1) Бікамералізм: досвід Республіки Польща // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 105–110.
2) Основоположна виховна функція права в Україні на початку XXI ст.: філософсько-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 11–14.
3) Метод правового регулювання трудової діяльності працівників прокуратури України як свідчення приналежності останніх до кола суб’єктів трудового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 111–114.
4) Представництво в адміністративному судочинстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 115–120.
5) Актуальні проблеми розвитку джерел фінансового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 121–128.
6) Спірні питання, що стосуються фізичного насильства як способу вчинення злочину // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 129–137.
7) Державний контроль у формі прокурорського нагляду за додержанням законів податковою міліцією України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 138–144.
8) Суб’єкти адміністративно-правових відносин з приводу володіння земельною ділянкою // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 145–150.
9) Реалізація інтересів працівників в рамках системи соціального партнерства на етапі реформування трудового права України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 15–19.
10) Правовий статус Опікунського комітету про іноземних поселенців Південного краю Росії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 151–155.
11) Деякі наслідки ухилення обвинуваченого від слідства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 156–159.
12) Оптимізація структури концепції реформування системи органів МВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 160–165.
13) Правові засади та практика захисту прав людини від порушень з боку Президента України та апарату глави держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 166–176.
14) Проблеми реалізації адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі фінансів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 177–186.
15) Специфіка правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ на регіональному рівні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 187–192.
16) Запровадження норм міжнародного законодавства у правову систему України щодо протидії маргіналізації іноземців // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 193–203.
17) Обмеження і захист права власності на акції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 20–24.
18) Загально-правова характеристика антикорупційних заходів Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 204–209.
19) Особа злочинця-терориста як елемент криміналістичної характеристики терористичного акту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 210–216.
20) Феномен відомчих програм в механізмі адміністративно-правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 217–223.
21) Роль вищої освіти в умовах становлення правової держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 224–230.
22) Місце принципу єдності й диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин в структурі загальної системи права, його роль в процесах систематизації галузевих принципів та проблемні аспекти характеристики його співвідношення з методом трудового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 231–248.
23) Форми адміністративно-правового захисту прав і свобод громадян у сфері державного управління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 249–253.
24) Канцлерська модель організації влади як особлива форма республіканського правління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 25–28.
25) Аналіз наукової розробленості проблеми розкриття злочинів терористичної спрямованості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 254–258.
26) Особливості права розпорядження майном у спадкових відносинах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 259–264.
27) Историко-правовые аспекты обязательного и добровольного страхования в Украине в период новой экономической политики (1921-1929 гг.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 265–271.
28) Щодо функцій органів місцевого самоврядування в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 272–276.
29) Правовий статус громадян як суб’єктів адміністративно-правових відносин в інформаційній сфері // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 277–282.
30) Механізм правового регулювання захисту трудових прав працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 283–288.
31) Система складів злочинів проти навколишнього природного середовища за Кримінальним кодексом України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 289–295.
32) Класифікація напрямів адміністративно-правового забезпечення проходження служби працівниками ОВС у складі міжнародних миротворчих підрозділів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 29–34.
33) Удосконалення регламентації оперативних експериментів та комбінацій в новому проекті Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 296–302.
34) Почесний консул: міжнародне право та національне законодавство України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 303–307.
35) Правове забезпечення процедури реалізації права на працю в порядку призначення на посаду // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 308–316.
36) Дотримання законності за обмеженням конституційних прав і свобод людини при розкритті та розслідуванні злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 317–323.
37) Особливості предмету прокурорського нагляду за додержанням вимог закону щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 324–329.
38) Поняття, принципи та форми відновного правосуддя // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 330–333.
39) Основні чинники, що зумовлюють розвиток конституційно-правових норм на сучасному етапі державотворення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 334–338.
40) Теоретико-методологічні засади судового управління: щодо постановки проблеми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 339–342.
41) Загальний метод протидії корупції в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 343–346.
42) Неможливість виконання грошових зобов’язань у кредитних правовідносинах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 347–354.
43) Окремі питання вдосконалення міграційного законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 35–39.
44) Адміністративно-правовий статус нотаріуса в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 355–358.
45) До проблеми соціального забезпечення державних посадових осіб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 359–362.
46) Процедура здійснення цивільного контролю за діяльністю міліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 363–367.
47) Господарсько-правова характеристика договору про надання житлово-комунальних послуг // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 368–372.
48) Закарпатська Україна 1944-1945 років: історико-правова оцінка // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 373–376.
49) Щодо сутності мети та завдань державного управління в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 377–381.
50) Щодо запровадження нагляду на консолідованій основі Національним банком України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 382–387.
51) Юридична відповідальність працівників ОВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 388–394.
52) Методи управління органами прокуратури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 395–402.
53) Щодо удосконалення законодавства, яке визначає формування та реалізацію державної аграрної політики України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 40–45.
54) Система принципів адміністративного процесу України та проблеми їх класифікації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 403–408.
55) Джерела господарського права за чинним законодавством України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 409–419.
56) Загальна характеристика міжнародно-правового регулювання зовнішньоторговельних відносин в ЄС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 420–424.
57) Відповідальність військовослужбовців Служби правопорядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 425–434.
58) Окремі проблеми матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності ОВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 435–439.
59) Колективний інтерес як основа розмежування індивідуальних і колективних трудових правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 440–444.
60) Законодавче забезпечення виробництва зерна в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 445–451.
61) Правові тенденції набуття земельних ділянок в Україні іноземними юридичними особами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 452–455.
62) Дозвільні послуги у сфері інформаційної безпеки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 456–460.
63) Знищення або пошкодження майна: історичний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 46–56.
64) Досвід організації та діяльності поліції провідних країн Європи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 461–466.
65) Організаційно-правові засади тактики та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ОВС України в протидії злочинам, пов’язаним з тероризмом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 467–476.
66) Вимога про визнання права як спосіб захисту трудових прав працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 477–481.
67) Адміністративно-правове забезпечення обов’язкового медичного страхування (іноземний досвід та пропозиції для України) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 482–488.
68) Форми та методи поточного фінансового контролю у сфері здійснення готівкових розрахункових операцій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 489–496.
69) Передання транспортного засобу в користування за договором найму транспортного засобу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 497–501.
70) Адміністративно-правове забезпечення мінімальної заробітної плати, як державної соціальної гарантії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 502–507.
71) Правові основи забезпечення безпеки суб’єктів, що ведуть кримінальний процес // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 508–512.
72) Ліцензування господарської діяльності з випуску та проведення лотерей // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 513–518.
73) Юридичний механізм забезпечення реальності прав і свобод громадян // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 519–523.
74) Первинна нормативна база судової системи України в період нової економічної політики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 524–529.
75) Поняття та зміст ліцензійно-дозвільної діяльності в сфері підприємництва // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 530–536.
76) Проблеми формування оперативно-розшукової стратегії України щодо протидії злочинності на ґрунті етно-конфесійних суперечностей // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 537–541.
77) Державна служба як механізм зв’язку між державою та громадянином // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 542–545.
78) Проблеми гармонізації кримінально-правової охорони комерційного найменування, торговельної марки і географічного зазначення із законодавством Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 546–554.
79) Організаційна форма підприємств як елемент предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 555–558.
80) Запровадження адміністративної юстиції в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 559–563.
81) Організаційно-правові форми сільськогосподарських товаровиробників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 564–572.
82) Кібертероризм у складі сучасних проблем національної безпеки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 57–62.
83) Правовий статус дільничних інспекторів міліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 573–577.
84) Механізм адміністративно-правового забезпечення реалізації культурної функції держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 578–585.
85) Особливості майнового цензу, встановленого для мирових суддів за судовою реформою 1864 р. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 586–589.
86) Шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення правоохоронної функції держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 590–597.
87) Забезпечення екологічного правопорядку при міжнародній торгівлі викидами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 598–605.
88) Антидемпінг як принцип зовнішньоторговельних відносин ЄС: міжнародно-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 606–611.
89) Рецензія на монографію С.А. Буткевича «Фінансовий моніторинг в Україні (організаційно-правові аспекти)» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 612–613.
90) Організаційно-правові засади антилегалізаційної системи Туркменістану (порівняльно-правовий аналіз) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 63–69.
91) Поняття та функції цивільно-правового договору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 7–10.
92) Державний захист та охорона конституційних трудових прав працівників державними органами в межах загальних повноважень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 70–74.
93) Нормотворча діяльність Кабінету Міністрів України в галузі оподаткування в 1992-1993 роках // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 75–82.
94) Предмет сучасного адміністративного права України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 83–88.
95) Пріоритетні задачі правового регулювання оплати праці в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 89–92.
96) Про укладення трудового договору з працівниками–мігрантами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 93–98.
97) Щодо шляхів гуманізації кримінального судочинства України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 99–104.
 
Пошук в електроному каталозі