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 981–985.
202) Дослідження керівних документів ЄС щодо будівельних виробів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 986–990.
203) Право громадян на об'єднання : міжнародно-правовий зміст // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 991–995.
204) Від конституційної монархії до змішаної республіки : еволюція французського конституціоналізму // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 996–1002.
 
Пошук в електроному каталозі