1) Правові закони як регулятивна цінність громадянського суспільства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 101–106.
2) Террор и терроризм: соотношение и разграничение // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 107–112.
3) Взаємодія держави і громадянського суспільства при здійсненні соціальної політики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 113–116.
4) Деякі проблеми приватизації житлових кімнат у гуртожитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 117–120.
5) Правова природа та особливості органів виконавчої влади як однієї з гілок влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 121–125.
6) Харьковское Губернское Постоянное Совещание по борьбе с бандитизмом (историко-правовой аспект) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 126–133.
7) Предмет злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 134–138.
8) Органи місцевого самоврядування як інституціональна основа системи місцевого самоврядування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 139–144.
9) Этапы исторического развития хозяйственной правосубъектности государственных предприятий // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 145–153.
10) Юридичні гарантії захисту трудових прав працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 15–20.
11) Проблеми та перспективи розвитку місцевої міліції (муніципальної поліції) в умовах реформування територіальної організації публічної влади в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 154–161.
12) Нотаріальні системи сучасності: організаційно-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 162–166.
13) Ліцензування як засіб регулюючого впливу держави на діяльність навчальних закладів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 167–178.
14) Щодо правового регулювання тарифів у сфері залізничних перевезень вантажів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 179–186.
15) Разграничение полномочий между органами государственного контроля в сфере энергосбережения // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 187–191.
16) Бодинаміка української правової свідомості та культури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 192–200.
17) Чому українська правова культура? // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 201–207.
18) Функції українського нотаріату: поняття та види // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 208–212.
19) Проблеми застосування покарань, пов’язаних з ізоляцією від суспільства, до осіб похилого віку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 21–26.
20) Змішані галузі як результат взаємовпливу приватного і публічного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 213–218.
21) Відомчий контроль в ОВС як функція державного управління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 219–223.
22) Співвідношення способу вчинення злочину та злочинної дії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 224–228.
23) Доктрини міжнародно-правового визнання в практиці держав Південної та Північної Америки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 229–232.
24) Підсумки, прогнози та перспективи договірного регулювання аграрних правовідносин у галузі тваринництва в умовах участі України в СОТ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 233–239.
25) Типові версії у справах про злочини в сфері земельних відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 240–246.
26) Объекты преступления и состава преступления при совершении террористических действий // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 247–252.
27) Удосконалення процедури конкурсу в державній службі України на його окремих стадіях // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 253–257
28) Щодо правовстановлюючих документів на нерухоме майно (крім земельних ділянок) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 258–261.
29) Стимули платники податків і зборів як учасників відносин податкового адміністрування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 262–266.
30) Адміністративно-правове регулювання взаємодії об’єднань громадян з органами державної влади: вітчизняний і світовий досвід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 267–271
31) Особливості міжнародного співробітництва при розслідуванні кіберзлочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 27–30.
32) Правовий статус спеціалізованих підрозділів поліції у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 272–276.
33) Норми права у структурі механізму правового регулювання охоронних відносин у трудовому праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 277–283.
34) Особливості порушення кримінальної справи про крадіжки у пасажирів залізничного транспорту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 284–288.
35) Порядок формування допоміжних органів Президента України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 289–301
36) Щодо упорядкування інформації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 302–307.
37) Поняття «громадський порядок» як категорія публічно-правових відносин за часів стародавнього світу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 308–313.
38) Вплив ступеня завантаженості на прийняття рішень слідчим // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 31–36.
39) Кримінологічний аналіз рівня та динаміки вбивств в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 314–326.
40) Закон України «Про культуру»: питання вдосконалення правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 327–331.
41) Поняття та ознаки підприємництва як об’єкта державного контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 332–339.
42) Медіація (посередництво), як альтернативний спосіб вирішення трудового спору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 340–342.
43) Система заслуг і заборонена кадрова політика в контексті державно-службового управління: порівняльний аналіз // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 343–350.
44) Тактична операція «Затримання запідозреної особи або злочинної групи» при розслідуванні незаконного заволодіння автотранспортними засобами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 351–355.
45) Удосконалення повноважень місцевих державних адміністрацій в контексті здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 356–360.
46) Поширення Магдебурзького права та його особливості в містах України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 361–366.
47) Сучасний стан кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 367–371.
48) Розірвання трудового договору з ініціативи працівника : історичний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 37–42.
49) Актуальні питання використання нетрадиційних методів розслідування злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 372–375.
50) Загальна характеристика господарсько-правового забезпечення діяльності виробничих кооперативів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 376–385.
51) Особливості визначення правового статусу посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 386–392.
52) Проблема самозахисту у трудовому праві: стан наукової дискусії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 393–396.
53) Заходи Особливої наради з цивільного управління українськими територіями у 1919 р. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 397–402.
54) Становлення та розвиток в Україні сфери охорони органів державної влади та посадових осіб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 403–409.
55) Санаційний банк в Україні: проблеми правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 410–415.
56) Кримінологічний аналіз рівня та динаміки контрабанди в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 416–421.
57) Деякі аспекти свободи фінансово-правового договору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 422–427.
58) Правове положення «нових» меншин у Федеративній Республіці Німеччина : сучасний стан // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 428–433.
59) Сутність та особливості координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 43–48.
60) Особливості допиту потерпілих під час розслідування грабежів і розбоїв // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 434–437.
61) Поняття потерпілого за кримінально-процесуальним законодавством України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 438–442.
62) Наявність законних джерел існування як підстава набуття громадянства України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 443–446.
63) Поняття «звичайних цін» для розрахунку обов’язку при сплаті платежів податкового характеру: в контексті вирішення податкових спорів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 447–450.
64) Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми та проблемні питання вдосконалення українського законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 451–456.
65) Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики незаконного заволодіння вогнепальною зброєю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 457–460.
66) Проблеми грошового забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 461–465.
67) Гендерна рівність в аспекті реалізації принципу договірного регулювання праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 466–471.
68) Деякі аспекти методичної діяльності органів юстиції регіонального рівня // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 472–478.
69) Оскарження рішення контролюючих органів в адміністративному порядку в контексті вирішення податкових спорів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 479–486.
70) Порівняльна характеристика оскарження рішень підрозділів органів, що стежать за безпекою дорожнього руху в Росії та Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 487–492.
71) Кримінально-процесуальні строки в контексті практики Європейського суду з прав людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 49–54.
72) Побудова типових слідчих версій на початковому етапі розслідування злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 493–499.
73) Щодо питання про класифікацію існуючих моделей імпічменту (теоретичний аспект) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 500–504.
74) Сутність та значення наглядової функції держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 505–509.
75) Окремі питання адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 510–517.
76) Особливості провадження по справах про адміністративні правопорушення в сфері оподаткування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 518–523.
77) Реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань: президентські ініціативи (історико-правовий аспект) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 524–528.
78) Співучасть зі спеціальним суб’єктом у злочинах проти трудових прав людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 529–533.
79) Поняття, зміст та значення підвідомчості справ в адміністративному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 534–539.
80) Дипломатичні, історичні та правові аспекти визначення майбутнього статусу Закарпаття після Першої світової війни // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 540–545.
81) Правове регулювання органічного виробництва в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 546–552.
82) Роль і місце органів прокуратури у боротьбі з відмиванням злочинних доходів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 55–62.
83) Історико-правовий аспект розбудови правоохоронних структур Волинського воєводства у міжвоєнний період (1919–1921 рр.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 553–557.
84) Критерії результативності функціонування системи державного управління в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 558–563.
85) Поняття та правова природа показань обвинуваченого // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 564–570.
86) Шляхи удосконалення практичної діяльності Служби безпеки України щодо реалізації правоохоронної функції держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 571–576.
87) Порівняльно-правовий аналіз регулювання адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні та за кордоном // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 577–582.
88) Поняття та ознаки публічної служби в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 583–587.
89) Професійна підготовка, юридична відповідальність та правовий захист працівників державної податкової служби // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 588–593.
90) Виконавча влада як об’єкт державного контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 594–599.
91) Німецька та польська моделі партнерської взаємодії поліції та населення на локальному рівні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 600–606.
92) Зародження і розвиток науки в Київській Русі (ІХ – перша половина ХІV ст.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 607–610.
93) Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 611–616.
94) Правові проблеми причинно-наслідкових зв’язків у відносинах відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 617–621.
95) Про нормативно-правове закріплення пріоритетності розвитку сільського господарства України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 622–627.
96) Визначення вищих навчальних закладів як суб’єктів господарювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 628–633.
97) Вирішення податкових спорів в країнах англосаксонської системи права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 63–67.
98) Значення оперативно-розшукової діяльності у виявленні економічних злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 634–639.
99) Реформирование киевской городской полиции // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 640–644.
100) Шахрайства на «Інтернет-аукціонах», як один із способів скоєння шахрайств з використанням мережі «Інтернет» (криміналістична характеристика способу вчинення) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 645–650.
101) Фіксований сільськогосподарський податок як спеціальний податковий режим // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 651–656.
102) Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики незаконного ввезення, виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 657–662.
103) Оренда персоналу як форма трудових правовідносин, встановлених на визначений і невизначений строк одночасно // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 663–667.
104) Роль місцевих податків та зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів в умовах сьогодення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 668–673.
105) Адміністративні повноваження прокуратури України: поняття, зміст та сутність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 674–680.
106) Оперативно-господарські санкції у контрактах на виконання проектів міжнародної технічної допомоги з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 68–76.
107) Юридична природа судового рішення в адміністративному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 681–685.
108) Висування версій про особу серійного сексуального вбивці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 686–690.
109) Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за кримінальним законодавством ФРН, Франції та Великобританії: порівняльно-правове дослідження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 691–698
110) Концептуальні положення судово-правової реформи та шляхи удосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 699–703.
111) Професійна підготовка працівників ОВС у вищих навчальних закладах МВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 704–710.
112) Організація та проведення огляду місця події при розслідуванні злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення атмосферного повітря // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 711–715.
113) Актуальні питання розслідування незаконного збуту наркотичних засобів у дослідженнях науковців Російської Федерації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 716–722.
114) Визначення поняття господарської процесуальної форми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 723–728.
115) Моральні оцінки в роз’ясненнях Верховного суду України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 729–740.
116) Класифікація суб’єктів податкових правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 741–748.
117) Зарубежные концепции государственной власти и местного самоуправления // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 749–754.
118) Господарсько-правові засоби попередження недобросовісного випуску акцій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 755–760.
119) Особливості нормативно-правового регулювання обмеження експорту товарів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 761–769.
120) Щодо законодавчого закріплення поняття реалізації вугільної продукції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 77–82.
121) Співвідношення категорій «організація» та «управління» пенітенціарною системою України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 770–775.
122) Проблемні питання гуманізації кримінального покарання за безгосподарське використання земель // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 776–784.
123) Сучасні православні уявлення про свободу людини у світлі міжнародних стандартів (за новітніми документами Російської Православної Церкви) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 785–794.
124) Правосвідомість як об’єкт сучасного правознавства: методологічні альтернативи вивчення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 795–800.
125) Становлення і розвиток адміністративного судочинства в Україні (від існування Київської Русі до здобуття незалежності) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 801–806.
126) Громадський контроль за додержанням законодавства по забезпеченню належних, безпечних і здорових умов праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 807–812.
127) Практика організації діяльності органів примусового виконання рішень іноземних держав // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 813–817.
128) Місце Центральної виборчої комісії в механізмі державної влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 818–828.
129) До питання соціальної захищеності працівників галузей ПЕК // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 829–833.
130) Грамоти упорядкування українських міст Великого князівства Литовського XV-XVI століть // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 83–91.
131) Попереджувальна робота на об’єктах оперативного обслуговування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 834–840.
132) Майнові права в системі об’єктів цивільних правовідносин та цивільного обороту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 841–846.
133) Проблеми адміністративно-правового регулювання доступу до публічної інформації в органах внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 847–851.
134) Концепція розрізнення права і закону, її світоглядна цінність, прикладне значення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 852–855.
135) Значна шкода законному володільцю або власнику, як обов’язкова ознака об’єктивної сторони самовільного зайняття земельної ділянки та порядок її відшкодування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 856–862.
136) Слідство по кримінальних справах в органах Воєнної організації України : шляхи удосконалення організації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 863–866.
137) Особливості адміністративної відповідальності в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 867–871.
138) Теоретичні аспекти поняття робочого часу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— 872–876.
139) Прокурорський нагляд та його функціональне визначення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 877–880.
140) Рецензія на монографію Т.Є. Кагановської «Кадрове забезпечення державного управління в Україні» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 881–883.
141) Рецензія на монографію О.В. Козаченка «Кримінально-правові заходи : культуро-антропологічний вимір» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 884–885.
142) Особливості адміністративно-правової відповідальності за корупційні правопорушення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 9–14.
143) Система мотивации персонала: правовая регламентация // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 92–96.
144) Проблеми запровадження інноваційних технологій щодо електронної реєстрації суб’єктів господарювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 97–100.
 
Пошук в електроному каталозі