1) Джерела та підходи до проблеми загального, особливого та специфічного української правосвідомості (формування єдиної нормативно-правової та ідейно-світоглядної спадкоємності) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 103-110.
2) Деякі питання вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з наданням сексуальних послуг // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.11-14.
3) Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 111-117.
4) Правове регулювання використання державної мови серед німців Півдня України наприкінці XVIII - на початку ХХ ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.118-122.
5) До питання про права споживача при придбанні товару неналежної якості // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 123-130.
6) Щодо відповідності концепцій реформування правоохоронної системи держави принципам національної безпеки України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 131-151.
7) Державно-правовий конфлікт як категорія науки конституційного права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.15-20.
8) Канцелярія Президента України: правові засади побудови апарату глави держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 152-182.
9) Праця молоді у порівняльному аналізі коментарів до Кодексу законів про працю України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 183-194.
10) Особливості адміністративно-правового статусу державних податкових інспекцій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 195-201.
11) До питання визначення сфери кадрового забезпечення державного управління // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 202-209.
12) Переміщення державних службовців // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.21-26.
13) Спосіб вчинення злочину та його особливості при незаконному переправленні осіб через державний кордон України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.210-219
14) Співвідношення бюджетних доходів та надходжень від податків, зборів (обов’язкових платежів) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 220-226.
15) Структурні елементи методики розслідування окремих видів злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 227-230.
16) Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 231-236.
17) Поняття, ознаки та значення нормативно-правового акту МВС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 237-242.
18) Поняття ефективності та його роль у моніторингу сучасного стану звільнення від кримінальної відповідальності в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 243-250.
19) Соціальні конфлікти у перші роки Радянської влади: історико-правовий досвід, причини виникнення і форми прояву // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 251-255.
20) Загальне та особливе у природно-правовому мисленні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 256-260.
21) Природне право та законні інтереси у трудових правовідносинах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 261-265.
22) Основні закономірності процесу розслідування організованої злочинної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 266-273.
23) Профілактика й прогнозування вчинення транснаціональних комп’ютерних злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 27-31.
24) Кадрові аспекти державної політики в сфері діяльності правоохоронної системи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 274-279.
25) Сучасний механізм реалізації конституційних гарантій у сфері трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України: теоретико-прикладний аналіз проблемних питань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 280-314.
26) До методології здійснення гендерно-правової експертизи Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 315-322.
27) Соціально-економічні права: до визначення правової природи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.32-37.
28) Поняття і класифікація причин та умов, що сприяють вчиненню злочину // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 323-327.
29) Класифікація та принципи розгляду індивідуальних трудових спорів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 328-332.
30) Централізоване та локальне регулювання відносин в сфері оплати праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 333-338.
31) Правові аспекти реалізації громадянами права на безпечне для життєдіяльності атмосферне повітря // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 339-343.
32) Сутність та значення дисципліни в державі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 344-348.
33) Порівняльна характеристика договорів андеррайтингу та доручення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 349-354.
34) Підвищення запобіжної ролі права в боротьбі зі злочинністю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 363-366.
35) Уникнення подвійного оподаткування як засіб подолання колізій в сфері податкового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 367-370.
36) Занепад козацтва і зародження поліції в Україні як органу державного контролю за внутрішньою безпекою суспільства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 371-375.
37) Особливості припинення службово-трудових правовідносин працівників органів внутрішніх справ за загальними підставами, визначеними Кодексом законів про працю України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 376-380.
38) Проблеми розмежування понять “організаційно-господарське управління” та “державне управління” у діяльності господарських товариств // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 38-43.
39) До питання щодо гарантійних виплат // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 381-386.
40) Види державної служби в органах ДПС України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 387-393.
41) Про новітні ознаки зовнішності людини та їх криміналістичне значення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 394-398.
42) Заповіт як підстава виникнення відносин між заповідачем та спадкоємцями: деякі аспекти правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 399-404.
43) Юридична необхідність виділення самостійної галузі трудового процесуального права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 405-409.
44) Правове регулювання зайнятості на міжнародному та європейському рівні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 410-414.
45) Акти конституційного судочинства як письмові форми процесуальної юрисдикції Конституційного Суду України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 415-419.
46) Спадкування нерухомості іноземцями в Україні: надбання чи втрата // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 420-424.
47) Індивідуальні умови професійної деформації особистості адвоката // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 425-431.
48) Підвищення ефективності взаємодії органів дізнання з органами досудового слідства України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 432-436.
49) Зародження системи пільг і привілеїв у період становлення радянської влади (1918 р. - середина 1920-х рр.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 437-441.
50) Тактичні операції при розслідуванні злочинних порушень авторського і суміжних прав // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 44-49.
51) Реформування принципу змагальності та диспозитивності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 442-446.
52) Загальна характеристика та особливості адміністративної відповідальності за передачу заборонених предметів в установи виконання покарань // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 447-452.
53) Дипломатичне представництво України за кордоном: адміністративно-правові аспекти організації та діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.453-457.
54) Класифікація прав споживача за законодавством України та Європейського Союзу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 458-464.
55) Окремі питання наступництва у правовому регулюванні працевлаштування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 465-468.
56) Податкова звітність як підсумкова стадія виконання податкового обов’язку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 469-472.
57) Принципи правового регулювання службово-трудової діяльності працівників ОВС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 473-475.
58) Працівник прокуратури як суб’єкт трудового права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 476-479.
59) До деяких проблем правового статусу правоохоронних органів в системі валютного контролю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 480-485.
60) Особливості цивільного судочинства в мирових судах першої інстанції, створених за судовою реформою 1864 р. у Російської імперії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 486-490.
61) Установча функція народовладдя: питання теорії і практики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 491-494.
62) Концепція та ознаки підприємницького договору за законодавством України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 495-501.
63) Незмінність як елемент законної сили рішення суду першої інстанції у цивільній справі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.50-59.
64) Постійне представництво як організаційно-правова форма суб’єкта податкових відносин (національний та міжнародний аспект) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 502-506.
65) Криміналістична характеристика наруги над могилою: аналіз елементів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 507-512.
66) Збір на обов‘язкове державне пенсійне страхування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 513-517.
67) Переслідування за статевою ознакою у контексті проблеми ґендерного насильства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С.6-10.
68) Правове регулювання форм та строків виконання обов’язку зі сплати податків та зборів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 60-65.
69) Принципи правотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 66-72.
70) Щодо питання про вдосконалення законодавства про медичний огляд працівників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 73-79.
71) Правове регулювання відшкодування податку на додану вартість // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 80-85.
72) Особливості правового регулювання непрямих податків // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 86-89.
73) Особливості гарантій захисту прав суб’єктів трудового права при припиненні трудових правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 90-94.
74) Актуальні підходи до ідентифікації, вивчення та визначення сучасної української правової культури, її методології та поліфакторної взаємодії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 2 .— С. 95-102.
 
Пошук в електроному каталозі