1)Правові засоби планування розслідування злочинів в ОВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 10–14.Завантажити
2)Щодо визначення поняття «злочинна шкода, заподіяна працівниками органів внутрішніх справ при виконанні службових обов’язків»: кримінологічний підхід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1000–1007.Завантажити
3)Нові виклики та загрози у захисті прав дітей, пов’язані з туризмом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1008–1012.Завантажити
4)Щодо категорії «принцип» у кримінальному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1013–1017.Завантажити
5)Поняття та особливості валютного контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1018–1024.Завантажити
6)Технико-правовое обеспечение международных транзитных перевозок// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1025–1031.Завантажити
7)Форма правління незалежної Української держави : етапи розвитку, проблеми, перспективи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 103–110.Завантажити
8)Програмність у правовому забезпеченні розвитку морського господарства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1032–1038.Завантажити
9)Завідомо неправдиве показання: аналіз суб’єктивної сторони злочину// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1039–1042.Завантажити
10)Порядок виборів мирових суддів, створених у Російській імперії за судовою реформою 1864 року// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1043–1047.Завантажити
11)Відчуження майнового права та концепт речового (розпорядчого) правочину в цивільному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1048–1054.Завантажити
12)Щодо концептуальних підходів до визначення поняття правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1055–1061.Завантажити
13)Допит потерпілих при розслідуванні торгівлі дітьми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1062–1067.Завантажити
14)До питання про засоби державного регулювання господарської діяльності громадян в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1068–1073.Завантажити
15)Суб’єкти подання клопотань у кримінальному процесі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1074–1077.Завантажити
16)Концепція, ознаки та значення господарського договору за законодавством України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 111–115.Завантажити
17)Способи скоєння незаконного заволодіння транспортними засобами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 116–120.Завантажити
18)Цивільно-правові способи захисту охоронюваних законом інтересів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 121–126.Завантажити
19)Анализ особенностей регулирования трудовых отношений по проекту Трудового кодекса Украины// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 127–132.Завантажити
20)Організаційно-господарські правовідносини у сфері реєстрації та припинення інститутів спільного інвестування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 133–138.Завантажити
21)Досвід провідних країн світу в управлінні сферою охорони здоров’я// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 139–146.Завантажити
22)Особливості застосування принципу гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 147–150.Завантажити
23)Недоліки та переваги визначення корупції в новому антикорупційному Законі : аналіз поняття// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 15–19.Завантажити
24)Професійно-правове тлумачення права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 151–154.Завантажити
25)Місце та роль інституту прокуратури у процесі українського державотворення 1917–1921 років// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 155–158.Завантажити
26)Функціональна спрямованість діяльності захисника свідка// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 159–165.Завантажити
27)Підстави виконання рішень українських судів щодо нерезидентів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 166–172.Завантажити
28)Сутність та особливості органів виконавчої влади як об’єкта адміністративно-правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 173–178.
29)Причетність до злочину у вітчизняному законодавстві: кримінальні кодекси радянської доби// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 179–183.Завантажити
30)Робочий час працівників ОВС як одна з основних умов їх праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 184–188.Завантажити
31)Співвідношення механізмів протидії злочинності та кримінально-правового впливу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 189–193.Завантажити
32)Поняття дорожньо-транспортної пригоди: адміністративно-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 194–200.Завантажити
33)Двосторонні програмні акти у відносинах України та Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 20–25.Завантажити
34)Опыт регулирования хозяйственной правосубъектности государственных предприятий в западных странах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 201–213.Завантажити
35)Опыт регулирования хозяйственной правосубъектности государственных предприятий в западных странах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 201–213.Завантажити
36)Питання вдосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному судочинстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 214–219.Завантажити
37)Иностранное вмешательство в выборы президента суверенной Республики Беларусь в декабре 2010 года// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 220–226.Завантажити
38)Процес доказування на досудовому слідстві: криміналістичне забезпечення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 227–231.Завантажити
39)Щодо застосування концесійних механізмів в авіаційній сфері// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 232–238.Завантажити
40)Ментальні та інші права суб’єктів української правової свідомості та культури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 239–243.Завантажити
41)Становлення і розвиток української правової свідомості: ментальні та ідеологічні права її суб’єктів в аспекті української правової ментальності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 244–252.Завантажити
42)Організація та функціонування системи управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України: структура, процедури та ресурси// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 253–267.Завантажити
43)Системні взаємозв’язки правових цінностей (загальний нарис)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 26–33.Завантажити
44)Удосконалення аграрного законодавства, як складова державної аграрної політики України як члена СОТ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 268–274.Завантажити
45)Правове регулювання дотримання екологічної безпеки при здійсненні спеціального використання нафтогазоносних надр в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 275–281.Завантажити
46)Щодо питання про види форм договірного регулювання відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 282–286.Завантажити
47)Адміністрація Президента РФ: становлення забезпечення внутрішньополітичної діяльності глави держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 287–297.Завантажити
48)Поняття адміністративної відповідальності, яка застосовується суддею// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 298–302.Завантажити
49)Доктрина Ultra vires в діяльності юридичних осіб публічного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 303–310.Завантажити
50)Щодо визначення об’єкту адміністративних правопорушень в галузі фінансів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 311–319.Завантажити
51)Особливості визначення джерел підвищеної небезпеки в органах охорони державного кордону// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 320–326.Завантажити
52)Щодо визначення сутнісних ознак суб’єкта владних повноважень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 327–330Завантажити
53)Організаційно-правові засади проведення атестаційного провадження державних службовців в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 331–338.Завантажити
54)Сучасні виклики системі підготовки кадрів для органів внутрішніх справ в умовах реформування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 339–344Завантажити
55)Здійснення адміністративної процесуальної правосуб’єктності працівника міліції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 34–39.Завантажити
56)Зарубежный опыт учетного регулирования финансовой деятельности// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 345–349.Завантажити
57)Класифікаційний розподіл адміністративних процедур виконавчого провадження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 350–358.Завантажити
58)Контрольно-наглядові та правоохоронні органи контролю за реалізацією конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 359–365.Завантажити
59)Процедури адміністративного узгодження позицій платників та податкових органів при вирішенні податкових спорів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 366–369.Завантажити
60)Франчайзинг як правова форма ведення бізнесу (аспект перспективного законодавства)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 370–375.Завантажити
61)Актуальні проблеми інформаційного забезпечення правоохоронних органів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 376–380.Завантажити
62)Сучасний стан адміністративного законодавства, яке регулює господарську діяльність з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 381–386.Завантажити
63)Відмінність одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації від одержання хабара// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 387–391.Завантажити
64)Еволюція застосування програмних регуляторів у вітчизняному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 392–398.Завантажити
65)Щодо професіоналізму працівників ОВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 399–403.Завантажити
66)Міркування про дію й застосування принципу верховенства права в національному адміністративному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 40–44.Завантажити
67)Загальна та спеціальна превенції та їх вплив на кримінально-правові санкції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 404–409.Завантажити
68)Правове регулювання податкових відносин у рамках Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 410–416.Завантажити
69)Наслідки визнання фізичної особи – суб’єкта трудового права недієздатною// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 417–425.Завантажити
70)Деякі особливості нормативно-правового регулювання постачальницької діяльності на залізничному транспорті// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 426–431.Завантажити
71)Поняття та особливості адміністративно-правового забезпечення захисту прав споживачів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 432–438.Завантажити
72)Об’єктивна сторона проступків у сфері безпеки дорожнього руху// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 439–445.Завантажити
73)Адміністративно-правове регулювання системи Державної прикордонної служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 446–450.Завантажити
74)Використання міжнародно-правових актів при захисті права на працю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 45–52.Завантажити
75)Поняття та види адміністративних процесуальних засобів захисту прав та інтересів суб’єктів, які не наділені владними повноваженнями// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 451–456.Завантажити
76)Роль норм кримінального та цивільного права у частині охорони права на недоторканність житла// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 457–462.Завантажити
77)Функції соціального страхування України в умовах подолання негативних наслідків світової фінансової кризи: теоретичний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— C. 463–467.Завантажити
78)Ціна як істотна умова цивільно-правових договорів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 468–471.Завантажити
79)Державні службовці як суб’єкти трудового права та їх членство у профспілках// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 472–477.Завантажити
80)Пріоритети соціально-ціннісних орієнтирів у державному управлінні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 478–482.Завантажити
81)Нормативно-правові засади адміністративної діяльності керівника в органах прокуратури України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 483–490.Завантажити
82)Порівняльна характеристика наказного провадження України та інших країн// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 491–495.Завантажити
83)Сучасні тенденції застосування принципів in favorem та in peius в регулюванні трудових відносин та їхній вияв у процесі кодифікації законодавства України про працю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 496–503.Завантажити
84)Правове регулювання договорів між акціонерами (на прикладі Російської Федерації)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 504–508.Завантажити
85)Перспективи вдосконалення порядку укладення мирової угоди в процедурі банкрутства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 509–514.Завантажити
86)Чи є гендерна рівність принципом права в Україні?// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 515–519.Завантажити
87)Личное страхование в Украине в период новой экономической политики (1921–1929 гг.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 520–524.Завантажити
88)Правова природа представництва прокурором інтересів громадянина та держави в адміністративному суді// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 525–530.Завантажити
89)Адміністративне затримання фізичної особи: особливості видової класифікації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 53–57.Завантажити
90)Допустимість висновку експерта в адміністративному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 531–534.Завантажити
91)Загальні аспекти законодавчого регулювання сертифікації в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 535–538.Завантажити
92)Злочини проти виборчих прав громадян: історико-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 539–545.Завантажити
93)Щодо поняття примусового припинення права користування земельною ділянкою// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 546–550.Завантажити
94)Ґендерна рівність: проблеми становлення та дотримання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 551–556.Завантажити
95)Телеологічна природа структури норми права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 557–563.Завантажити
96)Місце митної служби в системі реалізації національної антикорупційної політики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 564–567.Завантажити
97)Окремі питання правового статусу ОВС у сфері забезпечення економічної безпеки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 568–572.Завантажити
98)Особливості провадження по справах про проступки проти громадського порядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 573–580.Завантажити
99)Інституційні засади фінансового контролю в системі правового регулювання обігу публічних коштів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 58–63.Завантажити
100)Система майнових покарань у чинному Кримінальному кодексі України могла би бути іншою (до 15-річчя одного з Проектів КК України)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 581–584.Завантажити
101)Ст.180 «Перешкоджання здійсненню релігійного обряду» Кримінального кодексу України: недоліки та шляхи їх усунення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 585–589.Завантажити
102)Нормативно-правове забезпечення діяльності суддів місцевих загальних судів у провадженні в справах про адміністративні правопорушення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 590–595.Завантажити
103)Обов’язки прокурора: адміністративно-правові аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 596–602.Завантажити
104)Становлення і розвиток системи Особливої частини кримінального законодавства України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 603–608.
105)Щодо визначення елементів адміністративно-правового статусу учасників операцій ООН з підтримання миру// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 609–612.Завантажити
106)Місце прокуратури у системі влади в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 613–617.Завантажити
107)Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 618–623.Завантажити
108)Поняття та система джерел спортивного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 624–629.Завантажити
109)Поняття «громадськість» у законодавстві та адміністративно-правовій теорії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 630–634.Завантажити
110)Поняття та особливості міжнародного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 635–642.Завантажити
111)Збереження біологічного різноманіття морського середовища. Правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 643–647.Завантажити
112)Попереджувальна діяльність правоохоронних органів та проблеми по забезпеченню внутрішньої безпеки держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 648–654.Завантажити
113)Часові межі існування правових норм// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 655–659.Завантажити
114)Рівні та суб’єкти організації розслідування злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 660–663.Завантажити
115)Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 664–671.Завантажити
116)Соціальна шкідливість та суспільна небезпека: концептуальні аспекти співвідношення у контексті побудови кримінально-правових санкцій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 672–680.Завантажити
117)Добросовісність набувача у визнаних недійсними договорах з реалізації арештованого майна// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 681–686.Завантажити
118)Чи може здібність до творчості бути об’єктом правового регулювання?// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 687–693.Завантажити
119)Тенденції розвитку системи інформаційного права України на сучасному етапі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 694–699.Завантажити
120)Основні проблеми реєстрації релігійних організацій та шляхи їх вирішення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 70–74.Завантажити
121)Суб’єктивна сторона складів злочинів про незаконні дії з документами, бланками, штампами та печатками (ст.ст. 357, 358 КК України)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 700–710.Завантажити
122)Категория «обязанности» как исходное начало в регулировании налоговых отношений// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 711–714.Завантажити
123)Адміністративно-правові аспекти науково-дослідної системи АПК// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 715–721.Завантажити
124)Забезпечення прав та свобод учасників провадження по справах приватного обвинувачення шляхом реалізації диспозитивних і публічних засад кримінального судочинства: теоретичний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 722–727.Завантажити
125)Подвірне землеволодіння в Україні у XІХ ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 728–736.Завантажити
126)Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за залишення в небезпеці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 737–740.Завантажити
127)Сутність механізму адміністративно-правового регулювання діяльності міліції України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 741–744.Завантажити
128)Проблемні питання стягнення акцизного податку за Податковим кодексом України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 745–749.Завантажити
129)Історичний розвиток інституту визнання особи недієздатною// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 75–86.Завантажити
130)Засоби захисту банківських документів від підроблення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 750–754.Завантажити
131)Система органів державного управління торгівельною діяльністю та їх компетенція// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 755–762.Завантажити
132)До питання про процесуалізацію перевірок, що здійснюються органами фінансового контролю в сфері підприємницької діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 763–767.Завантажити
133)Невідповідність законопроекту Трудового кодексу України міжнародному досвіду: правовий аналіз положень, що стосуються права на страйк// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 768–772.Завантажити
134)Структура та функції правосвідомості молоді// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 773–778.Завантажити
135)Роль І.П. Козаченка у становленні та розвитку теорії ОРД в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 779–785.Завантажити
136)Поняття меж здійснення суб’єктивних прав в контексті дослідження категорії зловживання правом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 786–791.Завантажити
137)Система організаційних принципів щодо профілактики порушень митних правил в діяльності митних органів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 792–795.Завантажити
138)Управління діяльністю підприємств магістрального трубопровідного транспорту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 796–802.Завантажити
139)Особливості правового режиму майна громадських організацій як суб’єктів господарського права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 803–809.Завантажити
140)Теоретико-методологічні засади правового регулювання інформаційних відносин у сфері масової інформації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 810–815.Завантажити
141)Забезпечення прав і свобод людини та громадянина у паспортно-візовому режимі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 816–821.Завантажити
142)Соціальні мережі як загроза прайвесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 822–827.Завантажити
143)Об’єкти адміністративних проступків у сфері економічної діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 828–833.Завантажити
144)Сучасні прояви віктимності жінок: окремі питання віктимологічної профілактики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 834–838.Завантажити
145)Класифікація злочинів у міжнародному праві: теоретико-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 839–847.Завантажити
146)Кримінальний процес у руслі Європейської конвенції з прав людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 848–852.Завантажити
147)Законодавче закріплення процесуального статусу медіатора у кримінальному судочинстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 853–857.Завантажити
148)Теоретико-правові підходи до визначення системи джерел трудового права України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 858–863.Завантажити
149)Поняття мобілізації: загальнотеоретичний аналіз// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 864–867.Завантажити
150)Правові проблеми та новації у забезпеченні соціального діалогу в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 868–872.Завантажити
151)Історичні аспекти розвитку вчень про права жінок// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 87–96.Завантажити
152)Проблеми кримінально-правової протидії підробленню документів, печаток, штампів та бланків, їх збуту та використанню, вчинених повторно// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 873–877.Завантажити
153)Особливості імплементації міжнародних стандартів споживчої кооперації в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 878–884.Завантажити
154)Аналіз методології комплексного кримінологічного дослідження дитячої злочинності в регіоні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 885–890.Завантажити
155)Довіра як основоположний принцип взаємодії органів внутрішніх справ із структурами громадянського суспільства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 891–895.Завантажити
156)Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функції у досудовому провадженні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 896–901.Завантажити
157)Особистість злочинця (представника етнічних меншин), який сприяє учасникам злочинних організацій та укриває їх злочинну діяльність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 902–907.Завантажити
158)Фактичний фінансовий контроль: проблеми трансформації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 908–913.Завантажити
159)Стан наукової розробки проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності оперативних підрозділів ОВС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 914–920.Завантажити
160)Скасування судового наказу в цивільному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 921–925.Завантажити
161)Малозначність як обставина, що виключає злочинність зловживання владою або службовим становищем// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 926–932.Завантажити
162)Застосування адміністративної відповідальності до посадових осіб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 933–938.Завантажити
163)Філософські проблеми співвідношення феноменів правосвідомості та поваги до права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 939–943.Завантажити
164)Види інформації та їх нормативно-правове регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 944–946.Завантажити
165)Підготовка до очної ставки як необхідна умова якісного проведення слідчої дії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 947–952.Завантажити
166)Особливості шкоди, завданої земельним правопорушенням// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 953–956.Завантажити
167)Взаємодія підрозділів ОВС з іншими силовими структурами, державними та громадськими організаціями при ліквідації масових заворушень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 957–962.Завантажити
168)Поняття причинності в кримінології: деякі аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 963–966.Завантажити
169)Напрями вдосконалення особистої поруки в кримінальному процесі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 967–971.Завантажити
170)Типові слідчі ситуації при розслідуванні розкрадань наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 97–102.Завантажити
171)Індивідуальність як філософсько-правова категорія// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 972–980.Завантажити
172)Юридична відповідальність працівника як елемент його трудоправового статусу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 981–986.Завантажити
173)Суб’єкт злочинів, передбачених ст.ст. 255, 257, 258-3, 260 Кримінального кодексу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 987–991.Завантажити
174)Формування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 992–999.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід