1)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— Завантажити
2)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— Завантажити
3)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— Завантажити
4)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— Завантажити
5)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— Завантажити
6)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— Завантажити
7)Повноваження прокурора у кримінальному переслідуванні в аспекті процесуального керівництва досудовим розслідуванням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 106 - 113.Завантажити
8)Обвинувальна промова прокурора у суді: структура і зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 113 - 119.Завантажити
9)Місце судових органів України в системі спеціалізованих суб’єктів запобігання злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 120 - 125.Завантажити
10)Окремі аспекти використання органами внутрішніх справ сучасних інформаційних технологій при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 125 - 133.Завантажити
11)Повноваження органів внутрішніх справ щодо профілактики насильства над дітьми та протидії йому// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 134 - 139.Завантажити
12)Хакерські атаки на імплантати як один із способів протиправного використання кіберпростору: сутність та види// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 139 - 146.Завантажити
13)Вплив віктимогенної ситуації на злочинні прояви щодо осіб похилого віку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 147-153.Завантажити
14)Транзактна модель комунікації влади та суспільства: філософсько-правовий аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 15 - 22.Завантажити
15)Типові технології викрадень бюджетних коштів як елемент криміналістичної характеристики злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 154 - 161.Завантажити
16)Правові засади участі громадян в оперативно-розшуковій діяльності правоохоронних органів України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 161 - 168.Завантажити
17)Окремі аспекти законодавства та практики застосування негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 169 - 178.Завантажити
18)Особливості діяльності суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки підприємництва, які функціонують на локальному рівні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 179 - 187.Завантажити
19)Нормативно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 187 - 195.Завантажити
20)Початкова підготовка в системі професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 195 - 203.Завантажити
21)Правове забезпечення взаємодії митних органів з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 203 - 213.Завантажити
22)Правові засади реєстраційних та дозвільно-ліцензійних проваджень у сфері господарської діяльності та місце в них адміністративно-правового регулювання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 213 - 220.Завантажити
23)Законодавче забезпечення реалізації правоохоронної функції держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 22 - 32.Завантажити
24)Роль PR-технологій в управлінні формуванням іміджу вищого навчального закладу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 220 - 229.Завантажити
25)Відомчі інституційні гарантії права на захист честі, гідності та ділової репутації працівників ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 229 - 239.Завантажити
26)Відкликання апеляційної скарги та відмова від неї в цивільному процесі України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 240-248.Завантажити
27)Проблемні аспекти набуття прав на торговельні марки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 248 - 255.Завантажити
28)До питання про правосуб’єктність учасників правовідносин, що виникають при встановленні опіки над майном// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 256 - 265.Завантажити
29)Правове регулювання припинення державної служби// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 266 - 272.Завантажити
30)Особливості державної реєстрації прав на землю в сучасних умовах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 273 - 282.Завантажити
31)Особливості застосування дисциплінарних стягнень до посадових осіб митної служби України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 283 - 290.Завантажити
32)Роль автоматизованої системи документообігу суду в забезпеченні реалізації принципів судової влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 33 - 39.Завантажити
33)Філософсько-правова концепція «Імперії права» Роналда Дворкіна// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 39 - 47.Завантажити
34)Проблемні аспекти формування загальнонаціональної ідеології в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 47 - 57.Завантажити
35)Поняття та структура механізму реалізації наглядової функції держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 58 - 63.Завантажити
36)С. В. Пахман як теоретик та історик права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 6 - 15.Завантажити
37)Розробка теорії юридичного процесу вченими-правниками у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 65 - 72.Завантажити
38)Феномен юридичної мови: концептуалізація проблеми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 73 - 79.Завантажити
39)Координаційна нарада як основна форма координаційної діяльності прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 80 - 86.Завантажити
40)Проблеми кваліфікації та відмежування побоїв та мордувань від суміжних злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 87 - 97.Завантажити
41)Взаємодія підрозділів БНОН зі слідчими підрозділами ОВС під час досудового розслідування організації або утримання наркопритонів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 98-105.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід