1)Правове регулювання забезпечення питною водою населення України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 106–111.Завантажити
2)Реформування системи МВС України: організаційно-правові аспекти реструктуризації його центрального апарату, територіальних у областях і транспортних підрозділів та міськрайлінорганів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 112–132.Завантажити
3)Внутрішнє переконання експерта (об’єктивні та суб’єктивні аспекти)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 13–18.Завантажити
4)Зміст і наслідки останньої реорганізації Секретаріату Президента України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 133–143.Завантажити
5)Насильство як спосіб вчинення злочину: поняття та сутність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 144–151.Завантажити
6)Щодо визначення правового статусу нотаріату в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 152–156.Завантажити
7)Функціональна змістовність діяльності кадрових підрозділів по забезпеченню державного управління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 157–162.Завантажити
8)Експлуатація дітей, що спричинила істотну шкоду здоров’ю дитини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 163–171.Завантажити
9)Вбивства з сексуальних мотивів: проблеми визначення критеріїв класифікації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 172–177.Завантажити
10)Особливості проведення атестації працівників ОВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 178–185.Завантажити
11)Особливості огляду місця події при розслідуванні незаконного видобування корисних копалин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 186–190.Завантажити
12)Стаття 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 19–24.Завантажити
13)Культуро-антропологічний підхід до визначення кримінального права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 191–200.Завантажити
14)Концепція гідної праці у трудовому праві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 201–205.Завантажити
15)Нагородна практика в Україні: юридичний аналіз основних понять// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 206–215.Завантажити
16)Питання кваліфікації порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою при настанні наслідків, передбачених ч.1 ст. 272 КК України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 216–221.Завантажити
17)Участь працівників Державтоінспекції як спеціалістів в цивільному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 222–226.Завантажити
18)Правові засади цільового використання фінансових ресурсів у сфері вищої освіти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 227–233.Завантажити
19)Зародження сучасної науки міжнародного права у Польщі в міжвоєнний період// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 234–244.Завантажити
20)Багатосторонні угоди в рамках Світової організації торгівлі, їх вплив на ринок м’ясо-молочної продукції України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 245–251.Завантажити
21)Щодо тривалості робочого часу сумісників як суб’єктів трудового правовідношення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 25–29.Завантажити
22)Галузеві принципи обмеження сфери правового регулювання та визнання незаконними умов договорів про працю: проблеми кодифікації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 252–263.Завантажити
23)Організація та проведення місцевих референдумів в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 264–267.Завантажити
24)Формування станових прав шляхти на українських землях у ХVІ-XVIII ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 268–272.Завантажити
25)Цивільно-правові засади охорони житлових прав дітей// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 273–277.Завантажити
26)Поняття та значення слідчих ситуацій в методиці розслідування злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 278–283.Завантажити
27)Діяльність корпоративних інвестиційних фондів в умовах недосконалого законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 284–289.Завантажити
28)Сучасні проблеми організації діяльності органів внутрішніх справ України та шляхи їх вирішення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 290–296.Завантажити
29)Ответственность сторон в кредитных правоотношениях// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 297–304.Завантажити
30)Колізійні проблеми обігу депозитарних розписок// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 30–35.Завантажити
31)Принцип диспозитивності цивільного процесуального права: проблеми дефініції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 305–311.Завантажити
32)Перспективи розвитку інституту медіації в кримінальному судочинстві України: нормативно-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 312–317.Завантажити
33)Суддівський корпус України: поняття та правова характеристика// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 318–321.Завантажити
34)Визначення поняття «захоплення державної влади» як обов’язкової мети злочину, передбаченого ст.109 КК України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 322–331.Завантажити
35)Адміністративно-правовий статус суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 332–337.Завантажити
36)Сутність та види гарантій забезпечення законності і дисципліни в органах Державної податкової служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 338–343.Завантажити
37)Міжнародний досвід забезпечення якості продукції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 344–350.Завантажити
38)Прецедентне право у контексті загальнообов’язковості судових рішень та українські перспективи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 351–363.Завантажити
39)Одяг та аксесуари як елементи «м’якої» семіотичної системи римського права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 36–42.Завантажити
40)Особа порушника в адміністративних проступках, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 364–370.Завантажити
41)Конституювання Австро-Угорщини 1867 р.: історико-правові аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 380–383.Завантажити
42)Засади формування судового конституційного процесу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 384–387.Завантажити
43)Проблеми нормативного закріплення основних категорій у сфері застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 388–395.Завантажити
44)Обмеження надання договірних переваг в міжнародних податкових договорах України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 396–403.Завантажити
45)До питання правового захисту працівників ОВС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 404–408.Завантажити
46)Деякі аспекти значення досвіду судової реформи 1864 р. для створення демократичної судової влади в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 409–414.Завантажити
47)Особливості суб’єктивної сторони умисного вбивства з особливою жорстокістю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 415–420.Завантажити
48)Правові аспекти врегулювання соціальної реклами в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 421–426.Завантажити
49)Щодо дисциплінарної відповідальності працівників державних органів (порівняльно-правовий аналіз)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 427–433.Завантажити
50)Удосконалення системи органів оперативно-розшукової діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 43–46.Завантажити
51)Забезпечення гарантії прав і свобод неповнолітніх в діяльності органів внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 434–438.Завантажити
52)Соціологічний підхід до вивчення кримінального права: виникнення і розвиток// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 439–444.Завантажити
53)Адміністративно-правові та організаційні засади підготовки юристів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 445–451.Завантажити
54)Санкції норм за вчинення злочинних посягань, пов’язаних з порушенням законодавства про працю. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності за їх вчинення /// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 452–459.Завантажити
55)Різноманіття форм політичної активності громадян України як чинник демократичності державної влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 460–465.Завантажити
56)Проблемні питання участі адвоката як процесуального представника в господарському суді// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 466–472.Завантажити
57)Становлення інституту адміністративної відповідальності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 47–53.Завантажити
58)Викладення загальних засад кримінальної відповідальності з використанням бланкетних вказівок у статтях Загальної частини Кримінального кодексу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 473–477.Завантажити
59)Контроль дотримання законодавства про банківське кредитування при наданні валютних кредитів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 54–61.Завантажити
60)Поняття інформаційного забезпечення боротьби з корупцією в діяльності органів державної податкової служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 6–12.Завантажити
61)Використання криміналістичної техніки у процесі розкриття та розслідування злочинів: пріоритетні напрямки удосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 62–69.Завантажити
62)Тенденції розвитку урядової компетенції на сучасному етапі державотворення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 70–76.Завантажити
63)Норми правової свідомості-культури-права: історико-правовий стан становлення та розвитку в методологічно-правовій співвіднесеності та перспективі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 77–82.Завантажити
64)Норми правової культури як якісної частини механізму правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 83–91.Завантажити
65)Відповідальність місцевих державних адміністрацій та їх посадових осіб: загальнотеоретичні питання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 92–98.Завантажити
66)Розвиток кредитної кооперації на західноукраїнських землях// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 3 .— С. 99–105.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід