1)Проблеми вдосконалення правового регулювання обігу зброї в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 100–106.Завантажити
2)Кримінологічна характеристика особи агресивного злочинця// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1008–1011.Завантажити
3)Особливості казначейського контролю у сфері виконання місцевих бюджетів в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1012–1017.Завантажити
4)Соціально-економічні права людини у сфері праці як один з основних напрямків судового захисту загальних прав людини та громадянина// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1018–1023.Завантажити
5)Планування розслідування розбійних нападів, вчинених на водіїв автотранспортних засобів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1024–1030.Завантажити
6)Деякі особливості державного примусу при реалізації податкових правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1031–1037.Завантажити
7)Питання кадрового забезпечення органів радянської прокуратури в Західній Україні (1944 – поч. 50-х рр.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1038–1045.Завантажити
8)Про деякі особливості форм фінансового контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1046–1051.Завантажити
9)«Угода про визнання вини» та можливості її застосування у кримінальному судочинстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1052–1058.Завантажити
10)Особливості формування Європейського адміністративного простору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1059–1064.Завантажити
11)Про віктимність потерпілих у механізмі торгівлі людьми та її врахування на досудовому слідстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1065–1067.Завантажити
12)Теоретико-прикладні проблеми оперативно-розшукового запобігання злочинів на ґрунті етно-конфесійних суперечностей// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1068–1072.Завантажити
13)Проблемні питання конституційної юстиції в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 107–113.Завантажити
14)Класифікація та значення форм захисту трудових прав працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1073–1077.Завантажити
15)Автоматизація експертних дактилоскопічних досліджень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1078–1084.Завантажити
16)Юридичні ознаки та поняття самовільного зайняття земельних ділянок// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1085–1090.Завантажити
17)Прийняття окремих процесуальних рішень з урахуванням обставин, що характеризують особу обвинуваченого// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1091–1095.Завантажити
18)Адресність як галузевий принцип права соціального забезпечення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1096–1101.Завантажити
19)До питання обмеження застосування арешту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 11–14.Завантажити
20)Проблеми регулювання основних трудових прав працівника// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1102–1109.Завантажити
21)Правове регулювання освіти в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1110–1115.Завантажити
22)Визначення поняття адміністративно-правових відносин з урахуванням пріоритетного значення та ролі в них суб’єкта адміністративного права (на прикладі адміністративного суду)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1116–1122.Завантажити
23)Особа, яка займається сутенерством та втягненням в заняття проституцією: кримінологічно значущі риси// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1123–1128.Завантажити
24)Аналіз співвідношення понять «профілактика», «попередження», «припинення» та «запобігання злочинів»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1129–1139.Завантажити
25)Питання організації парламентів в умовах сучасного парламентаризму// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 114–120.Завантажити
26)Типологія та основні схеми періодизації історії держави і права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1140–1143.Завантажити
27)Адміністративно-правовий зміст поняття «будівництво житла»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1144–1150.Завантажити
28)Адміністративні процедури, пов’язані із правозастосовною діяльністю органів місцевого самоврядування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1151–1157.Завантажити
29)Злочини, при вчиненні яких замах неможливий// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1158–1163.Завантажити
30)Поняття та зміст ліцензування певних видів господарської діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1164–1169.Завантажити
31)Щодо взаємодії слідчих і оперативних підрозділів при розслідуванні наркозлочинів в умовах подолання протидії розслідуванню// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 121–125.Завантажити
32)Вимоги, які ставляться до наказ ів в системі міліції України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 126–130.Завантажити
33)Деякі теоретичні та практичні аспекти державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 131–135.Завантажити
34)Щодо законодавчих проблем запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 136–141.Завантажити
35)Презумпція невинуватості в податковому праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 142–148.Завантажити
36)Система суб’єктів оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ та особливості їх адміністративно-правового статусу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 149–154.Завантажити
37)Деякі аспекти адміністративної та дисциплінарної відповідальності військовослужбовців// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 15–20.Завантажити
38)Принципи обов’язковості отримання згоди працівника на переведення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 155–158.Завантажити
39)Вивчення особистості неповнолітнього обвинуваченого// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 159–162.Завантажити
40)Особливості функціонування органів попереднього слідства в Правобережній Україні у 60-х – 80-х рр. ХІХ ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 163–168.Завантажити
41)Господарська діяльність як об’єкт адміністративно-правового режиму// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 169–174.Завантажити
42)Щодо реалізації принципу рівності сторін договору в трудовому праві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 175–179.Завантажити
43)Проблема систематизації договорів у цивільному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 180–189.Завантажити
44)Неокульти: об’єкт діяльності чи суб’єкт взаємодії органів СБУ?// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 190–193.Завантажити
45)Засоби убезпечення продавців від необґрунтованих претензій покупців (на прикладі купівлі-продажу раба)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 194–198.Завантажити
46)Напрями адміністративної реформи в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 199–205.Завантажити
47)До питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 206–210.Завантажити
48)Причини корупції в ОВС, що зумовлені специфікою органу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 21–26.Завантажити
49)Соціальні гарантії діяльності керівного складу в органах Державної податкової служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 211–219.Завантажити
50)Адміністративні органи в губернському місті Російської імперії на початку ХХ століття (на прикладі м. Харкова)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 220–226.Завантажити
51)Державна кримінально-виконавча служба України як суб‘єкт інформаційної діяльності та взаємодії зі засобами масової інформації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 227–230.Завантажити
52)Кримінально-правова охорона життя працівника правоохоронного органу: зарубіжний досвід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 231–235.Завантажити
53)Латентність злочинів проти трудових прав// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 236–240.Завантажити
54)Розподіл повноважень між Президентом України і Кабінетом Міністрів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 241–245.Завантажити
55)Порівняльний аналіз зарубіжного й вітчизняного кримінального законодавства, що встановлює відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 246–249.Завантажити
56)Розвиток криміналістичної техніки та її вплив на криміналістику// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 250–255.Завантажити
57)Судовий адміністративний процес: поняття та його структура// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 256–261.Завантажити
58)Перспективи становлення та розвитку української правової свідомості, культури у контексті їх істотних артефактів, архетипів та актуальної метаметодології// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 262–278.Завантажити
59)Позитивне трудове право як основний засіб захисту природних трудових прав працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 27–31.Завантажити
60)Метаметодологічні основи, принципи становлення, розвитку української правової свідомості та культури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 279–295.Завантажити
61)Місце бюджетних відносин у процесі розбудови держави, органів представницької влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 296–304.Завантажити
62)Місцеві державні адміністрації та координація їх діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 305–309.Завантажити
63)Класифікація способів захисту права власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 310–314.Завантажити
64)Виправно-трудове право України радянської доби: суспільна потреба чи державно-владний інтерес?// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 32–36.Завантажити
65)Правові засади провадження щодо оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 323–328.Завантажити
66)Об’єктивні ознаки публічних закликів до вчинення терористичного акту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 329–334.Завантажити
67)Правове регулювання пріоритету питного водопостачання в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 335–340.Завантажити
68)Насильство в сім’ї як порушення прав, закріплених у конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: огляд рішень Європейського суду з прав людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 341–347.Завантажити
69)Понятійний апарат у сфері правової протидії тероризму: теоретичне та практичне значення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 348–361.Завантажити
70)Особливості правового регулювання укладання трудового договору (контракту) між фізичною особою приватним нотаріусом та стажистом нотаріуса// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 362–365.Завантажити
71)Органи внутрішніх справ як суб’єкт адміністративно-деліктного провадження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 366–371.Завантажити
72)Правова природа переважних прав// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 37–41.Завантажити
73)Система органів внутрішніх справ України: принципи та напрямки удосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 372–378.Завантажити
74)Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 379–384.Завантажити
75)Суб’єкт неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ст.137 КК України)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 385–395.Завантажити
76)Правове регулювання форми і змісту довіреності представника у судовому адміністративному процесі: деякі проблемні питання та шляхи їх вирішення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 396–401.Завантажити
77)Нормативно-правові та організаційні аспекти міжнародного співробітництва України у боротьбі з торгівлею людьми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 402–407.Завантажити
78)Правові засади формування Адміністрації Президента України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 408–418.Завантажити
79)Поняття адміністративної юрисдикції: проблеми дефініції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 419–424.Завантажити
80)Основні риси діалектики аксіології та гносеології права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 42–49.Завантажити
81)Актуальні питання державного контролю за дотриманням законодавства про безпечність та якість сільськогосподарської продукції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 425–430.Завантажити
82)Організація протидії організованій злочинності та корупції в країнах ЄС (на прикладі Італійської Республіки)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 431–435.Завантажити
83)Суб’єкти соціального діалогу на локальному рівні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 436–441.Завантажити
84)Сучасні напрями профілактики професійної злочинності в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 442–447.Завантажити
85)Взаємообумовленість кримінально-правових санкцій та заходів кримінально-правового характеру// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 448–454.Завантажити
86)Організація діяльності підрозділів ветеринарної міліції в системі органів внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 455–458.Завантажити
87)Застосування господарськими судами закону і права за аналогією// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 459–465.Завантажити
88)Приватна власність, свобода, відповідальність: взаємні зв’язки в контексті філософії права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 466–472.Завантажити
89)Поняття професійної етики курсантів і слухачів вищих навчальних закладів МВС України та її значення у виховному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 473–477.Завантажити
90)Роль принципів соціального забезпечення у правовому регулюванні правовідносин з пенсійного забезпечення громадян України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 478–483.Завантажити
91)Методи управління вищими навчальними закладами МВС України : сутність та специфіка// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 484–488.Завантажити
92)Особливості кримінального права ЄС: теоретико-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 496–500.Завантажити
93)Процесуальні повноваження органу дізнання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 50–53.Завантажити
94)Правові основи застосування зброї та спеціальних засобів працівниками ОВС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 501–506.Завантажити
95)Основні трудові права працівника: правова природа та перспективи розвитку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 507–515.Завантажити
96)Сутність та підстави участі в адміністративному судочинстві України відповідача// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 516–521.Завантажити
97)Дослідження видів функцій державного управління та їх значення у процесі державно-управлінської діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 522–527.Завантажити
98)Изменение правового статуса английской Ост-Индской компании и колонизация Индии в 1600–1758 годах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 528–536.Завантажити
99)Обов’язкова вакцинація: порушення особистих немайнових прав фізичної особи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 537–541.Завантажити
100)Характеристика працівника міліції як суб’єкта владних повноважень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 54–58.Завантажити
101)Правове регулювання становлення завдань та функцій Державної митної служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 542–546.Завантажити
102)Классификация видов хозяйственной деятельности в сфере охраны здоровья// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 547–554.Завантажити
103)Тенденція розширення елементного складу системи принципів трудового права України: постановка проблеми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 555–564.Завантажити
104)Щодо класифікації прав і свобод людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 565–569.Завантажити
105)Щодо визначення національної безпеки України як об’єкта кримінально-правової охорони// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 570–574.Завантажити
106)Проблемні питання формування та організації діяльності Експертної ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 575–580.Завантажити
107)Реалізація оперативно-розшукової інформації у відношенні осіб, що вчиняють злочини, пов’язані з терористичною діяльністю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 581–585.Завантажити
108)Правовий зміст спеціальних принципів здійснення управління місцевими фінансами в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 586–589.Завантажити
109)Особиста свобода громадян в адміністративному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 59–62.Завантажити
110)Прогностичний підхід до аналізу організованої злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 590–594.Завантажити
111)Сутність та значення координації дій правоохоронних органів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 595–598.Завантажити
112)Особливості правового регулювання службово-трудової діяльності в правоохоронних органах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 599–601.Завантажити
113)Закон як основний соціальний регулятор суспільного життя// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 602–609.Завантажити
114)Суб’єкти, які здійснюють державний контроль за діяльністю установ виконання покарань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 610–616.Завантажити
115)Правовий екскурс щодо проблем реформування інституту оплати праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 617–623.Завантажити
116)Територіальне самоврядування республіки Польща у контексті європейської інтеграції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 624–628.Завантажити
117)Прийоми активізації пам’яті жінок, потерпілих від насильницьких злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 629–632.Завантажити
118)Правові засади призначення і проведення експертизи під час дізнання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 63–67.Завантажити
119)Врегулювання спорів, що виникають із майнових правовідносин членів реорганізованих КСП рішеннями вищих судових інстанцій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 633–639.Завантажити
120)Нагляд та контроль за дотримання трудового законодавства в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 640–644.Завантажити
121)До питання про співвідношення системи адміністративного права, системи адміністративного законодавства, системи науки адміністративного права та системи навчальної дисципліни «Адміністративне право»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 652–656.Завантажити
122)Особливості об’єктивних елементів складу адміністративних правопорушень, що вчиняються у сфері ЗЕД// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 657–663.Завантажити
123)Новітнє адміністративне процесуальне право України: об’єктивна закономірність чи надумана вигадка?// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 68–73.Завантажити
124)Соціально-правова сутність інституту права громадян на звернення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 681–689.Завантажити
125)Права людини: ґендерна рівність та міжнародне право// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 690–693.Завантажити
126)Бюджетні правовідносини у сучасній науці фінансового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 694–699.Завантажити
127)Європейський досвід у сфері організації управління судовою системою// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 700–705.Завантажити
128)Синергетичний вимір інституту покарання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 706–710.Завантажити
129)Шляхи протидії економічній злочинності в промисловому комплексі Донбасу в 20-ті рр. ХХ ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 711–716.Завантажити
130)Інформація в системі МВС України як об’єкт технічного захисту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 717–721.Завантажити
131)Особливості правового статусу потерпілої особи як учасника адміністративно-деліктного провадження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 722–726.Завантажити
132)Історико-правовий аналіз діяльності органів внутрішніх справ УРСР у 30-ті роки ХХ ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 727–731.Завантажити
133)Організація слідчої дії: стадії та етапи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 732–735.Завантажити
134)Організаційні засади здійснення державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 736–741.Завантажити
135)Право здобувати релігійну та світську освіту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 74–79.Завантажити
136)Загально-правові системні принципи криміналізації злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 742–747.Завантажити
137)Кримінально-правові санкції в контексті впливу міжнародного права та процесів акультурації : актуальні питання вивчення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 748–755.Завантажити
138)Римське право як основа для побудови сучасної ефективної публічно-правової моделі відносин між владою та громадянином: питання юридичної деліктології// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 756–770.Завантажити
139)До проблеми законодавчої регламентації виправних робіт як виду кримінального покарання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 771–778.Завантажити
140)Місце Державної служби боротьби з економічною злочинністю в структурі Міністерства внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 779–783.Завантажити
141)Правова свідомість: загальна характеристика, основні риси та структура// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 784–788.Завантажити
142)Правове визначення кола осіб, які можуть бути заявниками у справах про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 789–797.Завантажити
143)Проблеми інформаційної безпеки України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 798–801.Завантажити
144)Реформування органів внутрішніх справ України: шляхи реалізації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 80–82.Завантажити
145)Щодо діяльності митних посередників у процесі реалізації митних формальностей// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 802–807.Завантажити
146)Адміністративно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 808–813.Завантажити
147)Поняття та правова характеристика договору про надання послуг аварійного комісара// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 814–821.Завантажити
148)Доктринальні засади поліцейського права Німеччини та Польщі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 822–828.Завантажити
149)Проблеми реалізації принципу забезпечення прав і свобод людини в адміністративній діяльності ОВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 829–833.Завантажити
150)Поняття і ознаки кримінальної безпеки країни// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 83–87.Завантажити
151)Визнання нормативно-правового акту нечинним як підстава припинення його чинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 834–841.Завантажити
152)Щодо використання підприємств у технологіях економічної злочинної діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 842–847.Завантажити
153)Регулятивні адміністративно-правові відносини за участю фінансових компаній// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 848–852.Завантажити
154)Поняття та ознаки прибережної смуги морів як правової категорії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 853–858.Завантажити
155)Джерела (форми) права соціального обслуговування: сучасні тенденції розвитку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 859–863.Завантажити
156)Дитячий будинок сімейного типу в системі видів улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 864–872.Завантажити
157)Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері паспортно-візового режиму в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 873–878.Завантажити
158)Субъекты договора снабжения природным газом бытового потребителя// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 879–884.Завантажити
159)Поняття та зміст права людини на безпеку та його співвідношення з суміжними правами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 88–93.Завантажити
160)Актуальні питання правового регулювання надання житлово-комунальних послуг// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 885–890.Завантажити
161)Прайвесі у США: політико-правова теорія і практика// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 891–897.Завантажити
162)Принципи організації банківського контролю в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 898–903.Завантажити
163)Досвід Німеччини щодо правового регулювання проблеми протидії легалізації злочинних доходів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 904–908.Завантажити
164)Конституційна економіка: поняття та перспективи для України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 909–914.Завантажити
165)Разрушение системы привилегий в период буржуазных реформ во второй половине ХIХ столетия: к 150-летию проведения крестьянской реформы// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 915–920.Завантажити
166)Змагальність на досудових стадіях процесу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 921–925.Завантажити
167)Загальні положення кримінального переслідування у кримінальному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 926–931.Завантажити
168)Безпека польотів на авіаційному транспорті: категоріально-правовий аналіз// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 932–938.Завантажити
169)Завдання та функції внутрівідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 939–944.Завантажити
170)Правові та процесуальні аспекти визнання особи недієздатною// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 94–99.Завантажити
171)Особливості конструкції складу злочину, передбаченого ст.388 Кримінального кодексу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 945–949.Завантажити
172)Право на самостійні дії як спосіб захисту трудових прав працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 950–955.Завантажити
173)Щодо планування окремих слідчих дій за участю іноземних громадян// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 956–961.Завантажити
174)Сутність терміну «розумний строк» у судовому адміністративному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 962–967.Завантажити
175)Реєстраційні провадження у діяльності Державної автомобільної інспекції МВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 968–976.Завантажити
176)Типові технології злочинної діяльності в бюджетній сфері України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 977–981.Завантажити
177)Загальні положення взаємодії слідчого з органом дізнання в процесі розшуку та встановлення місця знаходження обвинуваченого// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 982–988.Завантажити
178)Криміналістична інформація та сучасні інформаційні технології як складові прийняття обґрунтованих рішень слідчим// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 989–993.Завантажити
179)Поняття і структура механізму протидії наркозлочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 994–997.Завантажити
180)Відповідальність у формі застосування адміністративно-господарських санкцій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 998–1007.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід