1)Сфера застосування наказного провадження в господарському процесі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1003–1011.Завантажити
2)Щодо діяльності органів прокуратури у сфері забезпечення права громадян на охорону здоров'я// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 101–105.Завантажити
3)Окремі аспекти об'єднання податкової та митної служб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1012–1017.Завантажити
4)До питання про специфіку правової охорони земель морського транспорту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1018–1023.Завантажити
5)Загально-правові принципи правових імунітетів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1024–1030.Завантажити
6)Відомчий контроль і прокурорський нагляд додержанням законодавства про звернення громадян у діяльності органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1031–1037.Завантажити
7)Бюджет і бюджетна система як вихідні поняття бюджетного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1038–1042.Завантажити
8)Становлення системи органів юстиції в період незалежності України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1043–1050.Завантажити
9)Complete Electronic Justice: Pro et Contra// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1051–1059.Завантажити
10)К вопросу о понятии уголовной ответственности// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 106–110.Завантажити
11)Повноваження органів прокуратури при проведенні перевірок державних закупівель// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1060–1065.Завантажити
12)Принцип об'єктивності державного фінансового контролю : особливості сприйняття// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1066–1073.Завантажити
13)Нагляд як форма втілення заходів адміністративно-правового примусу в діяльності прокуратури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1074–1078.Завантажити
14)Правові засади діяльності вищих навчальних закладіів в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1079–1085.Завантажити
15)Напрями реалізації принципу пропорційності в діяльності органів внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1086–1091.Завантажити
16)Організаційні та тактичні проблеми оперативно-розшукового супроводження справ за фактами вчинення злочинів на грунті етно-конфесійних суперечностей// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1092–1097.Завантажити
17)Правове регулювання працевлаштування робітників та службовців в УСРР в період нової економічної політики (1921-1929 рр.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1098–1103.Завантажити
18)Некоторые проблемы обжалования заочного решения// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 11-15.Завантажити
19)Принцип публічності речових прав та його реалізація в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1104–1111.Завантажити
20)Законодавче забезпечення державної промислової політики в Україні в 1991-2010 рр.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 111–120.Завантажити
21)Умови здійснення регулярних пасажирських перевезень автобусним транспортом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1112–1118.Завантажити
22)Правила в'їзду, тимчасового перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1119–1124.Завантажити
23)Щодо порядку вилучення земельної ділянки у суб'єктів постіного землекористування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1125–1129.Завантажити
24)Щодо доведення наявності умов набуття земельної ділянки за набувальною давністю громадянами України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1130–1134.Завантажити
25)Щодо підстав припинення договору емфітевзису// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1135–1140.Завантажити
26)Вимога відповідності поведінки суб'єкта моральним засадам суспільства в контексті положень ч.2 ст.110 Сімейного кодексу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1141–1146.Завантажити
27)Право приватної власності на землі лісогосподарського призначення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1147–1153.Завантажити
28)Місце та значення аудиту в системі фінансового контролю в України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1154–1159.Завантажити
29)Суд присяжних в Україні : pro et contra// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— C/ 1160–1162/Завантажити
30)Щодо реалізації засад розумності строків у кримінальному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1163–1167.Завантажити
31)Особливості виконання наймодавцем обов'язку з передання автомобільного транспортного засобу наймачу у користування за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1168–1173.Завантажити
32)Зміст і формування процесуального інтересу у третіх осіб, за участю яких застосовуються запобіжні заходи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1174–1177.Завантажити
33)Щодо вдосконалення правового регулювання часу відпочинку в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1178–1182.Завантажити
34)Структурно-функціональні рівні історико-правового порівняльного методу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1183–1187.Завантажити
35)Поняття адміністративно-правової охорони суб'єктів малого підприємництва// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1188–1193.Завантажити
36)Природні ресурси, як об'єкт адміністративно-правової охорони// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1194–1199.Завантажити
37)Щодо удосконалення організації та діяльності суду присяжних в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1200–1204.Завантажити
38)Про нерухомість як об'єкт податково-правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1205–1207.Завантажити
39)Системний підхід до врегулювання корпоративних відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1208–1211.Завантажити
40)Сравнение правового статуса судей и алькальдов в средневековой Испании на примере Фуэро Куэнки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 121–126.Завантажити
41)Деякі процесуальні аспекти проведення судово-психіатрічної експертизи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1212–1218.Завантажити
42)Правовий режим використання персональних даних пацієнтів у закладах охорони здоров'я// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1219–1226.Завантажити
43)Шляхи вдосконалкення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1227–1230.Завантажити
44)Об'єкт адміністративно-правових відносин у сфері регулювання діяльності адміністративних судів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1231–1235.Завантажити
45)Передумови оптимізації процесу виконання кримінальних покарань в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1236–1243.Завантажити
46)Дійове каяття як підстава звільнення від кримінальної відповідальності, передбачена Загальною частиною Кримінального кодексу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1244–1250.Завантажити
47)Укладення договору про надання юридичних послуг// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1251–1256.Завантажити
48)Мирова юстиція : становлення, розвиток та перспективи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 1257–1261.Завантажити
49)Проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні та світовий досвід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 127–133.Завантажити
50)Історіографія дослідження громадських об'єднань та їхніх видів як суб'єктів адміністративного права у работах вчених-юристів незалежної України(1991-2013 рр.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 134–138.Завантажити
51)Слідова картина та типова обстановка злочинів при порушенні правил водіння або експлуатації бойових, спеціальних та транспортних машин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 139–144.Завантажити
52)Суб'єкти адміністративно-правового регулювання в галузі стандартизації та сертифікації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 145–149.Завантажити
53)Значення інституціонального середовища для реконструкції правової теорії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 150–154.Завантажити
54)Проблеми формування та застосування типових тактичних операцій при розслідуванні крадіжок автотранспортних засобів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 155–160.Завантажити
55)Судовий захист публічно-правових інтересів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 16-19.Завантажити
56)Властивості судових постанов Верховного Суду України, ухвалених у цивільних справах, що набрали законної сили// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 161–166.Завантажити
57)Характеристика осіб, які вчинюють незаконне переміщення культурних цінностей через митний кордон// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 167–171.Завантажити
58)Предмет злочинного впливу при вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 172–178.Завантажити
59)Теоретико-методологічні муніціпального права як науки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 179–185.Завантажити
60)Новітній правовий статус фізичних осіб-підприємців, як провідний чинник благополуччя українського народу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 186–189.Завантажити
61)Сутність та значення міграційного контролю в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 190–195.Завантажити
62)Деякі правові проблеми виробництва біопалива в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 196–200.Завантажити
63)Сутність та структурні елементи цивільного процесу як правового явища// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 20-25.Завантажити
64)Вивчення соціального середовища як фундаментальний напрям розвитку пенітенціарної науки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 201–204. Завантажити
65)До питання про кримінальну відповідальність за перешкоджання проведенню передвиборної агитації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 205–208.Завантажити
66)Особливості адміністративно-правового статусу Фонду державного майна України як центрального органа виконавчої влади зі спеціальним статусом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 209–214.Завантажити
67)Виконання вироку суду в частині цивільного позову в кримінальному провадженні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 215–220.Завантажити
68)Права жінок у філософсько-правовій думці і практиці : зарубіжний та вітчизняний досвід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 221–228.Завантажити
69)Правове регулювання здійснення господарської діяльності на основі публічної власті (методика дослідження)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 229–236.Завантажити
70)Використання слідчим сил та засобів оперативних підрозділів на досудовому розслідуванні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 237–242.Завантажити
71)Щодо засобів впливу на співробітників органів внутрішніх справ задля ефективного вирішення проблем підтримки високої службової дисципліни// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 243–248.Завантажити
72)Теоретичні засади підприємницької господарської діяльності вищих навчальних закладів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 249–255.Завантажити
73)Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу та його різновидів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 256–261.Завантажити
74)Впровадження посад державних політичних діячів в межах адміністративної реформи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 26–31.Завантажити
75)Тактический риск как фактор тактических ошибок в следственной деятельности// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 262–265.Завантажити
76)Муніципальні правові механізми охорони права в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 266–271.Завантажити
77)Графічна професіоналізація слідчих : мотиваційний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 272–279.Завантажити
78)Особливості виконання довічного позбавлення волі стосовно засуджених жінок// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 280–283.Завантажити
79)Правова активність як умова ефективності правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 284–289.Завантажити
80)Правовий статус векселів та їх види// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 290–293.Завантажити
81)Актуальні питання заміни прокурора у кримінальному провадженні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 294–299.Завантажити
82)Еволюція модельного законодавства та його адаптація до сучасних умов// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 300–305.Завантажити
83)Розвиток кримінального права України в умовах глобалізації (загальні тенденції та перспективи дослідження)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 306–311.Завантажити
84)Загальна характеристика суб'єктивних політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 312–317.Завантажити
85)Запровадження режиму відеоконференції в адміністративному судочинстві : проблеми та перспективи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 318–322.Завантажити
86)Викладання морского права : вітчизняний досвід та світові стандарти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 32-36.Завантажити
87)Ознаки інституту страхування, які відносять його до системи фінансового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 323–327.Завантажити
88)До проблематики державних закупівель// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 328–331.Завантажити
89)Поняття та сутність оцінки доказів у цивільному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 332–337.Завантажити
90)Повноваження органів місцевого самоврядування з реалізації заходів із захисту суспільної моралі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 338–345.Завантажити
91)Характеристика координаційних правовідносин у сфері охорони державного кордону// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 346–354.Завантажити
92)Нормативне регулювання діяльності судової гілки влади : адміністративно-правові аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 355–358.Завантажити
93)Адміністративно-правові засоби боротьби підрозділів міліції громадської безпеки МВД України з правопорушеннями у природоохоронній галузі в умовах системних перетворень у суспільстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 359–366.Завантажити
94)Перспективи вдосконалення регулятивного законодавства в частині захисту тварин від жорстокого поводження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 367–378.Завантажити
95)Окремі питання розпорядження земельними ділянками комунальної форми власності (у світлі останніх законодавчих новел)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 37–40.Завантажити
96)Фінансове шахрайство у США : деякі питання кримінальної відповідальності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 379–385.Завантажити
97)Досвід діяльності поліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдуми на прикладі Російської Федерації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 386–390.Завантажити
98)Кримінально-правова характеристика антикорупційних новел національного законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 391–396.Завантажити
99)Методологія цивільно-правового дослідження сімейних правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 397–401.Завантажити
100)Історичний досвід становлення виборчих технологій в українських землях у XVIII столітті// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— C. 402–407.Завантажити
101)Органи рибоохорони, як суб'єкт державного управління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 408–412.Завантажити
102)Третейська угода як основа третейського розгляду цивільно-правових спорів у радянський період// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 41–46.Завантажити
103)Предмет злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 413–416.Завантажити
104)Концепція реформування державної політики щодо караності кримінальних правопорушень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 417–422.Завантажити
105)Деякі аспекти юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 423–430.Завантажити
106)Претензійно-позовна діяльність юридичної служби органів місцевого самоврядування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 431–435.Завантажити
107)Проблемы толкования хозяйственных договоров// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 436–440.Завантажити
108)Стан і перспективи розвитку інформаційно-правової відповідальності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 441–445.Завантажити
109)Мета та завдання діяльності адміністративних судів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 446–451.Завантажити
110)Правове регулювання інветаризації парникових газів в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 452–458. Завантажити
111)Поняття та ознаки громадських об'єднань як суб'єктів публічного управління в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 459–465.Завантажити
112)Конституційні засади взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства на прикладі недержавних ЗМІ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 466–473.Завантажити
113)Суб'єкти апеляційного оскарження судового рішення в цивільній справі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 47–52.Завантажити
114)Поняття та ознаки державного контролю за використанням і забудовою земель, призначених для місцебудівних потреб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 474–478.Завантажити
115)Функції ідеології : позитивний та негативний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 479–485.Завантажити
116)Кримінологічна характеристика проникнення до засуджених до позбавлення волі заборонених предметів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 486–491.Завантажити
117)Деякі аспекти кримінологічної характеристики злочинів, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 492–498.Завантажити
118)Поняття "процесуальна співучасть" адміністративному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 499–503.Завантажити
119)Щодо оформлення трудовими мігрантами документів на проживання в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 504–509.Завантажити
120)О вступлении в силу конституции США// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 510–514.Завантажити
121)Ідеологічні передумови формування державно-церковних відносин в умовах розбудови української державності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 515–524.Завантажити
122)Поняття збуту наркотичних засобів та його місце у незаконному наркообігу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 525–531.Завантажити
123)Кримінально-правова характеристика форм та способів втручання в діяльність судових органів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 53–59.Завантажити
124)Проблема визначення подання доказів як інституту кримінального процесуального права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 532–536.Завантажити
125)Аналіз функцій, повноважень та окремих структурних елементів виконавчих органів місцевих рад// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 537–542.Завантажити
126)Методологічні засади всеукраїнського віктимологічного питування населення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 543–548.Завантажити
127)Возникновение и деятельность института военного аудиториата в XVIII-XIX вв.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— C. 549–556.Завантажити
128)Історичні передумови та особливості становлення цивільного процесуального права в Україні та світі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 557–566.Завантажити
129)Адміністративні процедури затримання, доставлення та приводу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 567–570.Завантажити
130)Суб'єктний склад правовідносин, що виникають з договору постачання природним газом через приєднану мережу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 571–575.Завантажити
131)Теоретико-правові засади державної політики сприяння розвитку кооперації (кооперативної системи)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 576–581.Завантажити
132)Общенаучные предпосылки исследования роли уголовного права в обеспечении развития "гражданского общества" в Украине : столкновение методологических подходов попперианства и марксизма-ленинизма// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 582–590.Завантажити
133)Підстави виникнення права користування земельними ділянками, що використовуються при будівництві або реконструкції автомобільної дороги на умовах концесії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 591–595.Завантажити
134)Взаємодія органів місцевого самоврядування та органів державної влади у сфері забезбечення економічної безпеки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 596–601.Завантажити
135)Шляхи вдосконалення правового регулювання інформаційних правовідносин в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 60–64.Завантажити
136)Характеристика криміногенної обстановки, пов'язаної з організацією або утриманням місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 602–606.Завантажити
137)Республіканська форма правління : особливості інтерпретації в сучасних умовах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 607–612.Завантажити
138)Регулювання цивільно-правових відносин в УРСР в 1950-х - на початку 1960-х років// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 613–617.Завантажити
139)Фінансова-економічна безпека підприємства : деякі аспекти термінології// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 618–621.Завантажити
140)Перспективи розвитку інституту юридичної відповідальності за порушення законодавства з питань мови// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 622–625.Завантажити
141)Передумови застосування синергетичної парадигми в кримінолгії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 626–634.Завантажити
142)Адміністративна відповідальність юридичних осіб : теоретико-правовий аналіз// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 635–641.Завантажити
143)Теоретичні положення нових норм Кримінального процесуального кодексу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 642–645.Завантажити
144)Проблеми нормативно-правового забезпечення боротьби з кіберзлочинністю в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 646–650.Завантажити
145)Колізії організаційно-правового забезпечення дотримання прав людини в оперативно-розшукових заходах підрозділів карного розшуку ОВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 65–71.Завантажити
146)Роль інноваційних технологій у сучасній правоохоронній діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 651–654.Завантажити
147)Співвідношення правосуб'єктності і компетенції деяких суб'єктів публічного права в договірних відносинах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 655–661.Завантажити
148)Принципи взаємодії слідчого з спеціалістами-економістами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 662–665.Завантажити
149)Загальносоціальне запобігання самовольному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 666–672.Завантажити
150)Аналіз класифікації та видів інноваційних договорів у контексті господарсько-правового забезпечення та реалізації інноваційних правовідносин в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 673–679.Завантажити
151)Нотатки щодо місця науки адміністративного процедурного права в системі юридичної науки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 688–692.Завантажити
152)Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за порушення обов'язків щодо зберігання чи охорони майна (ст. 197 КК України)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 693–697.Завантажити
153)Про забезпечення приватності фізичної особи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 698–702.Завантажити
154)Стадія провадження та її етапи як особливості виконання судової процедури розпорядження майном// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 703–709.Завантажити
155)Місце податкових органів у системі суб'єктів надання адміністративних послуг в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 710–714.Завантажити
156)Правова характеристика договору оренди майна державного підприємства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 715–720.Завантажити
157)Поняття та ознаки квартири в багатоквартирному будинку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 72–78.Завантажити
158)Деякі питання кримінальної відповідальності посадових осіб за скоєння злочинів проти миру і безпеки людства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 721–728.Завантажити
159)Процедура здійснення нагляду в державі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 729–733.Завантажити
160)Особливості підготовки допиту потерпілого та його законного представника при розслідуванні неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 734–738.Завантажити
161)Сучасний стан захищеності працівників органів прокуратури та членів їх сімей// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 739–744.Завантажити
162)Поняття та система процесуальних джерел доказів у контексті реформування процесу доказування в кримінальному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 745–750.Завантажити
163)Служба в органах місцевого самоврядування у зарубіжних країнах : європейські стандарти організації та функціонування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 751–757.Завантажити
164)Поняття та класифікація форм захисту авторських прав// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 758–762.Завантажити
165)Недоліки діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення охорони громадського порядку та захисту власності від грабежів і розбоїв у громадських місцях// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 763–770.Завантажити
166)Новітні тенденції державного регулювання відносин у сфері лісового господарства : адміністративно-правові засади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 771–776.Завантажити
167)Щодо застосування уніфікованої правової моделі фінансування місцевого самоврядування для оптимізації законодавчого процесу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 777–782.Завантажити
168)Правовий статус Антитерористичного центру при Службі безпеки України : стан і шляхи вдосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 783–787.Завантажити
169)Військове співробітництво України і Європейського Союзу як фактор зміцнення законності і правопорядку в збройних силах України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 788–792.Завантажити
170)До проблеми класифікації форм та засобів захисту трудових прав працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 79–83.Завантажити
171)Проблеми вдосконалення понятійного апарату механізму правового регулювання іноземного інвестування в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 793–799.Завантажити
172)Про особливості механізму збуту наркотиків, що виведені з легального обігу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 800–805.Завантажити
173)Вплив міжнародних нормативно-правових актів на здійснення кадрової роботи в органах прокуратури України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 806–811.Завантажити
174)Форми та методи адміністративно-правової діяльності громадських організацій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 812–816.Завантажити
175)Нормативно-правові засади реалізації обов'язків прокуратури України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 817–821.Завантажити
176)Земельні ділянки та інші нерухомі речі як правові абстракції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 822–830.Завантажити
177)Поняття й ознаки адміністративного судочинства та місце у ньому судового провадження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 831–836.Завантажити
178)Визначення родового об'єкту злочинів, що полягають у жорстокому поводженні з дітьми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 837–843.Завантажити
179)Майнові відносини як об'єкт державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства в частині родючості грунтів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 84–88.Завантажити
180)Матеріально-технічне та фінансове забезпечення правоохоронців// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 844–848.Завантажити
181)Щодо виокремлення колективного трудового права як складової системи трудового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 849–856.Завантажити
182)Основні кримінологічні риси особи злочинця похилого віку, який вчинив умисні вбивства та умисні тяжкі тілесні ушкодження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 857–863.Завантажити
183)Трансформація народовладдя в Україні у контексті європейських цивілізаційних процесів X-XVII століть// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 864–869.Завантажити
184)Пенітенціарне судочинство : питання конституційного нормування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 870–877.Завантажити
185)Завдання прокуратури у світлі євроінтеграційних процесів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 878–881.Завантажити
186)Диференціація кримінальної відповідальності : проблема вибору концепту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 882–892.Завантажити
187)Поняття суб'єктів фінансового і податкового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 89–95.Завантажити
188)Муніципальне правове забезпечення розвитку морегосподарського комплексу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 893–899.Завантажити
189)Правовий статус дитини, як учасника особистих немайнових відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 900–907.Завантажити
190)Іпотека : фінансово-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 908–912.Завантажити
191)Право як діалектична єдність реального та ідеального// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 919–925.Завантажити
192)Поняття і значення особливих умов для діяльності органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 926–932.Завантажити
193)Інститути громадянського суспільства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 933–938.Завантажити
194)Щодо вдосконалення системи захисту персональних даних в процесі їх обробки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 939–945.Завантажити
195)Зарубіжний досвід визначення статусу приватного вищого навчального закладу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 946–953.Завантажити
196)Порядок та умови застосування окремих засобів державного регулювання господарської діяльності у державному секторі економіки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 954–961.Завантажити
197)Захист прав суб'єктів персональних даних// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 96–100.Завантажити
198)Поняття позбавлення волы на певний строк// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 962–967.Завантажити
199)Особливості нормативно-правового регулювання організації та функціонування господарських судов України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 968–975.Завантажити
200)Правова характеристика спадкового договору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 976–980.Завантажити
201)До питання про поняття та ознаки суб'єктів фінансового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 981–985.Завантажити
202)Дослідження керівних документів ЄС щодо будівельних виробів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 986–990.Завантажити
203)Право громадян на об'єднання : міжнародно-правовий зміст// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 991–995.Завантажити
204)Від конституційної монархії до змішаної республіки : еволюція французського конституціоналізму// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2013. - № 1 .— С. 996–1002.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід