1) Участь спеціаліста при виконанні судових рішень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 104-110.
2) Напрямки розвитку міграційної політики в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 111-115.
3) Розвиток інституту міжнародного усиновлення в системі міжнародного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 116-121.
4) Правові проблеми визнання і виконання міжнародних арбітражних рішень з інвестиційних спорів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 122-127.
5) Актуальні джерела української правової свідомості та культури: місце правової свідомості та культури Польсько-Литовської доби серед інших форм (джерел) права України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 128-136.
6) Еволюція правової свідомості та культури цивільних правовідносин Польсько-Литовської доби як набуття ними якісного цільового правового стану // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 137-145.
7) Специфіка розв’язання проблеми ґендерного насильства у сім’ї за законодавством України та зарубіжних країн: компаративістський аналіз // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 14-17.
8) Майно як об’єкт оподаткування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 146-151.
9) Международно-процессуальные нормы, регулирующие сотрудничество государств в борьбе с преступностью в системе международного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 152-157.
10) Публічно-правова природа державного кредиту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 158-161.
11) Концептуальне забезпечення реформування системи МВС України: аналіз відомчого супроводження // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 162-176.
12) Становлення Адміністрації Президента РФ як апарату глави держави та державного органу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 177-201.
13) Актуальні питання поняття суб’єкта кримінально-процесуальних відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 18-21.
14) Роль юридичних фікцій у регулюванні відносин фінансово-правової відповідальності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 202-207.
15) Детермінація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС поза сферою сімейно-побутових відносин та не пов’язані з службовою діяльністю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 208-212.
16) Місцеві фінанси як фінансово-правова категорія та об’єкт фінансового контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 213-223.
17) Загально-правовий аналіз заходів адміністративного примусу, що застосовуються органами внутрішніх справ в умовах дії режиму надзвичайного стану // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 22-27.
18) Місце та роль міліції, як органу виконавчої влади, в системі правоохоронних органів держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 224-228.
19) Становлення та розвиток актів Міжнародної організації праці з безпеки та гігієни праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 229-234.
20) Історія становлення правової охорони конституції в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 235-240.
21) Зміст та специфіка трудової функції лікаря // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 241-251.
22) Впровадження політики «якості» як засіб удосконалення управління державною службою // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 252-257.
23) Сліди-відображення в криміналістиці: природа, види та способи отримання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 258-264.
24) Вплив правового статусу іноземців на розслідування злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 265-273.
25) Особливості кваліфікації злочинів в умовах введення надзвичайного адміністративно-правового режиму за кримінальним законодавством України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 274-280.
26) До питання щодо системи фінансового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 281-285.
27) Працівники органів внутрішніх справ України як учасники службово-трудових відносин: термінологічний аспект та шляхи вдосконалення спеціального законодавства про службу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 286-304.
28) Проблеми та організація надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми в дзеркалі громадської думки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 305-318.
29) Актуальні проблеми дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України: за результатами роботи мобільних груп // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 319-324.
30) Відповідальність вищих органів державної влади: окремі аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 325-331.
31) Некоторые аспекты распознавания лжи при производстве вербальных следственных действий // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 332-336.
32) Централізоване та локальне регулювання укладення та розірвання трудового договору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 337-342.
33) Питання правового регулювання використання атмосферного повітря // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 343-346.
34) Представництво в податковому регулюванні: співвідношення понять в податкових законах та міжнародних угодах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 347-351.
35) Способи повної підробки банкнот та цінних паперів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 352-356.
36) Зворотна дія закону при регулюванні земельних відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 357-361.
37) Політико-правовий аналіз змісту конституції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 36-45.
38) Експертні технології: ознаки, визначення, зміст // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 362-367.
39) Строкові трудові відносини з молодими спеціалістами: особливості регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 368-373.
40) Боротьба з контрабандою в діяльності Державної прикордонної служби України: організаційно-правові та процесуальні аспекти // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 374-379.
41) Проблеми змісту деяких обставин, які пом’якшують покарання, передбачених ч.1 ст.66 КК України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 380-387.
42) Проблеми представництва інтересів роботодавців в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 388-392.
43) Місце організації розслідування злочинів у системі криміналістики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 393-398.
44) Специфіка організації Кабінету Міністрів в умовах політичної реформи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 399-404.
45) Теоретичні проблеми реформування судової системи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 405-410.
46) Проблеми розуміння дискримінації як однієї з цілей катування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 411-418.
47) Трудові ресурси України: стан та перспективи розвитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 419-426.
48) Верховна Рада України як організаційно-правова гарантія конституційного права людини і громадянина на підприємницьку діяльність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 427-432.
49) До питання про визначення предмету дозвільної діяльності в екологічній сфері // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 433-436.
50) Правове регулювання негайного виконання судових рішень (на прикладі справ про захист прав споживачів) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 437-441.
51) Президент України як суб’єкт управління у сфері приватизації об’єктів незавершеного та законсервованого будівництва // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 442-447.
52) До питання про місце підзаконних нормативно-правових актів про оподаткування в системі законодавства України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 448-453.
53) Щодо питання про правову природу обліку юридичних осіб-платників податків // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 454-457.
54) Типологія підходів у методології сучасного правознавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 458-463.
55) Правове регулювання міжнародної співпраці щодо забезпечення інформаційної безпеки в органах внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 46-52.
56) Державне регулювання підсудності суду присяжних у кримінальному процесі Російської імперії в другій половині ХІХ століття (на матеріалах українських губерній) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 464-468.
57) Кримінопенологічний аналіз феномену статевих ексцесів засуджених // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 469-473.
58) Законодавче регулювання системи пільг і привілеїв в період укріплення командно-адміністративної системи управління (кінець 1920-х - 1930-ті роки) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 474-479.
59) Правове регулювання оподаткування грального бізнесу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 480-484.
60) Попередні балістичні дослідження на місці події // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 485-489.
61) Окремі питання доказування в суді апеляційної інстанції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 490-496.
62) Дія фінансово-правових норм у часі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 497-500.
63) Визначення поняття роботодавця як сторони трудових правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 501-505.
64) Экономический признак предмета хищения // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 506-514.
65) Криміналістична характеристика типових способів приховування валютних коштів за межами України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 515-522.
66) Діяльність громадських організацій у сфері захисту інвалідів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 523-526.
67) Місце вузлової угоди серед договорів в сфері доставки вантажів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 527-537.
68) Проблеми обігу холодної зброї в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 53-58.
69) Проблеми нормативно-правового забезпечення регіональної інноваційної політики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 544-550.
70) Конституційне право громадян на земельну ділянку у новітньому періоді історії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 551-555.
71) Втручання у повноваження власника в юриспруденції Європейського Суду з прав людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 556-560.
72) Стан і відповідність законодавчої бази сучасним потребам кримінально-виконавчої системи України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 561-567.
73) Судово-екологічна експертиза як важлива ланка у боротьбі з екологічними правопорушеннями // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 59-64.
74) Щодо законодавчих недоліків врегулювання банкрутства відсутнього боржника та складання ліквідаційного балансу банкрута // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 65-70.
75) Фіксований сільськогосподарський податок як різновид спеціального податково-правового режиму в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 7-13.
76) Правові основи координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 77-82.
77) Історія запровадження системи адміністративних судів в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 83-87.
78) Рейтингова оцінка як показник професійної придатності займаній посаді державного службовця // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 88-92.
79) Деякі кримінологічні аспекти протидії торгівлі людьми // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 93-96.
80) Поняття режиму в адміністративному матеріальному та процесуальному праві та його значення щодо застосування адміністративних стягнень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 3 .— С. 97-103.
 
Пошук в електроному каталозі