1) Державна політика в сфері забезпечення зайнятості: окремі правові аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 129-135.
2) Деякі адміністративно-правові аспекти державної реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 136-142.
3) Особливості розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням права законного володіння державною власністю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 14-18.
4) Концептуальні підходи до розвитку сучасного адміністративного права України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 143-151.
5) Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства при проведенні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 152-155.
6) Сучасні ознаки загроз "інформаційного тероризму" // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 162-166.
7) Щодо віднесення трудового колективу до суб'єктів трудового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 167-173.
8) Принципи правового регулювання відсторонення працівника від роботи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 174-178.
9) Правове значення умов та показників преміювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 179-183.
10) Роль норм конституційного та цивільного прав у частині реалізації права на недоторканність житлового простору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 184-194.
11) Тактичні особливості допиту підозрюваного по справах про розкрадання грошових коштів, вчинених у сфері функціонування телефонних розрахунків // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 19-24.
12) Особливості виконання режиму утримання колишніх співробітників суду та правоохоронних органів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 195-203.
13) Реалізація конституційного права на вищу освіту і система зовнішнього незалежного оцінювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 204-209.
14) Особливості історичної української правової свідомості та культури: нормативна оригінальність, архетипи, правова ментальність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 210-214.
15) До проблеми становлення та розвитку української правової свідомості: нова актуальна термінологія та її перспективи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 215-221.
16) Принципи правового регулювання атестації працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 222-226.
17) Право на пам'ять як частина змісту права на життя: постановка проблеми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 227-232.
18) Загальна характеристика державного комітету фінансового моніторингу України у системі органів виконавчої влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 233-236.
19) Формування психологічної компетентності як елемент криміналістичної підготовки слідчих // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 237-241.
20) Генезис ідеї відкритості влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 242-246.
21) Суб'єкти реформування системи органів внутрішніх справ України: склад і повноваження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 247-263.
22) Перспективи легалізації евтаназії в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 25-34.
23) Реалії законодавчого забезпечення організації та діяльності апарату Президента України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 264-291.
24) Державне управління оперативно-розшуковою діяльністю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 292-296.
25) Механізм правового регулювання державної служби // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 297-301.
26) Перспективи формування стандартів доказування у сучасному кримінальному процесі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 302-307.
27) Поняття значного правочину (доктринальний аспект) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 308-316.
28) Акти "внутрішнього права" в діяльності міжпарламентських організацій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 317-321.
29) Нормативно-правові акти з охорони праці у світлі закону України "Про охорону праці" // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 322-328.
30) Ліцензування ріелторської діяльності як засіб державного регулювання в Україні та закордоном // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 329-336.
31) Координація дій правоохоронних органів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 337-341.
32) Функції і структура соціального конфлікту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 342-346.
33) Дотримання законності при отриманні дозволу на збір конфіденційної інформації про особу правоохоронними органами в ході оперативно-розшукових заходів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 347-354.
34) Кодифікація як самостійна форма систематизації правових джерел // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 35-42.
35) Питання трудової функції працівника в проекті трудового кодексу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 355-359.
36) Співвідношення понять "розкриття" і "розслідування" терористичних актів з позиції криміналістичної науки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 360-364.
37) Правоохоронна функція держави та її вплив на формування функції надання послуг населенню органами внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 365-372.
38) Винищувальні батальйони та групи охорони громадського порядку у боротьбі із націоналістичним підпіллям у західних областях УРСР (1944-1950 рр.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 373-382.
39) Організаційно-правові форми діяльності депутатських фракцій у Верховній Раді України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 383-391.
40) Поняття, сутність та елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у державному управлінні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 392-398.
41) Які зміни до статті 301 Кримінального кодексу України відповідатитимуть вимогам Факультативного Протоколу до Конвенції ООН про права дитини (коментар до законопроекту 3221) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 399-402.
42) Класифікація публічних фондів коштів в контексті побудови системи фінансового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 403-407.
43) Нормативно-правове регулювання гендерного паритету в органах внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 408-413.
44) Окремі елементи державного контролю якості імпортованих лікарських засобів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 414-419.
45) Підстави набуття права власності політичними партіями // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 420-423.
46) Поняття форм державного правління в конституційному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 424-430.
47) Парламентська форма правління: поняття й ознаки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 43-47.
48) Муніципальна поліція: окремі сторінки минулого та сьогодення (зарубіжний досвід) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 431-435.
49) Етапи розвитку антинаркотичного законодавства України: історико-правові аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 436-440.
50) Стабільність закону у поліконфесійній державі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 441-444.
51) Дослідження, перевірка та оцінка судом висновку експерта // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 445-450.
52) Деякі аспекти розкриття серійних вбивств (на основі аналізу особи злочинця) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 451-454.
53) Особливості цивільно-правової відповідальності банків у формі відшкодування збитків за порушення цивільних прав клієнтів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 455-460.
54) Поняття санкцій статей (санкцій частин статей) особливої частини Кримінального кодексу України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 461-464.
55) Деякі аспекти застосування адміністративного примусу при здійсненні охорони громадського порядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 465-470.
56) Проблемні питання законодавчого регулювання права надрокористувача на отримання поза конкурсом надр у користування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 471-474.
57) До питання виконання податкового обов'язку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 475-479.
58) Правова регламетація опозиційної діяльності в зарубіжних країнах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 48-53.
59) Трудове право та динаміка зміни праворозуміння: соціологічний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 480-484.
60) Щодо визначення правового статусу митного перевізника // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 485-490.
61) Поняття та правове регулювання концесії об'єктів права комунальної власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 491-499.
62) Поняття громадського порядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 500-505.
63) Взаємодія інститутів громадянського суспільства та демократичної та правової держави в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 506-512.
64) Зарубіжний досвід правового регулювання захисту відомчих інформаційних ресурсів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 513-519.
65) Адаптація кадрової роботи в органах прокуратури України до європейських стандартів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 520-523.
66) Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства: міжнародний і зарубіжний досвід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 524-530.
67) Статус суб'єктів адміністративно-правового захисту права власності суб'єктів господарювання в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 531-537.
68) Стійкість, як ознака стійких злочинних об'єднань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 538-542.
69) Модифікація бюджетно-правових категорій і понять // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 54-59.
70) Об'єкт державного контролю у сфері будівництва // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 543-548.
71) Актуальні питання профілактики правопорушень на ринку цінних паперів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 549-553.
72) Питання гарантованості прав і свобод громадян при забезпеченні міліцією безпеки дорожнього руху // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 554-559.
73) Історико-правові аспекти приватизації землі в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 560-563.
74) Зміст та підстави адміністративної відповідальності за порушення законодавства в галузі будівництва // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 564-568.
75) Акмеологическое учение об уникальной дуалистичности профессионального статус-кво прокурора-криминалиста // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 569-573.
76) Удосконалення адміністративно-правових засад забезпечення безпечної життєдіяльності персоналу ОВС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 574-579.
77) Свобода вираження поглядів у рішеннях Європейського Суду з прав людини та загальні критерії її обмеження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 580-585.
78) Інваліди - суб'єкти трудового права: міжнародний досвід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 586-590.
79) Особлива жорстокість як кваліфікуюча ознака умисного вбивства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 591-596.
80) Медичне страхування як складова системи страхування (правові аспекти) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 597-602.
81) Доказове значення інформації, отриманої з криміналістичних та інших інформаційних систем // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 60-66.
82) Процессуальная форма применения предупредительных мер в хозяйственном процессе Украины // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 603-609.
83) Місце ради національної безпеки і оборони України в системі органів, що забезпечують національну безпеку і оборону в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 610-620.
84) Щодо питання поіменованості чи непоіменованості договору іновації боргу у позикове зобов'язання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 621-626.
85) Поняття професійної відповідальності та підстави її виникнення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 627-633.
86) Рішення Конституційного Суду України як джерело цивільного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 634-638.
87) Боротьба органів робітничо-селянської інспекції УСРР з фінансовими правопорушеннями у перші роки НЕПу (1921-1923 рр.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 639-646.
88) Право на об'єднання та принцип політичного нейтралітету працівників служби безпеки України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 657-651.
89) Поняття адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 657-660.
90) Кримінологічні ознаки серійних сексуальних вбивств // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 661-668.
91) Правове регулювання інституту лікарської таємниці (українська історія та міжнародний досвід) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 669-676.
92) Правові основи захисту цивільних майнових прав обмежено дієздатних та недієздатних осіб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 67-73.
93) Держава як юридична особа публічного права: стан проблеми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 677-685.
94) Права і обов'язки судді як суб'єкта трудового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 686-690.
95) Проведення переговорів у спеціальних операціях органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 691-696.
96) Правові основи забезпечення екологічної безпеки дитячих іграшок в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 697-703.
97) Розмежування правових відносин, які виникають з приводу володіння земельною ділянкою // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 704-709.
98) Межі адміністративно-правової охорони права інтелектуальної власності в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 710-714.
99) Співвідношення блакетності та інших форм міжгалузевого зв'язку диспозицій статей кримінального закону // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 715-721.
100) Урахування специфіки суб'єкта адміністративного проступку при складанні протоколів про адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 722-727.
101) Спостереження комісії як вияв форм народовладдя та представницької днмократії у кримінально-виконавчому процесі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 728-737.
102) Рецензія на монографію О.В. Бойченка "Інформаційна безпека в органах внутрішніх справ України" (організаційно-правові засади) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 738-740.
103) Рецензія на монографію О.В. Бойченка "Інформаційна безпека в органах внутрішніх справ України" (організаційно-правові засади) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 738-740.
104) Міжнародна інформаційна безпека: проблеми і перспективи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 74-79.
105) Review to the monograph I.V. Dmitrienko "Constitutional aspects of forming legal culture in Ukraine in a transitional period" // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— P. 741-744.
106) Сутність та види функцій органів місцевого самоврядування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 8-13.
107) Поняття, зміст та особливості виникнення трудових відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 3 .— С. 80-88.
 
Пошук в електроному каталозі