1) Сутність та особливості діяльності депутата Верховної Ради // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 104-107.
2) Шляхи вдосконалення судового захисту трудових прав громадян // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 108-112
3) Правові основи професійної підготовки персоналу ОВС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 11-17.
4) Види адміністративно-правових обмежень прав громадян на екологічну інформацію // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.113-118.
5) Наукові розвідки: нові правові категорії «становлення української правової свідомості», «розвиток української правової свідомості» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.119-124.
6) Поняття і структура механізму злочину // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.125-129.
7) Поняття та сутність праці за кордоном та сучасної української трудової міграції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.130-133.
8) Проблеми застосування адміністративних стягнень у вигляді позбавлення спеціального права, наданому громадянинові, та виправних робіт // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.134-139.
9) Місце адміністративно-деліктного провадження в адміністративному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.140-146.
10) Організаційно-правова діяльність Йогана Йогановича Корніса // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.147-152.
11) Правове регулювання безпеки господарського ризику в аграрному секторі економіки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 153-156.
12) До питання про особливості конституційно-правового закріплення принципу взаємної відповідальності держави і людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.157-163.
13) Державна автоінспекція як об'єкт реформування в системі МВС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.164-186
14) Виникнення та сутність феномена гендерного насильства: історико-правовий екскурс // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 18-22.
15) Секретаріат Президента України та Кабінет Міністрів України: нормативно-правові засади взаємодії // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.187-210.
16) Сутність, мета та форми управління персоналом органів досудового слідства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.211-214.
17) Сутність та завдання кадрового забезпечення як засобу сприяння функціонуванню держави та її органів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.215-220.
18) Поняття та роль керівника в діяльності сучасного підприємства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.221-224.
19) Процес гуманізації кримінальної відповідальності в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 225-228.
20) Особливості предмета трудового права в сучасних умовах // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 229-232.
21) Проблеми класифікації форм співучасті у злочині // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 23-27.
22) Правова сутність пенсійного забезпечення в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 233-239.
23) Застосування загальних засад менеджменту в управлінській діяльності керівника органів внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.240-244.
24) Надзвичайне законодавство України: теоретичні засади формування та розвитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 245-249.
25) Значення та призначення кримінальних справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.250-253.
26) Основні напрямки реформування органів внутрішніх справ України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 254-259.
27) Відшкодування моральної шкоди у випадку порушення трудових прав працівників ОВС, що мають спеціальні звання міліції України: теоретико-правовий аналіз загального трудового законодавства та практики застосування спеціального законодавства про службу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.260-284.
28) Деякі особливості конституційно-правового регулювання взаємовідносин федерації та суб'єктів у США // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 28-33.
29) До методології проведення гендерної експертизи українського законодавства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 285-295.
30) Система та зміст локальних нормативних актів щодо внутрішнього трудового розпорядку організації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.296-302.
31) Характеристика вини при вчиненні хабарництва // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.303-311.
32) До питання щодо природи класифікації угод про регулювання усунення подвійного оподаткування // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.312-315.
33) Уточнення сутності категорії “правовий статус” суб’єкта адміністративно-правових відносин та його елементного складу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 316-321.
34) Зародження козацтва та його вплив на становлення внутрішньої безпеки України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.322-327.
35) Проблеми кваліфікації співучасників в організованій групі та злочинній організації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.328-333.
36) Щодо постановки питання про зміст наукової організації праці дільничного інспектора міліції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.334-338.
37) Повноваження, компетенція та принципи діяльності суб’єктів охорони громадського порядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.339-346.
38) Порівняльний аналіз інституту примусових заходів медичного характеру України та деяких країн пострадянського простору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 34-42.
39) Колективний договір як засіб досягнення соціального миру // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.347-352.
40) Безробіття, його сутність та історія боротьби з цим явищем // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 353-357.
41) Особливості огляду місця події у справах про вандалізм // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 358-362.
42) Види позовів у захист прав споживачів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 363-367.
43) Правова природа акцизного збору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.368-371.
44) Інститут охорони власності в адміністративно-деліктному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 372-377.
45) Консенсуальне провадження у кримінальному процесі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 378-381.
46) Класифікація персоналу органів Державної прикордонної служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 382-388.
47) Дозвільні адміністративні послуги в органах внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 389-394.
48) Організаційно-правові засади протидії правопорушенням у сфері використання кінцевого обладнання рухомого (мобільного) зв’язку в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 395-407.
49) Окремі питання визначення боржника як сторони зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 408-414.
50) Теоретико-правові умови загальних положень кримінального процесу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 415-419.
51) Правовий режим в системі оподаткування і зборів: теоретичний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 420-426.
52) Прямі та непрямі доказові презумпції цивільного судочинства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.427-433.
53) Нормативні засади проголошення військової диктатури у Словаччині та Підкарпатській Русі // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 43-48.
54) До визначення поняття “соціальний захист осіб похилого віку” // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 434-438.
55) Поняття та особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх: теоретико-правові питання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 439-444.
56) Деякі питання розвитку інституту публічної відповідальності приватних юридичних осіб в контексті адміністративної реформи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 445-448.
57) Правова природа податкової звітності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 449-452.
58) Диспозитивність в адміністративному праві – нові ознаки методу правового регулювання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 453-458.
59) Дотримання прав і свобод громадян при проходженні примусових медичних оглядів власниками автотранспортних засобів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.49-54.
60) Окремі проблеми адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері ветеринарно-санітарних вимог // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 55-59.
61) Спільність, як об'єктивна та суб'єктивна ознака у співучасті: проблеми теорії та практики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 6-10.
62) Класифікація джерел міжнародно-правового регулювання праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 60-64.
63) Дослідження проблеми дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Донецькій області та удосконалення його профілактики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 65-70.
64) Використання інформаційно-довідкових обліків при проведенні слідчих дій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 71-76.
65) Юридична особа як нормативна конструкція // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 77-85.
66) Власність, як об'єкт адміністративно-правової охорони // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 86-91.
67) Генезис правової охорони інтелектуальної власності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 92-98.
68) Зміна істотних умов праці працівників міліції: теоретичний аспект // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 99-103.
 
Пошук в електроному каталозі