1)Участь спеціаліста при виконанні судових рішень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 104-110.Завантажити
2)Напрямки розвитку міграційної політики в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 111-115.Завантажити
3)Розвиток інституту міжнародного усиновлення в системі міжнародного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 116-121.Завантажити
4)Правові проблеми визнання і виконання міжнародних арбітражних рішень з інвестиційних спорів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 122-127.Завантажити
5)Актуальні джерела української правової свідомості та культури: місце правової свідомості та культури Польсько-Литовської доби серед інших форм (джерел) права України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 128-136.Завантажити
6)Еволюція правової свідомості та культури цивільних правовідносин Польсько-Литовської доби як набуття ними якісного цільового правового стану// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 137-145.Завантажити
7)Специфіка розв’язання проблеми ґендерного насильства у сім’ї за законодавством України та зарубіжних країн: компаративістський аналіз// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 14-17.Завантажити
8)Майно як об’єкт оподаткування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 146-151.Завантажити
9)Международно-процессуальные нормы, регулирующие сотрудничество государств в борьбе с преступностью в системе международного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 152-157.Завантажити
10)Публічно-правова природа державного кредиту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 158-161.Завантажити
11)Концептуальне забезпечення реформування системи МВС України: аналіз відомчого супроводження// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 162-176.Завантажити
12)Становлення Адміністрації Президента РФ як апарату глави держави та державного органу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 177-201.Завантажити
13)Актуальні питання поняття суб’єкта кримінально-процесуальних відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 18-21.Завантажити
14)Роль юридичних фікцій у регулюванні відносин фінансово-правової відповідальності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 202-207.Завантажити
15)Детермінація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС поза сферою сімейно-побутових відносин та не пов’язані з службовою діяльністю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 208-212.Завантажити
16)Місцеві фінанси як фінансово-правова категорія та об’єкт фінансового контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 213-223.Завантажити
17)Загально-правовий аналіз заходів адміністративного примусу, що застосовуються органами внутрішніх справ в умовах дії режиму надзвичайного стану// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 22-27.Завантажити
18)Місце та роль міліції, як органу виконавчої влади, в системі правоохоронних органів держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 224-228.Завантажити
19)Становлення та розвиток актів Міжнародної організації праці з безпеки та гігієни праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 229-234.Завантажити
20)Історія становлення правової охорони конституції в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 235-240.Завантажити
21)Зміст та специфіка трудової функції лікаря// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 241-251.Завантажити
22)Впровадження політики «якості» як засіб удосконалення управління державною службою// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 252-257.Завантажити
23)Сліди-відображення в криміналістиці: природа, види та способи отримання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 258-264.Завантажити
24)Вплив правового статусу іноземців на розслідування злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 265-273.Завантажити
25)Особливості кваліфікації злочинів в умовах введення надзвичайного адміністративно-правового режиму за кримінальним законодавством України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 274-280.Завантажити
26)До питання щодо системи фінансового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 281-285.Завантажити
27)Працівники органів внутрішніх справ України як учасники службово-трудових відносин: термінологічний аспект та шляхи вдосконалення спеціального законодавства про службу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 286-304.Завантажити
28)Проблеми та організація надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми в дзеркалі громадської думки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 305-318.Завантажити
29)Актуальні проблеми дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України: за результатами роботи мобільних груп// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 319-324.Завантажити
30)Відповідальність вищих органів державної влади: окремі аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 325-331.Завантажити
31)Некоторые аспекты распознавания лжи при производстве вербальных следственных действий// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 332-336.Завантажити
32)Централізоване та локальне регулювання укладення та розірвання трудового договору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 337-342.Завантажити
33)Питання правового регулювання використання атмосферного повітря// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 343-346.Завантажити
34)Представництво в податковому регулюванні: співвідношення понять в податкових законах та міжнародних угодах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 347-351.Завантажити
35)Способи повної підробки банкнот та цінних паперів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 352-356.Завантажити
36)Зворотна дія закону при регулюванні земельних відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 357-361.Завантажити
37)Політико-правовий аналіз змісту конституції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 36-45.Завантажити
38)Експертні технології: ознаки, визначення, зміст// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 362-367.Завантажити
39)Строкові трудові відносини з молодими спеціалістами: особливості регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 368-373.Завантажити
40)Боротьба з контрабандою в діяльності Державної прикордонної служби України: організаційно-правові та процесуальні аспекти// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 374-379.Завантажити
41)Проблеми змісту деяких обставин, які пом’якшують покарання, передбачених ч.1 ст.66 КК України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 380-387.Завантажити
42)Проблеми представництва інтересів роботодавців в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 388-392.Завантажити
43)Місце організації розслідування злочинів у системі криміналістики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 393-398.Завантажити
44)Специфіка організації Кабінету Міністрів в умовах політичної реформи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 399-404.Завантажити
45)Теоретичні проблеми реформування судової системи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 405-410.Завантажити
46)Проблеми розуміння дискримінації як однієї з цілей катування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 411-418.Завантажити
47)Трудові ресурси України: стан та перспективи розвитку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 419-426.Завантажити
48)Верховна Рада України як організаційно-правова гарантія конституційного права людини і громадянина на підприємницьку діяльність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 427-432.Завантажити
49)До питання про визначення предмету дозвільної діяльності в екологічній сфері// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 433-436.Завантажити
50)Правове регулювання негайного виконання судових рішень (на прикладі справ про захист прав споживачів)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 437-441.Завантажити
51)Президент України як суб’єкт управління у сфері приватизації об’єктів незавершеного та законсервованого будівництва// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 442-447.Завантажити
52)До питання про місце підзаконних нормативно-правових актів про оподаткування в системі законодавства України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 448-453.Завантажити
53)Щодо питання про правову природу обліку юридичних осіб-платників податків// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 454-457.Завантажити
54)Типологія підходів у методології сучасного правознавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 458-463.Завантажити
55)Правове регулювання міжнародної співпраці щодо забезпечення інформаційної безпеки в органах внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 46-52.Завантажити
56)Державне регулювання підсудності суду присяжних у кримінальному процесі Російської імперії в другій половині ХІХ століття (на матеріалах українських губерній)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 464-468.Завантажити
57)Кримінопенологічний аналіз феномену статевих ексцесів засуджених// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 469-473.Завантажити
58)Законодавче регулювання системи пільг і привілеїв в період укріплення командно-адміністративної системи управління (кінець 1920-х - 1930-ті роки)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 474-479.Завантажити
59)Правове регулювання оподаткування грального бізнесу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 480-484.Завантажити
60)Попередні балістичні дослідження на місці події// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 485-489.Завантажити
61)Окремі питання доказування в суді апеляційної інстанції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 490-496.Завантажити
62)Дія фінансово-правових норм у часі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 497-500.Завантажити
63)Визначення поняття роботодавця як сторони трудових правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 501-505.Завантажити
64)Экономический признак предмета хищения// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 506-514.Завантажити
65)Криміналістична характеристика типових способів приховування валютних коштів за межами України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 515-522.Завантажити
66)Діяльність громадських організацій у сфері захисту інвалідів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 523-526.Завантажити
67)Місце вузлової угоди серед договорів в сфері доставки вантажів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 527-537.Завантажити
68)Проблеми обігу холодної зброї в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 53-58.Завантажити
69)Проблеми нормативно-правового забезпечення регіональної інноваційної політики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 544-550.Завантажити
70)Конституційне право громадян на земельну ділянку у новітньому періоді історії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 551-555.Завантажити
71)Втручання у повноваження власника в юриспруденції Європейського Суду з прав людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 556-560.Завантажити
72)Стан і відповідність законодавчої бази сучасним потребам кримінально-виконавчої системи України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 561-567.Завантажити
73)Судово-екологічна експертиза як важлива ланка у боротьбі з екологічними правопорушеннями// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 59-64.Завантажити
74)Щодо законодавчих недоліків врегулювання банкрутства відсутнього боржника та складання ліквідаційного балансу банкрута// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 65-70.Завантажити
75)Фіксований сільськогосподарський податок як різновид спеціального податково-правового режиму в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 7-13.Завантажити
76)Правові основи координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 77-82.Завантажити
77)Історія запровадження системи адміністративних судів в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 83-87.Завантажити
78)Рейтингова оцінка як показник професійної придатності займаній посаді державного службовця// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 88-92.Завантажити
79)Деякі кримінологічні аспекти протидії торгівлі людьми// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 93-96.Завантажити
80)Поняття режиму в адміністративному матеріальному та процесуальному праві та його значення щодо застосування адміністративних стягнень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 97-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід