1)Історичні аспекти створення і становлення Інтерполу як міжнародної організації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 101-106.Завантажити
2)Поняття права : багатогранність та інтеграційна однозначність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 107-110.Завантажити
3)Адміністративно-правовий статус міліції міграційного контролю в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 111-116.Завантажити
4)Рослинний світ як об'єкт правової охорони навколишнього правового середовища// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 117-121.Завантажити
5)Органи державної влади та громадянське суспільство : питання взаємодіі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 122-125.Завантажити
6)"Розумний строк" розгляду справи у практиці Європейського суду з прав людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 126-131.Завантажити
7)Проблема функціонального призначення основної заробітної плати як структурної частини заробітної плати// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 132-138.Завантажити
8)Сучасні тенденції міжнародно-правового регулювання праці жінок// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 139-145.Завантажити
9)Напрями вдосконалення законодавства з метою підвищення ефективності боротьби з незаконим відшкодуванням ПДВ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 146-150.Завантажити
10)Інтерпретаційні константи суддівського пізнання : герменевтичний вимір// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 151-157.Завантажити
11)Сучасне забезпечення права на захист у кримінальному провадженні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 158-162.Завантажити
12)Методологія та методи дослідження проблем правотворчості суб'єктів місцевого самоврядування в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 163-168.Завантажити
13)Правові питання технічного регулювання у сфері залізничного перевезення вантажів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 169-176.Завантажити
14)Принципи застосування заохочення як засобу правового впливу : загальна характеристика// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 17-22.Завантажити
15)Особливості початкового етапу розслідування викрадень вантажів на залізничному транспорті, вчинюваних організованими групами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 177-183.Завантажити
16)Об'єктивна та суб'єктивна сторона шахрайства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 184-189.Завантажити
17)Правові аспекти визначення статусу самозайнятої особи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 190-195.Завантажити
18)Щодо питання про сутність ознаки "публічна" в правовій категорії "публічна інформація"// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 196-200.Завантажити
19)Криміналістична характеристика злочинних порушень правил охорони або використання надр// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 201-205.Завантажити
20)Наслідки порушення професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх (ст. 137 КК України)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 206-214.Завантажити
21)Закон України "Про міліцію" : доконституційний період вдосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 215-219.Завантажити
22)Правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя особи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 220-224.Завантажити
23)Использование системно-структурного анализа при установлении уровня преступности// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 225-232.Завантажити
24)До визначення сутності державної служби// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 23-26.Завантажити
25)Порядок дій слідчого на початковому етапі розслідування вбивств через необережність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 233-239.Завантажити
26)Реорганізація системи прокурорського нагляду в Криму внаслідок проведеного судового реформування 1864 р. (загальна характеристика)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 240-245.Завантажити
27)Окремі питання визначення цивільної правосуб'єктності політичних партій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 246-250.Завантажити
28)Поняття та особливості ліцензійно-дозвільної діяльності з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 251-256.Завантажити
29)Зарубіжний досвід діяльності поліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдуми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 257-262.Завантажити
30)Функції попередження в системі адміністративних стягнень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 263-269.Завантажити
31)Рейдерство як загроза національній безпеці України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 27-31.Завантажити
32)Особлива жорстокість як кваліфікуюча ознака умисного вбивства за чинним кримінальним законодавством України та за законодавством минулих років// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 270-275.Завантажити
33)Виборчі технології в українських землях у XVIII - на початку XIX ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 276-281.Завантажити
34)Щодо визначення поняття державної служби// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 282-286.Завантажити
35)Адміністративна юстиція : сучасні підходи до визначення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 287-291.Завантажити
36)Актуальні питання працевлаштування молоді в умовах ринкових взаємовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 292-296.Завантажити
37)Фемінізація зайнятості як прояв дискримінації у сфері трудових відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 297-300.Завантажити
38)Становлення в Україні принципу рівності прав і можливостей працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 301-307.Завантажити
39)Види доказів в провадженні у справах про адміністративні правопорушення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 308-312.Завантажити
40)Удосконалення нормативно-правового забезпечення контролю законодавства про працю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 313-318.Завантажити
41)Правові засади, види, форми, елементи та методи здійнення державного фінансового контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 319-325.Завантажити
42)Кваліфікуючі ознаки складу злочину, що передбачає відповідальність за хуліганство// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 32-37. Завантажити
43)Протидія загрозам фінансовій безпеці як об'єкт адміністративно-правових відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 326-330.Завантажити
44)Кримінально-процесуальні функції прокурора// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 331-336.Завантажити
45)Відповідність норм національного законодавства України міжнародним стандартам про свободу інформації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 337-342.Завантажити
46)Правова природа заставних відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 343-350.Завантажити
47)Обмеження цивільного обороту зброї в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 351-356.Завантажити
48)Сили охорони правопорядку : проблемні питання визначення та характеристики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 357-363.Завантажити
49)Приватні інтереси платників податків у податкових правовідносинах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 364-369.Завантажити
50)Щодо визначення суб'єктивної сторони грабежу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 370-374.Завантажити
51)Конституція України як найголовніший регулятор діяльності органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 375-378.Завантажити
52)Відповідальність сторін за договором страхування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 379-384.Завантажити
53)Удосконалення конституції як спосіб реалізації парадигми констітуціоналізму// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 38-43.Завантажити
54)Перспективи працевлаштування молоді в контексті нового законодавства про зайнятість населення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 385-388.Завантажити
55)Об'єкт схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 389-394.Завантажити
56)Правова норма як вихідний регулятор фінансової діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 395-398.Завантажити
57)Шляхи удосконалення конституціонно-правового статусу прокуратури України та її правозахісної діяльності на сучасному етапі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 399-406.Завантажити
58)Адміністративні договори як форма діяльності суб'єктів охорони надр// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 407-410.Завантажити
59)Авторсько-правові критерії охороноздатності бази даних// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 411-417.Завантажити
60)Міжнародні тюремні конгреси Першої серії (1846-1857 рр.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 418-421.Завантажити
61)Щодо управління персоналом органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 422-425.Завантажити
62)Правові проблеми пенсійного забезпечення у зв'язку з втратою годувальника в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 426-430.Завантажити
63)Наука адміністративного процедурного права України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 436-439.Завантажити
64)Майнові відносини як об'єкт державного нагляду (контролю) при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у рослинництві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 44-49.Завантажити
65)Становлення адміністративно-правових гарантій реалізації громадянами права на звернення до органів державної виконавчої влади : історичні передумови та сучасний стан// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 440-445.Завантажити
66)Історико-правові особливості регулювання цивільної відповідальності у сфері надання цивільних послуг// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 446-452.Завантажити
67)Особливості класифікації адміністративно-правових режимів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 453-458.Завантажити
68)Евтаназія та право людини на життя у міжнародному та національному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 459-464.Завантажити
69)Обов'язки сторін щодо підтримання автомобільного транспортного засобу у належному стані за договором найму (оренди) транспортного засобу без екіпажу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 465-470.Завантажити
70)Викриття злочинної діяльності наркоділків : постановка проблеми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 471-475.Завантажити
71)Проблеми розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають під час діяльності судів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 476-481.Завантажити
72)Деякі питання правового регулювання фінансової діяльності держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 482-490.Завантажити
73)Безперспективність розвитку інституту державних закупівель як перша якість сучасної господарсько-правової політики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 491-499.Завантажити
74)Поняття та ознаки принципів судової системи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 50-55.Завантажити
75)Законодавче закріплення терміну "правова допомога"// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 500-504.Завантажити
76)Принципи податкової відповідальності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 505-510.Завантажити
77)Норми про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя у світлі нового КПК України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 511-514.Завантажити
78)Організація діяльності щодо забезпечення дисципліни та законності в органах державної податкової служби// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 515-518.Завантажити
79)Господарська правосуб'єктність недержавних пенсійних фондів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 519-525.Завантажити
80)Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за спонукання неповнолітніх до застосування допінгу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 526-530.Завантажити
81)Поняття та сутність права на відвід у цивільному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 531-536.Завантажити
82)Адміністративно-господарські акти : сутність та види// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 537-543.Завантажити
83)Суб'єкти забезпечення реалізації права громадян на інформацію// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 544-549.Завантажити
84)Сучасні моделі конституційного контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 550-557.Завантажити
85)До питання застосування статті 15 Закону України "Про оплату праці" під час здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 558-562.Завантажити
86)Генезис, поняття, завдання та структура стадії у кримінальному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 56-60.Завантажити
87)Законність в Збройних Силах України : сутність і форми прояву// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 563-567.Завантажити
88)Види та механізм скоєння адміністративних правопорушень у сфері відтворення та розповсюдження аудіовізуальних творів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 568-573.Завантажити
89)Проблеми удосконалення інформаційного забезпечення сфери надання органами внутрішніх справ адміністративних послуг// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 574-578.Завантажити
90)Глава держави в парламентських монархіях і республіках// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 579-584.Завантажити
91)Деякі аспекти медіації у цивільних та комерційних справах, як складова політики Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 585-589.Завантажити
92)Трудові відносини : міжнародно-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 590-595.Завантажити
93)Поділ влади в контексті рішень Конституційного Суду України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 596-602.Завантажити
94)Напрямки використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов'язаних із неналежним виконанням професійних обов'язків медичними та фармацевтичними працівниками// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 603-606.Завантажити
95)Допит свідків при розслідуванні злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 607-612.Завантажити
96)Щодо системи нормативно-правового регулювання застосування міліцією заходів адміністративного примусу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 61-67.Завантажити
97)Екологічний ризик як ознака джерела підвищеної екологічної небезпеки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 613-618.Завантажити
98)Правовий статус уповноваженого органу з питань захисту персональних даних : досвід зарубіжних країн// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 619-625.Завантажити
99)Визначення поняття "соціальний захист" в теорії права соціального забезпечення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 626-630.Завантажити
100)Інститут опіки і кураторства на українських землях у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії (кінець XVIII - початок XX ст.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— C. 631-635.Завантажити
101)Декларація та акти декларативно-рекомендаційного характеру : значення та перспективи розвитку в умовах глобалізації права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 636-641.Завантажити
102)Заохочення за національним законодавством// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 642-646.Завантажити
103)Співвідношення категорій "розірвання порушеного договору" та "визнання договору недійсним"// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 647-651.Завантажити
104)Деякі питання вдосконалення правоохоронної діяльності органів охорони державного кордону України на шляхах міжнародного сполучення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 652-658.Завантажити
105)Міжнародно-правове регулювання свободи вираження поглядів в мережі Інтернет// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 659-664.Завантажити
106)Загальна характеристика форм та заходів правового забезпечення підвищення родючості грунтів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 665-669.Завантажити
107)Правове положення та повноваження банків в Національній системі фінансового моніторингу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 670-676.Завантажити
108)Завдання та функції органів державної виконавчої служби : сучасний стан та перспективи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 677-682.Завантажити
109)Щодо розширення обов'язків страхових компаній, які діють у транспортній сфері// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 68-72.Завантажити
110)Правове регулювання взаємодії органів державного фінансового контролю у сфері державних закупівель України : проблеми та шляхи вдосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 683-691.Завантажити
111)Щодо необхідності використання світового досвіду правового регулювання відносин в інформаційній сфері// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 692-698.Завантажити
112)Види правоохоронних органів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 699-705.Завантажити
113)Генезис поняття організації безпеки дорожнього руху// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 706-712.Завантажити
114)Проект Закону України "Про адміністративні послуги" : проблеми та перспективи прийняття// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 713-717.Завантажити
115)Адміністративно-правова характеристика інституту правової допомоги в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 718-722.Завантажити
116)Загальна характеристика адміністративно-правового статусу експерта// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 723-727.Завантажити
117)Особливості впровадження суду присяжних за новим Кримінальним процесуальним кодексом України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 728-735.Завантажити
118)Система первинного фінансового моніторингу : сучасний стан і перспективи розвитку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 73-77.Завантажити
119)Щодо втрати чинності Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та внесення до Податкового кодексу України норм, які регулюють правовий статус, функції та правові основи діяльності органів Державної податкової служби// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 736-741.Завантажити
120)Щодо деяких історичних аспектів розвитку європейської інтеграції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 742-748.Завантажити
121)До питання про принципи податкового контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 749-752.Завантажити
122)Умови забезпечення трудової дисципліни на підприємстві, установі, організації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 753.-757.Завантажити
123)Криміналістична характеристика злочинів, передбачених ст. 270-1 Кримінального кодексу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 758-762.Завантажити
124)Основні принципи діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України як центрального органу виконавчої влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 763-768.Завантажити
125)Суб'єкти оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (за КПК України 2012 р.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 769-776.Завантажити
126)Погроза або насильство щодо працівника правохоронного органу за законодавством Росії, Республіки Білорусь та Грузії : порівняльне кримінально-правове дослідження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 777-782.Завантажити
127)Коментар до статті 188-34 КУпАП : проблемні питання визначення складу правопорушення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 78-83.Завантажити
128)Справедливість як принцип державного фінансового контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 783-788.Завантажити
129)Стан наукової розробки проблем конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 789-795.Завантажити
130)Макрополіс та екополіс, як тип територіальної громади-корпорації : поняття та значення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 796-802.Завантажити
131)Презумпція авторства у праві інтелектуальної власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 803-807.Завантажити
132)Щодо умов здійснення сільського туризму в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 808-813.Завантажити
133)Працевлаштування жінок в Україні : проблеми та шляхи вдосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 814-819.Завантажити
134)Деякі особливості реєстрації платників акцизного податку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 820-822.Завантажити
135)К вопросу о законодательном закреплении оснований досрочного расторжения трудового договора с иностранцем// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 823-827.Завантажити
136)До питання щодо розмежування понять порівняння, порівняльного, порівняльно-історичного, порівняльно-правового та історико-правового порівняльного методів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 828-832.Завантажити
137)Публічно-управлінські аспекти організації системи господарювання на українському ринку продовольства та продовольчих товарів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 833-839.Завантажити
138)Зміст та структура механізму адміністративно-правового регулювання у сфері охорони права інтелектуальної власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 84-88.Завантажити
139)Стратегія соціальної політики в Україні (адміністративно-правові аспекти)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 840-845.Завантажити
140)Об'єктивно протиправне діяння, об'єктивно правомірна поведінка// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 846-849.Завантажити
141)Адміністративне судочинство : проблеми становлення та розвитку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 850-855.Завантажити
142)Норми sui generis про незакінчене вбивство у кримінальному законі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 856-863.Завантажити
143)Обов'язки у правовому статусі платників податків// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 89-93.Завантажити
144)Про співвідношення предмета й основного питання філософії права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 9-16.Завантажити
145)Концептуальне бачення забезпечення й захисту прав і свобод людини і громадянина як головної функції сучасної держави в контексті юридико-лібертарного праворозуміння// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 94-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід