1) Організація громадського контролю у сфері забезпечення правоохоронними органами громадського порядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 102-107.
2) Місце адміністративного договору в адміністративній діяльності правоохоронних органів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 108-111.
3) Первісна українська правова культура: початкові форми художньо-правової свідомості, культури та їх артефаків - першооснови нормативно-правового світоосмислення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 112-119.
4) Українська правова свідомість: вітчизняні дослідження ХІХ ст. - початку ХХ ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 120-129.
5) Система роботи з персоналом в органах внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 13-17.
6) Реформування місцевого самоврядування й удосконалення діяльності виконавчих органів місцевих рад як невідкладне завдання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 130-139.
7) Правовий нігілізм: підходи до розуміння // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 140-144.
8) Становлення науки про судову експертизу: історичний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 145-149.
9) Межі адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 150-153.
10) Особливості банкрутства окремих категорій підприємств-боржників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 154-160.
11) Пропозиції з удосконалення реформування системи МВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 161-174.
12) Адміністрація президента РФ: пошук і апробація моделі здійснення зовнішньополітичної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 175-184.
13) Сучасні зрушення у визначенні предмету фінансового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 18-24.
14) Щодо запозичення зарубіжного досвіду правового регулювання припинення суб'єктів господарювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 185-191.
15) Деякі питання тактики допиту свідків при розслідуванні екологічних злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 192-195.
16) Тактичні особливості допиту свідків і потерпілих під час розслідування злочинів, пов'язаних з пожежами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 196-201.
17) Поняття взаємодії дільничних інспекторів міліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 202-206.
18) Реалізація права на звернення з адміністративним позовом: передумови та зміст // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 207-211.
19) Щодо визначення єдиних критеріїв класифікації спеціальних операцій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 212-219.
20) Процедури введення, продовження та скасування надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 220-232.
21) Проблемні питання реалізації права громадян на доступ до інформації (на прикладі МВС України) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 233-237.
22) Про основні результати дослідження соціально-правового механізму протидії злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 238-243.
23) Спеціальні принципи застосування силових заходів Державної прикордонної служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 244-249.
24) Реформування податкової служби - справа невідкладна // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 25-29.
25) Щодо питання про підстави усунення зовнішнього подвійного оподаткування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 250-253.
26) Зміст та напрямки діяльності органів внутрішніх справ у сфері адміністративно-правової охорони приватної власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 254-258.
27) Застосування спеціальних релігійознавчих пізнань в діяльності органів державної влади // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 259-262.
28) Адміністративно-правові засоби морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 263-272.
29) Проблеми регулювання правового статусу захисника у кримінальному процесі України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 273-283.
30) Реалізація права на заповіт особи, яка перебуває під час плавання на судні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 284-288.
31) Правовая регламентация защиты сведений, составляющих коммерческую тайну // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 289-295.
32) Правові засади проведення мобілізації в умовах дії режиму назвичайного стану // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 296-300.
33) Розвиток правового регулювання земельних відносин, пов'язаних з використанням надрами // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 30-37.
34) Відмежування групового порушення громадського порядку від суміжних злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 301-308.
35) Принципи державного контролю господарської діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 309-315.
36) Проблеми оперативно-розшукових функцій органів дізнання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 316-320.
37) Сутність та особливості кримінально-правової регламентації відповідальності за злочини проти права людини на свободу віросповідання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 321-327 (13 назв).
38) Основные элементы правового механизма налога на землю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 328-331.
39) Митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 332-337.
40) Взаємодія державних органів в охороні громадського порядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 338-344.
41) Потерпілий як сторона обвинувачення в справах приватного обвинувачення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 345-349.
42) Поліцейська діяльність як вид державно-управлінської діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 350-356.
43) Правова спорідненість адміністративної та кримінальної юрисдикцій як підстава для використання матеріалів адміністративної діяльності ОВС в доказуванні по кримінальним справам // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 357-363.
44) Судовий контроль як адміністративно-правовий засіб захисту прав і свобод людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 364-368.
45) Муніципальні права членів територіальної громади: поняття та класифікація // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 369-374.
46) Поняття цільового призначення земельних ділянок для садівництва громадян // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 375-378.
47) Державно-правовий механізм протидії корупції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 38-43.
48) Про акмеологію професійного мовлення прокурора-криміналіста // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 384-388.
49) Обов'язки громадян як один з центральних елементів їх правового статусу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 389-393.
50) Технології інтелектуального аналізу даних як компонент інформаційного забезпечення процесу прийняття ефективних рішень слідчим на початковому етапі розслідування злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 394-400.
51) Окремі питання правового статусу людини в державі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 44-49.
52) Констиуційне закріплення статусу політичних партій та інших інститутів громадянського суспільства (досвід зарубіжних країн) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 50-55.
53) Суб'єкти інформаційних війн: поняття та види // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 6-12.
54) Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 63-69.
55) Про сутність та психологічні засади пред'явлення для впізнання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 70-74.
56) Контрольні повноваження Міністерства фінансів України в бюджетному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 75-80.
57) Особливості організації та правового забезпечення системи органів управління лісовим фондом України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 81-85.
58) Відповідальність виконавця та співвиконавця злочину за кримінальним законодавством зарубіжних держав // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 86-96.
59) Щодо визначення змісту категорії "особиста недоторканність" // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2009. - № 2 .— С. 97-101.
 
Пошук в електроному каталозі