1) Законна сила вироку у кримінальному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 102–107.
2) Регулювання права осіб похилого віку на соціальний захист у міжнародно-правових актах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 108–112.
3) Питання запобігання злочинам проти працівників ОВС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 113–119.
4) Територіальна громада як суб’єкт права комунальної власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 120–125.
5) Питання організації охорони громадського порядку у регіоні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 126–132.
6) Деонтологія національного правотворення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 133–139.
7) Інституалізація феноменів віктимності та віктимної поведінки в українському законодавстві: досвід поразки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 140–148.
8) Проблема співвідношення премії та преміювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 149–153.
9) Кримінальний контроль організованої злочинності за діяльністю гральних закладів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 15–22.
10) Пріоритетні напрями удосконалення трудового законодавства України під впливом міжнародних трудових стандартів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 154–160.
11) Реалізація примусу органами Державної податкової служби України при наявності податкового боргу платника податку: міжгалузевий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 161–165.
12) Дискримінація як форма порушення прав людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 166–169.
13) Зовнішньоекономічна безпека як невід’ємний елемент економічної безпеки держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 170–177.
14) Диференціація правового регулювання колективних трудових прав суддів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 178–182.
15) Стан соціального забезпечення суддів в умовах проведення судової реформи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 183–187.
16) Банківська діяльність як інститут фінансового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 188–195.
17) Проблеми правового регулювання агентурної роботи оперативних підрозділів податкової міліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 196–204.
18) Суперечності та протиріччя української правової свідомості та культури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 205–220.
19) Дві вісі формування української правової свідомості та культури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 221–241.
20) Члени наглядової ради акціонерного товариства: особливості взаємовідносин із акціонерним товариством // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 23–27.
21) Окремі аспекти захисту прав глядачів як сторони в договорах у сфері шоу-бізнесу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 242–246.
22) Особливості забезпечення соціально-економічних гарантій правового статусу дітей з обмеженими можливостями здоров’я // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 247–255.
23) Поняття і сутність загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 256–260.
24) Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 261–266.
25) Світовий досвід взаємодії організацій працівників та роботодавців // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 267–273
26) Шляхи становлення антикорупційного законодавства в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 274–277.
27) Звернення керівництва МВС України як особлива форма його діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 278–288.
28) Особливості реалізації захисної функції юридичної допомоги на підставі договору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 28–33.
29) Кримінальне середовище як об’єкт оперативно-розшукового контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 289–294.
30) Державний земельний кадастр в Україні: еколого-правові аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 295–300.
31) Поняття, сутність та функції податкового векселя // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 301–307.
32) Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері грального бізнесу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 308–313.
33) Страхові відносини як інститут фінансового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 314–318.
34) Щодо видів державних службовців як суб’єктів трудового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 319–324.
35) Специфіка юридичної відповідальності суб’єктів кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 325–332.
36) Правові аспекти розміщення реклами як об’єкта права інтелектуальної власності у ЗМІ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 333–339.
37) Удосконалення нормативно-правових засад укладення та зміни трудового договору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 34–39.
38) Актуальні питання відповідальності за ухилення від неповернення виручки в іноземній валюті: адміністративний чи кримінальний проступок // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 340–346.
39) Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення в сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 347–351.
40) Поняття та особливості дисциплінарного провадження: принципи, суб’єкти, стадії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 352–357.
41) Принципи заохочення сумлінної праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 358–362.
42) Основні положення цивільного процесуального права у творчості Є.В. Васьковського // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 363–366.
43) Щодо питання реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 367–371.
44) Організаційно-правове забезпечення основних напрямків державного фінансового контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 372–378.
45) Адміністративно-правова кваліфікація порушень митних правил за ст.468 Митного кодексу України в правозастосовчій діяльності митних органів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 379–383.
46) Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та деяких інших країн щодо відповідальності за злочини проти безпеки виробництва // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 384–388.
47) Співвідношення нагляду та контролю у діяльності державних органів як суб’єктів трудового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 389–393.
48) Деякі питання адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України з охорони навколишнього природного середовища // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 394–398.
49) Поняття та зміст економічної безпеки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 399–402.
50) Детермінанти формування правосвідомості та правової культури шкільної молоді : спроби їх класифікації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 40–47.
51) Адміністративно-правова природа відносин у сфері проходження служби в органах державної пенітенціарної служби // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 403–407.
52) Основні риси кодифікації цивільного законодавства в Україні в період десталінізації (середина 1950-х – середина 1960-х рр.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 408–413.
53) До питання про поняття медичної допомоги в системі соціального забезпечення фізичних осіб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 414–418.
54) Щодо законодавства України про продовольчу безпеку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 419–425.
55) Особливості відносин, які пов’язані зі зверненням до суду, при вирішенні індивідуальних трудових спорів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 426–431.
56) Вихідні засади співвідношення приватного та публічного при правовому регулюванні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 432–436.
57) Використання програмного забезпечення для провадження окремих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 437–441.
58) Допит свідка як спосіб забезпечення судом доказів по цивільних справах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 442–448.
59) Концепція центр-периферійних відносин міста та держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 449–455.
60) Реалізація обвинувачення: поняття, сутність, етапи за новим кримінальним процесуальним законодавством // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 456–459.
61) Політизація покарання в епоху глобалізації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 460–465.
62) Розкриття інформації з обмеженим доступом з санкції місцевого загального суду: інформаційно-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 466–469.
63) Роз’яснення висновку комплексної експертизи під час допиту експерта в суді // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 470–475.
64) Сутнісна характеристика інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення державної політики у сфері науки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 476–480.
65) Деякі аспекти послуги в цивільному праві крізь призму договору охорони життя та здоров’я фізичної особи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 48–52.
66) Особливості державного нагляду в державі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 481–485.
67) Процесуально-правовий статус суду як передумова права на відвід у цивільному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 486–490.
68) Щодо порядку добровільного відшкодування збитків у сфері господарювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 491–495.
69) Механізм запровадження суду присяжних в Україні: історичний досвід та сучасні перспективи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 496–502.
70) До проблеми господарсько-правового регулювання цін на продукцію охорони здоров’я в державних закупівлях // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 503–510.
71) Поняття та принципи взаємодії при виявленні та розкритті злочинів у сфері господарської діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 511–518.
72) Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності : деякі теоретичні аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 519–523.
73) Перспективи виділення категорії кримінального проступку за злочинні посягання у сфері економіки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 524–531.
74) Окремі особливості структури правової норми, що закріплює основи конституційного ладу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 53–58.
75) Державний захист трудових прав працівників та роботодавців як форма захисту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 532–537.
76) Конституційно-правові проблеми співвідношення та взаємодії служби в органах місцевого самоврядування та державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 538–545.
77) Підстави захисту корпоративних прав та законних інтересів держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 546–552.
78) Щодо реалізації права громадян на отримання інформації про наявність вільних земельних ділянок комунальної власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 553–557.
79) Процесуально-правовий статус експерта як передумова права на відвід у цивільному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 558–562.
80) Деякі нариси до дискусії про правову природу господарського права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 563–568.
81) Окремі питання виконання податкового обов’язку фізичними особами (за матеріалами судової практики) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 569–573.
82) Правові питання припинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок визнання їх банкрутами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 574–579.
83) До питання співвідношення термінів «набуття чинності нормативно-правовим актом» та «введення в дію нормативно-правового акта» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 580–592.
84) Оціночні поняття: юридико-лексикологічні проблеми мовленнєвої компетентності в адміністративно-деліктній сфері // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 59–66.
85) Окремі правові питання підстав та умов майнової відповідальності за порушення екологічних прав громадян // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 593–598.
86) Система забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 599–602.
87) Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з незаконним використанням бюджетних коштів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 603–608.
88) Інформована згода на медичне втручання: біоетичний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 609–613.
89) Теоретична розробка питань суверенітету в Росії XVIII ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 614–620.
90) До питання про дворянські привілеї в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 621–627.
91) Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 628–632.
92) Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання захисту прав громадян // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 633–639.
93) Проведення дослідчої перевірки під час розслідування злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітної плати // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 640–644.
94) Оперативно-розшукова характеристика шахрайства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 645–653.
95) Етапи службової кар’єри в органах внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 654–658.
96) Основи комплексної методики розслідування службових злочинів корупційної спрямованості, вчинених у бюджетній сфері України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 659–664.
97) Досудова стадія юридичного процесу в Давньоруській державі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 665–669.
98) Про особливості застосування загальноправового принципу справедливості до фінансових правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 67–70.
99) Зарубіжний досвід застосування адміністративного затримання та шляхи його запозичення для України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 670–678.
100) Компетенція, форми і методи діяльності та відповідальність Ради національної безпеки і оборони України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 679–692.
101) Правове регулювання та особливості договору прокату транспортного засобу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 693–699.
102) Методи податкового контролю, що застосовуються в рамках виїзних податкових перевірок // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 700–708.
103) Типовий договір і договір приєднання як форма регулювання постачання тепловою енергією // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 709–713.
104) Окремі проблемні аспекти планування вітчизняної законотворчості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 71–76.
105) Щодо ролі служб безпеки господарюючих суб’єктів у протидії рейдерству // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 714–719.
106) До проблеми об’єкта розголошення державної таємниці (ст.328 КК України) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 720–724.
107) Взаємозв’язок цивільної дієздатності та трудової дієздатності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 725–727.
108) Фактори, що обумовлюють вчинення злочинів, пов’язаних з порушенням авторських та суміжних прав // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 728–734.
109) Засоби забезпечення розумності строків кримінального провадження за новим КПК України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 735–741.
110) Дотримання прав і свобод людини при застосуванні кримінального законодавства про покарання співучасників злочину // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 742–747.
111) Деякі аспекти адміністрування податків і зборів в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 748–753.
112) Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері пенсійного законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 754–758.
113) Принципи розмежування приватного та публічного права при регулюванні фінансових відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 759–762.
114) Валютні операції як об’єкт валютного контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 763–768.
115) Структура права на судовий захист трудових прав // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 769–773.
116) Завідомо невинний як потерпілий у складі злочину, передбаченому ст.372 Кримінального кодексу України «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 77–81.
117) Щодо негативної ролі засобів масової інформації у популяризації заняття проституцією серед неповнолітніх // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 774–778.
118) Співвідношення правових категорій: «імунітет» та «недоторканність» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 779–784
119) Правове регулювання повноважень керівника вищого навчального закладу у проекті Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 785–789.
120) Логічні засади порівняльно-історичного методу у дослідженні історії державно-правових явищ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 790–794.
121) Можливість перегляду Конституційним Судом України власних правових позицій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 795–803.
122) Проблема праворозуміння і прикладні критерії правової кваліфікації поведінки суб’єктів права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 804–807.
123) Об’єкт адміністративно-правових відносин у сфері регулювання діяльності адміністративних судів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 808–812.
124) Становлення та розвиток органів прокуратури до здобуття незалежності України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 813–818.
125) Окремі аспекти законотворчості щодо удосконалення проекту Закону України «Про статус слідчого» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 819–823.
126) Критерій громадянства при визначенні правового статусу фізичних осіб – платників податків // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 82–86.
127) Аспекти адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 824–828.
128) Особисті заходи адміністративного припинення в діяльності митних органів: правова характеристика // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 829–837.
129) До питання про юридичну відповідальність державного підприємства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 87–93.
130) Адміністративні процедури здійснення державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 9–14.
131) Особливості використання «м’якого» права в актах міжнародного регулювання праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 2 .— С. 94–101.
 
Пошук в електроному каталозі