1)Інформаційна безпека підприємництва як об’єкт адміністративно-правової охорони// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 10–16.Завантажити
2)Місцеве самоврядування і громадянське суспільство – питання співвідношення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1000–1005.Завантажити
3)Цивільна процесуальна дієздатність неповнолітніх сторін у цивільному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1006–1009.Завантажити
4)Державний контроль у сфері земельних відносин в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1010–1013.Завантажити
5)Докази і доказування в адміністративних справах за зверненням державної міграційної служби України з приводу примусового видворення іноземців і осіб без громадянств// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1019–1023.Завантажити
6)Особливості міжрівневої взаємодії в системі державного управління України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1024–1028.Завантажити
7)Реалії українського кримінально-правового творення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1029–1033.Завантажити
8)Стан теоретичного обґрунтування концепції оперативно-розшукової протидії злочинності як головного спрямування сил карного розшуку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 103–108.Завантажити
9)Особливості правового регулювання права громадянина України на звернення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1034–1043.Завантажити
10)Оперативно-розшукова діяльність у структурі юридичної діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1044–1049.Завантажити
11)Інституалізація парламентської опозиції – теоретичний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1050–1053.Завантажити
12)Основание расторжения трудового договора с иностранцем по инициативе третьего лица// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1054–1057.Завантажити
13)Структурні складові віктимної особистості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1058–1063.Завантажити
14)Правові позиції Конституційного Суду України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1064–1069.Завантажити
15)Щодо латентності насильницьких злочинів у сільській місцевості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1070–1074.Завантажити
16)Зміст та напрямки адміністративно-правового забезпечення реалізації культурної функції держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1075–1079.Завантажити
17)Проблеми закриття кримінального провадження у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1080–1085.Завантажити
18)Забезпечення оперативності при накладенні арешту на кореспонденцію// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1086–1091.Завантажити
19)Критерії ефективності протидії злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 109–113.Завантажити
20)Щодо використання у кримінальному процесуальному доказуванні результатів приватної детективної діяльності за законодавством України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1092–1096.Завантажити
21)Особливості суб’єктивних ознак завідомо неправдивого показання свідка// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1097–1102.Завантажити
22)Особливості виникнення особистих немайнових та майнових правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1103–1107.Завантажити
23)Рецензія на навчальний посібник «Кримінальне право України. Загальна частина» за редакцією В.М. Трубникова / О. О. Книженко// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1108–1110.Завантажити
24)Історико-правовий аналіз функціонування міліції Чернігівщини (1920–1930 рр.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 114–117.Завантажити
25)Розвиток адміністративного судочинства в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 118–124.Завантажити
26)Розвиток правового регулювання організації і функціонування правоохоронних органів на теренах України (ХVІІІ – початок ХХ ст.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 125–135.Завантажити
27)Критерії розмежування понять «податкова звітність» та «звітність про доходи та майно»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 136–139.Завантажити
28)Сутність та ознаки господарської діяльності в інформаційній сфері// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 140–146.Завантажити
29)Основні проблеми правового регулювання прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону здоров’я// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 147–152.Завантажити
30)Конституционные основы взаимодействия судов с государственными органами в Украине// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 153–157.Завантажити
31)Правове регулювання діяльності в 1917–1991 роках міського транспорту в Україні : історико-правовий огляд// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 158–170.Завантажити
32)Класифікація конституційно-правових гарантій прав місцевого самоврядування в Україні : теоретичні засади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 17–22.Завантажити
33)Тенденції розвитку науки кримінального права України в період після відновлення державної незалежності (питання загальної частини)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 171–178.Завантажити
34)Право на життя без болю, як невід’ємне право людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 179–182.Завантажити
35)Мета, завдання та принципи протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 183–188.Завантажити
36)Ґендерна політика в Україні: теоретико-правова характеристика// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 189–193.Завантажити
37)Питання удосконалення окремих понять у злочинах проти здоров’я особи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 194–199.Завантажити
38)Особливості правового регулювання вищої педагогічної освіти в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Київської губернії)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 200–204.Завантажити
39)Типовий статут комунальних банків: доцільність розробки та зміст// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 205–211.Завантажити
40)Порівняльний аналіз процесуального порядку пред’явлення речових доказів на основі норм різних процесуальних галузей права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 212–218.Завантажити
41)Становлення громадянського суспільства як соціального середовища правової держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 219–222.Завантажити
42)Психологічні особливості злочинців// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 223–230.Завантажити
43)Условия проведения заочного рассмотрения дел: законодательное разрешение проблем// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 23–28.Завантажити
44)Право підсудного захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним самим захисника в міжнародному кримінальному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 231–236.Завантажити
45)Метод переконання в діяльності Державтоінспекції МВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 237–242.Завантажити
46)Правова природа «пілотних рішень» Європейського суду з прав людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 243–249.Завантажити
47)Поняття «житловий простір» у цивільному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 250–254.Завантажити
48)Правові засади організації та функціонування системи органів виконавчої влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 255–260.Завантажити
49)Запобігання наркотизму в установах виконання покарань України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 261–266.Завантажити
50)Історія політико-правового розвитку монархій Арабського Сходу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 267–272.Завантажити
51)Теоретичні основи адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 273–277.Завантажити
52)Особливості адміністративної відповідальності за порушення в області охорони морського континентального шельфу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 278–282.Завантажити
53)Співвідношення в кримінально-процесуальній діяльності потерпілого понять «обов’язок доказування» та «тягар доказування»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 283–291.Завантажити
54)Правовой порядок как структура правовых ценностей// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 29-35.Завантажити
55)Щодо адміністративно-правової сутності понять «дисципліна», «державна дисципліна» та «службова дисципліна»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 292–296.Завантажити
56)Щодо компетенції державних органів при здійсненні адміністративного провадження в сфері нагляду за додержанням законодавства про працю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 297–302.Завантажити
57)Судовий прецедент як джерело муніципального права України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 303–308.Завантажити
58)Понятие и виды негосударственных общественных организаций в сфере экономики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 309–313.Завантажити
59)Електронна накладна при здійсненні перевезення вантажів залізничним транспортом : правові засади застосування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 314–321.Завантажити
60)Непредоставление на протяжении года налоговым органам налоговых деклараций, документов финансовой отчетности как основание ликвидации хозяйственных организаций// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 322–328.Завантажити
61)Захист майнових прав осіб, які не досягли повноліття, у третейському суді// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 329–335.Завантажити
62)Роль та значення управлінсько-виховної роботи з кадровим складом органів прокуратури у формуванні їх позитивного іміджу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 336–342.Завантажити
63)Завдання та функції адвоката в адміністративному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 343–348.Завантажити
64)Еволюція принципу рівності прав і свобод людини і громадянина// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 349–355.Завантажити
65)Правовий статус та види громадських об’єднань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2012. - № 4 .— С. 356–361.Завантажити
66)Особливості адміністративно-правового забезпечення інвестиційної діяльності в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 36–41.Завантажити
67)Міжнародно-правове регулювання поширення інформації: теоретичні і практичні аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 362–366.Завантажити
68)Ідеї формування нормативізму (неопозитивізму) та його значення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 367–372.Завантажити
69)Підстави проведення огляду у кримінальному провадженні України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 373–377.Завантажити
70)Щодо публічного інтересу у сфері господарювання в Україні, Федеративній Республіці Німеччина та ЄС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 378–384.Завантажити
71)Взаємодія органів внутрішніх справ та засобів масової інформації у сфері профілактики та розкриття злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 385–388.Завантажити
72)Щодо участі правоохоронної системи в реалізації Стратегії національної безпеки України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 389–394.Завантажити
73)Інтерпретаційна техніка актів тлумачення норм права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 395–398.Завантажити
74)Поняття об’єкту адміністративно-правового регулювання у сфері судової гілки влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 399–403.Завантажити
75)Право на правову допомогу як елемент принципу доступності правосуддя// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 404–410.Завантажити
76)Зміст доктринальних підходів в адміністративному праві щодо визначення сутності державного управління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 411–421.Завантажити
77)Протидія здійсненню законної діяльності адвоката-захисника// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 42–47.Завантажити
78)Права та обов’язки податкової міліції України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 422–427.Завантажити
79)Зарубіжний досвід юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду та шляхи його запозичення для України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 428–433.Завантажити
80)Правове забезпечення якості мобільного зв’язку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 434–438.Завантажити
81)Проблеми децентралізації виконавчої влади в Україні та можливі напрями їх вирішення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 439–444.Завантажити
82)Громадянське суспільство як об’єкт адміністративно-правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 445–450.Завантажити
83)Територіальна громада як базовий елемент системи місцевого самоврядування України : теоретичне визначення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 451–457.Завантажити
84)Корупція як соціальне негативне явище// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 458–463.Завантажити
85)Межі процесуального примусу при проведенні освідування у кримінальному провадженні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 464–469.Завантажити
86)Криміналістична класифікація злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 470–474.Завантажити
87)Особливості інформаційно-правових норм і відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 475–481.Завантажити
88)Відповідність кримінального законодавства України вимогам міжнародних антикорупційних конвенцій щодо кримінально-правової юрисдикції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 48–52.Завантажити
89)Правове регулювання стану фізичної підготовки у правоохоронних органах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 482–488.Завантажити
90)Господарсько-правовий статус Міністерства аграрної політики та продовольства України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 489–494.Завантажити
91)Реєстрація благодійних організацій як об’єкт адміністративно-правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 495–500.Завантажити
92)Український внесок в становлення культуро-антропологічної концепції права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 501–508.Завантажити
93)Особливості фінансової безпеки як предмета адміністративного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 509–514.Завантажити
94)Регулювання права власності за міжнародним правом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 515–520.Завантажити
95)Самостійна кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів в Україні: доцільність та підстави встановлення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 521–526.Завантажити
96)Відшкодування майнових збитків як санкція в адміністративному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 527–533.Завантажити
97)Юридична відповідальність як функціональна знакова характеристика правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 53–60.Завантажити
98)Нормативно-правовое обеспечение эволюции военно-судебной системы в первой половине XIX в.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 534–542.Завантажити
99)Попередження як вид адміністративного стягнення у вітчизняному законодавстві : генеза та пріоритети закріплення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 543–548.Завантажити
100)Принцип змагальності в системі принципів адміністративного процесу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 549–553.Завантажити
101)Вплив правових позицій Конституційного Суду України на усталену практику адміністративних судів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 554–560.Завантажити
102)Місце кримінального права в державній політиці сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 561–566.Завантажити
103)Негласні слідчі дії в контексті захисту конституційних прав і свобод учасників кримінального провадження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 567–571.Завантажити
104)Міжнародні інструменти моніторингу стану протидії торгівлі людьми (на прикладі Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. С. 572–578.Завантажити
105)Про особливості податкових нормотворчих процедур// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 579–583.Завантажити
106)Актуальные проблемы огородного землепользования граждан// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 584–589.Завантажити
107)Запобігання злочинності судовими органами України: поняття, функції та завдання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 590–594.Завантажити
108)Роль страхового платежу в укладенні та припиненні дії договору страхування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 595–601.Завантажити
109)Трансформація предмету адміністративного права та його складових як сфери об’єктивізації участі юридичних осіб: аналіз адміністративно-правової літератури 20-30 рр. ХХ століття// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 602–609.Завантажити
110)Фактори, які впливають на форму державного правління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 61–65.Завантажити
111)Аналіз розвитку національної правової системи України крізь призму синергетичного підходу у порівняльному правознавстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 610–616.Завантажити
112)Міжнародно-правове забезпечення охорони надр України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 617–620.Завантажити
113)К вопросу правового статуса субъектов физкультурно-оздоровительной деятельности// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 621–625.Завантажити
114)Правова політика держави у сфері застосування амністії: поняття, рівні формування та реалізації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 626–631.Завантажити
115)Юридична відповідальність державної податкової служби України у сфері надання публічних послуг// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 632–638.Завантажити
116)Обмеження як засіб забезпечення використання земельних ділянок за цільовим призначенням// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 639–645.Завантажити
117)Зміст і структура академічної свободи з урахуванням ролі відповідних суб’єктів у науково-освітньому процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 646–652.Завантажити
118)Деятельность органов внутренних дел Украины по осуществлению контроля за соблюдением иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания на территории страны// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 653–659.Завантажити
119)Дослідження факторів, що впливають на тактику слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів в установах виконання покарань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 66–72.Завантажити
120)Правове регулювання участі громадян в охороні державного кордону// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 660–664.Завантажити
121)Виникнення та становлення адміністративних прав неповнолітніх на території України як основа формування їх адміністративно-правового статусу : історичні аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 665–669.Завантажити
122)Проблематика структури норм права у зв’язку з системою права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 670–674.Завантажити
123)Критерії ефективності правових пільг// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 675–681.Завантажити
124)Мета у системі цілепокладання покарання неповнолітніх за кримінальним правом України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 682–686.Завантажити
125)Конституційні положення щодо розмежування владних повноважень державних органів як основа усунення колізій у науці адміністративного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 687–693.Завантажити
126)Зміна місця роботи як новація умов трудового договору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 694–701.Завантажити
127)Вплив правосвідомості на поведінку людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 702–705.Завантажити
128)Проблеми взаємодії органів самоорганізації населення та органів місцевого самоврядування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 706–710.Завантажити
129)Поняття та ознаки правочинів в сфері спадкового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 711–716.Завантажити
130)Юридическая ответственность за совершение дорожно-транспортных происшествий// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 717–721.Завантажити
131)Чи є господарсько-правова відповідальність інститутом адміністративно-господарського права?// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 722–728.Завантажити
132)Господарська діяльність у сфері легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів: окремі регуляторні аспекти Державної служби України з контролю за наркотиками// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 729–732.Завантажити
133)Щодо зарубіжного досвіду запобігання незаконному відтворенню та розповсюдженню комп’ютерних програм і баз даних// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 73–78.Завантажити
134)Видання наказу про прийом на роботу як важливий етап укладення трудового договору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 733–737.Завантажити
135)Правове регулювання організації і діяльності прокуратури України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 738–742.Завантажити
136)Диспозитивність як принцип кримінального права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 743–748.Завантажити
137)Законодавче забезпечення законності і правопорядку у Збройних Силах України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 749–755.Завантажити
138)Адміністративно-правове забезпечення виконання платниками податків своїх зобов’язань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 756–760.Завантажити
139)Щодо питання особливостей розбудови системи піклування військовослужбовців в Російській імперії у XVII – на початку ХХ ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 761–767.Завантажити
140)Поняття та сутність прокурорського нагляду// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 768–772.Завантажити
141)Підстава та умови застосування заходів цивільно-правової відповідальності за порушення авторських та суміжних прав// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 773–778.Завантажити
142)Входження України до Європейського правового простору: до визначення поняття// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 779–783.Завантажити
143)Особливості методології дослідження інституту парламентських виборів (на прикладі вивчення досвіду парламентських виборів в Україні, Чехії та Словаччині)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 784–791.Завантажити
144)Способи захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 79–84.Завантажити
145)Народовладдя Галицько-Волинської держави у наукових поглядах вітчизняних дослідників ХІХ ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 792–798.Завантажити
146)Сучасні підходи до класифікації моделей соціальної держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 799–803.Завантажити
147)Особливості кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення виборчих бюлетенів, бланків відкріпних посвідчень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 804–807.Завантажити
148)Медичне прайвесі: концептуальний підхід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 808–813.Завантажити
149)Міжнародно-правовий статус Ватикану// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 814–818.Завантажити
150)Особливості правового положення позивача в адміністративному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 819–823.Завантажити
151)Правові засади фінансового забезпечення соціальних реформ у сфері накопичувального пенсійного забезпечення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 824–829.Завантажити
152)Альтернативні проекти Конституції незалежної України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 830–834.Завантажити
153)Проституція, як вид девіантної поведінки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 835–840.Завантажити
154)Прожитковий мінімум та його значення у формуванні якісної системи соціальних стандартів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 841–846.Завантажити
155)Поняття та ознаки правоохоронної функції держави як основи правоохоронної діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 847–852.Завантажити
156)Деякі питання призначення покарання за умисне вбивство з корисливих мотивів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 85–90.Завантажити
157)Принципи і завдання діяльності щодо реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 853–858.Завантажити
158)Історико-правові витоки інституту президентства в Україні та світі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 859–864.Завантажити
159)Призначення експертиз під час розслідування злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення водойм// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 865–869.Завантажити
160)Укладання договору обслуговування авіаційної техніки в Державній прикордонній службі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 870–873.Завантажити
161)Теоретико-правова характеристика диференціації та інтеграції компетенцій органів місцевого управління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 874–879.Завантажити
162)Поняття та ознаки міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 880–884.Завантажити
163)Інституційне забезпечення адаптації законодавства України до aquis Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 885–891.Завантажити
164)Особливості діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 892–898.Завантажити
165)Особливості виявлення та фіксації слідів злочинів, скоєних напередодні чи під час лісних пожеж// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 899–903.Завантажити
166)Правові основи організації обліку як методу фінансового контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 904–907.Завантажити
167)Мотивація працівників як засіб забезпечення та зміцнення трудової дисципліни// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 908–912.Завантажити
168)Щодо цілей, завдань і принципів адміністративного судочинства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 91–95.Завантажити
169)Заочна форма кримінального провадження та її значення для захисту прав і законних інтересів сторін// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 913–918.Завантажити
170)Науково-правове обґрунтування видів відмови прокурора від обвинувачення та проблеми застосування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 919–924.Завантажити
171)Загальна характеристика суб’єктів трудового права в умовах ринкової економіки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 925–929.Завантажити
172)До проблеми кількісної оцінки сили юридичного аргументу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 930–938.Завантажити
173)Зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели КПК України та євростандарти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 939–943.Завантажити
174)Права та обов’язки державних службовців органів прокуратури: адміністративно-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 944–949.Завантажити
175)Предмет доказування в справах про визнання правочинів недійсними// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 950–958.Завантажити
176)Становлення прокуратури України: історико-правові аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 959–962.Завантажити
177)Світова організація торгівлі, як регулятор міжнародної торгівлі в сфері екологічно орієнтованої енергетики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 96–102.Завантажити
178)Принцип гласності у державному фінансовому контролі: межі трансформації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 963–969.Завантажити
179)Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, як форма об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.332 КК України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 970–974.Завантажити
180)Специфіка структурної побудови, функціонування і діяльності поліції, жандармерії та спеціальних служб Російської імперії як органів, що здійснювали протидію тероризму в кінці XIX – на початку ХХ ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 975–978.Завантажити
181)Регіон як об’єкт міжнародно-правових досліджень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 979–984.Завантажити
182)Стан кримінологічних досліджень насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 985–989.Завантажити
183)Право на суд у цивільному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 990–999.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід