1)Державна політика в сфері забезпечення зайнятості: окремі правові аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 129-135.Завантажити
2)Деякі адміністративно-правові аспекти державної реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 136-142.Завантажити
3)Особливості розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням права законного володіння державною власністю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 14-18.Завантажити
4)Концептуальні підходи до розвитку сучасного адміністративного права України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 143-151.Завантажити
5)Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства при проведенні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 152-155.Завантажити
6)Сучасні ознаки загроз "інформаційного тероризму"// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 162-166.Завантажити
7)Щодо віднесення трудового колективу до суб'єктів трудового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 167-173.Завантажити
8)Принципи правового регулювання відсторонення працівника від роботи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 174-178.Завантажити
9)Правове значення умов та показників преміювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 179-183.Завантажити
10)Роль норм конституційного та цивільного прав у частині реалізації права на недоторканність житлового простору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 184-194.Завантажити
11)Тактичні особливості допиту підозрюваного по справах про розкрадання грошових коштів, вчинених у сфері функціонування телефонних розрахунків// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 19-24.Завантажити
12)Особливості виконання режиму утримання колишніх співробітників суду та правоохоронних органів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 195-203.Завантажити
13)Реалізація конституційного права на вищу освіту і система зовнішнього незалежного оцінювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 204-209.Завантажити
14)Особливості історичної української правової свідомості та культури: нормативна оригінальність, архетипи, правова ментальність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 210-214.Завантажити
15)До проблеми становлення та розвитку української правової свідомості: нова актуальна термінологія та її перспективи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 215-221.Завантажити
16)Принципи правового регулювання атестації працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 222-226.Завантажити
17)Право на пам'ять як частина змісту права на життя: постановка проблеми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 227-232.Завантажити
18)Загальна характеристика державного комітету фінансового моніторингу України у системі органів виконавчої влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 233-236.Завантажити
19)Формування психологічної компетентності як елемент криміналістичної підготовки слідчих// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 237-241.Завантажити
20)Генезис ідеї відкритості влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 242-246.Завантажити
21)Суб'єкти реформування системи органів внутрішніх справ України: склад і повноваження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 247-263.Завантажити
22)Перспективи легалізації евтаназії в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 25-34.Завантажити
23)Реалії законодавчого забезпечення організації та діяльності апарату Президента України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 264-291.Завантажити
24)Державне управління оперативно-розшуковою діяльністю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 292-296.Завантажити
25)Механізм правового регулювання державної служби// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 297-301.Завантажити
26)Перспективи формування стандартів доказування у сучасному кримінальному процесі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 302-307.Завантажити
27)Поняття значного правочину (доктринальний аспект)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 308-316.Завантажити
28)Акти "внутрішнього права" в діяльності міжпарламентських організацій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 317-321.Завантажити
29)Нормативно-правові акти з охорони праці у світлі закону України "Про охорону праці"// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 322-328.Завантажити
30)Ліцензування ріелторської діяльності як засіб державного регулювання в Україні та закордоном// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 329-336.Завантажити
31)Координація дій правоохоронних органів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 337-341.Завантажити
32)Функції і структура соціального конфлікту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 342-346.Завантажити
33)Дотримання законності при отриманні дозволу на збір конфіденційної інформації про особу правоохоронними органами в ході оперативно-розшукових заходів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 347-354.Завантажити
34)Кодифікація як самостійна форма систематизації правових джерел// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 35-42.Завантажити
35)Питання трудової функції працівника в проекті трудового кодексу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 355-359.Завантажити
36)Співвідношення понять "розкриття" і "розслідування" терористичних актів з позиції криміналістичної науки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 360-364.Завантажити
37)Правоохоронна функція держави та її вплив на формування функції надання послуг населенню органами внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 365-372.Завантажити
38)Винищувальні батальйони та групи охорони громадського порядку у боротьбі із націоналістичним підпіллям у західних областях УРСР (1944-1950 рр.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 373-382.Завантажити
39)Організаційно-правові форми діяльності депутатських фракцій у Верховній Раді України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 383-391.Завантажити
40)Поняття, сутність та елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у державному управлінні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 392-398.Завантажити
41)Які зміни до статті 301 Кримінального кодексу України відповідатитимуть вимогам Факультативного Протоколу до Конвенції ООН про права дитини (коментар до законопроекту 3221)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 399-402.Завантажити
42)Класифікація публічних фондів коштів в контексті побудови системи фінансового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 403-407.Завантажити
43)Нормативно-правове регулювання гендерного паритету в органах внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 408-413.Завантажити
44)Окремі елементи державного контролю якості імпортованих лікарських засобів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 414-419.Завантажити
45)Підстави набуття права власності політичними партіями// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 420-423.Завантажити
46)Поняття форм державного правління в конституційному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 424-430.Завантажити
47)Парламентська форма правління: поняття й ознаки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 43-47.Завантажити
48)Муніципальна поліція: окремі сторінки минулого та сьогодення (зарубіжний досвід)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 431-435.Завантажити
49)Етапи розвитку антинаркотичного законодавства України: історико-правові аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 436-440.Завантажити
50)Стабільність закону у поліконфесійній державі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 441-444.Завантажити
51)Дослідження, перевірка та оцінка судом висновку експерта// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 445-450.Завантажити
52)Деякі аспекти розкриття серійних вбивств (на основі аналізу особи злочинця)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 451-454.Завантажити
53)Особливості цивільно-правової відповідальності банків у формі відшкодування збитків за порушення цивільних прав клієнтів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 455-460.Завантажити
54)Поняття санкцій статей (санкцій частин статей) особливої частини Кримінального кодексу України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 461-464.Завантажити
55)Деякі аспекти застосування адміністративного примусу при здійсненні охорони громадського порядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 465-470.Завантажити
56)Проблемні питання законодавчого регулювання права надрокористувача на отримання поза конкурсом надр у користування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 471-474.Завантажити
57)До питання виконання податкового обов'язку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 475-479.Завантажити
58)Правова регламетація опозиційної діяльності в зарубіжних країнах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 48-53.Завантажити
59)Трудове право та динаміка зміни праворозуміння: соціологічний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 480-484.Завантажити
60)Щодо визначення правового статусу митного перевізника// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 485-490.Завантажити
61)Поняття та правове регулювання концесії об'єктів права комунальної власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 491-499.Завантажити
62)Поняття громадського порядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 500-505.Завантажити
63)Взаємодія інститутів громадянського суспільства та демократичної та правової держави в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 506-512.Завантажити
64)Зарубіжний досвід правового регулювання захисту відомчих інформаційних ресурсів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 513-519.Завантажити
65)Адаптація кадрової роботи в органах прокуратури України до європейських стандартів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 520-523.Завантажити
66)Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства: міжнародний і зарубіжний досвід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 524-530.Завантажити
67)Статус суб'єктів адміністративно-правового захисту права власності суб'єктів господарювання в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 531-537.Завантажити
68)Стійкість, як ознака стійких злочинних об'єднань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 538-542.Завантажити
69)Модифікація бюджетно-правових категорій і понять// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 54-59.Завантажити
70)Об'єкт державного контролю у сфері будівництва// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 543-548.Завантажити
71)Актуальні питання профілактики правопорушень на ринку цінних паперів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 549-553.Завантажити
72)Питання гарантованості прав і свобод громадян при забезпеченні міліцією безпеки дорожнього руху// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 554-559.Завантажити
73)Історико-правові аспекти приватизації землі в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 560-563.Завантажити
74)Зміст та підстави адміністративної відповідальності за порушення законодавства в галузі будівництва// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 564-568.Завантажити
75)Акмеологическое учение об уникальной дуалистичности профессионального статус-кво прокурора-криминалиста// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 569-573.Завантажити
76)Удосконалення адміністративно-правових засад забезпечення безпечної життєдіяльності персоналу ОВС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 574-579.Завантажити
77)Свобода вираження поглядів у рішеннях Європейського Суду з прав людини та загальні критерії її обмеження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 580-585.Завантажити
78)Інваліди - суб'єкти трудового права: міжнародний досвід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 586-590.Завантажити
79)Особлива жорстокість як кваліфікуюча ознака умисного вбивства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 591-596.Завантажити
80)Медичне страхування як складова системи страхування (правові аспекти)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 597-602.Завантажити
81)Доказове значення інформації, отриманої з криміналістичних та інших інформаційних систем// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 60-66.Завантажити
82)Процессуальная форма применения предупредительных мер в хозяйственном процессе Украины// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 603-609.Завантажити
83)Місце ради національної безпеки і оборони України в системі органів, що забезпечують національну безпеку і оборону в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 610-620.Завантажити
84)Щодо питання поіменованості чи непоіменованості договору іновації боргу у позикове зобов'язання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 621-626.Завантажити
85)Поняття професійної відповідальності та підстави її виникнення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 627-633.Завантажити
86)Рішення Конституційного Суду України як джерело цивільного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 634-638.Завантажити
87)Боротьба органів робітничо-селянської інспекції УСРР з фінансовими правопорушеннями у перші роки НЕПу (1921-1923 рр.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 639-646.Завантажити
88)Право на об'єднання та принцип політичного нейтралітету працівників служби безпеки України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 657-651.Завантажити
89)Поняття адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 657-660.Завантажити
90)Кримінологічні ознаки серійних сексуальних вбивств// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 661-668.Завантажити
91)Правове регулювання інституту лікарської таємниці (українська історія та міжнародний досвід)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 669-676.Завантажити
92)Правові основи захисту цивільних майнових прав обмежено дієздатних та недієздатних осіб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 67-73.Завантажити
93)Держава як юридична особа публічного права: стан проблеми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 677-685.Завантажити
94)Права і обов'язки судді як суб'єкта трудового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 686-690.Завантажити
95)Проведення переговорів у спеціальних операціях органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 691-696.Завантажити
96)Правові основи забезпечення екологічної безпеки дитячих іграшок в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 697-703.Завантажити
97)Розмежування правових відносин, які виникають з приводу володіння земельною ділянкою// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 704-709.Завантажити
98)Межі адміністративно-правової охорони права інтелектуальної власності в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 710-714.Завантажити
99)Співвідношення блакетності та інших форм міжгалузевого зв'язку диспозицій статей кримінального закону// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 715-721.Завантажити
100)Урахування специфіки суб'єкта адміністративного проступку при складанні протоколів про адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 722-727.Завантажити
101)Спостереження комісії як вияв форм народовладдя та представницької днмократії у кримінально-виконавчому процесі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 728-737.Завантажити
102)Рецензія на монографію О.В. Бойченка "Інформаційна безпека в органах внутрішніх справ України" (організаційно-правові засади)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 738-740.Завантажити
103)Рецензія на монографію О.В. Бойченка "Інформаційна безпека в органах внутрішніх справ України" (організаційно-правові засади)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 738-740.Завантажити
104)Міжнародна інформаційна безпека: проблеми і перспективи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 74-79.Завантажити
105)Review to the monograph I.V. Dmitrienko "Constitutional aspects of forming legal culture in Ukraine in a transitional period"// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— P. 741-744.Завантажити
106)Сутність та види функцій органів місцевого самоврядування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 8-13.Завантажити
107)Поняття, зміст та особливості виникнення трудових відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 80-88.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід