1) Правові засоби планування розслідування злочинів в ОВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 10–14.
2) Щодо визначення поняття «злочинна шкода, заподіяна працівниками органів внутрішніх справ при виконанні службових обов’язків»: кримінологічний підхід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1000–1007.
3) Нові виклики та загрози у захисті прав дітей, пов’язані з туризмом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1008–1012.
4) Щодо категорії «принцип» у кримінальному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1013–1017.
5) Поняття та особливості валютного контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1018–1024.
6) Технико-правовое обеспечение международных транзитных перевозок // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1025–1031.
7) Форма правління незалежної Української держави : етапи розвитку, проблеми, перспективи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 103–110.
8) Програмність у правовому забезпеченні розвитку морського господарства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1032–1038.
9) Завідомо неправдиве показання: аналіз суб’єктивної сторони злочину // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1039–1042.
10) Порядок виборів мирових суддів, створених у Російській імперії за судовою реформою 1864 року // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1043–1047.
11) Відчуження майнового права та концепт речового (розпорядчого) правочину в цивільному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1048–1054.
12) Щодо концептуальних підходів до визначення поняття правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1055–1061.
13) Допит потерпілих при розслідуванні торгівлі дітьми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1062–1067.
14) До питання про засоби державного регулювання господарської діяльності громадян в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1068–1073.
15) Суб’єкти подання клопотань у кримінальному процесі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 1074–1077.
16) Концепція, ознаки та значення господарського договору за законодавством України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 111–115.
17) Способи скоєння незаконного заволодіння транспортними засобами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 116–120.
18) Цивільно-правові способи захисту охоронюваних законом інтересів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 121–126.
19) Анализ особенностей регулирования трудовых отношений по проекту Трудового кодекса Украины // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 127–132.
20) Організаційно-господарські правовідносини у сфері реєстрації та припинення інститутів спільного інвестування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 133–138.
21) Досвід провідних країн світу в управлінні сферою охорони здоров’я // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 139–146.
22) Особливості застосування принципу гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 147–150.
23) Недоліки та переваги визначення корупції в новому антикорупційному Законі : аналіз поняття // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 15–19.
24) Професійно-правове тлумачення права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 151–154.
25) Місце та роль інституту прокуратури у процесі українського державотворення 1917–1921 років // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 155–158.
26) Функціональна спрямованість діяльності захисника свідка // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 159–165.
27) Підстави виконання рішень українських судів щодо нерезидентів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 166–172.
28) Сутність та особливості органів виконавчої влади як об’єкта адміністративно-правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 173–178.
29) Причетність до злочину у вітчизняному законодавстві: кримінальні кодекси радянської доби // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 179–183.
30) Робочий час працівників ОВС як одна з основних умов їх праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 184–188.
31) Співвідношення механізмів протидії злочинності та кримінально-правового впливу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 189–193.
32) Поняття дорожньо-транспортної пригоди: адміністративно-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 194–200.
33) Двосторонні програмні акти у відносинах України та Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 20–25.
34) Опыт регулирования хозяйственной правосубъектности государственных предприятий в западных странах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 201–213.
35) Опыт регулирования хозяйственной правосубъектности государственных предприятий в западных странах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 201–213.
36) Питання вдосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному судочинстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 214–219.
37) Иностранное вмешательство в выборы президента суверенной Республики Беларусь в декабре 2010 года // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 220–226.
38) Процес доказування на досудовому слідстві: криміналістичне забезпечення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 227–231.
39) Щодо застосування концесійних механізмів в авіаційній сфері // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 232–238.
40) Ментальні та інші права суб’єктів української правової свідомості та культури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 239–243.
41) Становлення і розвиток української правової свідомості: ментальні та ідеологічні права її суб’єктів в аспекті української правової ментальності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 244–252.
42) Організація та функціонування системи управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України: структура, процедури та ресурси // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 253–267.
43) Системні взаємозв’язки правових цінностей (загальний нарис) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 26–33.
44) Удосконалення аграрного законодавства, як складова державної аграрної політики України як члена СОТ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 268–274.
45) Правове регулювання дотримання екологічної безпеки при здійсненні спеціального використання нафтогазоносних надр в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 275–281.
46) Щодо питання про види форм договірного регулювання відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 282–286.
47) Адміністрація Президента РФ: становлення забезпечення внутрішньополітичної діяльності глави держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 287–297.
48) Поняття адміністративної відповідальності, яка застосовується суддею // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 298–302.
49) Доктрина Ultra vires в діяльності юридичних осіб публічного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 303–310.
50) Щодо визначення об’єкту адміністративних правопорушень в галузі фінансів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 311–319.
51) Особливості визначення джерел підвищеної небезпеки в органах охорони державного кордону // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 320–326.
52) Щодо визначення сутнісних ознак суб’єкта владних повноважень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 327–330
53) Організаційно-правові засади проведення атестаційного провадження державних службовців в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 331–338.
54) Сучасні виклики системі підготовки кадрів для органів внутрішніх справ в умовах реформування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 339–344
55) Здійснення адміністративної процесуальної правосуб’єктності працівника міліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 34–39.
56) Зарубежный опыт учетного регулирования финансовой деятельности // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 345–349.
57) Класифікаційний розподіл адміністративних процедур виконавчого провадження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 350–358.
58) Контрольно-наглядові та правоохоронні органи контролю за реалізацією конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 359–365.
59) Процедури адміністративного узгодження позицій платників та податкових органів при вирішенні податкових спорів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 366–369.
60) Франчайзинг як правова форма ведення бізнесу (аспект перспективного законодавства) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 370–375.
61) Актуальні проблеми інформаційного забезпечення правоохоронних органів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 376–380.
62) Сучасний стан адміністративного законодавства, яке регулює господарську діяльність з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 381–386.
63) Відмінність одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації від одержання хабара // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 387–391.
64) Еволюція застосування програмних регуляторів у вітчизняному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 392–398.
65) Щодо професіоналізму працівників ОВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 399–403.
66) Міркування про дію й застосування принципу верховенства права в національному адміністративному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 40–44.
67) Загальна та спеціальна превенції та їх вплив на кримінально-правові санкції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 404–409.
68) Правове регулювання податкових відносин у рамках Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 410–416.
69) Наслідки визнання фізичної особи – суб’єкта трудового права недієздатною // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 417–425.
70) Деякі особливості нормативно-правового регулювання постачальницької діяльності на залізничному транспорті // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 426–431.
71) Поняття та особливості адміністративно-правового забезпечення захисту прав споживачів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 432–438.
72) Об’єктивна сторона проступків у сфері безпеки дорожнього руху // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 439–445.
73) Адміністративно-правове регулювання системи Державної прикордонної служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 446–450.
74) Використання міжнародно-правових актів при захисті права на працю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 45–52.
75) Поняття та види адміністративних процесуальних засобів захисту прав та інтересів суб’єктів, які не наділені владними повноваженнями // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 451–456.
76) Роль норм кримінального та цивільного права у частині охорони права на недоторканність житла // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 457–462.
77) Функції соціального страхування України в умовах подолання негативних наслідків світової фінансової кризи: теоретичний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— C. 463–467.
78) Ціна як істотна умова цивільно-правових договорів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 468–471.
79) Державні службовці як суб’єкти трудового права та їх членство у профспілках // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 472–477.
80) Пріоритети соціально-ціннісних орієнтирів у державному управлінні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 478–482.
81) Нормативно-правові засади адміністративної діяльності керівника в органах прокуратури України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 483–490.
82) Порівняльна характеристика наказного провадження України та інших країн // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 491–495.
83) Сучасні тенденції застосування принципів in favorem та in peius в регулюванні трудових відносин та їхній вияв у процесі кодифікації законодавства України про працю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 496–503.
84) Правове регулювання договорів між акціонерами (на прикладі Російської Федерації) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 504–508.
85) Перспективи вдосконалення порядку укладення мирової угоди в процедурі банкрутства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 509–514.
86) Чи є гендерна рівність принципом права в Україні? // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 515–519.
87) Личное страхование в Украине в период новой экономической политики (1921–1929 гг.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 520–524.
88) Правова природа представництва прокурором інтересів громадянина та держави в адміністративному суді // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 525–530.
89) Адміністративне затримання фізичної особи: особливості видової класифікації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 53–57.
90) Допустимість висновку експерта в адміністративному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 531–534.
91) Загальні аспекти законодавчого регулювання сертифікації в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 535–538.
92) Злочини проти виборчих прав громадян: історико-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 539–545.
93) Щодо поняття примусового припинення права користування земельною ділянкою // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 546–550.
94) Ґендерна рівність: проблеми становлення та дотримання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 551–556.
95) Телеологічна природа структури норми права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 557–563.
96) Місце митної служби в системі реалізації національної антикорупційної політики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 564–567.
97) Окремі питання правового статусу ОВС у сфері забезпечення економічної безпеки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 568–572.
98) Особливості провадження по справах про проступки проти громадського порядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 573–580.
99) Інституційні засади фінансового контролю в системі правового регулювання обігу публічних коштів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 58–63.
100) Система майнових покарань у чинному Кримінальному кодексі України могла би бути іншою (до 15-річчя одного з Проектів КК України) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 581–584.
101) Ст.180 «Перешкоджання здійсненню релігійного обряду» Кримінального кодексу України: недоліки та шляхи їх усунення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 585–589.
102) Нормативно-правове забезпечення діяльності суддів місцевих загальних судів у провадженні в справах про адміністративні правопорушення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 590–595.
103) Обов’язки прокурора: адміністративно-правові аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 596–602.
104) Становлення і розвиток системи Особливої частини кримінального законодавства України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 603–608.
105) Щодо визначення елементів адміністративно-правового статусу учасників операцій ООН з підтримання миру // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 609–612.
106) Місце прокуратури у системі влади в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 613–617.
107) Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 618–623.
108) Поняття та система джерел спортивного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 624–629.
109) Поняття «громадськість» у законодавстві та адміністративно-правовій теорії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 630–634.
110) Поняття та особливості міжнародного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 635–642.
111) Збереження біологічного різноманіття морського середовища. Правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 643–647.
112) Попереджувальна діяльність правоохоронних органів та проблеми по забезпеченню внутрішньої безпеки держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 648–654.
113) Часові межі існування правових норм // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 655–659.
114) Рівні та суб’єкти організації розслідування злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 660–663.
115) Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 664–671.
116) Соціальна шкідливість та суспільна небезпека: концептуальні аспекти співвідношення у контексті побудови кримінально-правових санкцій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 672–680.
117) Добросовісність набувача у визнаних недійсними договорах з реалізації арештованого майна // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 681–686.
118) Чи може здібність до творчості бути об’єктом правового регулювання? // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 687–693.
119) Тенденції розвитку системи інформаційного права України на сучасному етапі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 694–699.
120) Основні проблеми реєстрації релігійних організацій та шляхи їх вирішення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 70–74.
121) Суб’єктивна сторона складів злочинів про незаконні дії з документами, бланками, штампами та печатками (ст.ст. 357, 358 КК України) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 700–710.
122) Категория «обязанности» как исходное начало в регулировании налоговых отношений // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 711–714.
123) Адміністративно-правові аспекти науково-дослідної системи АПК // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 715–721.
124) Забезпечення прав та свобод учасників провадження по справах приватного обвинувачення шляхом реалізації диспозитивних і публічних засад кримінального судочинства: теоретичний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 722–727.
125) Подвірне землеволодіння в Україні у XІХ ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 728–736.
126) Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за залишення в небезпеці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 737–740.
127) Сутність механізму адміністративно-правового регулювання діяльності міліції України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 741–744.
128) Проблемні питання стягнення акцизного податку за Податковим кодексом України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 745–749.
129) Історичний розвиток інституту визнання особи недієздатною // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 75–86.
130) Засоби захисту банківських документів від підроблення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 750–754.
131) Система органів державного управління торгівельною діяльністю та їх компетенція // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 755–762.
132) До питання про процесуалізацію перевірок, що здійснюються органами фінансового контролю в сфері підприємницької діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 763–767.
133) Невідповідність законопроекту Трудового кодексу України міжнародному досвіду: правовий аналіз положень, що стосуються права на страйк // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 768–772.
134) Структура та функції правосвідомості молоді // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 773–778.
135) Роль І.П. Козаченка у становленні та розвитку теорії ОРД в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 779–785.
136) Поняття меж здійснення суб’єктивних прав в контексті дослідження категорії зловживання правом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 786–791.
137) Система організаційних принципів щодо профілактики порушень митних правил в діяльності митних органів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 792–795.
138) Управління діяльністю підприємств магістрального трубопровідного транспорту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 796–802.
139) Особливості правового режиму майна громадських організацій як суб’єктів господарського права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 803–809.
140) Теоретико-методологічні засади правового регулювання інформаційних відносин у сфері масової інформації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 810–815.
141) Забезпечення прав і свобод людини та громадянина у паспортно-візовому режимі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 816–821.
142) Соціальні мережі як загроза прайвесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 822–827.
143) Об’єкти адміністративних проступків у сфері економічної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 828–833.
144) Сучасні прояви віктимності жінок: окремі питання віктимологічної профілактики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 834–838.
145) Класифікація злочинів у міжнародному праві: теоретико-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 839–847.
146) Кримінальний процес у руслі Європейської конвенції з прав людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 848–852.
147) Законодавче закріплення процесуального статусу медіатора у кримінальному судочинстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 853–857.
148) Теоретико-правові підходи до визначення системи джерел трудового права України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 858–863.
149) Поняття мобілізації: загальнотеоретичний аналіз // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 864–867.
150) Правові проблеми та новації у забезпеченні соціального діалогу в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 868–872.
151) Історичні аспекти розвитку вчень про права жінок // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 87–96.
152) Проблеми кримінально-правової протидії підробленню документів, печаток, штампів та бланків, їх збуту та використанню, вчинених повторно // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 873–877.
153) Особливості імплементації міжнародних стандартів споживчої кооперації в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 878–884.
154) Аналіз методології комплексного кримінологічного дослідження дитячої злочинності в регіоні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 885–890.
155) Довіра як основоположний принцип взаємодії органів внутрішніх справ із структурами громадянського суспільства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 891–895.
156) Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функції у досудовому провадженні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 896–901.
157) Особистість злочинця (представника етнічних меншин), який сприяє учасникам злочинних організацій та укриває їх злочинну діяльність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 902–907.
158) Фактичний фінансовий контроль: проблеми трансформації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 908–913.
159) Стан наукової розробки проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності оперативних підрозділів ОВС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 914–920.
160) Скасування судового наказу в цивільному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 921–925.
161) Малозначність як обставина, що виключає злочинність зловживання владою або службовим становищем // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 926–932.
162) Застосування адміністративної відповідальності до посадових осіб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 933–938.
163) Філософські проблеми співвідношення феноменів правосвідомості та поваги до права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 939–943.
164) Види інформації та їх нормативно-правове регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 944–946.
165) Підготовка до очної ставки як необхідна умова якісного проведення слідчої дії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 947–952.
166) Особливості шкоди, завданої земельним правопорушенням // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 953–956.
167) Взаємодія підрозділів ОВС з іншими силовими структурами, державними та громадськими організаціями при ліквідації масових заворушень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 957–962.
168) Поняття причинності в кримінології: деякі аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 963–966.
169) Напрями вдосконалення особистої поруки в кримінальному процесі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 967–971.
170) Типові слідчі ситуації при розслідуванні розкрадань наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 97–102.
171) Індивідуальність як філософсько-правова категорія // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 972–980.
172) Юридична відповідальність працівника як елемент його трудоправового статусу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 981–986.
173) Суб’єкт злочинів, передбачених ст.ст. 255, 257, 258-3, 260 Кримінального кодексу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 987–991.
174) Формування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 2 .— С. 992–999.
 
Пошук в електроному каталозі