1) Правове регулювання забезпечення питною водою населення України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 106–111.
2) Реформування системи МВС України: організаційно-правові аспекти реструктуризації його центрального апарату, територіальних у областях і транспортних підрозділів та міськрайлінорганів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 112–132.
3) Внутрішнє переконання експерта (об’єктивні та суб’єктивні аспекти) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 13–18.
4) Зміст і наслідки останньої реорганізації Секретаріату Президента України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 133–143.
5) Насильство як спосіб вчинення злочину: поняття та сутність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 144–151.
6) Щодо визначення правового статусу нотаріату в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 152–156.
7) Функціональна змістовність діяльності кадрових підрозділів по забезпеченню державного управління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 157–162.
8) Експлуатація дітей, що спричинила істотну шкоду здоров’ю дитини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 163–171.
9) Вбивства з сексуальних мотивів: проблеми визначення критеріїв класифікації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 172–177.
10) Особливості проведення атестації працівників ОВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 178–185.
11) Особливості огляду місця події при розслідуванні незаконного видобування корисних копалин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 186–190.
12) Стаття 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 19–24.
13) Культуро-антропологічний підхід до визначення кримінального права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 191–200.
14) Концепція гідної праці у трудовому праві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 201–205.
15) Нагородна практика в Україні: юридичний аналіз основних понять // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 206–215.
16) Питання кваліфікації порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою при настанні наслідків, передбачених ч.1 ст. 272 КК України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 216–221.
17) Участь працівників Державтоінспекції як спеціалістів в цивільному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 222–226.
18) Правові засади цільового використання фінансових ресурсів у сфері вищої освіти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 227–233.
19) Зародження сучасної науки міжнародного права у Польщі в міжвоєнний період // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 234–244.
20) Багатосторонні угоди в рамках Світової організації торгівлі, їх вплив на ринок м’ясо-молочної продукції України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 245–251.
21) Щодо тривалості робочого часу сумісників як суб’єктів трудового правовідношення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 25–29.
22) Галузеві принципи обмеження сфери правового регулювання та визнання незаконними умов договорів про працю: проблеми кодифікації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 252–263.
23) Організація та проведення місцевих референдумів в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 264–267.
24) Формування станових прав шляхти на українських землях у ХVІ-XVIII ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 268–272.
25) Цивільно-правові засади охорони житлових прав дітей // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 273–277.
26) Поняття та значення слідчих ситуацій в методиці розслідування злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 278–283.
27) Діяльність корпоративних інвестиційних фондів в умовах недосконалого законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 284–289.
28) Сучасні проблеми організації діяльності органів внутрішніх справ України та шляхи їх вирішення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 290–296.
29) Ответственность сторон в кредитных правоотношениях // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 297–304.
30) Колізійні проблеми обігу депозитарних розписок // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 30–35.
31) Принцип диспозитивності цивільного процесуального права: проблеми дефініції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 305–311.
32) Перспективи розвитку інституту медіації в кримінальному судочинстві України: нормативно-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 312–317.
33) Суддівський корпус України: поняття та правова характеристика // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 318–321.
34) Визначення поняття «захоплення державної влади» як обов’язкової мети злочину, передбаченого ст.109 КК України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 322–331.
35) Адміністративно-правовий статус суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 332–337.
36) Сутність та види гарантій забезпечення законності і дисципліни в органах Державної податкової служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 338–343.
37) Міжнародний досвід забезпечення якості продукції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 344–350.
38) Прецедентне право у контексті загальнообов’язковості судових рішень та українські перспективи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 351–363.
39) Одяг та аксесуари як елементи «м’якої» семіотичної системи римського права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 36–42.
40) Особа порушника в адміністративних проступках, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 364–370.
41) Конституювання Австро-Угорщини 1867 р.: історико-правові аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 380–383.
42) Засади формування судового конституційного процесу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 384–387.
43) Проблеми нормативного закріплення основних категорій у сфері застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 388–395.
44) Обмеження надання договірних переваг в міжнародних податкових договорах України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 396–403.
45) До питання правового захисту працівників ОВС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 404–408.
46) Деякі аспекти значення досвіду судової реформи 1864 р. для створення демократичної судової влади в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 409–414.
47) Особливості суб’єктивної сторони умисного вбивства з особливою жорстокістю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 415–420.
48) Правові аспекти врегулювання соціальної реклами в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 421–426.
49) Щодо дисциплінарної відповідальності працівників державних органів (порівняльно-правовий аналіз) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 427–433.
50) Удосконалення системи органів оперативно-розшукової діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 43–46.
51) Забезпечення гарантії прав і свобод неповнолітніх в діяльності органів внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 434–438.
52) Соціологічний підхід до вивчення кримінального права: виникнення і розвиток // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 439–444.
53) Адміністративно-правові та організаційні засади підготовки юристів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 445–451.
54) Санкції норм за вчинення злочинних посягань, пов’язаних з порушенням законодавства про працю. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності за їх вчинення / // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 452–459.
55) Різноманіття форм політичної активності громадян України як чинник демократичності державної влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 460–465.
56) Проблемні питання участі адвоката як процесуального представника в господарському суді // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 466–472.
57) Становлення інституту адміністративної відповідальності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 47–53.
58) Викладення загальних засад кримінальної відповідальності з використанням бланкетних вказівок у статтях Загальної частини Кримінального кодексу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 473–477.
59) Контроль дотримання законодавства про банківське кредитування при наданні валютних кредитів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 54–61.
60) Поняття інформаційного забезпечення боротьби з корупцією в діяльності органів державної податкової служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 6–12.
61) Використання криміналістичної техніки у процесі розкриття та розслідування злочинів: пріоритетні напрямки удосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 62–69.
62) Тенденції розвитку урядової компетенції на сучасному етапі державотворення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 70–76.
63) Норми правової свідомості-культури-права: історико-правовий стан становлення та розвитку в методологічно-правовій співвіднесеності та перспективі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 77–82.
64) Норми правової культури як якісної частини механізму правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 83–91.
65) Відповідальність місцевих державних адміністрацій та їх посадових осіб: загальнотеоретичні питання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 92–98.
66) Розвиток кредитної кооперації на західноукраїнських землях // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 99–105.
 
Пошук в електроному каталозі