1) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 100–106.
2) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 107–111.
3) Основні положення спадкового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 112–115.
4) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 116–125.
5) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 126–146.
6) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 13–18.
7) Транснаціональний тероризм як фактор впливу на міжнародні відносини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 147-152.
8) Щодо поняття правової охорони об’єктів тваринного світу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 153–158.
9) Проблеми застосування процесуального затримання обвинуваченого у кримінальному судочинстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 159–163.
10) Державний фінансовий моніторинг в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 164–169.
11) Категорія «адміністративно-правових режимів» в юридичній науці та законодавстві України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 170–174.
12) Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 175–179.
13) Специфіка робочого часу лікарів: встановлення режиму та облік // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 180–187.
14) Нормативно-правове забезпечення права на безпечне довкілля // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 188–193.
15) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 19–23.
16) Співвідношення інвестиційного договору з договором про пайову участь у будівництві житла // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 194–200.
17) Методи адміністративно-правового захисту прав і свобод громадян у сфері державного управління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 201–207.
18) До проблеми забезпечення трудових прав працівників патронатних служб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 208–212.
19) Обмеження прав власників житла у договірних зобов’язаннях // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 213–217.
20) Деякі напрями підвищення ефективності взаємодії органів внутрішніх справ і громадськості в сфері охорони громадського порядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 218–223.
21) Про доцільність використання комп’ютерного моделювання при відтворенні обстановки та обставин події // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 224–229.
22) Особливості адміністративно-правової відповідальності при перевезенні вантажів автомобільним транспортом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 230–236.
23) Законність проведення оперативних комбінацій та експериментів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 237–242.
24) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 24–33.
25) Атестація службовців правоохоронних органів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 243–249.
26) Сутність суб’єктивних обов’язків народних засідателів при відправленні правосуддя: постановка проблеми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 250–257.
27) Кримінально-виконавчі наслідки судимості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 258–264.
28) Значення ознак суспільно небезпечного діяння для застосування інституту обставин, що виключають злочинність діяння // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 265–269.
29) Адміністративно-правова відповідальність у сфері діяльності магістрального трубопровідного транспорту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 270–275.
30) Деякі особливості необхідної оборони права власності: доктринальний та законодавчий аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 276–282.
31) Про матеріально-фінансову основу місцевого самоврядування в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 283–287.
32) Врахування основних законів формальної логіки при доктринальному тлумаченні закону про кримінальну відповідальність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 288–295.
33) До визначення предмета права соціального забезпечення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 296–299.
34) Сучасна державна політика зайнятості населення в Укра // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 300–306.
35) Захист зайнятості іноземців профспілковими організаціями // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 307–311.
36) Застосування сучасного нормативного підходу праворозуміння в дослідженні категорії «зловживання правом» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 312–317.
37) Зв’язок енциклопедії права з філософією права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 318–322.
38) Проблеми нормативно-правового забезпечення регулювання міграційних процесів в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 323–330.
39) Специфіка змісту трудових правовідносин за участю фізичної особи підприємця // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 331–335.
40) Соціальна держава в контексті трудового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 336–339.
41) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 34–37.
42) Методика виявлення контрабандного перевезення наркотичних засобів, що здійснюється особами з приховуванням їх всередині свого тіла // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 340–345.
43) Виды мер пресечения по действующему хозяйственному процессуальному законодательству // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 346–350.
44) Зарубіжний досвід конкурсного заміщення посад державних службовців // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 351–357.
45) Право на справедливий суд в практиці європейського суду з прав людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 358–363.
46) Податкова політика і податкова система // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 364–370.
47) Історичні та соціальні передумови виникнення етноконфесійних суперечностей в АР Крим // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 371–375.
48) Соціальне страхування на випадок безробіття в УСРР під час НЕПу (1921-1929 рр.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 376–380.
49) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 38–44.
50) Міжнародні стандарти праці та політико-правові проблеми гармонізації національного й світового ринків праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 381–388.
51) Державна реєстрація як особливість деяких правочинів з нерухомістю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 389–395.
52) Глобалізація: поняття, вплив на сучасні державу і право // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 396–405.
53) Юридичні особи як платники податків // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 406–415.
54) Виникнення та розвиток відносин адміністративної відповідальності за порушення трудових прав осіб в кінці ХІХ – на початку ХХ століття // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 416–421.
55) Право української нації на самовизначення в ідейній спадщині М.І. Міхновського // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 422–427.
56) Правові засоби залучення заінтересованих осіб (інституцій) до інтегрованого управління водними ресурсами (на прикладі АРК) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 428–433.
57) Історія примусового лікування від наркоманії: кримінально-правовий аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 434–440.
58) / : Сплата збору до Пенсійного фонду з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 441–446.
59) Бланкетний виклад ознак суб’єктивної сторони злочину // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 447–451.
60) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 45–49.
61) Рецензія на монографію С.О. Кузніченка «Надзвичайні адміністративно-правові режими: зарубіжний досвід та українська модель» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 452–453.
62) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 50–55.
63) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 56–61.
64) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 62–65.
65) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 66–71.
66) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 72–78.
67) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 79–85.
68) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 86–92.
69) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2010. - № 1 .— С. 93–99.
 
Пошук в електроному каталозі