1)Сучасній стан правового забезпечення державної службі в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 10–15.Завантажити
2)Деякі питання адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 1003–1007.Завантажити
3)Щодо підвищення ефективності міжнародного співробітництва в боротьбі з транснаціональними злочинами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 102–108.Завантажити
4)Щодо визначення екологічної безпеки як правової категорії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 109–114.Завантажити
5)Предмет злочинного посягання в системі криміналістичної характеристики крадіжок автотранспорту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 115–120.Завантажити
6)Еволюція прав людини під впливом процесів глобалізації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 121–126.Завантажити
7)Формула та критерії осудності в кримінальному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 127–136.Завантажити
8)Щодо передумов виникнення трудових правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 137–144.Завантажити
9)Чужий (іноземець) - від rechtlos до римського громадянина// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 145–149.Завантажити
10)Суб’єкт злочину, передбаченого ст.330 Кримінального кодексу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 150–155.Завантажити
11)Інформаційна підтримка ОВС України з боку ЗМІ у протидії та запобіганні правопорушень /// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 156–162.Завантажити
12)Обстановка вчинення легалізації доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 16–19.Завантажити
13)Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 163–177.Завантажити
14)Публічний інтерес в адміністративному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 178–182.Завантажити
15)Філософсько-правове розуміння соціальної відповідальності у контексті побудови демократичної правової держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 183–188.Завантажити
16)Щодо визначення видів бюджетних правопорушень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 189–195.Завантажити
17)Компенсація витрат на правову допомогу за чинним законодавством України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 196–201.Завантажити
18)Принципи інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 20–24.Завантажити
19)До питання підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників в умовах ринкової економіки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 202–206.Завантажити
20)Реформування органів кримінальної юстиції – справа невідкладна// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 207–213.Завантажити
21)Податкова інспекція Російської імперії на українських землях// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 214–222.Завантажити
22)До проблеми адміністративної відповідальності власників (співвласників) транспортних засобів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 223–228.Завантажити
23)Інформація як предмет складів злочинів, що посягають на приватність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 229–234.Завантажити
24)Сучасний стан реалізації права на відпочинок в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 235–240.Завантажити
25)Проблеми правового забезпечення взаємодії установ Державної кримінально-виконавчої служби України з підрозділами державної виконавчої служби України у питаннях реалізації окремих судових рішень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 241–244.Завантажити
26)Методологические подходы к исследованию проблем хозяйственной правосубъектности предприятий (стратегическое значение органической концепции правопонимания)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 245–261.Завантажити
27)Реформування організації системи фінансового моніторингу в Україні для приведення її у відповідність міжнародним стандартам// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 25–32.Завантажити
28)Обов’язки захисника-адвоката у кримінальному процесі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 262–267.Завантажити
29)Процедури припинення повноважень уряду : зарубіжний досвід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 268–273.Завантажити
30)Повноваження суду апеляційної інстанції по скасуванню судових рішень в цивільному судочинстві та підстави їх застосування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 274–280.Завантажити
31)Криміналістичне забезпечення: проблеми визначення та шляхи їх подолання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 281–285.Завантажити
32)Забезпечення прав власників майна приватних ВНЗ при їх реорганізації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 286–291.Завантажити
33)Сутність та значення громадської безпеки в державі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 292–296.Завантажити
34)Шляхи розвитку і становлення української правової свідомості та культури у XIV–XVII ст.: специфіка, джерела, тенденції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 297–304.Завантажити
35)Підходи до вироблення критеріїв визначення природного та неприродного становлення і розвитку української правової свідомості та культури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 305–318.Завантажити
36)Сфера адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України як об’єкт запровадження системи управління якістю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 319–325.Завантажити
37)Польський Конституційний Трибунал та міжнародні договори// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 326–332.Завантажити
38)Теорія та практика процесуальних гарантій у кримінальному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 33–36.Завантажити
39)Проблемні аспекти адміністративно-правового регулювання правовідносин під час проведення Євро-2012: порівняльний аналіз// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 333–339.Завантажити
40)Система чинників взаємовпливу приватного і публічного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 340–345.Завантажити
41)Правове регулювання ведення державного лісового кадастру та обліку лісів як засіб забезпечення екологічної безпеки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 354–359.Завантажити
42)Участь педагога при провадженні кримінальних справ щодо неповнолітніх у суді// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 360–363.Завантажити
43)Сутність інформаційного забезпечення діяльності судів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 364–368.Завантажити
44)Деякі питання становлення інституту президента в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 369–375.Завантажити
45)Особливості правового регулювання робочого часу суддів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 37–41.Завантажити
46)Основні напрямки забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 376–382.Завантажити
47)Упорядкування напрямків реформування органів внутрішніх справ і правоохоронної системи сектору безпеки України за їх концептуальним забезпеченням// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 383–390.Завантажити
48)Правове регулювання діяльності апарату Президента України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 391–396.Завантажити
49)Юридична відповідальність працівників прокуратури України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 397–401.Завантажити
50)Біологічні фактори детермінації злочинної поведінки: постановка проблеми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 402–412.Завантажити
51)Проблеми юридичної визначеності належних способів збирання фактичних даних як критерію допустимості доказів у кримінальному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 413–421.Завантажити
52)Щодо визначення системи забезпечення громадської безпеки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 42–47.Завантажити
53)Кримінально-правова відповідальність за випуск або реалізацію продукції неналежної якості як засіб забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 422–426.Завантажити
54)Основні напрями профілактики правозастосовних помилок працівників міліції: шляхи їх удосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 427–431.Завантажити
55)Загальнотеоретична характеристика правового статусу осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 432–438.Завантажити
56)Структура та динаміка незаконного заволодіння транспортними засобами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 439–442.Завантажити
57)Трансформация содержания понятия «наемный труд» в современных условиях// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 443–448.Завантажити
58)Профорієнтаційна робота як важливий напрямок діяльності органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 449–452.Завантажити
59)Алкоголізм та наркоманія як фактор детермінації вбивств з сексуальних мотивів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 453–457.Завантажити
60)Поняття та структура податкового спору як виду правового спору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 458–461.Завантажити
61)Співвідношення статусу особи як суб’єкта трудового права із її статусами як суб’єкта інших галузей права (на прикладі статусу державного службовця)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 462–469.Завантажити
62)Щодо функцій галузевих угод// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 470–474.Завантажити
63)Сучасний стан формування кримінально-процесуальних норм: типові недоліки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 475–481.Завантажити
64)Роль адміністративних договорів в діяльності правоохоронних органів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 48–53.Завантажити
65)Проблема збереження трудових правовідносин при реорганізації виробництва// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 482–486.Завантажити
66)Співвідношення єдності та диференціації в законодавстві про пенсійне забезпечення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 487–492.Завантажити
67)Конституційні засади функціонування демократичної держави та їх дотримання органами публічної влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 493–499.Завантажити
68)Проходження служби посадовими особами митних органів України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 500–507.Завантажити
69)Забезпечення адміністративного покарання при притягненні до відповідальності юридичних осіб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 508–511.Завантажити
70)Ґенеза соціальних конфліктів у перші роки радянської влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 512–515.Завантажити
71)Принцип верховенства права як базовий принцип кримінального процесу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 516–521.Завантажити
72)Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 522–525.Завантажити
73)Ведення переговорів з терористами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 526–530.Завантажити
74)Ліцензування як елемент системи антикризового адміністративно-правового регулювання економіки України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 531–537.Завантажити
75)Проблеми співвідношення норм адміністративно-деліктного та кримінального права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 538–542.Завантажити
76)До вивчення закордонного досвіду в сфері забезпечення зайнятості населення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 54–57.Завантажити
77)Деякі особливості становлення і розвитку інституту місцевого самоврядування в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 543–548.Завантажити
78)Правові підстави та порядок розміщення зовнішньої реклами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 549–558.Завантажити
79)Проблемы терминизации средств, уровни и сферы реализации принципа единства и дифференциации правового регулирования трудовых отношений// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 559–565.Завантажити
80)Співвідношення приватних і публічних елементів правового регулювання у праві соціального забезпечення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 566–571.Завантажити
81)Соціальні права жінок та юридичні гарантії їх захисту в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 572–575.Завантажити
82)Особливості терористичних груп та організацій як форм організованої злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 576–580.Завантажити
83)К вопросу об определении понятия «судебная практика разрешения споров, связанных с применением налогового законодательства»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 58–62.Завантажити
84)Про галузеві характеристики злочинів взагалі та кримінологічну характеристику зокрема// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 581–586.Завантажити
85)До проблеми визначення публічно-правової природи фінансів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 587–591.Завантажити
86)Наслідки невідповідності працівників установленим професійним вимогам// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 592–599.Завантажити
87)Правові аспекти реформування пенсійної системи України в сучасних умовах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 600–604.Завантажити
88)Наука на службі беззаконню: євгеніка в нацистській Німеччині та сталінському Союзі РСР// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 605–610.Завантажити
89)Криміналістична класифікація злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 611–617.Завантажити
90)Інститут адміністративної юстиції у системі українського права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 618–623.Завантажити
91)Класифікація порушень законодавства про охорону земель житлової та громадської забудови у містах України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 624–628.Завантажити
92)Поняття індивідуального кримінально-правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 629–636.Завантажити
93)Послання Президента України до народу та до Верховної Ради України як офіційні документи (акти) глави держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 63–68.Завантажити
94)Щодо захисту трудових прав працівників органів внутрішніх справ України в сучасних умовах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 641–647.Завантажити
95)Біржові торги як конкурентний спосіб укладання біржових угод на товарній біржі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 648–653.Завантажити
96)Поняття «функції Верховної Ради України» як загальноправової категорії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 654–659.Завантажити
97)Примус у кримінальному провадженні: національні та міжнародні аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 660–666.Завантажити
98)Перспективи розвитку принципів диспозитивності і змагальності цивільного процесуального права України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 667–672.Завантажити
99)Порушення порядку фінансування політичних партій та виборчих кампаній: питання вдосконалення деліктного законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 673–678.Завантажити
100)Проблеми правового регулювання процедур добору та прийняття на службу в органи прокуратури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 679–685.Завантажити
101)Механізм адміністративно-правового запобігання та протидії корупції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 686–689.Завантажити
102)Концесія як спеціальний режим господарювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 69–74.Завантажити
103)Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций: частно-научный контекст философского дискурса// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 690–699.Завантажити
104)Співвідношення ОРД та кримінального процесу на досудових стадіях// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 700–704.Завантажити
105)Проблеми кваліфікації та відповідальності за адміністративні проступки, пов’язані з порушенням правил дорожнього руху// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 705–710.Завантажити
106)Способи підготовки, вчинення та приховування незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених неповнолітніми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 711–717.Завантажити
107)Норми права як складова механізму адміністративно-правового забезпечення трансплантації органів та інших матеріалів людині в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 718–724.Завантажити
108)Поняття та основні напрямки організації взаємодії Державної служби карантину рослин з правоохоронними органами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 725–730. Завантажити
109)Щодо системної організації діяльності органів нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 731–735.Завантажити
110)Неукладений договір за законодавством України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 736–740.Завантажити
111)Роль і місце поліції в системі органів публічної адміністрації Польщі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 741–747.Завантажити
112)Набуття чинності нормативно-правовими актами в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 748–754.Завантажити
113)Визначення неналежної сторони у цивільному процесі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 75–80.Завантажити
114)Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку прокурорського нагляду// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 755–759.Завантажити
115)Зловживання правом як результат розсуду в праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 760–765.Завантажити
116)Організаційно-правові засади діяльності поліції Російської імперії з протидії фінансовим правопорушенням в українських губерніях на початку ХХ ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 766–771.Завантажити
117)Визначення місця реєстраційних процедур в системі адміністративного процесу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 772–777.Завантажити
118)Щодо визнання недійсним господарського договору, який суперечить інтересам держави і суспільства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 778–783.Завантажити
119)Поняття та зміст державного суверенітету: визначення, становлення, розвиток// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 784–791.Завантажити
120)Статус публічної адміністрації у сфері охорони права на комп’ютерні програми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 792–797.Завантажити
121)До питання вікового критерію трудової правосуб’єктності працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 798–803.Завантажити
122)Кримінально-виконавча система України : від кризи до стагнації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 804–809.Завантажити
123)Юридична природа затримання: постановка проблеми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 81–89.Завантажити
124)Формальні і матеріальні теорії верховенства права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 810–813.Завантажити
125)Особливості застосування ст.76 (бандитизм) КК УСРР 1922 року у контексті розмежування проявів політичного (селянські повстанські рухи) та загальнокримінального бандитизму// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 814–818.Завантажити
126)Особливості укладення господарських договорів у спрощеній спосіб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 819–824.Завантажити
127)Вимоги до працівника прокуратури України як до професіонала вищого рівня// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 825–828.Завантажити
128)Безробіття та зайнятість населення: правові засади регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 829–832.Завантажити
129)Обстановка вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 833–838.Завантажити
130)Кримінальна відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації, за законодавством зарубіжних країн// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 839–845.Завантажити
131)Сутність та загальна характеристика юридичних гарантій законності в адміністративній діяльності ОВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 846–852.Завантажити
132)Сутність і значення криміналістичної характеристики та її елементів у розкритті й розслідуванні злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 853–858.Завантажити
133)Поняття, види та правове значення стану сп’яніння// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 859–864.Завантажити
134)Щодо можливості недієздатної фізичної особи бути гестором – суб’єктом самозахисту способом вчинення юридичних вчинків у майнових інтересах іншої особи без її доручення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 865–868.Завантажити
135)Правові засоби протидії економічній кризі в Україні (2008–2009 рр.) : проблеми удосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 869–874.Завантажити
136)Конституційна законність як принцип конституційного ладу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 875–883.Завантажити
137)Доцільність передбачення кримінальної відповідальності за сприяння стійким злочинним об’єднанням// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 884–887.Завантажити
138)Кримінальна відповідальність індивідів у міжнародному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 888–894.Завантажити
139)Предмет та межі апеляційного провадження у кримінальному судочинстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 895–899.Завантажити
140)Інформаційно-функціональне забезпечення управління органами внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 90–95.Завантажити
141)Оперативно-розшукове прогнозування у сфері протидії злочинності на ґрунті етно-конфесійних відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 900–904.Завантажити
142)Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення в аспекті проекту Виборчого кодексу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 905–909.Завантажити
143)Види та форми внутрівідомчого контролю в органах внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 910–914.Завантажити
144)Спадкові та набуті фізіологічні і психологічні передумови кримінальної поведінки і маргіналізму// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 915–923.Завантажити
145)Путівка на санаторно-курортне лікування як об’єкт правовідносин соціального забезпечення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 924–928.Завантажити
146)Місце виборчих процедур у системі інших форм безпосередньої демократії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 929–933.Завантажити
147)Організаційно-правові засади адміністративної діяльності спеціальних установ органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 934–940.Завантажити
148)Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 255, 257, 258-3, 260 Кримінального кодексу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 941–946.Завантажити
149)Історико-правовий огляд оподаткування в українських землях у складі Великого Князівства Литовського, Королівства Польського та Речі Посполитої// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 947–952.Завантажити
150)Впорядкування понятійного апарату в сфері охорони культурної спадщини як напрямок удосконалення реалізації обов’язків держави з її охорони// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 953–959.Завантажити
151)Деякі проблеми забезпечення ефективності здійснення адміністративного судочинства в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 96–101.Завантажити
152)Посягання на встановлений порядок провадження досудового слідства в системі злочинів проти правосуддя// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 960–965.Завантажити
153)Реалізація права громадян на житло з житлового фонду соціального призначення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 966–970.Завантажити
154)Правове регулювання та організація діяльності нотаріату України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 971–975.Завантажити
155)Категорія «торгівля послугами»: сутність та проблеми застосування у господарському законодавстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 976–981.Завантажити
156)Про неприпустимість призначення судової експертизи для рішення правових питань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 982–987.Завантажити
157)Європейська інтеграція як напрям здійснення внутрішніх реформ в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 988–992.Завантажити
158)Стан теоретичного дослідження проблеми кримінально-правових бланкетних диспозицій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 4 .— С. 993–1002.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід