1)Правові закони як регулятивна цінність громадянського суспільства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 101–106.Завантажити
2)Террор и терроризм: соотношение и разграничение// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 107–112.Завантажити
3)Взаємодія держави і громадянського суспільства при здійсненні соціальної політики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 113–116.Завантажити
4)Деякі проблеми приватизації житлових кімнат у гуртожитку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 117–120.Завантажити
5)Правова природа та особливості органів виконавчої влади як однієї з гілок влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 121–125.Завантажити
6)Харьковское Губернское Постоянное Совещание по борьбе с бандитизмом (историко-правовой аспект)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 126–133.Завантажити
7)Предмет злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 134–138.Завантажити
8)Органи місцевого самоврядування як інституціональна основа системи місцевого самоврядування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 139–144.Завантажити
9)Этапы исторического развития хозяйственной правосубъектности государственных предприятий// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 145–153.Завантажити
10)Юридичні гарантії захисту трудових прав працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 15–20.Завантажити
11)Проблеми та перспективи розвитку місцевої міліції (муніципальної поліції) в умовах реформування територіальної організації публічної влади в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 154–161.Завантажити
12)Нотаріальні системи сучасності: організаційно-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 162–166.Завантажити
13)Ліцензування як засіб регулюючого впливу держави на діяльність навчальних закладів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 167–178.Завантажити
14)Щодо правового регулювання тарифів у сфері залізничних перевезень вантажів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 179–186.Завантажити
15)Разграничение полномочий между органами государственного контроля в сфере энергосбережения// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 187–191.Завантажити
16)Бодинаміка української правової свідомості та культури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 192–200.Завантажити
17)Чому українська правова культура?// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 201–207.Завантажити
18)Функції українського нотаріату: поняття та види// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 208–212.Завантажити
19)Проблеми застосування покарань, пов’язаних з ізоляцією від суспільства, до осіб похилого віку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 21–26.Завантажити
20)Змішані галузі як результат взаємовпливу приватного і публічного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 213–218.Завантажити
21)Відомчий контроль в ОВС як функція державного управління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 219–223.Завантажити
22)Співвідношення способу вчинення злочину та злочинної дії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 224–228.Завантажити
23)Доктрини міжнародно-правового визнання в практиці держав Південної та Північної Америки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 229–232.Завантажити
24)Підсумки, прогнози та перспективи договірного регулювання аграрних правовідносин у галузі тваринництва в умовах участі України в СОТ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 233–239.Завантажити
25)Типові версії у справах про злочини в сфері земельних відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 240–246.Завантажити
26)Объекты преступления и состава преступления при совершении террористических действий// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 247–252.Завантажити
27)Удосконалення процедури конкурсу в державній службі України на його окремих стадіях// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 253–257Завантажити
28)Щодо правовстановлюючих документів на нерухоме майно (крім земельних ділянок)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 258–261.Завантажити
29)Стимули платники податків і зборів як учасників відносин податкового адміністрування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 262–266.Завантажити
30)Адміністративно-правове регулювання взаємодії об’єднань громадян з органами державної влади: вітчизняний і світовий досвід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 267–271Завантажити
31)Особливості міжнародного співробітництва при розслідуванні кіберзлочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 27–30.Завантажити
32)Правовий статус спеціалізованих підрозділів поліції у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 272–276.Завантажити
33)Норми права у структурі механізму правового регулювання охоронних відносин у трудовому праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 277–283.Завантажити
34)Особливості порушення кримінальної справи про крадіжки у пасажирів залізничного транспорту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 284–288.Завантажити
35)Порядок формування допоміжних органів Президента України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 289–301Завантажити
36)Щодо упорядкування інформації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 302–307.Завантажити
37)Поняття «громадський порядок» як категорія публічно-правових відносин за часів стародавнього світу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 308–313.Завантажити
38)Вплив ступеня завантаженості на прийняття рішень слідчим// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 31–36.Завантажити
39)Кримінологічний аналіз рівня та динаміки вбивств в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 314–326.Завантажити
40)Закон України «Про культуру»: питання вдосконалення правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 327–331.Завантажити
41)Поняття та ознаки підприємництва як об’єкта державного контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 332–339.Завантажити
42)Медіація (посередництво), як альтернативний спосіб вирішення трудового спору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 340–342.Завантажити
43)Система заслуг і заборонена кадрова політика в контексті державно-службового управління: порівняльний аналіз// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 343–350.Завантажити
44)Тактична операція «Затримання запідозреної особи або злочинної групи» при розслідуванні незаконного заволодіння автотранспортними засобами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 351–355.Завантажити
45)Удосконалення повноважень місцевих державних адміністрацій в контексті здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 356–360.Завантажити
46)Поширення Магдебурзького права та його особливості в містах України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 361–366.Завантажити
47)Сучасний стан кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 367–371.Завантажити
48)Розірвання трудового договору з ініціативи працівника : історичний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 37–42.Завантажити
49)Актуальні питання використання нетрадиційних методів розслідування злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 372–375.Завантажити
50)Загальна характеристика господарсько-правового забезпечення діяльності виробничих кооперативів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 376–385.Завантажити
51)Особливості визначення правового статусу посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 386–392.Завантажити
52)Проблема самозахисту у трудовому праві: стан наукової дискусії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 393–396.Завантажити
53)Заходи Особливої наради з цивільного управління українськими територіями у 1919 р.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 397–402.Завантажити
54)Становлення та розвиток в Україні сфери охорони органів державної влади та посадових осіб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 403–409.Завантажити
55)Санаційний банк в Україні: проблеми правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 410–415.Завантажити
56)Кримінологічний аналіз рівня та динаміки контрабанди в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 416–421.Завантажити
57)Деякі аспекти свободи фінансово-правового договору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 422–427.Завантажити
58)Правове положення «нових» меншин у Федеративній Республіці Німеччина : сучасний стан// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 428–433.Завантажити
59)Сутність та особливості координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 43–48.Завантажити
60)Особливості допиту потерпілих під час розслідування грабежів і розбоїв// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 434–437.Завантажити
61)Поняття потерпілого за кримінально-процесуальним законодавством України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 438–442.Завантажити
62)Наявність законних джерел існування як підстава набуття громадянства України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 443–446.Завантажити
63)Поняття «звичайних цін» для розрахунку обов’язку при сплаті платежів податкового характеру: в контексті вирішення податкових спорів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 447–450.Завантажити
64)Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми та проблемні питання вдосконалення українського законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 451–456.Завантажити
65)Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики незаконного заволодіння вогнепальною зброєю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 457–460.Завантажити
66)Проблеми грошового забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 461–465.Завантажити
67)Гендерна рівність в аспекті реалізації принципу договірного регулювання праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 466–471.Завантажити
68)Деякі аспекти методичної діяльності органів юстиції регіонального рівня// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 472–478.Завантажити
69)Оскарження рішення контролюючих органів в адміністративному порядку в контексті вирішення податкових спорів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 479–486.Завантажити
70)Порівняльна характеристика оскарження рішень підрозділів органів, що стежать за безпекою дорожнього руху в Росії та Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 487–492.Завантажити
71)Кримінально-процесуальні строки в контексті практики Європейського суду з прав людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 49–54.Завантажити
72)Побудова типових слідчих версій на початковому етапі розслідування злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 493–499.Завантажити
73)Щодо питання про класифікацію існуючих моделей імпічменту (теоретичний аспект)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 500–504.Завантажити
74)Сутність та значення наглядової функції держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 505–509.Завантажити
75)Окремі питання адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 510–517.Завантажити
76)Особливості провадження по справах про адміністративні правопорушення в сфері оподаткування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 518–523.Завантажити
77)Реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань: президентські ініціативи (історико-правовий аспект)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 524–528.Завантажити
78)Співучасть зі спеціальним суб’єктом у злочинах проти трудових прав людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 529–533.Завантажити
79)Поняття, зміст та значення підвідомчості справ в адміністративному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 534–539.Завантажити
80)Дипломатичні, історичні та правові аспекти визначення майбутнього статусу Закарпаття після Першої світової війни// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 540–545.Завантажити
81)Правове регулювання органічного виробництва в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 546–552.Завантажити
82)Роль і місце органів прокуратури у боротьбі з відмиванням злочинних доходів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 55–62.Завантажити
83)Історико-правовий аспект розбудови правоохоронних структур Волинського воєводства у міжвоєнний період (1919–1921 рр.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 553–557.Завантажити
84)Критерії результативності функціонування системи державного управління в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 558–563.Завантажити
85)Поняття та правова природа показань обвинуваченого// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 564–570.Завантажити
86)Шляхи удосконалення практичної діяльності Служби безпеки України щодо реалізації правоохоронної функції держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 571–576.Завантажити
87)Порівняльно-правовий аналіз регулювання адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні та за кордоном// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 577–582.Завантажити
88)Поняття та ознаки публічної служби в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 583–587.Завантажити
89)Професійна підготовка, юридична відповідальність та правовий захист працівників державної податкової служби// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 588–593.Завантажити
90)Виконавча влада як об’єкт державного контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 594–599.Завантажити
91)Німецька та польська моделі партнерської взаємодії поліції та населення на локальному рівні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 600–606.Завантажити
92)Зародження і розвиток науки в Київській Русі (ІХ – перша половина ХІV ст.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 607–610.Завантажити
93)Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 611–616.Завантажити
94)Правові проблеми причинно-наслідкових зв’язків у відносинах відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 617–621.Завантажити
95)Про нормативно-правове закріплення пріоритетності розвитку сільського господарства України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 622–627.Завантажити
96)Визначення вищих навчальних закладів як суб’єктів господарювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 628–633.Завантажити
97)Вирішення податкових спорів в країнах англосаксонської системи права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 63–67.Завантажити
98)Значення оперативно-розшукової діяльності у виявленні економічних злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 634–639.Завантажити
99)Реформирование киевской городской полиции// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 640–644.Завантажити
100)Шахрайства на «Інтернет-аукціонах», як один із способів скоєння шахрайств з використанням мережі «Інтернет» (криміналістична характеристика способу вчинення)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 645–650.Завантажити
101)Фіксований сільськогосподарський податок як спеціальний податковий режим// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 651–656.Завантажити
102)Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики незаконного ввезення, виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 657–662.Завантажити
103)Оренда персоналу як форма трудових правовідносин, встановлених на визначений і невизначений строк одночасно// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 663–667.Завантажити
104)Роль місцевих податків та зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів в умовах сьогодення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 668–673.Завантажити
105)Адміністративні повноваження прокуратури України: поняття, зміст та сутність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 674–680.Завантажити
106)Оперативно-господарські санкції у контрактах на виконання проектів міжнародної технічної допомоги з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 68–76.Завантажити
107)Юридична природа судового рішення в адміністративному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 681–685.Завантажити
108)Висування версій про особу серійного сексуального вбивці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 686–690.Завантажити
109)Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за кримінальним законодавством ФРН, Франції та Великобританії: порівняльно-правове дослідження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 691–698Завантажити
110)Концептуальні положення судово-правової реформи та шляхи удосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 699–703.Завантажити
111)Професійна підготовка працівників ОВС у вищих навчальних закладах МВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 704–710.Завантажити
112)Організація та проведення огляду місця події при розслідуванні злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення атмосферного повітря// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 711–715.Завантажити
113)Актуальні питання розслідування незаконного збуту наркотичних засобів у дослідженнях науковців Російської Федерації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 716–722.Завантажити
114)Визначення поняття господарської процесуальної форми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 723–728.Завантажити
115)Моральні оцінки в роз’ясненнях Верховного суду України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 729–740.Завантажити
116)Класифікація суб’єктів податкових правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 741–748.Завантажити
117)Зарубежные концепции государственной власти и местного самоуправления// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 749–754.Завантажити
118)Господарсько-правові засоби попередження недобросовісного випуску акцій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 755–760.Завантажити
119)Особливості нормативно-правового регулювання обмеження експорту товарів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 761–769.Завантажити
120)Щодо законодавчого закріплення поняття реалізації вугільної продукції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 77–82.Завантажити
121)Співвідношення категорій «організація» та «управління» пенітенціарною системою України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 770–775.Завантажити
122)Проблемні питання гуманізації кримінального покарання за безгосподарське використання земель// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 776–784.Завантажити
123)Сучасні православні уявлення про свободу людини у світлі міжнародних стандартів (за новітніми документами Російської Православної Церкви)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 785–794.Завантажити
124)Правосвідомість як об’єкт сучасного правознавства: методологічні альтернативи вивчення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 795–800.Завантажити
125)Становлення і розвиток адміністративного судочинства в Україні (від існування Київської Русі до здобуття незалежності)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 801–806.Завантажити
126)Громадський контроль за додержанням законодавства по забезпеченню належних, безпечних і здорових умов праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 807–812.Завантажити
127)Практика організації діяльності органів примусового виконання рішень іноземних держав// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 813–817.Завантажити
128)Місце Центральної виборчої комісії в механізмі державної влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 818–828.Завантажити
129)До питання соціальної захищеності працівників галузей ПЕК// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 829–833.Завантажити
130)Грамоти упорядкування українських міст Великого князівства Литовського XV-XVI століть// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 83–91.Завантажити
131)Попереджувальна робота на об’єктах оперативного обслуговування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 834–840.Завантажити
132)Майнові права в системі об’єктів цивільних правовідносин та цивільного обороту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 841–846.Завантажити
133)Проблеми адміністративно-правового регулювання доступу до публічної інформації в органах внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 847–851.Завантажити
134)Концепція розрізнення права і закону, її світоглядна цінність, прикладне значення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 852–855.Завантажити
135)Значна шкода законному володільцю або власнику, як обов’язкова ознака об’єктивної сторони самовільного зайняття земельної ділянки та порядок її відшкодування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 856–862.Завантажити
136)Слідство по кримінальних справах в органах Воєнної організації України : шляхи удосконалення організації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 863–866.Завантажити
137)Особливості адміністративної відповідальності в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 867–871.Завантажити
138)Теоретичні аспекти поняття робочого часу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— 872–876.Завантажити
139)Прокурорський нагляд та його функціональне визначення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 877–880.Завантажити
140)Рецензія на монографію Т.Є. Кагановської «Кадрове забезпечення державного управління в Україні»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 881–883.Завантажити
141)Рецензія на монографію О.В. Козаченка «Кримінально-правові заходи : культуро-антропологічний вимір»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 884–885.Завантажити
142)Особливості адміністративно-правової відповідальності за корупційні правопорушення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 9–14.Завантажити
143)Система мотивации персонала: правовая регламентация// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 92–96.Завантажити
144)Проблеми запровадження інноваційних технологій щодо електронної реєстрації суб’єктів господарювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 4 .— С. 97–100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід