1) Проблеми вдосконалення правового регулювання обігу зброї в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 100–106.
2) Кримінологічна характеристика особи агресивного злочинця // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1008–1011.
3) Особливості казначейського контролю у сфері виконання місцевих бюджетів в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1012–1017.
4) Соціально-економічні права людини у сфері праці як один з основних напрямків судового захисту загальних прав людини та громадянина // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1018–1023.
5) Планування розслідування розбійних нападів, вчинених на водіїв автотранспортних засобів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1024–1030.
6) Деякі особливості державного примусу при реалізації податкових правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1031–1037.
7) Питання кадрового забезпечення органів радянської прокуратури в Західній Україні (1944 – поч. 50-х рр.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1038–1045.
8) Про деякі особливості форм фінансового контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1046–1051.
9) «Угода про визнання вини» та можливості її застосування у кримінальному судочинстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1052–1058.
10) Особливості формування Європейського адміністративного простору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1059–1064.
11) Про віктимність потерпілих у механізмі торгівлі людьми та її врахування на досудовому слідстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1065–1067.
12) Теоретико-прикладні проблеми оперативно-розшукового запобігання злочинів на ґрунті етно-конфесійних суперечностей // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1068–1072.
13) Проблемні питання конституційної юстиції в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 107–113.
14) Класифікація та значення форм захисту трудових прав працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1073–1077.
15) Автоматизація експертних дактилоскопічних досліджень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1078–1084.
16) Юридичні ознаки та поняття самовільного зайняття земельних ділянок // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1085–1090.
17) Прийняття окремих процесуальних рішень з урахуванням обставин, що характеризують особу обвинуваченого // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1091–1095.
18) Адресність як галузевий принцип права соціального забезпечення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1096–1101.
19) До питання обмеження застосування арешту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 11–14.
20) Проблеми регулювання основних трудових прав працівника // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1102–1109.
21) Правове регулювання освіти в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1110–1115.
22) Визначення поняття адміністративно-правових відносин з урахуванням пріоритетного значення та ролі в них суб’єкта адміністративного права (на прикладі адміністративного суду) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1116–1122.
23) Особа, яка займається сутенерством та втягненням в заняття проституцією: кримінологічно значущі риси // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1123–1128.
24) Аналіз співвідношення понять «профілактика», «попередження», «припинення» та «запобігання злочинів» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1129–1139.
25) Питання організації парламентів в умовах сучасного парламентаризму // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 114–120.
26) Типологія та основні схеми періодизації історії держави і права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1140–1143.
27) Адміністративно-правовий зміст поняття «будівництво житла» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1144–1150.
28) Адміністративні процедури, пов’язані із правозастосовною діяльністю органів місцевого самоврядування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1151–1157.
29) Злочини, при вчиненні яких замах неможливий // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1158–1163.
30) Поняття та зміст ліцензування певних видів господарської діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 1164–1169.
31) Щодо взаємодії слідчих і оперативних підрозділів при розслідуванні наркозлочинів в умовах подолання протидії розслідуванню // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 121–125.
32) Вимоги, які ставляться до наказ ів в системі міліції України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 126–130.
33) Деякі теоретичні та практичні аспекти державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 131–135.
34) Щодо законодавчих проблем запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 136–141.
35) Презумпція невинуватості в податковому праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 142–148.
36) Система суб’єктів оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ та особливості їх адміністративно-правового статусу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 149–154.
37) Деякі аспекти адміністративної та дисциплінарної відповідальності військовослужбовців // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 15–20.
38) Принципи обов’язковості отримання згоди працівника на переведення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 155–158.
39) Вивчення особистості неповнолітнього обвинуваченого // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 159–162.
40) Особливості функціонування органів попереднього слідства в Правобережній Україні у 60-х – 80-х рр. ХІХ ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 163–168.
41) Господарська діяльність як об’єкт адміністративно-правового режиму // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 169–174.
42) Щодо реалізації принципу рівності сторін договору в трудовому праві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 175–179.
43) Проблема систематизації договорів у цивільному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 180–189.
44) Неокульти: об’єкт діяльності чи суб’єкт взаємодії органів СБУ? // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 190–193.
45) Засоби убезпечення продавців від необґрунтованих претензій покупців (на прикладі купівлі-продажу раба) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 194–198.
46) Напрями адміністративної реформи в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 199–205.
47) До питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 206–210.
48) Причини корупції в ОВС, що зумовлені специфікою органу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 21–26.
49) Соціальні гарантії діяльності керівного складу в органах Державної податкової служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 211–219.
50) Адміністративні органи в губернському місті Російської імперії на початку ХХ століття (на прикладі м. Харкова) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 220–226.
51) Державна кримінально-виконавча служба України як суб‘єкт інформаційної діяльності та взаємодії зі засобами масової інформації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 227–230.
52) Кримінально-правова охорона життя працівника правоохоронного органу: зарубіжний досвід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 231–235.
53) Латентність злочинів проти трудових прав // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 236–240.
54) Розподіл повноважень між Президентом України і Кабінетом Міністрів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 241–245.
55) Порівняльний аналіз зарубіжного й вітчизняного кримінального законодавства, що встановлює відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 246–249.
56) Розвиток криміналістичної техніки та її вплив на криміналістику // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 250–255.
57) Судовий адміністративний процес: поняття та його структура // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 256–261.
58) Перспективи становлення та розвитку української правової свідомості, культури у контексті їх істотних артефактів, архетипів та актуальної метаметодології // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 262–278.
59) Позитивне трудове право як основний засіб захисту природних трудових прав працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 27–31.
60) Метаметодологічні основи, принципи становлення, розвитку української правової свідомості та культури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 279–295.
61) Місце бюджетних відносин у процесі розбудови держави, органів представницької влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 296–304.
62) Місцеві державні адміністрації та координація їх діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 305–309.
63) Класифікація способів захисту права власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 310–314.
64) Виправно-трудове право України радянської доби: суспільна потреба чи державно-владний інтерес? // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 32–36.
65) Правові засади провадження щодо оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 323–328.
66) Об’єктивні ознаки публічних закликів до вчинення терористичного акту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 329–334.
67) Правове регулювання пріоритету питного водопостачання в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 335–340.
68) Насильство в сім’ї як порушення прав, закріплених у конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: огляд рішень Європейського суду з прав людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 341–347.
69) Понятійний апарат у сфері правової протидії тероризму: теоретичне та практичне значення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 348–361.
70) Особливості правового регулювання укладання трудового договору (контракту) між фізичною особою приватним нотаріусом та стажистом нотаріуса // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 362–365.
71) Органи внутрішніх справ як суб’єкт адміністративно-деліктного провадження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 366–371.
72) Правова природа переважних прав // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 37–41.
73) Система органів внутрішніх справ України: принципи та напрямки удосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 372–378.
74) Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 379–384.
75) Суб’єкт неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ст.137 КК України) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 385–395.
76) Правове регулювання форми і змісту довіреності представника у судовому адміністративному процесі: деякі проблемні питання та шляхи їх вирішення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 396–401.
77) Нормативно-правові та організаційні аспекти міжнародного співробітництва України у боротьбі з торгівлею людьми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 402–407.
78) Правові засади формування Адміністрації Президента України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 408–418.
79) Поняття адміністративної юрисдикції: проблеми дефініції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 419–424.
80) Основні риси діалектики аксіології та гносеології права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 42–49.
81) Актуальні питання державного контролю за дотриманням законодавства про безпечність та якість сільськогосподарської продукції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 425–430.
82) Організація протидії організованій злочинності та корупції в країнах ЄС (на прикладі Італійської Республіки) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 431–435.
83) Суб’єкти соціального діалогу на локальному рівні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 436–441.
84) Сучасні напрями профілактики професійної злочинності в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 442–447.
85) Взаємообумовленість кримінально-правових санкцій та заходів кримінально-правового характеру // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 448–454.
86) Організація діяльності підрозділів ветеринарної міліції в системі органів внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 455–458.
87) Застосування господарськими судами закону і права за аналогією // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 459–465.
88) Приватна власність, свобода, відповідальність: взаємні зв’язки в контексті філософії права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 466–472.
89) Поняття професійної етики курсантів і слухачів вищих навчальних закладів МВС України та її значення у виховному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 473–477.
90) Роль принципів соціального забезпечення у правовому регулюванні правовідносин з пенсійного забезпечення громадян України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 478–483.
91) Методи управління вищими навчальними закладами МВС України : сутність та специфіка // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 484–488.
92) Особливості кримінального права ЄС: теоретико-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 496–500.
93) Процесуальні повноваження органу дізнання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 50–53.
94) Правові основи застосування зброї та спеціальних засобів працівниками ОВС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 501–506.
95) Основні трудові права працівника: правова природа та перспективи розвитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 507–515.
96) Сутність та підстави участі в адміністративному судочинстві України відповідача // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 516–521.
97) Дослідження видів функцій державного управління та їх значення у процесі державно-управлінської діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 522–527.
98) Изменение правового статуса английской Ост-Индской компании и колонизация Индии в 1600–1758 годах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 528–536.
99) Обов’язкова вакцинація: порушення особистих немайнових прав фізичної особи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 537–541.
100) Характеристика працівника міліції як суб’єкта владних повноважень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 54–58.
101) Правове регулювання становлення завдань та функцій Державної митної служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 542–546.
102) Классификация видов хозяйственной деятельности в сфере охраны здоровья // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 547–554.
103) Тенденція розширення елементного складу системи принципів трудового права України: постановка проблеми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 555–564.
104) Щодо класифікації прав і свобод людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 565–569.
105) Щодо визначення національної безпеки України як об’єкта кримінально-правової охорони // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 570–574.
106) Проблемні питання формування та організації діяльності Експертної ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 575–580.
107) Реалізація оперативно-розшукової інформації у відношенні осіб, що вчиняють злочини, пов’язані з терористичною діяльністю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 581–585.
108) Правовий зміст спеціальних принципів здійснення управління місцевими фінансами в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 586–589.
109) Особиста свобода громадян в адміністративному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 59–62.
110) Прогностичний підхід до аналізу організованої злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 590–594.
111) Сутність та значення координації дій правоохоронних органів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 595–598.
112) Особливості правового регулювання службово-трудової діяльності в правоохоронних органах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 599–601.
113) Закон як основний соціальний регулятор суспільного життя // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 602–609.
114) Суб’єкти, які здійснюють державний контроль за діяльністю установ виконання покарань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 610–616.
115) Правовий екскурс щодо проблем реформування інституту оплати праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 617–623.
116) Територіальне самоврядування республіки Польща у контексті європейської інтеграції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 624–628.
117) Прийоми активізації пам’яті жінок, потерпілих від насильницьких злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 629–632.
118) Правові засади призначення і проведення експертизи під час дізнання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 63–67.
119) Врегулювання спорів, що виникають із майнових правовідносин членів реорганізованих КСП рішеннями вищих судових інстанцій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 633–639.
120) Нагляд та контроль за дотримання трудового законодавства в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 640–644.
121) До питання про співвідношення системи адміністративного права, системи адміністративного законодавства, системи науки адміністративного права та системи навчальної дисципліни «Адміністративне право» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 652–656.
122) Особливості об’єктивних елементів складу адміністративних правопорушень, що вчиняються у сфері ЗЕД // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 657–663.
123) Новітнє адміністративне процесуальне право України: об’єктивна закономірність чи надумана вигадка? // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 68–73.
124) Соціально-правова сутність інституту права громадян на звернення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 681–689.
125) Права людини: ґендерна рівність та міжнародне право // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 690–693.
126) Бюджетні правовідносини у сучасній науці фінансового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 694–699.
127) Європейський досвід у сфері організації управління судовою системою // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 700–705.
128) Синергетичний вимір інституту покарання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 706–710.
129) Шляхи протидії економічній злочинності в промисловому комплексі Донбасу в 20-ті рр. ХХ ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 711–716.
130) Інформація в системі МВС України як об’єкт технічного захисту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 717–721.
131) Особливості правового статусу потерпілої особи як учасника адміністративно-деліктного провадження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 722–726.
132) Історико-правовий аналіз діяльності органів внутрішніх справ УРСР у 30-ті роки ХХ ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 727–731.
133) Організація слідчої дії: стадії та етапи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 732–735.
134) Організаційні засади здійснення державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 736–741.
135) Право здобувати релігійну та світську освіту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 74–79.
136) Загально-правові системні принципи криміналізації злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 742–747.
137) Кримінально-правові санкції в контексті впливу міжнародного права та процесів акультурації : актуальні питання вивчення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 748–755.
138) Римське право як основа для побудови сучасної ефективної публічно-правової моделі відносин між владою та громадянином: питання юридичної деліктології // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 756–770.
139) До проблеми законодавчої регламентації виправних робіт як виду кримінального покарання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 771–778.
140) Місце Державної служби боротьби з економічною злочинністю в структурі Міністерства внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 779–783.
141) Правова свідомість: загальна характеристика, основні риси та структура // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 784–788.
142) Правове визначення кола осіб, які можуть бути заявниками у справах про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 789–797.
143) Проблеми інформаційної безпеки України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 798–801.
144) Реформування органів внутрішніх справ України: шляхи реалізації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 80–82.
145) Щодо діяльності митних посередників у процесі реалізації митних формальностей // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 802–807.
146) Адміністративно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 808–813.
147) Поняття та правова характеристика договору про надання послуг аварійного комісара // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 814–821.
148) Доктринальні засади поліцейського права Німеччини та Польщі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 822–828.
149) Проблеми реалізації принципу забезпечення прав і свобод людини в адміністративній діяльності ОВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 829–833.
150) Поняття і ознаки кримінальної безпеки країни // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 83–87.
151) Визнання нормативно-правового акту нечинним як підстава припинення його чинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 834–841.
152) Щодо використання підприємств у технологіях економічної злочинної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 842–847.
153) Регулятивні адміністративно-правові відносини за участю фінансових компаній // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 848–852.
154) Поняття та ознаки прибережної смуги морів як правової категорії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 853–858.
155) Джерела (форми) права соціального обслуговування: сучасні тенденції розвитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 859–863.
156) Дитячий будинок сімейного типу в системі видів улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 864–872.
157) Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері паспортно-візового режиму в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 873–878.
158) Субъекты договора снабжения природным газом бытового потребителя // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 879–884.
159) Поняття та зміст права людини на безпеку та його співвідношення з суміжними правами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 88–93.
160) Актуальні питання правового регулювання надання житлово-комунальних послуг // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 885–890.
161) Прайвесі у США: політико-правова теорія і практика // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 891–897.
162) Принципи організації банківського контролю в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 898–903.
163) Досвід Німеччини щодо правового регулювання проблеми протидії легалізації злочинних доходів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 904–908.
164) Конституційна економіка: поняття та перспективи для України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 909–914.
165) Разрушение системы привилегий в период буржуазных реформ во второй половине ХIХ столетия: к 150-летию проведения крестьянской реформы // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 915–920.
166) Змагальність на досудових стадіях процесу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 921–925.
167) Загальні положення кримінального переслідування у кримінальному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 926–931.
168) Безпека польотів на авіаційному транспорті: категоріально-правовий аналіз // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 932–938.
169) Завдання та функції внутрівідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 939–944.
170) Правові та процесуальні аспекти визнання особи недієздатною // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 94–99.
171) Особливості конструкції складу злочину, передбаченого ст.388 Кримінального кодексу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 945–949.
172) Право на самостійні дії як спосіб захисту трудових прав працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 950–955.
173) Щодо планування окремих слідчих дій за участю іноземних громадян // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 956–961.
174) Сутність терміну «розумний строк» у судовому адміністративному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 962–967.
175) Реєстраційні провадження у діяльності Державної автомобільної інспекції МВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 968–976.
176) Типові технології злочинної діяльності в бюджетній сфері України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 977–981.
177) Загальні положення взаємодії слідчого з органом дізнання в процесі розшуку та встановлення місця знаходження обвинуваченого // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 982–988.
178) Криміналістична інформація та сучасні інформаційні технології як складові прийняття обґрунтованих рішень слідчим // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 989–993.
179) Поняття і структура механізму протидії наркозлочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 994–997.
180) Відповідальність у формі застосування адміністративно-господарських санкцій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2011. - № 1 .— С. 998–1007.
 
Пошук в електроному каталозі