1) Історичні аспекти створення і становлення Інтерполу як міжнародної організації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 101-106.
2) Поняття права : багатогранність та інтеграційна однозначність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 107-110.
3) Адміністративно-правовий статус міліції міграційного контролю в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 111-116.
4) Рослинний світ як об'єкт правової охорони навколишнього правового середовища // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 117-121.
5) Органи державної влади та громадянське суспільство : питання взаємодіі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 122-125.
6) "Розумний строк" розгляду справи у практиці Європейського суду з прав людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 126-131.
7) Проблема функціонального призначення основної заробітної плати як структурної частини заробітної плати // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 132-138.
8) Сучасні тенденції міжнародно-правового регулювання праці жінок // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 139-145.
9) Напрями вдосконалення законодавства з метою підвищення ефективності боротьби з незаконим відшкодуванням ПДВ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 146-150.
10) Інтерпретаційні константи суддівського пізнання : герменевтичний вимір // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 151-157.
11) Сучасне забезпечення права на захист у кримінальному провадженні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 158-162.
12) Методологія та методи дослідження проблем правотворчості суб'єктів місцевого самоврядування в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 163-168.
13) Правові питання технічного регулювання у сфері залізничного перевезення вантажів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 169-176.
14) Принципи застосування заохочення як засобу правового впливу : загальна характеристика // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 17-22.
15) Особливості початкового етапу розслідування викрадень вантажів на залізничному транспорті, вчинюваних організованими групами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 177-183.
16) Об'єктивна та суб'єктивна сторона шахрайства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 184-189.
17) Правові аспекти визначення статусу самозайнятої особи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 190-195.
18) Щодо питання про сутність ознаки "публічна" в правовій категорії "публічна інформація" // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 196-200.
19) Криміналістична характеристика злочинних порушень правил охорони або використання надр // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 201-205.
20) Наслідки порушення професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх (ст. 137 КК України) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 206-214.
21) Закон України "Про міліцію" : доконституційний період вдосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 215-219.
22) Правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя особи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 220-224.
23) Использование системно-структурного анализа при установлении уровня преступности // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 225-232.
24) До визначення сутності державної служби // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 23-26.
25) Порядок дій слідчого на початковому етапі розслідування вбивств через необережність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 233-239.
26) Реорганізація системи прокурорського нагляду в Криму внаслідок проведеного судового реформування 1864 р. (загальна характеристика) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 240-245.
27) Окремі питання визначення цивільної правосуб'єктності політичних партій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 246-250.
28) Поняття та особливості ліцензійно-дозвільної діяльності з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 251-256.
29) Зарубіжний досвід діяльності поліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдуми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 257-262.
30) Функції попередження в системі адміністративних стягнень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 263-269.
31) Рейдерство як загроза національній безпеці України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 27-31.
32) Особлива жорстокість як кваліфікуюча ознака умисного вбивства за чинним кримінальним законодавством України та за законодавством минулих років // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 270-275.
33) Виборчі технології в українських землях у XVIII - на початку XIX ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 276-281.
34) Щодо визначення поняття державної служби // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 282-286.
35) Адміністративна юстиція : сучасні підходи до визначення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 287-291.
36) Актуальні питання працевлаштування молоді в умовах ринкових взаємовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 292-296.
37) Фемінізація зайнятості як прояв дискримінації у сфері трудових відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 297-300.
38) Становлення в Україні принципу рівності прав і можливостей працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 301-307.
39) Види доказів в провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 308-312.
40) Удосконалення нормативно-правового забезпечення контролю законодавства про працю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 313-318.
41) Правові засади, види, форми, елементи та методи здійнення державного фінансового контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 319-325.
42) Кваліфікуючі ознаки складу злочину, що передбачає відповідальність за хуліганство // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 32-37.
43) Протидія загрозам фінансовій безпеці як об'єкт адміністративно-правових відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 326-330.
44) Кримінально-процесуальні функції прокурора // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 331-336.
45) Відповідність норм національного законодавства України міжнародним стандартам про свободу інформації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 337-342.
46) Правова природа заставних відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 343-350.
47) Обмеження цивільного обороту зброї в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 351-356.
48) Сили охорони правопорядку : проблемні питання визначення та характеристики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 357-363.
49) Приватні інтереси платників податків у податкових правовідносинах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 364-369.
50) Щодо визначення суб'єктивної сторони грабежу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 370-374.
51) Конституція України як найголовніший регулятор діяльності органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 375-378.
52) Відповідальність сторін за договором страхування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 379-384.
53) Удосконалення конституції як спосіб реалізації парадигми констітуціоналізму // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 38-43.
54) Перспективи працевлаштування молоді в контексті нового законодавства про зайнятість населення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 385-388.
55) Об'єкт схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 389-394.
56) Правова норма як вихідний регулятор фінансової діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 395-398.
57) Шляхи удосконалення конституціонно-правового статусу прокуратури України та її правозахісної діяльності на сучасному етапі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 399-406.
58) Адміністративні договори як форма діяльності суб'єктів охорони надр // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 407-410.
59) Авторсько-правові критерії охороноздатності бази даних // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 411-417.
60) Міжнародні тюремні конгреси Першої серії (1846-1857 рр.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 418-421.
61) Щодо управління персоналом органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 422-425.
62) Правові проблеми пенсійного забезпечення у зв'язку з втратою годувальника в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 426-430.
63) Наука адміністративного процедурного права України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 436-439.
64) Майнові відносини як об'єкт державного нагляду (контролю) при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у рослинництві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 44-49.
65) Становлення адміністративно-правових гарантій реалізації громадянами права на звернення до органів державної виконавчої влади : історичні передумови та сучасний стан // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 440-445.
66) Історико-правові особливості регулювання цивільної відповідальності у сфері надання цивільних послуг // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 446-452.
67) Особливості класифікації адміністративно-правових режимів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 453-458.
68) Евтаназія та право людини на життя у міжнародному та національному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 459-464.
69) Обов'язки сторін щодо підтримання автомобільного транспортного засобу у належному стані за договором найму (оренди) транспортного засобу без екіпажу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 465-470.
70) Викриття злочинної діяльності наркоділків : постановка проблеми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 471-475.
71) Проблеми розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають під час діяльності судів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 476-481.
72) Деякі питання правового регулювання фінансової діяльності держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 482-490.
73) Безперспективність розвитку інституту державних закупівель як перша якість сучасної господарсько-правової політики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 491-499.
74) Поняття та ознаки принципів судової системи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 50-55.
75) Законодавче закріплення терміну "правова допомога" // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 500-504.
76) Принципи податкової відповідальності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 505-510.
77) Норми про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя у світлі нового КПК України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 511-514.
78) Організація діяльності щодо забезпечення дисципліни та законності в органах державної податкової служби // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 515-518.
79) Господарська правосуб'єктність недержавних пенсійних фондів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 519-525.
80) Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за спонукання неповнолітніх до застосування допінгу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 526-530.
81) Поняття та сутність права на відвід у цивільному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 531-536.
82) Адміністративно-господарські акти : сутність та види // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 537-543.
83) Суб'єкти забезпечення реалізації права громадян на інформацію // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 544-549.
84) Сучасні моделі конституційного контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 550-557.
85) До питання застосування статті 15 Закону України "Про оплату праці" під час здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 558-562.
86) Генезис, поняття, завдання та структура стадії у кримінальному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 56-60.
87) Законність в Збройних Силах України : сутність і форми прояву // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 563-567.
88) Види та механізм скоєння адміністративних правопорушень у сфері відтворення та розповсюдження аудіовізуальних творів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 568-573.
89) Проблеми удосконалення інформаційного забезпечення сфери надання органами внутрішніх справ адміністративних послуг // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 574-578.
90) Глава держави в парламентських монархіях і республіках // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 579-584.
91) Деякі аспекти медіації у цивільних та комерційних справах, як складова політики Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 585-589.
92) Трудові відносини : міжнародно-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 590-595.
93) Поділ влади в контексті рішень Конституційного Суду України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 596-602.
94) Напрямки використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов'язаних із неналежним виконанням професійних обов'язків медичними та фармацевтичними працівниками // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 603-606.
95) Допит свідків при розслідуванні злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 607-612.
96) Щодо системи нормативно-правового регулювання застосування міліцією заходів адміністративного примусу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 61-67.
97) Екологічний ризик як ознака джерела підвищеної екологічної небезпеки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 613-618.
98) Правовий статус уповноваженого органу з питань захисту персональних даних : досвід зарубіжних країн // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 619-625.
99) Визначення поняття "соціальний захист" в теорії права соціального забезпечення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 626-630.
100) Інститут опіки і кураторства на українських землях у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії (кінець XVIII - початок XX ст.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— C. 631-635.
101) Декларація та акти декларативно-рекомендаційного характеру : значення та перспективи розвитку в умовах глобалізації права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 636-641.
102) Заохочення за національним законодавством // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 642-646.
103) Співвідношення категорій "розірвання порушеного договору" та "визнання договору недійсним" // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 647-651.
104) Деякі питання вдосконалення правоохоронної діяльності органів охорони державного кордону України на шляхах міжнародного сполучення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 652-658.
105) Міжнародно-правове регулювання свободи вираження поглядів в мережі Інтернет // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 659-664.
106) Загальна характеристика форм та заходів правового забезпечення підвищення родючості грунтів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 665-669.
107) Правове положення та повноваження банків в Національній системі фінансового моніторингу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 670-676.
108) Завдання та функції органів державної виконавчої служби : сучасний стан та перспективи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 677-682.
109) Щодо розширення обов'язків страхових компаній, які діють у транспортній сфері // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 68-72.
110) Правове регулювання взаємодії органів державного фінансового контролю у сфері державних закупівель України : проблеми та шляхи вдосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 683-691.
111) Щодо необхідності використання світового досвіду правового регулювання відносин в інформаційній сфері // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 692-698.
112) Види правоохоронних органів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 699-705.
113) Генезис поняття організації безпеки дорожнього руху // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 706-712.
114) Проект Закону України "Про адміністративні послуги" : проблеми та перспективи прийняття // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 713-717.
115) Адміністративно-правова характеристика інституту правової допомоги в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 718-722.
116) Загальна характеристика адміністративно-правового статусу експерта // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 723-727.
117) Особливості впровадження суду присяжних за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 728-735.
118) Система первинного фінансового моніторингу : сучасний стан і перспективи розвитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 73-77.
119) Щодо втрати чинності Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та внесення до Податкового кодексу України норм, які регулюють правовий статус, функції та правові основи діяльності органів Державної податкової служби // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 736-741.
120) Щодо деяких історичних аспектів розвитку європейської інтеграції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 742-748.
121) До питання про принципи податкового контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 749-752.
122) Умови забезпечення трудової дисципліни на підприємстві, установі, організації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 753.-757.
123) Криміналістична характеристика злочинів, передбачених ст. 270-1 Кримінального кодексу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 758-762.
124) Основні принципи діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України як центрального органу виконавчої влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 763-768.
125) Суб'єкти оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (за КПК України 2012 р.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 769-776.
126) Погроза або насильство щодо працівника правохоронного органу за законодавством Росії, Республіки Білорусь та Грузії : порівняльне кримінально-правове дослідження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 777-782.
127) Коментар до статті 188-34 КУпАП : проблемні питання визначення складу правопорушення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 78-83.
128) Справедливість як принцип державного фінансового контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 783-788.
129) Стан наукової розробки проблем конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 789-795.
130) Макрополіс та екополіс, як тип територіальної громади-корпорації : поняття та значення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 796-802.
131) Презумпція авторства у праві інтелектуальної власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 803-807.
132) Щодо умов здійснення сільського туризму в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 808-813.
133) Працевлаштування жінок в Україні : проблеми та шляхи вдосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 814-819.
134) Деякі особливості реєстрації платників акцизного податку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 820-822.
135) К вопросу о законодательном закреплении оснований досрочного расторжения трудового договора с иностранцем // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 823-827.
136) До питання щодо розмежування понять порівняння, порівняльного, порівняльно-історичного, порівняльно-правового та історико-правового порівняльного методів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 828-832.
137) Публічно-управлінські аспекти організації системи господарювання на українському ринку продовольства та продовольчих товарів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 833-839.
138) Зміст та структура механізму адміністративно-правового регулювання у сфері охорони права інтелектуальної власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 84-88.
139) Стратегія соціальної політики в Україні (адміністративно-правові аспекти) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 840-845.
140) Об'єктивно протиправне діяння, об'єктивно правомірна поведінка // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 846-849.
141) Адміністративне судочинство : проблеми становлення та розвитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 850-855.
142) Норми sui generis про незакінчене вбивство у кримінальному законі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 856-863.
143) Обов'язки у правовому статусі платників податків // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 89-93.
144) Про співвідношення предмета й основного питання філософії права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 9-16.
145) Концептуальне бачення забезпечення й захисту прав і свобод людини і громадянина як головної функції сучасної держави в контексті юридико-лібертарного праворозуміння // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 3 .— С. 94-100.
 
Пошук в електроному каталозі