1)Джерела та підходи до проблеми загального, особливого та специфічного української правосвідомості (формування єдиної нормативно-правової та ідейно-світоглядної спадкоємності)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 103-110.Завантажити
2)Деякі питання вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з наданням сексуальних послуг// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.11-14.Завантажити
3)Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 111-117.Завантажити
4)Правове регулювання використання державної мови серед німців Півдня України наприкінці XVIII - на початку ХХ ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.118-122.Завантажити
5)До питання про права споживача при придбанні товару неналежної якості// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 123-130.Завантажити
6)Щодо відповідності концепцій реформування правоохоронної системи держави принципам національної безпеки України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 131-151.Завантажити
7)Державно-правовий конфлікт як категорія науки конституційного права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.15-20.Завантажити
8)Канцелярія Президента України: правові засади побудови апарату глави держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 152-182.Завантажити
9)Праця молоді у порівняльному аналізі коментарів до Кодексу законів про працю України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 183-194.Завантажити
10)Особливості адміністративно-правового статусу державних податкових інспекцій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 195-201.Завантажити
11)До питання визначення сфери кадрового забезпечення державного управління// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 202-209.Завантажити
12)Переміщення державних службовців// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.21-26.Завантажити
13)Спосіб вчинення злочину та його особливості при незаконному переправленні осіб через державний кордон України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.210-219Завантажити
14)Співвідношення бюджетних доходів та надходжень від податків, зборів (обов’язкових платежів)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 220-226.Завантажити
15)Структурні елементи методики розслідування окремих видів злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 227-230.Завантажити
16)Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 231-236.Завантажити
17)Поняття, ознаки та значення нормативно-правового акту МВС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 237-242.Завантажити
18)Поняття ефективності та його роль у моніторингу сучасного стану звільнення від кримінальної відповідальності в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 243-250.Завантажити
19)Соціальні конфлікти у перші роки Радянської влади: історико-правовий досвід, причини виникнення і форми прояву// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 251-255.Завантажити
20)Загальне та особливе у природно-правовому мисленні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 256-260.Завантажити
21)Природне право та законні інтереси у трудових правовідносинах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 261-265.Завантажити
22)Основні закономірності процесу розслідування організованої злочинної діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 266-273.Завантажити
23)Профілактика й прогнозування вчинення транснаціональних комп’ютерних злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 27-31.Завантажити
24)Кадрові аспекти державної політики в сфері діяльності правоохоронної системи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 274-279.Завантажити
25)Сучасний механізм реалізації конституційних гарантій у сфері трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України: теоретико-прикладний аналіз проблемних питань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 280-314.Завантажити
26)До методології здійснення гендерно-правової експертизи Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 315-322.Завантажити
27)Соціально-економічні права: до визначення правової природи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.32-37.Завантажити
28)Поняття і класифікація причин та умов, що сприяють вчиненню злочину// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 323-327.Завантажити
29)Класифікація та принципи розгляду індивідуальних трудових спорів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 328-332.Завантажити
30)Централізоване та локальне регулювання відносин в сфері оплати праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 333-338.Завантажити
31)Правові аспекти реалізації громадянами права на безпечне для життєдіяльності атмосферне повітря// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 339-343.Завантажити
32)Сутність та значення дисципліни в державі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 344-348.Завантажити
33)Порівняльна характеристика договорів андеррайтингу та доручення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 349-354.Завантажити
34)Підвищення запобіжної ролі права в боротьбі зі злочинністю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 363-366.Завантажити
35)Уникнення подвійного оподаткування як засіб подолання колізій в сфері податкового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 367-370.Завантажити
36)Занепад козацтва і зародження поліції в Україні як органу державного контролю за внутрішньою безпекою суспільства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 371-375.Завантажити
37)Особливості припинення службово-трудових правовідносин працівників органів внутрішніх справ за загальними підставами, визначеними Кодексом законів про працю України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 376-380.Завантажити
38)Проблеми розмежування понять “організаційно-господарське управління” та “державне управління” у діяльності господарських товариств// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 38-43.Завантажити
39)До питання щодо гарантійних виплат// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 381-386.Завантажити
40)Види державної служби в органах ДПС України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 387-393.Завантажити
41)Про новітні ознаки зовнішності людини та їх криміналістичне значення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 394-398.Завантажити
42)Заповіт як підстава виникнення відносин між заповідачем та спадкоємцями: деякі аспекти правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 399-404.Завантажити
43)Юридична необхідність виділення самостійної галузі трудового процесуального права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 405-409.Завантажити
44)Правове регулювання зайнятості на міжнародному та європейському рівні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 410-414.Завантажити
45)Акти конституційного судочинства як письмові форми процесуальної юрисдикції Конституційного Суду України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 415-419.Завантажити
46)Спадкування нерухомості іноземцями в Україні: надбання чи втрата// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 420-424.Завантажити
47)Індивідуальні умови професійної деформації особистості адвоката// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 425-431.Завантажити
48)Підвищення ефективності взаємодії органів дізнання з органами досудового слідства України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 432-436.Завантажити
49)Зародження системи пільг і привілеїв у період становлення радянської влади (1918 р. - середина 1920-х рр.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 437-441.Завантажити
50)Тактичні операції при розслідуванні злочинних порушень авторського і суміжних прав// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 44-49.Завантажити
51)Реформування принципу змагальності та диспозитивності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 442-446.Завантажити
52)Загальна характеристика та особливості адміністративної відповідальності за передачу заборонених предметів в установи виконання покарань// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 447-452.Завантажити
53)Дипломатичне представництво України за кордоном: адміністративно-правові аспекти організації та діяльності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.453-457.Завантажити
54)Класифікація прав споживача за законодавством України та Європейського Союзу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 458-464.Завантажити
55)Окремі питання наступництва у правовому регулюванні працевлаштування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 465-468.Завантажити
56)Податкова звітність як підсумкова стадія виконання податкового обов’язку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 469-472.Завантажити
57)Принципи правового регулювання службово-трудової діяльності працівників ОВС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 473-475.Завантажити
58)Працівник прокуратури як суб’єкт трудового права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 476-479.Завантажити
59)До деяких проблем правового статусу правоохоронних органів в системі валютного контролю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 480-485.Завантажити
60)Особливості цивільного судочинства в мирових судах першої інстанції, створених за судовою реформою 1864 р. у Російської імперії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 486-490.Завантажити
61)Установча функція народовладдя: питання теорії і практики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 491-494.Завантажити
62)Концепція та ознаки підприємницького договору за законодавством України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 495-501.Завантажити
63)Незмінність як елемент законної сили рішення суду першої інстанції у цивільній справі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.50-59.Завантажити
64)Постійне представництво як організаційно-правова форма суб’єкта податкових відносин (національний та міжнародний аспект)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 502-506.Завантажити
65)Криміналістична характеристика наруги над могилою: аналіз елементів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 507-512.Завантажити
66)Збір на обов‘язкове державне пенсійне страхування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 513-517.Завантажити
67)Переслідування за статевою ознакою у контексті проблеми ґендерного насильства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.6-10.Завантажити
68)Правове регулювання форм та строків виконання обов’язку зі сплати податків та зборів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 60-65.Завантажити
69)Принципи правотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 66-72.Завантажити
70)Щодо питання про вдосконалення законодавства про медичний огляд працівників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 73-79.Завантажити
71)Правове регулювання відшкодування податку на додану вартість// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 80-85.Завантажити
72)Особливості правового регулювання непрямих податків// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 86-89.Завантажити
73)Особливості гарантій захисту прав суб’єктів трудового права при припиненні трудових правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 90-94.Завантажити
74)Актуальні підходи до ідентифікації, вивчення та визначення сучасної української правової культури, її методології та поліфакторної взаємодії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 95-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід