1)Законна сила вироку у кримінальному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 102–107.Завантажити
2)Регулювання права осіб похилого віку на соціальний захист у міжнародно-правових актах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 108–112.Завантажити
3)Питання запобігання злочинам проти працівників ОВС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 113–119.Завантажити
4)Територіальна громада як суб’єкт права комунальної власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 120–125.Завантажити
5)Питання організації охорони громадського порядку у регіоні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 126–132.Завантажити
6)Деонтологія національного правотворення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 133–139.Завантажити
7)Інституалізація феноменів віктимності та віктимної поведінки в українському законодавстві: досвід поразки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 140–148.Завантажити
8)Проблема співвідношення премії та преміювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 149–153.Завантажити
9)Кримінальний контроль організованої злочинності за діяльністю гральних закладів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 15–22.Завантажити
10)Пріоритетні напрями удосконалення трудового законодавства України під впливом міжнародних трудових стандартів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 154–160.Завантажити
11)Реалізація примусу органами Державної податкової служби України при наявності податкового боргу платника податку: міжгалузевий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 161–165.Завантажити
12)Дискримінація як форма порушення прав людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 166–169.Завантажити
13)Зовнішньоекономічна безпека як невід’ємний елемент економічної безпеки держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 170–177.Завантажити
14)Диференціація правового регулювання колективних трудових прав суддів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 178–182.Завантажити
15)Стан соціального забезпечення суддів в умовах проведення судової реформи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 183–187.Завантажити
16)Банківська діяльність як інститут фінансового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 188–195.Завантажити
17)Проблеми правового регулювання агентурної роботи оперативних підрозділів податкової міліції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 196–204.Завантажити
18)Суперечності та протиріччя української правової свідомості та культури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 205–220.Завантажити
19)Дві вісі формування української правової свідомості та культури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 221–241.Завантажити
20)Члени наглядової ради акціонерного товариства: особливості взаємовідносин із акціонерним товариством// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 23–27.Завантажити
21)Окремі аспекти захисту прав глядачів як сторони в договорах у сфері шоу-бізнесу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 242–246.Завантажити
22)Особливості забезпечення соціально-економічних гарантій правового статусу дітей з обмеженими можливостями здоров’я// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 247–255.Завантажити
23)Поняття і сутність загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 256–260.Завантажити
24)Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 261–266.Завантажити
25)Світовий досвід взаємодії організацій працівників та роботодавців// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 267–273Завантажити
26)Шляхи становлення антикорупційного законодавства в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 274–277.Завантажити
27)Звернення керівництва МВС України як особлива форма його діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 278–288.Завантажити
28)Особливості реалізації захисної функції юридичної допомоги на підставі договору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 28–33.Завантажити
29)Кримінальне середовище як об’єкт оперативно-розшукового контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 289–294.Завантажити
30)Державний земельний кадастр в Україні: еколого-правові аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 295–300.Завантажити
31)Поняття, сутність та функції податкового векселя// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 301–307.Завантажити
32)Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері грального бізнесу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 308–313.Завантажити
33)Страхові відносини як інститут фінансового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 314–318.Завантажити
34)Щодо видів державних службовців як суб’єктів трудового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 319–324.Завантажити
35)Специфіка юридичної відповідальності суб’єктів кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 325–332.Завантажити
36)Правові аспекти розміщення реклами як об’єкта права інтелектуальної власності у ЗМІ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 333–339.Завантажити
37)Удосконалення нормативно-правових засад укладення та зміни трудового договору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 34–39.Завантажити
38)Актуальні питання відповідальності за ухилення від неповернення виручки в іноземній валюті: адміністративний чи кримінальний проступок// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 340–346.Завантажити
39)Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення в сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 347–351.Завантажити
40)Поняття та особливості дисциплінарного провадження: принципи, суб’єкти, стадії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 352–357.Завантажити
41)Принципи заохочення сумлінної праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 358–362.Завантажити
42)Основні положення цивільного процесуального права у творчості Є.В. Васьковського// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 363–366.Завантажити
43)Щодо питання реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 367–371.Завантажити
44)Організаційно-правове забезпечення основних напрямків державного фінансового контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 372–378.Завантажити
45)Адміністративно-правова кваліфікація порушень митних правил за ст.468 Митного кодексу України в правозастосовчій діяльності митних органів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 379–383.Завантажити
46)Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та деяких інших країн щодо відповідальності за злочини проти безпеки виробництва// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 384–388.Завантажити
47)Співвідношення нагляду та контролю у діяльності державних органів як суб’єктів трудового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 389–393.Завантажити
48)Деякі питання адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України з охорони навколишнього природного середовища// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 394–398.Завантажити
49)Поняття та зміст економічної безпеки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 399–402.Завантажити
50)Детермінанти формування правосвідомості та правової культури шкільної молоді : спроби їх класифікації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 40–47.Завантажити
51)Адміністративно-правова природа відносин у сфері проходження служби в органах державної пенітенціарної служби// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 403–407.Завантажити
52)Основні риси кодифікації цивільного законодавства в Україні в період десталінізації (середина 1950-х – середина 1960-х рр.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 408–413.Завантажити
53)До питання про поняття медичної допомоги в системі соціального забезпечення фізичних осіб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 414–418.Завантажити
54)Щодо законодавства України про продовольчу безпеку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 419–425.Завантажити
55)Особливості відносин, які пов’язані зі зверненням до суду, при вирішенні індивідуальних трудових спорів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 426–431.Завантажити
56)Вихідні засади співвідношення приватного та публічного при правовому регулюванні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 432–436.Завантажити
57)Використання програмного забезпечення для провадження окремих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 437–441.Завантажити
58)Допит свідка як спосіб забезпечення судом доказів по цивільних справах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 442–448.Завантажити
59)Концепція центр-периферійних відносин міста та держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 449–455.Завантажити
60)Реалізація обвинувачення: поняття, сутність, етапи за новим кримінальним процесуальним законодавством// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 456–459.Завантажити
61)Політизація покарання в епоху глобалізації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 460–465.Завантажити
62)Розкриття інформації з обмеженим доступом з санкції місцевого загального суду: інформаційно-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 466–469.Завантажити
63)Роз’яснення висновку комплексної експертизи під час допиту експерта в суді// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 470–475.Завантажити
64)Сутнісна характеристика інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення державної політики у сфері науки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 476–480.Завантажити
65)Деякі аспекти послуги в цивільному праві крізь призму договору охорони життя та здоров’я фізичної особи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 48–52.Завантажити
66)Особливості державного нагляду в державі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 481–485.Завантажити
67)Процесуально-правовий статус суду як передумова права на відвід у цивільному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 486–490.Завантажити
68)Щодо порядку добровільного відшкодування збитків у сфері господарювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 491–495.Завантажити
69)Механізм запровадження суду присяжних в Україні: історичний досвід та сучасні перспективи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 496–502.Завантажити
70)До проблеми господарсько-правового регулювання цін на продукцію охорони здоров’я в державних закупівлях// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 503–510.Завантажити
71)Поняття та принципи взаємодії при виявленні та розкритті злочинів у сфері господарської діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 511–518.Завантажити
72)Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності : деякі теоретичні аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 519–523.Завантажити
73)Перспективи виділення категорії кримінального проступку за злочинні посягання у сфері економіки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 524–531.Завантажити
74)Окремі особливості структури правової норми, що закріплює основи конституційного ладу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 53–58.Завантажити
75)Державний захист трудових прав працівників та роботодавців як форма захисту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 532–537.Завантажити
76)Конституційно-правові проблеми співвідношення та взаємодії служби в органах місцевого самоврядування та державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 538–545.Завантажити
77)Підстави захисту корпоративних прав та законних інтересів держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 546–552.Завантажити
78)Щодо реалізації права громадян на отримання інформації про наявність вільних земельних ділянок комунальної власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 553–557.Завантажити
79)Процесуально-правовий статус експерта як передумова права на відвід у цивільному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 558–562.Завантажити
80)Деякі нариси до дискусії про правову природу господарського права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 563–568.Завантажити
81)Окремі питання виконання податкового обов’язку фізичними особами (за матеріалами судової практики)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 569–573.Завантажити
82)Правові питання припинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок визнання їх банкрутами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 574–579.Завантажити
83)До питання співвідношення термінів «набуття чинності нормативно-правовим актом» та «введення в дію нормативно-правового акта»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 580–592.Завантажити
84)Оціночні поняття: юридико-лексикологічні проблеми мовленнєвої компетентності в адміністративно-деліктній сфері// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 59–66.Завантажити
85)Окремі правові питання підстав та умов майнової відповідальності за порушення екологічних прав громадян// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 593–598.Завантажити
86)Система забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 599–602.Завантажити
87)Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з незаконним використанням бюджетних коштів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 603–608.Завантажити
88)Інформована згода на медичне втручання: біоетичний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 609–613.Завантажити
89)Теоретична розробка питань суверенітету в Росії XVIII ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 614–620.Завантажити
90)До питання про дворянські привілеї в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 621–627.Завантажити
91)Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 628–632.Завантажити
92)Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання захисту прав громадян// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 633–639.Завантажити
93)Проведення дослідчої перевірки під час розслідування злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітної плати// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 640–644.Завантажити
94)Оперативно-розшукова характеристика шахрайства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 645–653.Завантажити
95)Етапи службової кар’єри в органах внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 654–658.Завантажити
96)Основи комплексної методики розслідування службових злочинів корупційної спрямованості, вчинених у бюджетній сфері України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 659–664.Завантажити
97)Досудова стадія юридичного процесу в Давньоруській державі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 665–669.Завантажити
98)Про особливості застосування загальноправового принципу справедливості до фінансових правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 67–70.Завантажити
99)Зарубіжний досвід застосування адміністративного затримання та шляхи його запозичення для України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 670–678.Завантажити
100)Компетенція, форми і методи діяльності та відповідальність Ради національної безпеки і оборони України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 679–692.Завантажити
101)Правове регулювання та особливості договору прокату транспортного засобу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 693–699.Завантажити
102)Методи податкового контролю, що застосовуються в рамках виїзних податкових перевірок// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 700–708.Завантажити
103)Типовий договір і договір приєднання як форма регулювання постачання тепловою енергією// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 709–713.Завантажити
104)Окремі проблемні аспекти планування вітчизняної законотворчості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 71–76.Завантажити
105)Щодо ролі служб безпеки господарюючих суб’єктів у протидії рейдерству// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 714–719.Завантажити
106)До проблеми об’єкта розголошення державної таємниці (ст.328 КК України)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 720–724.Завантажити
107)Взаємозв’язок цивільної дієздатності та трудової дієздатності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 725–727.Завантажити
108)Фактори, що обумовлюють вчинення злочинів, пов’язаних з порушенням авторських та суміжних прав// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 728–734.Завантажити
109)Засоби забезпечення розумності строків кримінального провадження за новим КПК України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 735–741.Завантажити
110)Дотримання прав і свобод людини при застосуванні кримінального законодавства про покарання співучасників злочину// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 742–747.Завантажити
111)Деякі аспекти адміністрування податків і зборів в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 748–753.Завантажити
112)Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері пенсійного законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 754–758.Завантажити
113)Принципи розмежування приватного та публічного права при регулюванні фінансових відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 759–762.Завантажити
114)Валютні операції як об’єкт валютного контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 763–768.Завантажити
115)Структура права на судовий захист трудових прав// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 769–773.Завантажити
116)Завідомо невинний як потерпілий у складі злочину, передбаченому ст.372 Кримінального кодексу України «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 77–81.Завантажити
117)Щодо негативної ролі засобів масової інформації у популяризації заняття проституцією серед неповнолітніх// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 774–778.Завантажити
118)Співвідношення правових категорій: «імунітет» та «недоторканність»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 779–784Завантажити
119)Правове регулювання повноважень керівника вищого навчального закладу у проекті Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 785–789.Завантажити
120)Логічні засади порівняльно-історичного методу у дослідженні історії державно-правових явищ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 790–794.Завантажити
121)Можливість перегляду Конституційним Судом України власних правових позицій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 795–803.Завантажити
122)Проблема праворозуміння і прикладні критерії правової кваліфікації поведінки суб’єктів права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 804–807.Завантажити
123)Об’єкт адміністративно-правових відносин у сфері регулювання діяльності адміністративних судів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 808–812.Завантажити
124)Становлення та розвиток органів прокуратури до здобуття незалежності України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 813–818.Завантажити
125)Окремі аспекти законотворчості щодо удосконалення проекту Закону України «Про статус слідчого»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 819–823.Завантажити
126)Критерій громадянства при визначенні правового статусу фізичних осіб – платників податків// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 82–86.Завантажити
127)Аспекти адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 824–828.Завантажити
128)Особисті заходи адміністративного припинення в діяльності митних органів: правова характеристика// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 829–837.Завантажити
129)До питання про юридичну відповідальність державного підприємства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 87–93.Завантажити
130)Адміністративні процедури здійснення державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 9–14.Завантажити
131)Особливості використання «м’якого» права в актах міжнародного регулювання праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 94–101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід