1)Забезпечення конституційного права на оплату праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 100–104.Завантажити
2)Особенности производства обыска при расследовании разбойных нападений на инкассаторов// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 105–110.Завантажити
3)Правова характеристика адміністративної юрисдикції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 111–114.Завантажити
4)Щодо правового регулювання відносин в трудовому колективі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 115–118.Завантажити
5)Генеза інтересу як правової категорії в різних країнах світу в період до ХІХ ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 119–125.Завантажити
6)Прагматика діалогових взаємин та їх антропологічний модус// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 126–129.Завантажити
7)Особливості кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм (на прикладі ст.129 КК України та ч.1 ст.345 КК України)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 130–133.Завантажити
8)Реалізація принципу диспозитивності у стадії досудового розслідування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 134–140.Завантажити
9)Особливості розслідування розкрадання культурних цінностей в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 14–20.Завантажити
10)Предмет адміністративно-господарського права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 141–145.Завантажити
11)Виконання рішень юрисдикційних органів України щодо іноземних суб’єктів – резидентів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 146–151.Завантажити
12)Державна служба, її види та шляхи подальшого удосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 152–156.Завантажити
13)Суб’єкти здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 157–162.Завантажити
14)Формування та розвиток системи постмитного контролю в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 163–167.Завантажити
15)Проблеми кримінально-правової характеристики потерпілого від умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст.347 КК України)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 168–173.Завантажити
16)Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування у сфері господарювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 174–177.Завантажити
17)Перспективи попередження зловживань з ПДВ запровадженням спеціальних рахунків// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 178–185.Завантажити
18)Поняття суб’єктів системи місцевого самоврядування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 186–189.Завантажити
19)Правоохоронна спрямованість діяльності Державної виконавчої служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 190–195.Завантажити
20)Біоетика та права людини: міжнародно-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 196–200.Завантажити
21)Історичний розвиток правового регулювання надання послуг у сфері освіти на українських землях у ХVІІІ столітті// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 201–205.Завантажити
22)Пенсія як об’єкт пенсійних правовідносин працівників органів прокуратури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 206–211.Завантажити
23)Національний вимір механізмів міжнародного програмного регулювання правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 21–27.Завантажити
24)Энергосбережение как фактор обеспечения национальной безопасности: теоретический аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 212–216.Завантажити
25)Визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом обману// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 217–221.Завантажити
26)Соционика правового сознания как современный метод социальной и иной прогрессивной типологии украинского правового сознания и культуры// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 222–226.Завантажити
27)Подходы к изучению украинского соционического правового сознания и культуры// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 227–231.Завантажити
28)Координаційні повноваження місцевих державних адміністрацій щодо забезпечення законності та правопорядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 232–236.Завантажити
29)Щодо визначення сутності поняття масових заворушень в сучасній теорії права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 237–242.Завантажити
30)Ступінь відповідності аграрного законодавства України вимогам і стандартам СОТ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 243–250.Завантажити
31)Система державної стандартизації України і шляхи її вдосконалення та техніко-юридичні норми у галузі будівництва (організаційний, термінологічний та нормативно-правовий аспекти)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 251–260.Завантажити
32)Особливості визначення та обчислення процесуальних строків у виборчих спорах, які вирішуються за нормами Кодексу адміністративного судочинства України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 261–266.Завантажити
33)Міжнародний досвід адміністративно-правової охорони права на комп’ютерні програми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 267–271.Завантажити
34)Вирішення податкових спорів у контексті адміністративної юстиції: міжнародний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 272–276.Завантажити
35)Адміністративне судочинство в Україні: актуальні проблеми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 277–281.Завантажити
36)Проблема створення та функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення: порівняльно-правовий аналіз// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 28–33.Завантажити
37)Адміністративно-правовий статус судді господарського суду// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 282–286.Завантажити
38)Сучасна правова організація діяльності Адміністрації Президента РФ у сфері внутрішньої політики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 287–296.Завантажити
39)Щодо питання про види та форми дозвільних адміністративних послуг органів місцевого самоврядування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 297–302.Завантажити
40)Державна служба як сфера регулювання трудового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 303–308.Завантажити
41)Теоретична модель доказування в сучасній науці кримінального процесу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 309–321.Завантажити
42)Конкурсний відбір як основа кадрового забезпечення органів державного управління: вітчизняний і зарубіжний досвід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 322–330.Завантажити
43)Міліція України в період хрущовської «відлиги»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 331–336.Завантажити
44)Правові аспекти припинення суб’єктів господарської діяльності із спільного інвестування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 337–344.Завантажити
45)Інформаційне забезпечення управління Державною кримінально-виконавчою службою// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 34–40.Завантажити
46)Історичні передумови організації підготовки кадрів органів внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 345–351.Завантажити
47)Особливості правоохоронної діяльності ОВС на регіональному рівні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 352–357.Завантажити
48)Розуміння відновної відповідальності в юридичній науці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 358–363.Завантажити
49)Відображення окремих положень кримінально-правового впливу в українській класичній літературі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 364–371.Завантажити
50)Поняття та правовий режим земельних ділянок комунальної форми власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 372–384.Завантажити
51)Деякі питання правового регулювання відносин в галузі застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 385–389.Завантажити
52)Правові аспекти діяльності волосних земельних рад під час проведення аграрної реформи Урядом Півдня Росії (1920 р.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 390–397.Завантажити
53)Актуальні питання захисту прав засновників акціонерних товариств// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 398–402.Завантажити
54)Склад суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 403–408.Завантажити
55)Сучасне розуміння прав дитини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 409–413.Завантажити
56)Правовий статус працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовими договорами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 41–46.Завантажити
57)Форми забезпечення професійного зростання працівника// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 414–418.Завантажити
58)Процесуальний зміст принципу гласності цивільного судочинства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 419–427.Завантажити
59)Судовий захист права на об’єднання у політичні партії та громадські організації: проблемні питання теорії і практики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 428–434.Завантажити
60)Поняття та ознаки розрахункового чека: теоретико-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 435–442.Завантажити
61)Нормативно-правове регулювання організації та діяльності прокуратури України: проблеми та шляхи удосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 443–448.Завантажити
62)Історичний розвиток кримінальної відповідальності за злочини проти порядку підлеглості та військової честі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 449–455.Завантажити
63)Статистичній вимір виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 456–462.Завантажити
64)Вчинення злочину з використанням малолітнього як обставина, що обтяжує покарання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 463–467.Завантажити
65)Адміністративно-правове регулювання охорони екологічних прав громадян: поняття та зміст// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 468–472.Завантажити
66)Особливості взаємовідносин держави і церкви в країнах з монорелігійним складом населення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 47–52.Завантажити
67)Вивільнення працівників як один із чинників припинення трудових відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 473–477.Завантажити
68)Місце прокуратури в системі органів державної влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 478–485.Завантажити
69)Верховна Рада України versus Конституційний Суд України: доля Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 486–492.Завантажити
70)Судова практика як джерело права: проблема визначення поняття// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 493–497.Завантажити
71)Деякі аспекти вдосконалення законодавства України щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 498–504.Завантажити
72)Дефініція «проступок» як категорія публічно-правової відповідальності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 505–511.Завантажити
73)Питання форми державного правління в Україні у висновках Венеціанської Комісії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 512–519.Завантажити
74)Способи визначення остаточного покарання при призначенні покарання за сукупністю вироків// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 520–525.Завантажити
75)Визначення трудового договору в нових ринкових умовах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 526–530.Завантажити
76)Поняття, критерії та ознаки знищення чужого майна (статті 194 та 196 КК України)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 53–61.Завантажити
77)Цивільний контроль за діяльністю прокуратури України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 531–536.Завантажити
78)Суб’єкт порушення обов’язків щодо охорони майна (стаття 197 КК України)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 537–542.Завантажити
79)Місце та значення принципу взаємної відповідальності держави та учасників фінансових відносин в системі принципів права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 543–547.Завантажити
80)Право на судовий захист трудових прав// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 548–552.Завантажити
81)Форми участі громадськості в забезпеченні громадського порядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 553–558.Завантажити
82)Умови реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 559–564.Завантажити
83)Православна Церква як суб’єкт протидії злочинності та профілактики злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 565–569.Завантажити
84)Кримінологічна неефективність нормативно-правових актів: поняття та критерії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 570–576.Завантажити
85)Організація та методика прокурорського нагляду за законністю слідчих та процесуальних дій, оперативно-розшукових заходів на стадії порушення кримінальної справи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 577–582.Завантажити
86)Пріоритетність розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як основна засада реалізації національної політики інформатизації органів внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 583–586.Завантажити
87)Поняття та види способів забезпечення законності в державному управлінні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 587–591.Завантажити
88)Принципи правового регулювання соціального партнерства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 592–596.Завантажити
89)Проблеми заходів впливу при притягненні до відповідальності працівника за невиконання умови про трудову функцію// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 597–601.Завантажити
90)Деякі аспекти призначення слідчим судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 602–606.Завантажити
91)Вплив процесів інтеграції на національні системи державного управління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 607–611.Завантажити
92)Міжнародне усиновлення: проблемні питання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 612–617.Завантажити
93)Теоретичні засади дослідження професійної діяльності на фондовому ринку України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 618–621.Завантажити
94)Формування органів адвокатури на Закарпатті// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 62–65.Завантажити
95)Вдосконалення адміністрування податку на додану вартість органами державної податкової служби// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 622–628.Завантажити
96)Криміналістичне значення реквізитів захисту банківських документів, що використовуються у безготівковій формі розрахунків// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 629–633.Завантажити
97)Єпархіальні суди, як церковні суди першої інстанції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 634–638.Завантажити
98)Проактивна діяльність поліції (міліції) як складова сучасної парадигми охорони правопорядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 639–643.Завантажити
99)Інноваційна культура : проблеми правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 644–647.Завантажити
100)Державна судова адміністрація України як суб’єкт адміністративного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 648–653.Завантажити
101)Механізм протидії проявам зловживання правом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 654–660.Завантажити
102)Щодо визначення поняття перевезення вантажів, пасажирів та багажу міським електротранспортом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 661–667.Завантажити
103)Щодо відповідальності суб’єктів туристичної діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 668–674.Завантажити
104)Поняття та основні напрями матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності ОВС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 675–678.Завантажити
105)Кримінологічний аналіз посадових злочинів, вчинених працівниками ОВС України протягом 2000-2010 років// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 679–686.Завантажити
106)Розшук відповідача в цивільному процесі та компенсація витрат на його проведення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 687–691.Завантажити
107)Фіксований податок в контексті спеціальних податкових режимів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 692–697.Завантажити
108)Криміналістичні особливості огляду місця наруги над могилою// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 698–702.Завантажити
109)Природа та особливості соціальної допомоги та взаємної підтримки в середньовічному європейському місті// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 703–707.Завантажити
110)Визначення поняття «правовий акт» у правовій системі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 708–711.Завантажити
111)Структурування фінансово-правової галузі: проблеми системи податкового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 71–75.Завантажити
112)Роль державного обвинувача при вирішенні звернень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 712–716.Завантажити
113)Американська парадигма обмеження свободи масової інформації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 717–721.Завантажити
114)Принципи адміністративних повноважень прокуратури України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 722–727.Завантажити
115)Етичні засади правового регулювання соціального страхування в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 728–733.Завантажити
116)Поняття оперативно-розшукового процесу та його характеристика// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 734–741.Завантажити
117)Процесуальна форма закриття кримінальних справ у зв’язку з примиренням сторін// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 742–747.Завантажити
118)Значення кримінально-правових презумпцій для процесу доказування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 748–756.Завантажити
119)Адміністративна відповідальність за порушення виборчого законодавства: перспективи впровадження досвіду провідних країн світу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 757–761.Завантажити
120)Побудова громадянського суспільства в Україні в умовах здійснення конституційної реформи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 76–82.Завантажити
121)Діяльність органів прокуратури у сфері координації правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 762–769.Завантажити
122)Сучасний стан і перспективи вдосконалення законодавства у галузі охорони праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 770–773.Завантажити
123)Особливості договору найму повітряного судна// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 774–780.Завантажити
124)Проблеми вдосконалення правового забезпечення функціонування спрощеної системи оподаткування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 781–786.Завантажити
125)Окремі питання здійснення судового контролю під час порушення кримінальної справи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 787–792.Завантажити
126)Щодо законодавчого регулювання діяльності захисника свідка у кримінальному процесі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 793–799.Завантажити
127)Особливості правового регулювання взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 800–803.Завантажити
128)Межі втручання публічної влади у приватне життя особи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 804–807Завантажити
129)Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти довкілля// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 808–812.Завантажити
130)Значення правосвідомості в системі суспільної свідомості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 813–817.Завантажити
131)Обмеження прав працівників : критерії та способи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 818–823.Завантажити
132)Чинники формування державної сімейної політики України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 824–830.Завантажити
133)Товарна біржа як учасник господарських правовідносин в умовах ринкової економіки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 83–87.Завантажити
134)Обставини, що характеризують особу обвинуваченого, як підстава для класифікації процесуальних рішень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 831–835.Завантажити
135)Трансформації у виборчому законодавстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 836–840.Завантажити
136)Правова характеристика фінансових правовідносин за участю бюджетних установ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 841–853.Завантажити
137)Правове регулювання платників акцизного податку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 854–857.Завантажити
138)Щодо питання визначення методів правового регулювання оплати праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 858–861.Завантажити
139)Щодо визначення термінів «валюта» та «валютні цінності»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 862–868.Завантажити
140)Функції інституту попередження злочинів в оперативно-розшукової діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 869–876.Завантажити
141)Значення правового регулювання підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 877–881.Завантажити
142)Особливості взаємодії органів прокуратури з іншими правоохоронними та контролюючими органами під час координаційної діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 88–92.Завантажити
143)Скарга як акт ініціації окремого судово-контрольного провадження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 882–888.Завантажити
144)Проблеми удосконалення надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 889–893.Завантажити
145)Проблеми становлення та перспективи розвитку правового регулювання відносин в інформаційній сфері// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 894–898.Завантажити
146)Ознаки криміналістичної методики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 899–903.Завантажити
147)Особливості припинення військової служби// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 9–13.Завантажити
148)Генезис запобігання і припинення рецидивної злочинності у законодавстві України та окремі аспекти їх удосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 904–908.Завантажити
149)Міжнародно-правові аспекти інституту громадянства у контексті європейської правової традиції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 909–914.Завантажити
150)Формально-логічні засади дослідження проблем осудності та неосудності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 93–99.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід