1) Сучасній стан правового забезпечення державної службі в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 10–15.
2) Деякі питання адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 1003–1007.
3) Щодо підвищення ефективності міжнародного співробітництва в боротьбі з транснаціональними злочинами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 102–108.
4) Щодо визначення екологічної безпеки як правової категорії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 109–114.
5) Предмет злочинного посягання в системі криміналістичної характеристики крадіжок автотранспорту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 115–120.
6) Еволюція прав людини під впливом процесів глобалізації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 121–126.
7) Формула та критерії осудності в кримінальному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 127–136.
8) Щодо передумов виникнення трудових правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 137–144.
9) Чужий (іноземець) - від rechtlos до римського громадянина // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 145–149.
10) Суб’єкт злочину, передбаченого ст.330 Кримінального кодексу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 150–155.
11) Інформаційна підтримка ОВС України з боку ЗМІ у протидії та запобіганні правопорушень / // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 156–162.
12) Обстановка вчинення легалізації доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 16–19.
13) Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 163–177.
14) Публічний інтерес в адміністративному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 178–182.
15) Філософсько-правове розуміння соціальної відповідальності у контексті побудови демократичної правової держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 183–188.
16) Щодо визначення видів бюджетних правопорушень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 189–195.
17) Компенсація витрат на правову допомогу за чинним законодавством України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 196–201.
18) Принципи інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 20–24.
19) До питання підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників в умовах ринкової економіки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 202–206.
20) Реформування органів кримінальної юстиції – справа невідкладна // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 207–213.
21) Податкова інспекція Російської імперії на українських землях // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 214–222.
22) До проблеми адміністративної відповідальності власників (співвласників) транспортних засобів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 223–228.
23) Інформація як предмет складів злочинів, що посягають на приватність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 229–234.
24) Сучасний стан реалізації права на відпочинок в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 235–240.
25) Проблеми правового забезпечення взаємодії установ Державної кримінально-виконавчої служби України з підрозділами державної виконавчої служби України у питаннях реалізації окремих судових рішень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 241–244.
26) Методологические подходы к исследованию проблем хозяйственной правосубъектности предприятий (стратегическое значение органической концепции правопонимания) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 245–261.
27) Реформування організації системи фінансового моніторингу в Україні для приведення її у відповідність міжнародним стандартам // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 25–32.
28) Обов’язки захисника-адвоката у кримінальному процесі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 262–267.
29) Процедури припинення повноважень уряду : зарубіжний досвід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 268–273.
30) Повноваження суду апеляційної інстанції по скасуванню судових рішень в цивільному судочинстві та підстави їх застосування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 274–280.
31) Криміналістичне забезпечення: проблеми визначення та шляхи їх подолання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 281–285.
32) Забезпечення прав власників майна приватних ВНЗ при їх реорганізації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 286–291.
33) Сутність та значення громадської безпеки в державі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 292–296.
34) Шляхи розвитку і становлення української правової свідомості та культури у XIV–XVII ст.: специфіка, джерела, тенденції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 297–304.
35) Підходи до вироблення критеріїв визначення природного та неприродного становлення і розвитку української правової свідомості та культури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 305–318.
36) Сфера адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України як об’єкт запровадження системи управління якістю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 319–325.
37) Польський Конституційний Трибунал та міжнародні договори // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 326–332.
38) Теорія та практика процесуальних гарантій у кримінальному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 33–36.
39) Проблемні аспекти адміністративно-правового регулювання правовідносин під час проведення Євро-2012: порівняльний аналіз // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 333–339.
40) Система чинників взаємовпливу приватного і публічного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 340–345.
41) Правове регулювання ведення державного лісового кадастру та обліку лісів як засіб забезпечення екологічної безпеки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 354–359.
42) Участь педагога при провадженні кримінальних справ щодо неповнолітніх у суді // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 360–363.
43) Сутність інформаційного забезпечення діяльності судів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 364–368.
44) Деякі питання становлення інституту президента в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 369–375.
45) Особливості правового регулювання робочого часу суддів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 37–41.
46) Основні напрямки забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 376–382.
47) Упорядкування напрямків реформування органів внутрішніх справ і правоохоронної системи сектору безпеки України за їх концептуальним забезпеченням // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 383–390.
48) Правове регулювання діяльності апарату Президента України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 391–396.
49) Юридична відповідальність працівників прокуратури України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 397–401.
50) Біологічні фактори детермінації злочинної поведінки: постановка проблеми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 402–412.
51) Проблеми юридичної визначеності належних способів збирання фактичних даних як критерію допустимості доказів у кримінальному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 413–421.
52) Щодо визначення системи забезпечення громадської безпеки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 42–47.
53) Кримінально-правова відповідальність за випуск або реалізацію продукції неналежної якості як засіб забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 422–426.
54) Основні напрями профілактики правозастосовних помилок працівників міліції: шляхи їх удосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 427–431.
55) Загальнотеоретична характеристика правового статусу осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 432–438.
56) Структура та динаміка незаконного заволодіння транспортними засобами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 439–442.
57) Трансформация содержания понятия «наемный труд» в современных условиях // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 443–448.
58) Профорієнтаційна робота як важливий напрямок діяльності органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 449–452.
59) Алкоголізм та наркоманія як фактор детермінації вбивств з сексуальних мотивів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 453–457.
60) Поняття та структура податкового спору як виду правового спору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 458–461.
61) Співвідношення статусу особи як суб’єкта трудового права із її статусами як суб’єкта інших галузей права (на прикладі статусу державного службовця) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 462–469.
62) Щодо функцій галузевих угод // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 470–474.
63) Сучасний стан формування кримінально-процесуальних норм: типові недоліки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 475–481.
64) Роль адміністративних договорів в діяльності правоохоронних органів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 48–53.
65) Проблема збереження трудових правовідносин при реорганізації виробництва // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 482–486.
66) Співвідношення єдності та диференціації в законодавстві про пенсійне забезпечення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 487–492.
67) Конституційні засади функціонування демократичної держави та їх дотримання органами публічної влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 493–499.
68) Проходження служби посадовими особами митних органів України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 500–507.
69) Забезпечення адміністративного покарання при притягненні до відповідальності юридичних осіб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 508–511.
70) Ґенеза соціальних конфліктів у перші роки радянської влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 512–515.
71) Принцип верховенства права як базовий принцип кримінального процесу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 516–521.
72) Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 522–525.
73) Ведення переговорів з терористами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 526–530.
74) Ліцензування як елемент системи антикризового адміністративно-правового регулювання економіки України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 531–537.
75) Проблеми співвідношення норм адміністративно-деліктного та кримінального права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 538–542.
76) До вивчення закордонного досвіду в сфері забезпечення зайнятості населення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 54–57.
77) Деякі особливості становлення і розвитку інституту місцевого самоврядування в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 543–548.
78) Правові підстави та порядок розміщення зовнішньої реклами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 549–558.
79) Проблемы терминизации средств, уровни и сферы реализации принципа единства и дифференциации правового регулирования трудовых отношений // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 559–565.
80) Співвідношення приватних і публічних елементів правового регулювання у праві соціального забезпечення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 566–571.
81) Соціальні права жінок та юридичні гарантії їх захисту в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 572–575.
82) Особливості терористичних груп та організацій як форм організованої злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 576–580.
83) К вопросу об определении понятия «судебная практика разрешения споров, связанных с применением налогового законодательства» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 58–62.
84) Про галузеві характеристики злочинів взагалі та кримінологічну характеристику зокрема // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 581–586.
85) До проблеми визначення публічно-правової природи фінансів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 587–591.
86) Наслідки невідповідності працівників установленим професійним вимогам // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 592–599.
87) Правові аспекти реформування пенсійної системи України в сучасних умовах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 600–604.
88) Наука на службі беззаконню: євгеніка в нацистській Німеччині та сталінському Союзі РСР // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 605–610.
89) Криміналістична класифікація злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 611–617.
90) Інститут адміністративної юстиції у системі українського права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 618–623.
91) Класифікація порушень законодавства про охорону земель житлової та громадської забудови у містах України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 624–628.
92) Поняття індивідуального кримінально-правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 629–636.
93) Послання Президента України до народу та до Верховної Ради України як офіційні документи (акти) глави держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 63–68.
94) Щодо захисту трудових прав працівників органів внутрішніх справ України в сучасних умовах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 641–647.
95) Біржові торги як конкурентний спосіб укладання біржових угод на товарній біржі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 648–653.
96) Поняття «функції Верховної Ради України» як загальноправової категорії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 654–659.
97) Примус у кримінальному провадженні: національні та міжнародні аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 660–666.
98) Перспективи розвитку принципів диспозитивності і змагальності цивільного процесуального права України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 667–672.
99) Порушення порядку фінансування політичних партій та виборчих кампаній: питання вдосконалення деліктного законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 673–678.
100) Проблеми правового регулювання процедур добору та прийняття на службу в органи прокуратури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 679–685.
101) Механізм адміністративно-правового запобігання та протидії корупції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 686–689.
102) Концесія як спеціальний режим господарювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 69–74.
103) Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций: частно-научный контекст философского дискурса // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 690–699.
104) Співвідношення ОРД та кримінального процесу на досудових стадіях // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 700–704.
105) Проблеми кваліфікації та відповідальності за адміністративні проступки, пов’язані з порушенням правил дорожнього руху // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 705–710.
106) Способи підготовки, вчинення та приховування незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених неповнолітніми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 711–717.
107) Норми права як складова механізму адміністративно-правового забезпечення трансплантації органів та інших матеріалів людині в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 718–724.
108) Поняття та основні напрямки організації взаємодії Державної служби карантину рослин з правоохоронними органами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 725–730.
109) Щодо системної організації діяльності органів нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 731–735.
110) Неукладений договір за законодавством України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 736–740.
111) Роль і місце поліції в системі органів публічної адміністрації Польщі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 741–747.
112) Набуття чинності нормативно-правовими актами в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 748–754.
113) Визначення неналежної сторони у цивільному процесі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 75–80.
114) Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку прокурорського нагляду // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 755–759.
115) Зловживання правом як результат розсуду в праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 760–765.
116) Організаційно-правові засади діяльності поліції Російської імперії з протидії фінансовим правопорушенням в українських губерніях на початку ХХ ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 766–771.
117) Визначення місця реєстраційних процедур в системі адміністративного процесу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 772–777.
118) Щодо визнання недійсним господарського договору, який суперечить інтересам держави і суспільства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 778–783.
119) Поняття та зміст державного суверенітету: визначення, становлення, розвиток // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 784–791.
120) Статус публічної адміністрації у сфері охорони права на комп’ютерні програми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 792–797.
121) До питання вікового критерію трудової правосуб’єктності працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 798–803.
122) Кримінально-виконавча система України : від кризи до стагнації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 804–809.
123) Юридична природа затримання: постановка проблеми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 81–89.
124) Формальні і матеріальні теорії верховенства права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 810–813.
125) Особливості застосування ст.76 (бандитизм) КК УСРР 1922 року у контексті розмежування проявів політичного (селянські повстанські рухи) та загальнокримінального бандитизму // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 814–818.
126) Особливості укладення господарських договорів у спрощеній спосіб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 819–824.
127) Вимоги до працівника прокуратури України як до професіонала вищого рівня // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 825–828.
128) Безробіття та зайнятість населення: правові засади регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 829–832.
129) Обстановка вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 833–838.
130) Кримінальна відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації, за законодавством зарубіжних країн // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 839–845.
131) Сутність та загальна характеристика юридичних гарантій законності в адміністративній діяльності ОВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 846–852.
132) Сутність і значення криміналістичної характеристики та її елементів у розкритті й розслідуванні злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 853–858.
133) Поняття, види та правове значення стану сп’яніння // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 859–864.
134) Щодо можливості недієздатної фізичної особи бути гестором – суб’єктом самозахисту способом вчинення юридичних вчинків у майнових інтересах іншої особи без її доручення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 865–868.
135) Правові засоби протидії економічній кризі в Україні (2008–2009 рр.) : проблеми удосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 869–874.
136) Конституційна законність як принцип конституційного ладу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 875–883.
137) Доцільність передбачення кримінальної відповідальності за сприяння стійким злочинним об’єднанням // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 884–887.
138) Кримінальна відповідальність індивідів у міжнародному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 888–894.
139) Предмет та межі апеляційного провадження у кримінальному судочинстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 895–899.
140) Інформаційно-функціональне забезпечення управління органами внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 90–95.
141) Оперативно-розшукове прогнозування у сфері протидії злочинності на ґрунті етно-конфесійних відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 900–904.
142) Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення в аспекті проекту Виборчого кодексу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 905–909.
143) Види та форми внутрівідомчого контролю в органах внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 910–914.
144) Спадкові та набуті фізіологічні і психологічні передумови кримінальної поведінки і маргіналізму // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 915–923.
145) Путівка на санаторно-курортне лікування як об’єкт правовідносин соціального забезпечення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 924–928.
146) Місце виборчих процедур у системі інших форм безпосередньої демократії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 929–933.
147) Організаційно-правові засади адміністративної діяльності спеціальних установ органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 934–940.
148) Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 255, 257, 258-3, 260 Кримінального кодексу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 941–946.
149) Історико-правовий огляд оподаткування в українських землях у складі Великого Князівства Литовського, Королівства Польського та Речі Посполитої // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 947–952.
150) Впорядкування понятійного апарату в сфері охорони культурної спадщини як напрямок удосконалення реалізації обов’язків держави з її охорони // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 953–959.
151) Деякі проблеми забезпечення ефективності здійснення адміністративного судочинства в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 96–101.
152) Посягання на встановлений порядок провадження досудового слідства в системі злочинів проти правосуддя // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 960–965.
153) Реалізація права громадян на житло з житлового фонду соціального призначення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 966–970.
154) Правове регулювання та організація діяльності нотаріату України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 971–975.
155) Категорія «торгівля послугами»: сутність та проблеми застосування у господарському законодавстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 976–981.
156) Про неприпустимість призначення судової експертизи для рішення правових питань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 982–987.
157) Європейська інтеграція як напрям здійснення внутрішніх реформ в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 988–992.
158) Стан теоретичного дослідження проблеми кримінально-правових бланкетних диспозицій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 993–1002.
 
Пошук в електроному каталозі