1) Структура та функції професійної правосвідомості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .—
2) Соціальна, правова держава та права людини і громадянина // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 10–14.
3) Зарубіжний досвід правового регулювання проходження служби в органах пожежного нагляду та можливість його адаптації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1001-1007.
4) Щодо визначення поняття протиправного встановлення контролю над акціонерним товариством ("рейдерства") // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1013-1014 (15 назв).
5) Процесуальні наслідки прийняття позивачем рішення про заочний розгляд справи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1015-1018 .
6) Щодо профілактики правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів серед дітей дільничними інспекторами міліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1019-1023.
7) Рівень відповідності адміністративно-правового статусу посадових осіб місцевого самоврядування положенням міжнародного законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1024-1031.
8) Компетенція державних органів виконавчої влади в адміністративно-деліктних відносинах щодо примусового припинення юридичних осіб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1032-1036.
9) Виконавча влада за умов парламентської республіки та монархії (парламентської демократії) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1037-1045.
10) Адміністративно-правові засади інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1046-1049.
11) Моделювання діяльності щодо планування вітчизняного законотворення з урахуванням відповідного зарубіжного досвіду // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 105 (9 назв).
12) Психологічні детермінанти формування "комплексу жертви" // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1050-1055.
13) Поняття жіночої злочинності в установах виконання покарань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1056-1059.
14) Морально-етичні заходи запобігання і протидії корупції у сфері державної служби // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 106-111.
15) Способи неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1060-1062.
16) Господарський процес на сторожі захисту суб'єктів господарювання від рейдерів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1063-1068.
17) Теоретико-правовий аналіз діяльності суду з реалізації принципу індивідуалізації покарання при призначенні покарань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1069-1074.
18) Валютні правовідносини як специфічний вид фінансових правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1075-1080.
19) Окремі проблеми співпраці поліції США та населення у попередженні та розкритті злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1081-1084.
20) Приватноправні відносини та специфіка їх розвитку в мережі Інтернет // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1085-1090.
21) Щодо реформування нотаріату в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1091-1099.
22) Юридично значуща поведінка особистості: поняття, основні ознаки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1100-1103.
23) Особливості врахування винагороди за кредитну гарантію та спеціального обліку податку на додану вартість при формуванні бази оподаткування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1104-1108.
24) Засоби мобільного зв'язку як джерела інформації при розслідуванні торгівлі людьми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1109-1113.
25) Організаційно-правове забезпечення єдності судової влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1114-1119.
26) Теоретичні та практичні аспекти використання мовних і психологічних знань при обранні тактики проведення слідчих дій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1120-1124.
27) Шлях до здійснення реформування системи соціального забезпечення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 1125-1131.
28) Сутність меж і обмежень дискреційних повноважень органів внутрішніх справ в контексті принципу верховенства права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 120-121 (20 назв).
29) Міжнародний досвід протидії злочинам у сфері суспільної моралі за участю дітей // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 122-127.
30) Правові аспекти поширення кримінально-значущої інформації працівниками ЗМІ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 128-134.
31) Відповідність регламентації відповідальності за злочини проти миру і безпеки людства міжнародним договорам України кримінально-правового характеру // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 135-141.
32) Нововиявлені обставини як підстава перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 142-145.
33) Поняття стадії вчинення злочину за кримінальним законодавством України та Республіки Польщі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 146-152.
34) Поняття та класифікація житлової нерухомості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 15–19.
35) Охрана объектов интеллектуальной собственности в Таможенном Союзе // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 153-157.
36) Юридичний факт, як підстава виникнення трудового правовідношення: історія розвитку, визначення, класифікація // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 158-165.
37) До питання про визначення змісту обмежувальних заходів в умовах надзвичайного стану // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 166-172.
38) Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов'язаних із порушенням порядку здійснення операцій з металобрухтом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 179-181.
39) Правова природа регіональних омбудсманів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 182-198.
40) Поняття заробітної плати як юридичної категорії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 199-203.
41) Окремі аспекти фінансування виборчих кампаній політичних партій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 20–27.
42) Класифікація фактичних складів в адміністративному судочинстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 204-208.
43) Музичний твір як об'єкт правової охорони // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 209-213.
44) Становлення галузі трудового права на українських землях у складі Польської Республіки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 214-220.
45) Проблеми забезпечення відшкодування завданої злочинам шкоди в кримінальному судочинстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 221-227.
46) Інститут шлюбу в американському праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 228-233.
47) Толерантність як принцип муніципальної правотворчості в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 234-240.
48) Поняття та межі правового статусу прокурорсько-слідчих працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 241-246.
49) Проблема актуальності кримінально-процесуальної профілактики в рамках нового КПК України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 247-252.
50) Поняття та сутність пенсійного забезпечення в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 253-257.
51) Проблеми та перспективи формування законодавчої бази сфер української культури та правової культури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 258-264.
52) До природи закономірностей конкретно-історичного становлення та розвитку української правової свідомості і культури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 265-268.
53) Особливості нотаріального посвідчення договору дарування земельної ділянки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 269-274.
54) Науково-теоретичні основи протидії явищу корупції: проблеми вивчення та удосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 275-280.
55) Формування та діяльність окружних судів Сумщини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 28–34.
56) Суспільна небезпечність контрабанди і правова відповідальність за її вчинення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 281–288.
57) Мораль і право як суспільні інститути: проблеми осмислення в умовах побудови громадянського суспільства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 289-295.
58) Теоретико-правові питання періодизації досліджень правової свідомості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 296-299.
59) "Реалізація" та "застосування" забороняючих кримінально-правових норм: співвідношення понять // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 300-306.
60) Система політичних прав військовослужбовців збройних сил України та інших, утворених відповідно до законів військових формувань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 313-318.
61) Шляхи вдосконалення законодавства України про комерційну (торгівельну) діяльність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 319-323.
62) Особливості та проблеми застосування адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо використання службового становища // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 324-328.
63) Новітні інформаційні технології як загроза інформаційній безпеці особи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 329-333.
64) Соціальна обумовленість криміналізації порушення права на отримання освіти в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 334-338.
65) Оцінка доказів у період забобон та міфологічних вірувань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 339–343.
66) Стан і шляхи реформування системи МВС України: тези до сучасного моменту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 344-357.
67) Причини та умови геронтологічної злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 35–44.
68) Роль спеціалізованих допоміжних органів Президента України у забезпеченні діяльності глави держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 358-370.
69) Правові проблеми реалізації прав на раціоналізаторські пропозиції в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 371-374.
70) Кримінологічний аналіз структури вбивств в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 375-386.
71) Види державного контролю у сфері підприємницької діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С.387-395.
72) Особлива частина кримінального права України як структурна частина КК України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 403-418.
73) Правові форми саморегулювання у сфері спільного інвестування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 419-425.
74) Форми здійснення контрольної діяльності місцевих державних адміністрацій за реалізацією повноважень органами місцевого самоврядування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 426-431.
75) Правовий режим охорони бази персональних даних на підприємствах України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 432-437.
76) Щодо правової характеристики припинення договорів про спільну діяльність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 438-441.
77) Розвиток виправно-трудової системи України у 20-ті ХХ століття // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 442-445.
78) Законодавство з протидії злочинності у сфері охорони здоров'я: історичний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 446-454.
79) До питання розмежування посад державних політичних діячів та державних службовців // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 45–51.
80) Процесуальні форми діяльності суду щодо протидії злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 460-461.
81) Охорона як спосіб запобігання вчиненню корисливо-насильницьких злочинів проти власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 462-465.
82) Підготовка кадрів органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 466-473.
83) Актуальні питання структурної побудови системи державної податкової служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 478-479 (14 назв).
84) До питання про особливості сімейних правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 485-486.
85) Організаційно-трудові відносини у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного нагляду // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 487-491.
86) Завдання та функції регіональних управлінь МВС України в областях // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 492-497.
87) Правове визначення нейтралітету як засобу реалізації міжнародної політики держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 498-502.
88) Участь робітничо-селянської міліції Харківшини в боротьбі з бандитизмом у 20-ті рр. ХХ ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 503-509.
89) Правові та організаційні аспекти вдосконалення муніципального управління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 510-514.
90) Особливості правового режиму чекового обігу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 515-522.
91) Напрямки взаємодії правоохоронних і компетентних органів, посадових осіб окремих держав, міжнародних організацій при розслідуванні злочинів міжнародного характеру // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 52–58.
92) Адміністративно-правовий статус органів внутрішніх справ як суб'єкта взаємодії з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та громадського порядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 523-526.
93) Адміністративно-правовий статус суб'єктів міжнародної взаємодії щодо протидії організованої злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 527-533.
94) Кримінально-правові підстави правомірності використання захисних засобів, що вважають автономно // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 534-540.
95) До характеристики закону України "Про протидію торгівлі людьми" // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 541-545.
96) Тяжкі наслідки як обставина, яка обтяжує покарання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 546-552.
97) Теоретико-правова проблематика реформування публічної служби в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 553-558.
98) Загальна характеристика чинників, що впливають на стан забезпечення громадської безпеки в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 559–564.
99) Правовий статус вигодонабувача у відносинах страхування вантажу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 565-570.
100) Деякі аспекти специфіки правового статусу та охорони праці суддів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 571–574.
101) Контроль i запобігання екологічного ризику у законодавстві Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 575–582.
102) Особливості суб’єкта злочину за схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 583–587.
103) Виникнення та розвиток банківської справи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 588–592.
104) Проблема злочинності у сфері захисту прав інтелектуальної власності на сучасному рівні розвитку IT-технологій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 59-64.
105) Порівняльний аналіз забезпечення безпеки оперативно-розшукової інформації за допомогою інституту державної та службової таємниці в окремих країнах світу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 593–600.
106) Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань в Україні: поняття, суть, історичні етапи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 601–605.
107) Органи внутрішніх справ як учасники договірних відносин в сфері охорони громадського порядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 606–610.
108) Заочне провадження в кримінальному процесі та об’єктивні чинники його застосування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 611–616.
109) Загальна та спеціальна трудова правосуб’єктність працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 617–624.
110) Державний контроль за режимом доступу до інформації як спосіб забезпечення законності у державному управлінні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 625–628.
111) Особисті немайнові права громадських організацій: окремі аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 629–634.
112) Окремі напрямки оптимізації системи суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 635–638.
113) Поняття правового режиму адміністративного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 639–643.
114) Принцип верховенства права у міжнародному публічному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 644-647.
115) Державна служба як форма безпосереднього народовладдя // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 648-654.
116) Стратегія запобігання і протидії корупції (адміністративно-правовий аспект) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 65–70.
117) Оподаткування козацтва Північного Лівобережжя у першій половині ХІХ ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 655-661.
118) Місце події як об'єкт експертної технології // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 662-667.
119) Адміністративна діяльність державних органів та установ щодо забезпечення права людини на свободу віросповідання в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 668-671.
120) Відповідальність за насильницькі злочини в історії вітчизняного кримінального законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 672-679.
121) Делегування повноважень як інструмент вирішення проблем місцевого значення в процесі здійснення управління державою // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 680-684.
122) Землі як об'єкт приватної власності сільськогосподарських кооперативів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 685-690.
123) Щодо принципів організації та діяльності прокуратури України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 691-696.
124) Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів як різновид кримінологічної практики: характеристика та шляхи удосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 697-703.
125) Адміністративні процесуальні форми діяльності органів публічної адміністрації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 70-71.
126) Суб'єктний склад відносин, пов'язаних із забезпеченням виконання господарських зобов'язань державними гарантіями // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 704-709.
127) Окремі аспекти адміністративно-правового регулювання діяльності міліції щодо виявлення і припинення адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 710-714.
128) Про методологію розвитку предмету трудового права: [техно] футуристично, але не фатально // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 715-722.
129) Організаційно-правові засади гармонізації законодавства України та ЄС в інформаційній сфері // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 723-727.
130) Висновок експерта та його оцінка // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 728-733.
131) До питання адміністративно-правового регулювання соціального забезпечення військовослужбовців // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 734-740.
132) Об'єкт екологічних страхових правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 741-745.
133) Види дочірних підприємств // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 746-750.
134) Організаційно-правові форми співробітництва України і Європейського поліцейського офісу (теоретико-правовий аналіз) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 751-755.
135) Деякі проблеми цивільної відповідальності: порівняльний аналіз // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 758-759.
136) До питання взаємоузгодження системи адміністративно-господарського права та системи адміністративно-господарського законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 760–766.
137) Принципи конституційно-правового статусу іноземців в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 767–775.
138) Деякі особливості судового розгляду та судового рішення у справах про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 776–781.
139) Роль юридичної антропології у сучасному праворозумінні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 782–787.
140) До питання про фідуціарний характер договірних представницьких відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 788–793.
141) Прийоми та процедури податкового контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 794–800.
142) Місце та роль адміністративної юстиції у здійсненні державного контролю щодо виконавчої влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 801–807.
143) Закони про поліцію земель як основне джерело поліцейського права Німеччини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 808–815.
144) Поняття і ознаки неналежного виконання обов’язків медичними або фармацевтичними працівниками // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 816–819.
145) Правові питання використання надземного та підземного простору земельних ділянок // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 820–829.
146) Детермінанти «озброєної злочинності» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 830–834.
147) Теоретико-правова характеристика адміністративно-правового регулювання вищої освіти в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 835–839.
148) Правова охорона торговельних марок // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 840–844.
149) Проблеми оцінювання ефективності матеріально-технічного та фінансового забезпечення внутрішніх військ МВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 845–848.
150) Державні службовці: аналіз законодавчих перспектив // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 849–854.
151) Діяльність органів внутрішніх справ України за умов надзвичайних ситуацій природного характеру // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 855–859.
152) Спеціальний податковий режим у сфері сільського і лісового господарства та рибальства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 860–866.
153) Незаконні фінансові потоки у видобувних галузях промисловості: фактори виникнення та загрози для національної економіки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 867–873.
154) Адміністративні процедури у сфері забезпечення виборчих прав громадян // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 874–877.
155) Процесуальний статус свідка у кримінальному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 878–882.
156) Професійно-особистісні (ділові) тв морально-етичні вимоги до прокурора // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 88-96.
157) Теоретичні аспекти принципу змагальності в кримінальному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 883–887.
158) Державний реєстратор: поняття, основні ознаки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 888–893.
159) Адміністративна відповідальність вищого навчального закладу приватної форми власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 894–898.
160) Атестація працівників органів внутрішніх справ як елемент службової кар’єри // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 899–903.
161) Криминализация Международным уголовным судом ответственности за совершение агрессии // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 904–909.
162) Вимоги до господарської процесуальної форми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 910–918.
163) «Географічні зазначення»: проблема термінологічної неоднозначності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 919–923.
164) Особливості проходження служби прокурорсько-слідчими працівниками // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 924–928.
165) Особливості закінчення досудового провадження направленням справи до суду для вирішення питань про застосування примусових заходів виховного та медичного характеру // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 929–936.
166) Щодо механізму реалізації стягнення штрафних санкцій та їх функцій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 937–943.
167) Генезис злочинності в сфері службової діяльності на прикладі поліції Стародавнього Єгипту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 944–952.
168) Горизонтальний моніторинг – новий метод здійснення податкового контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 953–961.
169) Елементи механізму адміністративно-правового захисту осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 962–965.
170) Значення рамкової угоди у реалізації домовленостей сторін державно-приватного партнерства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 966–971.
171) Інформаційні основи розслідування злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 97-100.
172) Поняття фінансової діяльності селищних рад рекреаційних територій в Україні: фінансово-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 972–976.
173) Проблеми застосування ізоляційних запобіжних заходів до осіб, щодо яких здійснюється провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 977–982.
174) Дискусійні питання кваліфікації злочинів, ознакою складів яких є жорстокість // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 983–989.
175) Проблеми правового регулювання захисту прокурором інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 990–995.
176) Принцип поділу публічної влади в Україні у контексті європейської традиції права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2012. - № 1 .— С. 996–1000.
 
Пошук в електроному каталозі