1)Структура та функції професійної правосвідомості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— Завантажити
2)Соціальна, правова держава та права людини і громадянина// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 10–14.Завантажити
3)Зарубіжний досвід правового регулювання проходження служби в органах пожежного нагляду та можливість його адаптації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1001-1007.Завантажити
4)Щодо визначення поняття протиправного встановлення контролю над акціонерним товариством ("рейдерства")// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1013-1014 (15 назв).Завантажити
5)Процесуальні наслідки прийняття позивачем рішення про заочний розгляд справи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1015-1018 .Завантажити
6)Щодо профілактики правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів серед дітей дільничними інспекторами міліції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1019-1023.Завантажити
7)Рівень відповідності адміністративно-правового статусу посадових осіб місцевого самоврядування положенням міжнародного законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1024-1031.Завантажити
8)Компетенція державних органів виконавчої влади в адміністративно-деліктних відносинах щодо примусового припинення юридичних осіб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1032-1036.Завантажити
9)Виконавча влада за умов парламентської республіки та монархії (парламентської демократії)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1037-1045.Завантажити
10)Адміністративно-правові засади інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1046-1049.Завантажити
11)Моделювання діяльності щодо планування вітчизняного законотворення з урахуванням відповідного зарубіжного досвіду// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 105 (9 назв).Завантажити
12)Психологічні детермінанти формування "комплексу жертви"// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1050-1055.Завантажити
13)Поняття жіночої злочинності в установах виконання покарань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1056-1059.Завантажити
14)Морально-етичні заходи запобігання і протидії корупції у сфері державної служби// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 106-111.Завантажити
15)Способи неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1060-1062.Завантажити
16)Господарський процес на сторожі захисту суб'єктів господарювання від рейдерів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1063-1068.Завантажити
17)Теоретико-правовий аналіз діяльності суду з реалізації принципу індивідуалізації покарання при призначенні покарань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1069-1074.Завантажити
18)Валютні правовідносини як специфічний вид фінансових правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1075-1080.Завантажити
19)Окремі проблеми співпраці поліції США та населення у попередженні та розкритті злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1081-1084.Завантажити
20)Приватноправні відносини та специфіка їх розвитку в мережі Інтернет// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1085-1090.Завантажити
21)Щодо реформування нотаріату в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1091-1099.Завантажити
22)Юридично значуща поведінка особистості: поняття, основні ознаки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1100-1103.Завантажити
23)Особливості врахування винагороди за кредитну гарантію та спеціального обліку податку на додану вартість при формуванні бази оподаткування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1104-1108.Завантажити
24)Засоби мобільного зв'язку як джерела інформації при розслідуванні торгівлі людьми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1109-1113.Завантажити
25)Організаційно-правове забезпечення єдності судової влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1114-1119.Завантажити
26)Теоретичні та практичні аспекти використання мовних і психологічних знань при обранні тактики проведення слідчих дій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1120-1124.Завантажити
27)Шлях до здійснення реформування системи соціального забезпечення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1125-1131.Завантажити
28)Сутність меж і обмежень дискреційних повноважень органів внутрішніх справ в контексті принципу верховенства права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 120-121 (20 назв).Завантажити
29)Міжнародний досвід протидії злочинам у сфері суспільної моралі за участю дітей// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 122-127.Завантажити
30)Правові аспекти поширення кримінально-значущої інформації працівниками ЗМІ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 128-134.Завантажити
31)Відповідність регламентації відповідальності за злочини проти миру і безпеки людства міжнародним договорам України кримінально-правового характеру// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 135-141.Завантажити
32)Нововиявлені обставини як підстава перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 142-145.Завантажити
33)Поняття стадії вчинення злочину за кримінальним законодавством України та Республіки Польщі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 146-152.Завантажити
34)Поняття та класифікація житлової нерухомості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 15–19.Завантажити
35)Охрана объектов интеллектуальной собственности в Таможенном Союзе// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 153-157.Завантажити
36)Юридичний факт, як підстава виникнення трудового правовідношення: історія розвитку, визначення, класифікація// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 158-165.Завантажити
37)До питання про визначення змісту обмежувальних заходів в умовах надзвичайного стану// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 166-172.Завантажити
38)Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов'язаних із порушенням порядку здійснення операцій з металобрухтом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 179-181.Завантажити
39)Правова природа регіональних омбудсманів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 182-198.Завантажити
40)Поняття заробітної плати як юридичної категорії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 199-203.Завантажити
41)Окремі аспекти фінансування виборчих кампаній політичних партій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 20–27.Завантажити
42)Класифікація фактичних складів в адміністративному судочинстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 204-208. Завантажити
43)Музичний твір як об'єкт правової охорони// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 209-213.Завантажити
44)Становлення галузі трудового права на українських землях у складі Польської Республіки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 214-220.Завантажити
45)Проблеми забезпечення відшкодування завданої злочинам шкоди в кримінальному судочинстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 221-227.Завантажити
46)Інститут шлюбу в американському праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 228-233.Завантажити
47)Толерантність як принцип муніципальної правотворчості в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 234-240.Завантажити
48)Поняття та межі правового статусу прокурорсько-слідчих працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 241-246.Завантажити
49)Проблема актуальності кримінально-процесуальної профілактики в рамках нового КПК України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 247-252.Завантажити
50)Поняття та сутність пенсійного забезпечення в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 253-257.Завантажити
51)Проблеми та перспективи формування законодавчої бази сфер української культури та правової культури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 258-264.Завантажити
52)До природи закономірностей конкретно-історичного становлення та розвитку української правової свідомості і культури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 265-268.Завантажити
53)Особливості нотаріального посвідчення договору дарування земельної ділянки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 269-274.Завантажити
54)Науково-теоретичні основи протидії явищу корупції: проблеми вивчення та удосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 275-280.Завантажити
55)Формування та діяльність окружних судів Сумщини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 28–34.Завантажити
56)Суспільна небезпечність контрабанди і правова відповідальність за її вчинення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 281–288.Завантажити
57)Мораль і право як суспільні інститути: проблеми осмислення в умовах побудови громадянського суспільства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 289-295.Завантажити
58)Теоретико-правові питання періодизації досліджень правової свідомості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 296-299.Завантажити
59)"Реалізація" та "застосування" забороняючих кримінально-правових норм: співвідношення понять// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 300-306.Завантажити
60)Система політичних прав військовослужбовців збройних сил України та інших, утворених відповідно до законів військових формувань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 313-318.Завантажити
61)Шляхи вдосконалення законодавства України про комерційну (торгівельну) діяльність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 319-323.Завантажити
62)Особливості та проблеми застосування адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо використання службового становища// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 324-328.Завантажити
63)Новітні інформаційні технології як загроза інформаційній безпеці особи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 329-333.Завантажити
64)Соціальна обумовленість криміналізації порушення права на отримання освіти в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 334-338.Завантажити
65)Оцінка доказів у період забобон та міфологічних вірувань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 339–343.Завантажити
66)Стан і шляхи реформування системи МВС України: тези до сучасного моменту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 344-357.Завантажити
67)Причини та умови геронтологічної злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 35–44.Завантажити
68)Роль спеціалізованих допоміжних органів Президента України у забезпеченні діяльності глави держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 358-370.Завантажити
69)Правові проблеми реалізації прав на раціоналізаторські пропозиції в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 371-374.Завантажити
70)Кримінологічний аналіз структури вбивств в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 375-386.Завантажити
71)Види державного контролю у сфері підприємницької діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С.387-395.Завантажити
72)Особлива частина кримінального права України як структурна частина КК України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 403-418.Завантажити
73)Правові форми саморегулювання у сфері спільного інвестування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 419-425.Завантажити
74)Форми здійснення контрольної діяльності місцевих державних адміністрацій за реалізацією повноважень органами місцевого самоврядування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 426-431.Завантажити
75)Правовий режим охорони бази персональних даних на підприємствах України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 432-437.Завантажити
76)Щодо правової характеристики припинення договорів про спільну діяльність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 438-441.Завантажити
77)Розвиток виправно-трудової системи України у 20-ті ХХ століття// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 442-445.Завантажити
78)Законодавство з протидії злочинності у сфері охорони здоров'я: історичний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 446-454.Завантажити
79)До питання розмежування посад державних політичних діячів та державних службовців// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 45–51.Завантажити
80)Процесуальні форми діяльності суду щодо протидії злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 460-461.Завантажити
81)Охорона як спосіб запобігання вчиненню корисливо-насильницьких злочинів проти власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 462-465.Завантажити
82)Підготовка кадрів органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 466-473.Завантажити
83)Актуальні питання структурної побудови системи державної податкової служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 478-479 (14 назв).Завантажити
84)До питання про особливості сімейних правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 485-486.Завантажити
85)Організаційно-трудові відносини у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного нагляду// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 487-491.Завантажити
86)Завдання та функції регіональних управлінь МВС України в областях// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 492-497.Завантажити
87)Правове визначення нейтралітету як засобу реалізації міжнародної політики держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 498-502.Завантажити
88)Участь робітничо-селянської міліції Харківшини в боротьбі з бандитизмом у 20-ті рр. ХХ ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 503-509.Завантажити
89)Правові та організаційні аспекти вдосконалення муніципального управління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 510-514.Завантажити
90)Особливості правового режиму чекового обігу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 515-522.Завантажити
91)Напрямки взаємодії правоохоронних і компетентних органів, посадових осіб окремих держав, міжнародних організацій при розслідуванні злочинів міжнародного характеру// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 52–58.Завантажити
92)Адміністративно-правовий статус органів внутрішніх справ як суб'єкта взаємодії з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та громадського порядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 523-526.Завантажити
93)Адміністративно-правовий статус суб'єктів міжнародної взаємодії щодо протидії організованої злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 527-533.Завантажити
94)Кримінально-правові підстави правомірності використання захисних засобів, що вважають автономно// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 534-540.Завантажити
95)До характеристики закону України "Про протидію торгівлі людьми"// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 541-545.Завантажити
96)Тяжкі наслідки як обставина, яка обтяжує покарання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 546-552.Завантажити
97)Теоретико-правова проблематика реформування публічної служби в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 553-558.Завантажити
98)Загальна характеристика чинників, що впливають на стан забезпечення громадської безпеки в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 559–564.Завантажити
99)Правовий статус вигодонабувача у відносинах страхування вантажу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 565-570.Завантажити
100)Деякі аспекти специфіки правового статусу та охорони праці суддів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 571–574.Завантажити
101)Контроль i запобігання екологічного ризику у законодавстві Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 575–582.Завантажити
102)Особливості суб’єкта злочину за схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 583–587.Завантажити
103)Виникнення та розвиток банківської справи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 588–592.Завантажити
104)Проблема злочинності у сфері захисту прав інтелектуальної власності на сучасному рівні розвитку IT-технологій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 59-64.Завантажити
105)Порівняльний аналіз забезпечення безпеки оперативно-розшукової інформації за допомогою інституту державної та службової таємниці в окремих країнах світу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 593–600.Завантажити
106)Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань в Україні: поняття, суть, історичні етапи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 601–605.Завантажити
107)Органи внутрішніх справ як учасники договірних відносин в сфері охорони громадського порядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 606–610.Завантажити
108)Заочне провадження в кримінальному процесі та об’єктивні чинники його застосування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 611–616.Завантажити
109)Загальна та спеціальна трудова правосуб’єктність працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 617–624.Завантажити
110)Державний контроль за режимом доступу до інформації як спосіб забезпечення законності у державному управлінні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 625–628.Завантажити
111)Особисті немайнові права громадських організацій: окремі аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 629–634.Завантажити
112)Окремі напрямки оптимізації системи суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 635–638.Завантажити
113)Поняття правового режиму адміністративного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 639–643.Завантажити
114)Принцип верховенства права у міжнародному публічному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 644-647.Завантажити
115)Державна служба як форма безпосереднього народовладдя// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 648-654.Завантажити
116)Стратегія запобігання і протидії корупції (адміністративно-правовий аспект)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 65–70.Завантажити
117)Оподаткування козацтва Північного Лівобережжя у першій половині ХІХ ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 655-661.Завантажити
118)Місце події як об'єкт експертної технології// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 662-667.Завантажити
119)Адміністративна діяльність державних органів та установ щодо забезпечення права людини на свободу віросповідання в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 668-671.Завантажити
120)Відповідальність за насильницькі злочини в історії вітчизняного кримінального законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 672-679.Завантажити
121)Делегування повноважень як інструмент вирішення проблем місцевого значення в процесі здійснення управління державою// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 680-684.Завантажити
122)Землі як об'єкт приватної власності сільськогосподарських кооперативів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 685-690.Завантажити
123)Щодо принципів організації та діяльності прокуратури України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 691-696.Завантажити
124)Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів як різновид кримінологічної практики: характеристика та шляхи удосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 697-703.Завантажити
125)Адміністративні процесуальні форми діяльності органів публічної адміністрації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 70-71.Завантажити
126)Суб'єктний склад відносин, пов'язаних із забезпеченням виконання господарських зобов'язань державними гарантіями// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 704-709.Завантажити
127)Окремі аспекти адміністративно-правового регулювання діяльності міліції щодо виявлення і припинення адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 710-714.Завантажити
128)Про методологію розвитку предмету трудового права: [техно] футуристично, але не фатально// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 715-722.Завантажити
129)Організаційно-правові засади гармонізації законодавства України та ЄС в інформаційній сфері// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 723-727.Завантажити
130)Висновок експерта та його оцінка// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 728-733.Завантажити
131)До питання адміністративно-правового регулювання соціального забезпечення військовослужбовців// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 734-740.Завантажити
132)Об'єкт екологічних страхових правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 741-745.Завантажити
133)Види дочірних підприємств// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 746-750.Завантажити
134)Організаційно-правові форми співробітництва України і Європейського поліцейського офісу (теоретико-правовий аналіз)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 751-755.Завантажити
135)Деякі проблеми цивільної відповідальності: порівняльний аналіз// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 758-759.Завантажити
136)До питання взаємоузгодження системи адміністративно-господарського права та системи адміністративно-господарського законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 760–766.Завантажити
137)Принципи конституційно-правового статусу іноземців в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 767–775.Завантажити
138)Деякі особливості судового розгляду та судового рішення у справах про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 776–781.Завантажити
139)Роль юридичної антропології у сучасному праворозумінні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 782–787.Завантажити
140)До питання про фідуціарний характер договірних представницьких відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 788–793.Завантажити
141)Прийоми та процедури податкового контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 794–800.Завантажити
142)Місце та роль адміністративної юстиції у здійсненні державного контролю щодо виконавчої влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 801–807.Завантажити
143)Закони про поліцію земель як основне джерело поліцейського права Німеччини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 808–815.Завантажити
144)Поняття і ознаки неналежного виконання обов’язків медичними або фармацевтичними працівниками// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 816–819.Завантажити
145)Правові питання використання надземного та підземного простору земельних ділянок// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 820–829.Завантажити
146)Детермінанти «озброєної злочинності»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 830–834.Завантажити
147)Теоретико-правова характеристика адміністративно-правового регулювання вищої освіти в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 835–839.Завантажити
148)Правова охорона торговельних марок// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 840–844.Завантажити
149)Проблеми оцінювання ефективності матеріально-технічного та фінансового забезпечення внутрішніх військ МВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 845–848.Завантажити
150)Державні службовці: аналіз законодавчих перспектив// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 849–854.Завантажити
151)Діяльність органів внутрішніх справ України за умов надзвичайних ситуацій природного характеру// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 855–859.Завантажити
152)Спеціальний податковий режим у сфері сільського і лісового господарства та рибальства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 860–866.Завантажити
153)Незаконні фінансові потоки у видобувних галузях промисловості: фактори виникнення та загрози для національної економіки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 867–873.Завантажити
154)Адміністративні процедури у сфері забезпечення виборчих прав громадян// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 874–877.Завантажити
155)Процесуальний статус свідка у кримінальному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 878–882.Завантажити
156)Професійно-особистісні (ділові) тв морально-етичні вимоги до прокурора// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 88-96.Завантажити
157)Теоретичні аспекти принципу змагальності в кримінальному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 883–887.Завантажити
158)Державний реєстратор: поняття, основні ознаки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 888–893.Завантажити
159)Адміністративна відповідальність вищого навчального закладу приватної форми власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 894–898.Завантажити
160)Атестація працівників органів внутрішніх справ як елемент службової кар’єри// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 899–903.Завантажити
161)Криминализация Международным уголовным судом ответственности за совершение агрессии// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 904–909.Завантажити
162)Вимоги до господарської процесуальної форми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 910–918.Завантажити
163)«Географічні зазначення»: проблема термінологічної неоднозначності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 919–923.Завантажити
164)Особливості проходження служби прокурорсько-слідчими працівниками// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 924–928.Завантажити
165)Особливості закінчення досудового провадження направленням справи до суду для вирішення питань про застосування примусових заходів виховного та медичного характеру// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 929–936.Завантажити
166)Щодо механізму реалізації стягнення штрафних санкцій та їх функцій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 937–943.Завантажити
167)Генезис злочинності в сфері службової діяльності на прикладі поліції Стародавнього Єгипту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 944–952.Завантажити
168)Горизонтальний моніторинг – новий метод здійснення податкового контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 953–961.Завантажити
169)Елементи механізму адміністративно-правового захисту осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 962–965.Завантажити
170)Значення рамкової угоди у реалізації домовленостей сторін державно-приватного партнерства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 966–971.Завантажити
171)Інформаційні основи розслідування злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 97-100.Завантажити
172)Поняття фінансової діяльності селищних рад рекреаційних територій в Україні: фінансово-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 972–976.Завантажити
173)Проблеми застосування ізоляційних запобіжних заходів до осіб, щодо яких здійснюється провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 977–982.Завантажити
174)Дискусійні питання кваліфікації злочинів, ознакою складів яких є жорстокість// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 983–989.Завантажити
175)Проблеми правового регулювання захисту прокурором інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 990–995.Завантажити
176)Принцип поділу публічної влади в Україні у контексті європейської традиції права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 996–1000.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід