1)Бікамералізм: досвід Республіки Польща// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 105–110.Завантажити
2)Основоположна виховна функція права в Україні на початку XXI ст.: філософсько-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 11–14.Завантажити
3)Метод правового регулювання трудової діяльності працівників прокуратури України як свідчення приналежності останніх до кола суб’єктів трудового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 111–114.Завантажити
4)Представництво в адміністративному судочинстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 115–120.Завантажити
5)Актуальні проблеми розвитку джерел фінансового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 121–128.Завантажити
6)Спірні питання, що стосуються фізичного насильства як способу вчинення злочину// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 129–137.Завантажити
7)Державний контроль у формі прокурорського нагляду за додержанням законів податковою міліцією України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 138–144.Завантажити
8)Суб’єкти адміністративно-правових відносин з приводу володіння земельною ділянкою// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 145–150.Завантажити
9)Реалізація інтересів працівників в рамках системи соціального партнерства на етапі реформування трудового права України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 15–19.Завантажити
10)Правовий статус Опікунського комітету про іноземних поселенців Південного краю Росії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 151–155.Завантажити
11)Деякі наслідки ухилення обвинуваченого від слідства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 156–159.Завантажити
12)Оптимізація структури концепції реформування системи органів МВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 160–165.Завантажити
13)Правові засади та практика захисту прав людини від порушень з боку Президента України та апарату глави держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 166–176.Завантажити
14)Проблеми реалізації адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі фінансів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 177–186.Завантажити
15)Специфіка правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ на регіональному рівні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 187–192.Завантажити
16)Запровадження норм міжнародного законодавства у правову систему України щодо протидії маргіналізації іноземців// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 193–203.Завантажити
17)Обмеження і захист права власності на акції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 20–24.Завантажити
18)Загально-правова характеристика антикорупційних заходів Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 204–209.Завантажити
19)Особа злочинця-терориста як елемент криміналістичної характеристики терористичного акту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 210–216.Завантажити
20)Феномен відомчих програм в механізмі адміністративно-правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 217–223.Завантажити
21)Роль вищої освіти в умовах становлення правової держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 224–230.Завантажити
22)Місце принципу єдності й диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин в структурі загальної системи права, його роль в процесах систематизації галузевих принципів та проблемні аспекти характеристики його співвідношення з методом трудового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 231–248.Завантажити
23)Форми адміністративно-правового захисту прав і свобод громадян у сфері державного управління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 249–253.Завантажити
24)Канцлерська модель організації влади як особлива форма республіканського правління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 25–28.Завантажити
25)Аналіз наукової розробленості проблеми розкриття злочинів терористичної спрямованості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 254–258.Завантажити
26)Особливості права розпорядження майном у спадкових відносинах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 259–264.Завантажити
27)Историко-правовые аспекты обязательного и добровольного страхования в Украине в период новой экономической политики (1921-1929 гг.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 265–271.Завантажити
28)Щодо функцій органів місцевого самоврядування в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 272–276.Завантажити
29)Правовий статус громадян як суб’єктів адміністративно-правових відносин в інформаційній сфері// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 277–282.Завантажити
30)Механізм правового регулювання захисту трудових прав працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 283–288.Завантажити
31)Система складів злочинів проти навколишнього природного середовища за Кримінальним кодексом України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 289–295.Завантажити
32)Класифікація напрямів адміністративно-правового забезпечення проходження служби працівниками ОВС у складі міжнародних миротворчих підрозділів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 29–34.Завантажити
33)Удосконалення регламентації оперативних експериментів та комбінацій в новому проекті Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 296–302.Завантажити
34)Почесний консул: міжнародне право та національне законодавство України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 303–307.Завантажити
35)Правове забезпечення процедури реалізації права на працю в порядку призначення на посаду// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 308–316.Завантажити
36)Дотримання законності за обмеженням конституційних прав і свобод людини при розкритті та розслідуванні злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 317–323.Завантажити
37)Особливості предмету прокурорського нагляду за додержанням вимог закону щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 324–329.Завантажити
38)Поняття, принципи та форми відновного правосуддя// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 330–333.Завантажити
39)Основні чинники, що зумовлюють розвиток конституційно-правових норм на сучасному етапі державотворення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 334–338.Завантажити
40)Теоретико-методологічні засади судового управління: щодо постановки проблеми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 339–342.Завантажити
41)Загальний метод протидії корупції в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 343–346.Завантажити
42)Неможливість виконання грошових зобов’язань у кредитних правовідносинах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 347–354.Завантажити
43)Окремі питання вдосконалення міграційного законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 35–39.Завантажити
44)Адміністративно-правовий статус нотаріуса в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 355–358.Завантажити
45)До проблеми соціального забезпечення державних посадових осіб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 359–362.Завантажити
46)Процедура здійснення цивільного контролю за діяльністю міліції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 363–367.Завантажити
47)Господарсько-правова характеристика договору про надання житлово-комунальних послуг// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 368–372.Завантажити
48)Закарпатська Україна 1944-1945 років: історико-правова оцінка// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 373–376.Завантажити
49)Щодо сутності мети та завдань державного управління в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 377–381.Завантажити
50)Щодо запровадження нагляду на консолідованій основі Національним банком України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 382–387.Завантажити
51)Юридична відповідальність працівників ОВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 388–394.Завантажити
52)Методи управління органами прокуратури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 395–402.Завантажити
53)Щодо удосконалення законодавства, яке визначає формування та реалізацію державної аграрної політики України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 40–45.Завантажити
54)Система принципів адміністративного процесу України та проблеми їх класифікації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 403–408.Завантажити
55)Джерела господарського права за чинним законодавством України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 409–419.Завантажити
56)Загальна характеристика міжнародно-правового регулювання зовнішньоторговельних відносин в ЄС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 420–424.Завантажити
57)Відповідальність військовослужбовців Служби правопорядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 425–434.Завантажити
58)Окремі проблеми матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності ОВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 435–439.Завантажити
59)Колективний інтерес як основа розмежування індивідуальних і колективних трудових правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 440–444.Завантажити
60)Законодавче забезпечення виробництва зерна в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 445–451.Завантажити
61)Правові тенденції набуття земельних ділянок в Україні іноземними юридичними особами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 452–455.Завантажити
62)Дозвільні послуги у сфері інформаційної безпеки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 456–460.Завантажити
63)Знищення або пошкодження майна: історичний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 46–56.Завантажити
64)Досвід організації та діяльності поліції провідних країн Європи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 461–466.Завантажити
65)Організаційно-правові засади тактики та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ОВС України в протидії злочинам, пов’язаним з тероризмом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 467–476.Завантажити
66)Вимога про визнання права як спосіб захисту трудових прав працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 477–481.Завантажити
67)Адміністративно-правове забезпечення обов’язкового медичного страхування (іноземний досвід та пропозиції для України)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 482–488.Завантажити
68)Форми та методи поточного фінансового контролю у сфері здійснення готівкових розрахункових операцій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 489–496.Завантажити
69)Передання транспортного засобу в користування за договором найму транспортного засобу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 497–501. Завантажити
70)Адміністративно-правове забезпечення мінімальної заробітної плати, як державної соціальної гарантії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 502–507.Завантажити
71)Правові основи забезпечення безпеки суб’єктів, що ведуть кримінальний процес// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 508–512.Завантажити
72)Ліцензування господарської діяльності з випуску та проведення лотерей// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 513–518.Завантажити
73)Юридичний механізм забезпечення реальності прав і свобод громадян// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 519–523.Завантажити
74)Первинна нормативна база судової системи України в період нової економічної політики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 524–529.Завантажити
75)Поняття та зміст ліцензійно-дозвільної діяльності в сфері підприємництва// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 530–536.Завантажити
76)Проблеми формування оперативно-розшукової стратегії України щодо протидії злочинності на ґрунті етно-конфесійних суперечностей// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 537–541.Завантажити
77)Державна служба як механізм зв’язку між державою та громадянином// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 542–545.Завантажити
78)Проблеми гармонізації кримінально-правової охорони комерційного найменування, торговельної марки і географічного зазначення із законодавством Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 546–554.Завантажити
79)Організаційна форма підприємств як елемент предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 555–558.Завантажити
80)Запровадження адміністративної юстиції в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 559–563.Завантажити
81)Організаційно-правові форми сільськогосподарських товаровиробників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 564–572.Завантажити
82)Кібертероризм у складі сучасних проблем національної безпеки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 57–62.Завантажити
83)Правовий статус дільничних інспекторів міліції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 573–577.Завантажити
84)Механізм адміністративно-правового забезпечення реалізації культурної функції держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 578–585.Завантажити
85)Особливості майнового цензу, встановленого для мирових суддів за судовою реформою 1864 р.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 586–589.Завантажити
86)Шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення правоохоронної функції держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 590–597.Завантажити
87)Забезпечення екологічного правопорядку при міжнародній торгівлі викидами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 598–605.Завантажити
88)Антидемпінг як принцип зовнішньоторговельних відносин ЄС: міжнародно-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 606–611.Завантажити
89)Рецензія на монографію С.А. Буткевича «Фінансовий моніторинг в Україні (організаційно-правові аспекти)»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 612–613.Завантажити
90)Організаційно-правові засади антилегалізаційної системи Туркменістану (порівняльно-правовий аналіз)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 63–69.Завантажити
91)Поняття та функції цивільно-правового договору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 7–10.Завантажити
92)Державний захист та охорона конституційних трудових прав працівників державними органами в межах загальних повноважень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 70–74.Завантажити
93)Нормотворча діяльність Кабінету Міністрів України в галузі оподаткування в 1992-1993 роках// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 75–82.Завантажити
94)Предмет сучасного адміністративного права України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 83–88.Завантажити
95)Пріоритетні задачі правового регулювання оплати праці в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 89–92.Завантажити
96)Про укладення трудового договору з працівниками–мігрантами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 93–98.Завантажити
97)Щодо шляхів гуманізації кримінального судочинства України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 2 .— С. 99–104.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід