1) Інформаційна безпека підприємництва як об’єкт адміністративно-правової охорони // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 10–16.
2) Місцеве самоврядування і громадянське суспільство – питання співвідношення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1000–1005.
3) Цивільна процесуальна дієздатність неповнолітніх сторін у цивільному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1006–1009.
4) Державний контроль у сфері земельних відносин в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1010–1013.
5) Докази і доказування в адміністративних справах за зверненням державної міграційної служби України з приводу примусового видворення іноземців і осіб без громадянств // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1019–1023.
6) Особливості міжрівневої взаємодії в системі державного управління України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1024–1028.
7) Реалії українського кримінально-правового творення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1029–1033.
8) Стан теоретичного обґрунтування концепції оперативно-розшукової протидії злочинності як головного спрямування сил карного розшуку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 103–108.
9) Особливості правового регулювання права громадянина України на звернення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1034–1043.
10) Оперативно-розшукова діяльність у структурі юридичної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1044–1049.
11) Інституалізація парламентської опозиції – теоретичний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1050–1053.
12) Основание расторжения трудового договора с иностранцем по инициативе третьего лица // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1054–1057.
13) Структурні складові віктимної особистості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1058–1063.
14) Правові позиції Конституційного Суду України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1064–1069.
15) Щодо латентності насильницьких злочинів у сільській місцевості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1070–1074.
16) Зміст та напрямки адміністративно-правового забезпечення реалізації культурної функції держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1075–1079.
17) Проблеми закриття кримінального провадження у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1080–1085.
18) Забезпечення оперативності при накладенні арешту на кореспонденцію // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1086–1091.
19) Критерії ефективності протидії злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 109–113.
20) Щодо використання у кримінальному процесуальному доказуванні результатів приватної детективної діяльності за законодавством України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1092–1096.
21) Особливості суб’єктивних ознак завідомо неправдивого показання свідка // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1097–1102.
22) Особливості виникнення особистих немайнових та майнових правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1103–1107.
23) Рецензія на навчальний посібник «Кримінальне право України. Загальна частина» за редакцією В.М. Трубникова / О. О. Книженко // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 1108–1110.
24) Історико-правовий аналіз функціонування міліції Чернігівщини (1920–1930 рр.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 114–117.
25) Розвиток адміністративного судочинства в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 118–124.
26) Розвиток правового регулювання організації і функціонування правоохоронних органів на теренах України (ХVІІІ – початок ХХ ст.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 125–135.
27) Критерії розмежування понять «податкова звітність» та «звітність про доходи та майно» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 136–139.
28) Сутність та ознаки господарської діяльності в інформаційній сфері // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 140–146.
29) Основні проблеми правового регулювання прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону здоров’я // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 147–152.
30) Конституционные основы взаимодействия судов с государственными органами в Украине // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 153–157.
31) Правове регулювання діяльності в 1917–1991 роках міського транспорту в Україні : історико-правовий огляд // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 158–170.
32) Класифікація конституційно-правових гарантій прав місцевого самоврядування в Україні : теоретичні засади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 17–22.
33) Тенденції розвитку науки кримінального права України в період після відновлення державної незалежності (питання загальної частини) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 171–178.
34) Право на життя без болю, як невід’ємне право людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 179–182.
35) Мета, завдання та принципи протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 183–188.
36) Ґендерна політика в Україні: теоретико-правова характеристика // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 189–193.
37) Питання удосконалення окремих понять у злочинах проти здоров’я особи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 194–199.
38) Особливості правового регулювання вищої педагогічної освіти в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Київської губернії) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 200–204.
39) Типовий статут комунальних банків: доцільність розробки та зміст // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 205–211.
40) Порівняльний аналіз процесуального порядку пред’явлення речових доказів на основі норм різних процесуальних галузей права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 212–218.
41) Становлення громадянського суспільства як соціального середовища правової держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 219–222.
42) Психологічні особливості злочинців // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 223–230.
43) Условия проведения заочного рассмотрения дел: законодательное разрешение проблем // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 23–28.
44) Право підсудного захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним самим захисника в міжнародному кримінальному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 231–236.
45) Метод переконання в діяльності Державтоінспекції МВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 237–242.
46) Правова природа «пілотних рішень» Європейського суду з прав людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 243–249.
47) Поняття «житловий простір» у цивільному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 250–254.
48) Правові засади організації та функціонування системи органів виконавчої влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 255–260.
49) Запобігання наркотизму в установах виконання покарань України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 261–266.
50) Історія політико-правового розвитку монархій Арабського Сходу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 267–272.
51) Теоретичні основи адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 273–277.
52) Особливості адміністративної відповідальності за порушення в області охорони морського континентального шельфу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 278–282.
53) Співвідношення в кримінально-процесуальній діяльності потерпілого понять «обов’язок доказування» та «тягар доказування» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 283–291.
54) Правовой порядок как структура правовых ценностей // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 29-35.
55) Щодо адміністративно-правової сутності понять «дисципліна», «державна дисципліна» та «службова дисципліна» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 292–296.
56) Щодо компетенції державних органів при здійсненні адміністративного провадження в сфері нагляду за додержанням законодавства про працю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 297–302.
57) Судовий прецедент як джерело муніципального права України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 303–308.
58) Понятие и виды негосударственных общественных организаций в сфере экономики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 309–313.
59) Електронна накладна при здійсненні перевезення вантажів залізничним транспортом : правові засади застосування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 314–321.
60) Непредоставление на протяжении года налоговым органам налоговых деклараций, документов финансовой отчетности как основание ликвидации хозяйственных организаций // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 322–328.
61) Захист майнових прав осіб, які не досягли повноліття, у третейському суді // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 329–335.
62) Роль та значення управлінсько-виховної роботи з кадровим складом органів прокуратури у формуванні їх позитивного іміджу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 336–342.
63) Завдання та функції адвоката в адміністративному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 343–348.
64) Еволюція принципу рівності прав і свобод людини і громадянина // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 349–355.
65) Правовий статус та види громадських об’єднань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. - 2012. - № 4 .— С. 356–361.
66) Особливості адміністративно-правового забезпечення інвестиційної діяльності в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 36–41.
67) Міжнародно-правове регулювання поширення інформації: теоретичні і практичні аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 362–366.
68) Ідеї формування нормативізму (неопозитивізму) та його значення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 367–372.
69) Підстави проведення огляду у кримінальному провадженні України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 373–377.
70) Щодо публічного інтересу у сфері господарювання в Україні, Федеративній Республіці Німеччина та ЄС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 378–384.
71) Взаємодія органів внутрішніх справ та засобів масової інформації у сфері профілактики та розкриття злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 385–388.
72) Щодо участі правоохоронної системи в реалізації Стратегії національної безпеки України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 389–394.
73) Інтерпретаційна техніка актів тлумачення норм права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 395–398.
74) Поняття об’єкту адміністративно-правового регулювання у сфері судової гілки влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 399–403.
75) Право на правову допомогу як елемент принципу доступності правосуддя // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 404–410.
76) Зміст доктринальних підходів в адміністративному праві щодо визначення сутності державного управління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 411–421.
77) Протидія здійсненню законної діяльності адвоката-захисника // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 42–47.
78) Права та обов’язки податкової міліції України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 422–427.
79) Зарубіжний досвід юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду та шляхи його запозичення для України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 428–433.
80) Правове забезпечення якості мобільного зв’язку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 434–438.
81) Проблеми децентралізації виконавчої влади в Україні та можливі напрями їх вирішення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 439–444.
82) Громадянське суспільство як об’єкт адміністративно-правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 445–450.
83) Територіальна громада як базовий елемент системи місцевого самоврядування України : теоретичне визначення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 451–457.
84) Корупція як соціальне негативне явище // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 458–463.
85) Межі процесуального примусу при проведенні освідування у кримінальному провадженні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 464–469.
86) Криміналістична класифікація злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 470–474.
87) Особливості інформаційно-правових норм і відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 475–481.
88) Відповідність кримінального законодавства України вимогам міжнародних антикорупційних конвенцій щодо кримінально-правової юрисдикції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 48–52.
89) Правове регулювання стану фізичної підготовки у правоохоронних органах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 482–488.
90) Господарсько-правовий статус Міністерства аграрної політики та продовольства України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 489–494.
91) Реєстрація благодійних організацій як об’єкт адміністративно-правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 495–500.
92) Український внесок в становлення культуро-антропологічної концепції права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 501–508.
93) Особливості фінансової безпеки як предмета адміністративного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 509–514.
94) Регулювання права власності за міжнародним правом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 515–520.
95) Самостійна кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів в Україні: доцільність та підстави встановлення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 521–526.
96) Відшкодування майнових збитків як санкція в адміністративному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 527–533.
97) Юридична відповідальність як функціональна знакова характеристика правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 53–60.
98) Нормативно-правовое обеспечение эволюции военно-судебной системы в первой половине XIX в. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 534–542.
99) Попередження як вид адміністративного стягнення у вітчизняному законодавстві : генеза та пріоритети закріплення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 543–548.
100) Принцип змагальності в системі принципів адміністративного процесу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 549–553.
101) Вплив правових позицій Конституційного Суду України на усталену практику адміністративних судів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 554–560.
102) Місце кримінального права в державній політиці сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 561–566.
103) Негласні слідчі дії в контексті захисту конституційних прав і свобод учасників кримінального провадження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 567–571.
104) Міжнародні інструменти моніторингу стану протидії торгівлі людьми (на прикладі Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. С. 572–578.
105) Про особливості податкових нормотворчих процедур // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 579–583.
106) Актуальные проблемы огородного землепользования граждан // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 584–589.
107) Запобігання злочинності судовими органами України: поняття, функції та завдання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 590–594.
108) Роль страхового платежу в укладенні та припиненні дії договору страхування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 595–601.
109) Трансформація предмету адміністративного права та його складових як сфери об’єктивізації участі юридичних осіб: аналіз адміністративно-правової літератури 20-30 рр. ХХ століття // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 602–609.
110) Фактори, які впливають на форму державного правління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 61–65.
111) Аналіз розвитку національної правової системи України крізь призму синергетичного підходу у порівняльному правознавстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 610–616.
112) Міжнародно-правове забезпечення охорони надр України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 617–620.
113) К вопросу правового статуса субъектов физкультурно-оздоровительной деятельности // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 621–625.
114) Правова політика держави у сфері застосування амністії: поняття, рівні формування та реалізації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 626–631.
115) Юридична відповідальність державної податкової служби України у сфері надання публічних послуг // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 632–638.
116) Обмеження як засіб забезпечення використання земельних ділянок за цільовим призначенням // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 639–645.
117) Зміст і структура академічної свободи з урахуванням ролі відповідних суб’єктів у науково-освітньому процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 646–652.
118) Деятельность органов внутренних дел Украины по осуществлению контроля за соблюдением иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания на территории страны // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 653–659.
119) Дослідження факторів, що впливають на тактику слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів в установах виконання покарань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 66–72.
120) Правове регулювання участі громадян в охороні державного кордону // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 660–664.
121) Виникнення та становлення адміністративних прав неповнолітніх на території України як основа формування їх адміністративно-правового статусу : історичні аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 665–669.
122) Проблематика структури норм права у зв’язку з системою права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 670–674.
123) Критерії ефективності правових пільг // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 675–681.
124) Мета у системі цілепокладання покарання неповнолітніх за кримінальним правом України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 682–686.
125) Конституційні положення щодо розмежування владних повноважень державних органів як основа усунення колізій у науці адміністративного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 687–693.
126) Зміна місця роботи як новація умов трудового договору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 694–701.
127) Вплив правосвідомості на поведінку людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 702–705.
128) Проблеми взаємодії органів самоорганізації населення та органів місцевого самоврядування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 706–710.
129) Поняття та ознаки правочинів в сфері спадкового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 711–716.
130) Юридическая ответственность за совершение дорожно-транспортных происшествий // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 717–721.
131) Чи є господарсько-правова відповідальність інститутом адміністративно-господарського права? // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 722–728.
132) Господарська діяльність у сфері легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів: окремі регуляторні аспекти Державної служби України з контролю за наркотиками // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 729–732.
133) Щодо зарубіжного досвіду запобігання незаконному відтворенню та розповсюдженню комп’ютерних програм і баз даних // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 73–78.
134) Видання наказу про прийом на роботу як важливий етап укладення трудового договору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 733–737.
135) Правове регулювання організації і діяльності прокуратури України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 738–742.
136) Диспозитивність як принцип кримінального права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 743–748.
137) Законодавче забезпечення законності і правопорядку у Збройних Силах України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 749–755.
138) Адміністративно-правове забезпечення виконання платниками податків своїх зобов’язань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 756–760.
139) Щодо питання особливостей розбудови системи піклування військовослужбовців в Російській імперії у XVII – на початку ХХ ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 761–767.
140) Поняття та сутність прокурорського нагляду // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 768–772.
141) Підстава та умови застосування заходів цивільно-правової відповідальності за порушення авторських та суміжних прав // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 773–778.
142) Входження України до Європейського правового простору: до визначення поняття // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 779–783.
143) Особливості методології дослідження інституту парламентських виборів (на прикладі вивчення досвіду парламентських виборів в Україні, Чехії та Словаччині) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 784–791.
144) Способи захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 79–84.
145) Народовладдя Галицько-Волинської держави у наукових поглядах вітчизняних дослідників ХІХ ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 792–798.
146) Сучасні підходи до класифікації моделей соціальної держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 799–803.
147) Особливості кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення виборчих бюлетенів, бланків відкріпних посвідчень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 804–807.
148) Медичне прайвесі: концептуальний підхід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 808–813.
149) Міжнародно-правовий статус Ватикану // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 814–818.
150) Особливості правового положення позивача в адміністративному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 819–823.
151) Правові засади фінансового забезпечення соціальних реформ у сфері накопичувального пенсійного забезпечення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 824–829.
152) Альтернативні проекти Конституції незалежної України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 830–834.
153) Проституція, як вид девіантної поведінки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 835–840.
154) Прожитковий мінімум та його значення у формуванні якісної системи соціальних стандартів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 841–846.
155) Поняття та ознаки правоохоронної функції держави як основи правоохоронної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 847–852.
156) Деякі питання призначення покарання за умисне вбивство з корисливих мотивів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 85–90.
157) Принципи і завдання діяльності щодо реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 853–858.
158) Історико-правові витоки інституту президентства в Україні та світі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 859–864.
159) Призначення експертиз під час розслідування злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення водойм // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 865–869.
160) Укладання договору обслуговування авіаційної техніки в Державній прикордонній службі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 870–873.
161) Теоретико-правова характеристика диференціації та інтеграції компетенцій органів місцевого управління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 874–879.
162) Поняття та ознаки міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 880–884.
163) Інституційне забезпечення адаптації законодавства України до aquis Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 885–891.
164) Особливості діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 892–898.
165) Особливості виявлення та фіксації слідів злочинів, скоєних напередодні чи під час лісних пожеж // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 899–903.
166) Правові основи організації обліку як методу фінансового контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 904–907.
167) Мотивація працівників як засіб забезпечення та зміцнення трудової дисципліни // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 908–912.
168) Щодо цілей, завдань і принципів адміністративного судочинства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 91–95.
169) Заочна форма кримінального провадження та її значення для захисту прав і законних інтересів сторін // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 913–918.
170) Науково-правове обґрунтування видів відмови прокурора від обвинувачення та проблеми застосування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 919–924.
171) Загальна характеристика суб’єктів трудового права в умовах ринкової економіки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 925–929.
172) До проблеми кількісної оцінки сили юридичного аргументу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 930–938.
173) Зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели КПК України та євростандарти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 939–943.
174) Права та обов’язки державних службовців органів прокуратури: адміністративно-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 944–949.
175) Предмет доказування в справах про визнання правочинів недійсними // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 950–958.
176) Становлення прокуратури України: історико-правові аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 959–962.
177) Світова організація торгівлі, як регулятор міжнародної торгівлі в сфері екологічно орієнтованої енергетики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 96–102.
178) Принцип гласності у державному фінансовому контролі: межі трансформації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 963–969.
179) Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, як форма об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.332 КК України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 970–974.
180) Специфіка структурної побудови, функціонування і діяльності поліції, жандармерії та спеціальних служб Російської імперії як органів, що здійснювали протидію тероризму в кінці XIX – на початку ХХ ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 975–978.
181) Регіон як об’єкт міжнародно-правових досліджень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 979–984.
182) Стан кримінологічних досліджень насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 985–989.
183) Право на суд у цивільному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 4 .— С. 990–999.
 
Пошук в електроному каталозі