1) Забезпечення конституційного права на оплату праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 100–104.
2) Особенности производства обыска при расследовании разбойных нападений на инкассаторов // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 105–110.
3) Правова характеристика адміністративної юрисдикції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 111–114.
4) Щодо правового регулювання відносин в трудовому колективі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 115–118.
5) Генеза інтересу як правової категорії в різних країнах світу в період до ХІХ ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 119–125.
6) Прагматика діалогових взаємин та їх антропологічний модус // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 126–129.
7) Особливості кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм (на прикладі ст.129 КК України та ч.1 ст.345 КК України) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 130–133.
8) Реалізація принципу диспозитивності у стадії досудового розслідування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 134–140.
9) Особливості розслідування розкрадання культурних цінностей в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 14–20.
10) Предмет адміністративно-господарського права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 141–145.
11) Виконання рішень юрисдикційних органів України щодо іноземних суб’єктів – резидентів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 146–151.
12) Державна служба, її види та шляхи подальшого удосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 152–156.
13) Суб’єкти здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 157–162.
14) Формування та розвиток системи постмитного контролю в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 163–167.
15) Проблеми кримінально-правової характеристики потерпілого від умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст.347 КК України) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 168–173.
16) Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування у сфері господарювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 174–177.
17) Перспективи попередження зловживань з ПДВ запровадженням спеціальних рахунків // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 178–185.
18) Поняття суб’єктів системи місцевого самоврядування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 186–189.
19) Правоохоронна спрямованість діяльності Державної виконавчої служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 190–195.
20) Біоетика та права людини: міжнародно-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 196–200.
21) Історичний розвиток правового регулювання надання послуг у сфері освіти на українських землях у ХVІІІ столітті // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 201–205.
22) Пенсія як об’єкт пенсійних правовідносин працівників органів прокуратури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 206–211.
23) Національний вимір механізмів міжнародного програмного регулювання правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 21–27.
24) Энергосбережение как фактор обеспечения национальной безопасности: теоретический аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 212–216.
25) Визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом обману // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 217–221.
26) Соционика правового сознания как современный метод социальной и иной прогрессивной типологии украинского правового сознания и культуры // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 222–226.
27) Подходы к изучению украинского соционического правового сознания и культуры // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 227–231.
28) Координаційні повноваження місцевих державних адміністрацій щодо забезпечення законності та правопорядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 232–236.
29) Щодо визначення сутності поняття масових заворушень в сучасній теорії права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 237–242.
30) Ступінь відповідності аграрного законодавства України вимогам і стандартам СОТ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 243–250.
31) Система державної стандартизації України і шляхи її вдосконалення та техніко-юридичні норми у галузі будівництва (організаційний, термінологічний та нормативно-правовий аспекти) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 251–260.
32) Особливості визначення та обчислення процесуальних строків у виборчих спорах, які вирішуються за нормами Кодексу адміністративного судочинства України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 261–266.
33) Міжнародний досвід адміністративно-правової охорони права на комп’ютерні програми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 267–271.
34) Вирішення податкових спорів у контексті адміністративної юстиції: міжнародний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 272–276.
35) Адміністративне судочинство в Україні: актуальні проблеми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 277–281.
36) Проблема створення та функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення: порівняльно-правовий аналіз // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 28–33.
37) Адміністративно-правовий статус судді господарського суду // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 282–286.
38) Сучасна правова організація діяльності Адміністрації Президента РФ у сфері внутрішньої політики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 287–296.
39) Щодо питання про види та форми дозвільних адміністративних послуг органів місцевого самоврядування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 297–302.
40) Державна служба як сфера регулювання трудового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 303–308.
41) Теоретична модель доказування в сучасній науці кримінального процесу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 309–321.
42) Конкурсний відбір як основа кадрового забезпечення органів державного управління: вітчизняний і зарубіжний досвід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 322–330.
43) Міліція України в період хрущовської «відлиги» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 331–336.
44) Правові аспекти припинення суб’єктів господарської діяльності із спільного інвестування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 337–344.
45) Інформаційне забезпечення управління Державною кримінально-виконавчою службою // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 34–40.
46) Історичні передумови організації підготовки кадрів органів внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 345–351.
47) Особливості правоохоронної діяльності ОВС на регіональному рівні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 352–357.
48) Розуміння відновної відповідальності в юридичній науці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 358–363.
49) Відображення окремих положень кримінально-правового впливу в українській класичній літературі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 364–371.
50) Поняття та правовий режим земельних ділянок комунальної форми власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 372–384.
51) Деякі питання правового регулювання відносин в галузі застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 385–389.
52) Правові аспекти діяльності волосних земельних рад під час проведення аграрної реформи Урядом Півдня Росії (1920 р.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 390–397.
53) Актуальні питання захисту прав засновників акціонерних товариств // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 398–402.
54) Склад суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 403–408.
55) Сучасне розуміння прав дитини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 409–413.
56) Правовий статус працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовими договорами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 41–46.
57) Форми забезпечення професійного зростання працівника // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 414–418.
58) Процесуальний зміст принципу гласності цивільного судочинства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 419–427.
59) Судовий захист права на об’єднання у політичні партії та громадські організації: проблемні питання теорії і практики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 428–434.
60) Поняття та ознаки розрахункового чека: теоретико-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 435–442.
61) Нормативно-правове регулювання організації та діяльності прокуратури України: проблеми та шляхи удосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 443–448.
62) Історичний розвиток кримінальної відповідальності за злочини проти порядку підлеглості та військової честі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 449–455.
63) Статистичній вимір виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 456–462.
64) Вчинення злочину з використанням малолітнього як обставина, що обтяжує покарання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 463–467.
65) Адміністративно-правове регулювання охорони екологічних прав громадян: поняття та зміст // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 468–472.
66) Особливості взаємовідносин держави і церкви в країнах з монорелігійним складом населення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 47–52.
67) Вивільнення працівників як один із чинників припинення трудових відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 473–477.
68) Місце прокуратури в системі органів державної влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 478–485.
69) Верховна Рада України versus Конституційний Суд України: доля Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 486–492.
70) Судова практика як джерело права: проблема визначення поняття // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 493–497.
71) Деякі аспекти вдосконалення законодавства України щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 498–504.
72) Дефініція «проступок» як категорія публічно-правової відповідальності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 505–511.
73) Питання форми державного правління в Україні у висновках Венеціанської Комісії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 512–519.
74) Способи визначення остаточного покарання при призначенні покарання за сукупністю вироків // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 520–525.
75) Визначення трудового договору в нових ринкових умовах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 526–530.
76) Поняття, критерії та ознаки знищення чужого майна (статті 194 та 196 КК України) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 53–61.
77) Цивільний контроль за діяльністю прокуратури України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 531–536.
78) Суб’єкт порушення обов’язків щодо охорони майна (стаття 197 КК України) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 537–542.
79) Місце та значення принципу взаємної відповідальності держави та учасників фінансових відносин в системі принципів права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 543–547.
80) Право на судовий захист трудових прав // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 548–552.
81) Форми участі громадськості в забезпеченні громадського порядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 553–558.
82) Умови реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 559–564.
83) Православна Церква як суб’єкт протидії злочинності та профілактики злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 565–569.
84) Кримінологічна неефективність нормативно-правових актів: поняття та критерії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 570–576.
85) Організація та методика прокурорського нагляду за законністю слідчих та процесуальних дій, оперативно-розшукових заходів на стадії порушення кримінальної справи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 577–582.
86) Пріоритетність розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як основна засада реалізації національної політики інформатизації органів внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 583–586.
87) Поняття та види способів забезпечення законності в державному управлінні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 587–591.
88) Принципи правового регулювання соціального партнерства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 592–596.
89) Проблеми заходів впливу при притягненні до відповідальності працівника за невиконання умови про трудову функцію // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 597–601.
90) Деякі аспекти призначення слідчим судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 602–606.
91) Вплив процесів інтеграції на національні системи державного управління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 607–611.
92) Міжнародне усиновлення: проблемні питання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 612–617.
93) Теоретичні засади дослідження професійної діяльності на фондовому ринку України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 618–621.
94) Формування органів адвокатури на Закарпатті // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 62–65.
95) Вдосконалення адміністрування податку на додану вартість органами державної податкової служби // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 622–628.
96) Криміналістичне значення реквізитів захисту банківських документів, що використовуються у безготівковій формі розрахунків // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 629–633.
97) Єпархіальні суди, як церковні суди першої інстанції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 634–638.
98) Проактивна діяльність поліції (міліції) як складова сучасної парадигми охорони правопорядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 639–643.
99) Інноваційна культура : проблеми правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 644–647.
100) Державна судова адміністрація України як суб’єкт адміністративного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 648–653.
101) Механізм протидії проявам зловживання правом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 654–660.
102) Щодо визначення поняття перевезення вантажів, пасажирів та багажу міським електротранспортом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 661–667.
103) Щодо відповідальності суб’єктів туристичної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 668–674.
104) Поняття та основні напрями матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності ОВС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 675–678.
105) Кримінологічний аналіз посадових злочинів, вчинених працівниками ОВС України протягом 2000-2010 років // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 679–686.
106) Розшук відповідача в цивільному процесі та компенсація витрат на його проведення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 687–691.
107) Фіксований податок в контексті спеціальних податкових режимів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 692–697.
108) Криміналістичні особливості огляду місця наруги над могилою // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 698–702.
109) Природа та особливості соціальної допомоги та взаємної підтримки в середньовічному європейському місті // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 703–707.
110) Визначення поняття «правовий акт» у правовій системі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 708–711.
111) Структурування фінансово-правової галузі: проблеми системи податкового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 71–75.
112) Роль державного обвинувача при вирішенні звернень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 712–716.
113) Американська парадигма обмеження свободи масової інформації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 717–721.
114) Принципи адміністративних повноважень прокуратури України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 722–727.
115) Етичні засади правового регулювання соціального страхування в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 728–733.
116) Поняття оперативно-розшукового процесу та його характеристика // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 734–741.
117) Процесуальна форма закриття кримінальних справ у зв’язку з примиренням сторін // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 742–747.
118) Значення кримінально-правових презумпцій для процесу доказування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 748–756.
119) Адміністративна відповідальність за порушення виборчого законодавства: перспективи впровадження досвіду провідних країн світу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 757–761.
120) Побудова громадянського суспільства в Україні в умовах здійснення конституційної реформи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 76–82.
121) Діяльність органів прокуратури у сфері координації правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 762–769.
122) Сучасний стан і перспективи вдосконалення законодавства у галузі охорони праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 770–773.
123) Особливості договору найму повітряного судна // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 774–780.
124) Проблеми вдосконалення правового забезпечення функціонування спрощеної системи оподаткування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 781–786.
125) Окремі питання здійснення судового контролю під час порушення кримінальної справи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 787–792.
126) Щодо законодавчого регулювання діяльності захисника свідка у кримінальному процесі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 793–799.
127) Особливості правового регулювання взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 800–803.
128) Межі втручання публічної влади у приватне життя особи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 804–807
129) Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти довкілля // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 808–812.
130) Значення правосвідомості в системі суспільної свідомості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 813–817.
131) Обмеження прав працівників : критерії та способи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 818–823.
132) Чинники формування державної сімейної політики України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 824–830.
133) Товарна біржа як учасник господарських правовідносин в умовах ринкової економіки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 83–87.
134) Обставини, що характеризують особу обвинуваченого, як підстава для класифікації процесуальних рішень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 831–835.
135) Трансформації у виборчому законодавстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 836–840.
136) Правова характеристика фінансових правовідносин за участю бюджетних установ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 841–853.
137) Правове регулювання платників акцизного податку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 854–857.
138) Щодо питання визначення методів правового регулювання оплати праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 858–861.
139) Щодо визначення термінів «валюта» та «валютні цінності» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 862–868.
140) Функції інституту попередження злочинів в оперативно-розшукової діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 869–876.
141) Значення правового регулювання підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 877–881.
142) Особливості взаємодії органів прокуратури з іншими правоохоронними та контролюючими органами під час координаційної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 88–92.
143) Скарга як акт ініціації окремого судово-контрольного провадження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 882–888.
144) Проблеми удосконалення надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 889–893.
145) Проблеми становлення та перспективи розвитку правового регулювання відносин в інформаційній сфері // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 894–898.
146) Ознаки криміналістичної методики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 899–903.
147) Особливості припинення військової служби // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 9–13.
148) Генезис запобігання і припинення рецидивної злочинності у законодавстві України та окремі аспекти їх удосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 904–908.
149) Міжнародно-правові аспекти інституту громадянства у контексті європейської правової традиції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 909–914.
150) Формально-логічні засади дослідження проблем осудності та неосудності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 3 .— С. 93–99.
 
Пошук в електроному каталозі