1)Організація громадського контролю у сфері забезпечення правоохоронними органами громадського порядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 102-107.Завантажити
2)Місце адміністративного договору в адміністративній діяльності правоохоронних органів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 108-111.Завантажити
3)Первісна українська правова культура: початкові форми художньо-правової свідомості, культури та їх артефаків - першооснови нормативно-правового світоосмислення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 112-119.Завантажити
4)Українська правова свідомість: вітчизняні дослідження ХІХ ст. - початку ХХ ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 120-129.Завантажити
5)Система роботи з персоналом в органах внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 13-17.Завантажити
6)Реформування місцевого самоврядування й удосконалення діяльності виконавчих органів місцевих рад як невідкладне завдання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 130-139.Завантажити
7)Правовий нігілізм: підходи до розуміння// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 140-144.Завантажити
8)Становлення науки про судову експертизу: історичний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 145-149.Завантажити
9)Межі адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 150-153.Завантажити
10)Особливості банкрутства окремих категорій підприємств-боржників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 154-160.Завантажити
11)Пропозиції з удосконалення реформування системи МВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 161-174.Завантажити
12)Адміністрація президента РФ: пошук і апробація моделі здійснення зовнішньополітичної діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 175-184.Завантажити
13)Сучасні зрушення у визначенні предмету фінансового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 18-24.Завантажити
14)Щодо запозичення зарубіжного досвіду правового регулювання припинення суб'єктів господарювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 185-191.Завантажити
15)Деякі питання тактики допиту свідків при розслідуванні екологічних злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 192-195.Завантажити
16)Тактичні особливості допиту свідків і потерпілих під час розслідування злочинів, пов'язаних з пожежами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 196-201.Завантажити
17)Поняття взаємодії дільничних інспекторів міліції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 202-206.Завантажити
18)Реалізація права на звернення з адміністративним позовом: передумови та зміст// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 207-211.Завантажити
19)Щодо визначення єдиних критеріїв класифікації спеціальних операцій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 212-219.Завантажити
20)Процедури введення, продовження та скасування надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 220-232.Завантажити
21)Проблемні питання реалізації права громадян на доступ до інформації (на прикладі МВС України)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 233-237.Завантажити
22)Про основні результати дослідження соціально-правового механізму протидії злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 238-243.Завантажити
23)Спеціальні принципи застосування силових заходів Державної прикордонної служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 244-249.Завантажити
24)Реформування податкової служби - справа невідкладна// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 25-29.Завантажити
25)Щодо питання про підстави усунення зовнішнього подвійного оподаткування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 250-253.Завантажити
26)Зміст та напрямки діяльності органів внутрішніх справ у сфері адміністративно-правової охорони приватної власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 254-258.Завантажити
27)Застосування спеціальних релігійознавчих пізнань в діяльності органів державної влади// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 259-262.Завантажити
28)Адміністративно-правові засоби морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 263-272.Завантажити
29)Проблеми регулювання правового статусу захисника у кримінальному процесі України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 273-283.Завантажити
30)Реалізація права на заповіт особи, яка перебуває під час плавання на судні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 284-288.Завантажити
31)Правовая регламентация защиты сведений, составляющих коммерческую тайну// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 289-295.Завантажити
32)Правові засади проведення мобілізації в умовах дії режиму назвичайного стану// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 296-300.Завантажити
33)Розвиток правового регулювання земельних відносин, пов'язаних з використанням надрами// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 30-37.Завантажити
34)Відмежування групового порушення громадського порядку від суміжних злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 301-308.Завантажити
35)Принципи державного контролю господарської діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 309-315.Завантажити
36)Проблеми оперативно-розшукових функцій органів дізнання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 316-320.Завантажити
37)Сутність та особливості кримінально-правової регламентації відповідальності за злочини проти права людини на свободу віросповідання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 321-327 (13 назв).Завантажити
38)Основные элементы правового механизма налога на землю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 328-331.Завантажити
39)Митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 332-337.Завантажити
40)Взаємодія державних органів в охороні громадського порядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 338-344.Завантажити
41)Потерпілий як сторона обвинувачення в справах приватного обвинувачення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 345-349.Завантажити
42)Поліцейська діяльність як вид державно-управлінської діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 350-356.Завантажити
43)Правова спорідненість адміністративної та кримінальної юрисдикцій як підстава для використання матеріалів адміністративної діяльності ОВС в доказуванні по кримінальним справам// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 357-363.Завантажити
44)Судовий контроль як адміністративно-правовий засіб захисту прав і свобод людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 364-368.Завантажити
45)Муніципальні права членів територіальної громади: поняття та класифікація// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 369-374.Завантажити
46)Поняття цільового призначення земельних ділянок для садівництва громадян// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 375-378.Завантажити
47)Державно-правовий механізм протидії корупції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 38-43.Завантажити
48)Про акмеологію професійного мовлення прокурора-криміналіста// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 384-388.Завантажити
49)Обов'язки громадян як один з центральних елементів їх правового статусу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 389-393.Завантажити
50)Технології інтелектуального аналізу даних як компонент інформаційного забезпечення процесу прийняття ефективних рішень слідчим на початковому етапі розслідування злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 394-400.Завантажити
51)Окремі питання правового статусу людини в державі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 44-49.Завантажити
52)Констиуційне закріплення статусу політичних партій та інших інститутів громадянського суспільства (досвід зарубіжних країн)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 50-55.Завантажити
53)Суб'єкти інформаційних війн: поняття та види// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 6-12.Завантажити
54)Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 63-69.Завантажити
55)Про сутність та психологічні засади пред'явлення для впізнання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 70-74.Завантажити
56)Контрольні повноваження Міністерства фінансів України в бюджетному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 75-80.Завантажити
57)Особливості організації та правового забезпечення системи органів управління лісовим фондом України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 81-85.Завантажити
58)Відповідальність виконавця та співвиконавця злочину за кримінальним законодавством зарубіжних держав// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 86-96.Завантажити
59)Щодо визначення змісту категорії "особиста недоторканність"// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 97-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід