1)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 100–106.Завантажити
2)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 107–111.Завантажити
3)Основні положення спадкового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 112–115.Завантажити
4)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 116–125.Завантажити
5)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 126–146.Завантажити
6)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 13–18.Завантажити
7)Транснаціональний тероризм як фактор впливу на міжнародні відносини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 147-152.Завантажити
8)Щодо поняття правової охорони об’єктів тваринного світу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 153–158.Завантажити
9)Проблеми застосування процесуального затримання обвинуваченого у кримінальному судочинстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 159–163.Завантажити
10)Державний фінансовий моніторинг в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 164–169.Завантажити
11)Категорія «адміністративно-правових режимів» в юридичній науці та законодавстві України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 170–174.Завантажити
12)Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 175–179.Завантажити
13)Специфіка робочого часу лікарів: встановлення режиму та облік// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 180–187.Завантажити
14)Нормативно-правове забезпечення права на безпечне довкілля// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 188–193.Завантажити
15)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 19–23.Завантажити
16)Співвідношення інвестиційного договору з договором про пайову участь у будівництві житла// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 194–200.Завантажити
17)Методи адміністративно-правового захисту прав і свобод громадян у сфері державного управління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 201–207.Завантажити
18)До проблеми забезпечення трудових прав працівників патронатних служб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 208–212.Завантажити
19)Обмеження прав власників житла у договірних зобов’язаннях// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 213–217.Завантажити
20)Деякі напрями підвищення ефективності взаємодії органів внутрішніх справ і громадськості в сфері охорони громадського порядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 218–223.Завантажити
21)Про доцільність використання комп’ютерного моделювання при відтворенні обстановки та обставин події// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 224–229.Завантажити
22)Особливості адміністративно-правової відповідальності при перевезенні вантажів автомобільним транспортом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 230–236.Завантажити
23)Законність проведення оперативних комбінацій та експериментів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 237–242.Завантажити
24)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 24–33.Завантажити
25)Атестація службовців правоохоронних органів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 243–249.Завантажити
26)Сутність суб’єктивних обов’язків народних засідателів при відправленні правосуддя: постановка проблеми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 250–257.Завантажити
27)Кримінально-виконавчі наслідки судимості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 258–264.Завантажити
28)Значення ознак суспільно небезпечного діяння для застосування інституту обставин, що виключають злочинність діяння// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 265–269.Завантажити
29)Адміністративно-правова відповідальність у сфері діяльності магістрального трубопровідного транспорту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 270–275.Завантажити
30)Деякі особливості необхідної оборони права власності: доктринальний та законодавчий аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 276–282.Завантажити
31)Про матеріально-фінансову основу місцевого самоврядування в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 283–287.Завантажити
32)Врахування основних законів формальної логіки при доктринальному тлумаченні закону про кримінальну відповідальність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 288–295.Завантажити
33)До визначення предмета права соціального забезпечення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 296–299.Завантажити
34)Сучасна державна політика зайнятості населення в Укра// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 300–306.Завантажити
35)Захист зайнятості іноземців профспілковими організаціями// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 307–311.Завантажити
36)Застосування сучасного нормативного підходу праворозуміння в дослідженні категорії «зловживання правом»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 312–317.Завантажити
37)Зв’язок енциклопедії права з філософією права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 318–322.Завантажити
38)Проблеми нормативно-правового забезпечення регулювання міграційних процесів в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 323–330.Завантажити
39)Специфіка змісту трудових правовідносин за участю фізичної особи підприємця// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 331–335.Завантажити
40)Соціальна держава в контексті трудового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 336–339.Завантажити
41)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 34–37.Завантажити
42)Методика виявлення контрабандного перевезення наркотичних засобів, що здійснюється особами з приховуванням їх всередині свого тіла// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 340–345.Завантажити
43)Виды мер пресечения по действующему хозяйственному процессуальному законодательству// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 346–350.Завантажити
44)Зарубіжний досвід конкурсного заміщення посад державних службовців// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 351–357.Завантажити
45)Право на справедливий суд в практиці європейського суду з прав людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 358–363.Завантажити
46)Податкова політика і податкова система// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 364–370.Завантажити
47)Історичні та соціальні передумови виникнення етноконфесійних суперечностей в АР Крим// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 371–375.Завантажити
48)Соціальне страхування на випадок безробіття в УСРР під час НЕПу (1921-1929 рр.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 376–380.Завантажити
49)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 38–44.Завантажити
50)Міжнародні стандарти праці та політико-правові проблеми гармонізації національного й світового ринків праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 381–388.Завантажити
51)Державна реєстрація як особливість деяких правочинів з нерухомістю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 389–395.Завантажити
52)Глобалізація: поняття, вплив на сучасні державу і право// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 396–405.Завантажити
53)Юридичні особи як платники податків// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 406–415.Завантажити
54)Виникнення та розвиток відносин адміністративної відповідальності за порушення трудових прав осіб в кінці ХІХ – на початку ХХ століття// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 416–421.Завантажити
55)Право української нації на самовизначення в ідейній спадщині М.І. Міхновського// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 422–427.Завантажити
56)Правові засоби залучення заінтересованих осіб (інституцій) до інтегрованого управління водними ресурсами (на прикладі АРК)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 428–433.Завантажити
57)Історія примусового лікування від наркоманії: кримінально-правовий аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 434–440.Завантажити
58)/ : Сплата збору до Пенсійного фонду з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 441–446.Завантажити
59)Бланкетний виклад ознак суб’єктивної сторони злочину// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 447–451.Завантажити
60)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 45–49.Завантажити
61)Рецензія на монографію С.О. Кузніченка «Надзвичайні адміністративно-правові режими: зарубіжний досвід та українська модель»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 452–453.Завантажити
62)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 50–55.Завантажити
63)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 56–61.Завантажити
64)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 62–65.Завантажити
65)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 66–71.Завантажити
66)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 72–78.Завантажити
67)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 79–85.Завантажити
68)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 86–92.Завантажити
69)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 93–99.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід