1)Сутність та особливості діяльності депутата Верховної Ради// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 104-107.Завантажити
2)Шляхи вдосконалення судового захисту трудових прав громадян// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 108-112Завантажити
3)Правові основи професійної підготовки персоналу ОВС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 11-17.Завантажити
4)Види адміністративно-правових обмежень прав громадян на екологічну інформацію// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.113-118.Завантажити
5)Наукові розвідки: нові правові категорії «становлення української правової свідомості», «розвиток української правової свідомості»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.119-124.Завантажити
6)Поняття і структура механізму злочину// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.125-129.Завантажити
7)Поняття та сутність праці за кордоном та сучасної української трудової міграції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.130-133.Завантажити
8)Проблеми застосування адміністративних стягнень у вигляді позбавлення спеціального права, наданому громадянинові, та виправних робіт// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.134-139.Завантажити
9)Місце адміністративно-деліктного провадження в адміністративному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.140-146.Завантажити
10)Організаційно-правова діяльність Йогана Йогановича Корніса// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.147-152.Завантажити
11)Правове регулювання безпеки господарського ризику в аграрному секторі економіки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 153-156.Завантажити
12)До питання про особливості конституційно-правового закріплення принципу взаємної відповідальності держави і людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.157-163.Завантажити
13)Державна автоінспекція як об'єкт реформування в системі МВС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.164-186Завантажити
14)Виникнення та сутність феномена гендерного насильства: історико-правовий екскурс// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 18-22.Завантажити
15)Секретаріат Президента України та Кабінет Міністрів України: нормативно-правові засади взаємодії// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.187-210.Завантажити
16)Сутність, мета та форми управління персоналом органів досудового слідства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.211-214.Завантажити
17)Сутність та завдання кадрового забезпечення як засобу сприяння функціонуванню держави та її органів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.215-220.Завантажити
18)Поняття та роль керівника в діяльності сучасного підприємства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.221-224.Завантажити
19)Процес гуманізації кримінальної відповідальності в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 225-228.Завантажити
20)Особливості предмета трудового права в сучасних умовах// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 229-232.Завантажити
21)Проблеми класифікації форм співучасті у злочині// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 23-27.Завантажити
22)Правова сутність пенсійного забезпечення в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 233-239.Завантажити
23)Застосування загальних засад менеджменту в управлінській діяльності керівника органів внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.240-244.Завантажити
24)Надзвичайне законодавство України: теоретичні засади формування та розвитку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 245-249.Завантажити
25)Значення та призначення кримінальних справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.250-253.Завантажити
26)Основні напрямки реформування органів внутрішніх справ України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 254-259.Завантажити
27)Відшкодування моральної шкоди у випадку порушення трудових прав працівників ОВС, що мають спеціальні звання міліції України: теоретико-правовий аналіз загального трудового законодавства та практики застосування спеціального законодавства про службу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.260-284.Завантажити
28)Деякі особливості конституційно-правового регулювання взаємовідносин федерації та суб'єктів у США// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 28-33.Завантажити
29)До методології проведення гендерної експертизи українського законодавства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 285-295.Завантажити
30)Система та зміст локальних нормативних актів щодо внутрішнього трудового розпорядку організації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.296-302.Завантажити
31)Характеристика вини при вчиненні хабарництва// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.303-311.Завантажити
32)До питання щодо природи класифікації угод про регулювання усунення подвійного оподаткування// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.312-315.Завантажити
33)Уточнення сутності категорії “правовий статус” суб’єкта адміністративно-правових відносин та його елементного складу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 316-321.Завантажити
34)Зародження козацтва та його вплив на становлення внутрішньої безпеки України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.322-327.Завантажити
35)Проблеми кваліфікації співучасників в організованій групі та злочинній організації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.328-333.Завантажити
36)Щодо постановки питання про зміст наукової організації праці дільничного інспектора міліції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.334-338.Завантажити
37)Повноваження, компетенція та принципи діяльності суб’єктів охорони громадського порядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.339-346.Завантажити
38)Порівняльний аналіз інституту примусових заходів медичного характеру України та деяких країн пострадянського простору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 34-42.Завантажити
39)Колективний договір як засіб досягнення соціального миру// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.347-352.Завантажити
40)Безробіття, його сутність та історія боротьби з цим явищем// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 353-357.Завантажити
41)Особливості огляду місця події у справах про вандалізм// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 358-362.Завантажити
42)Види позовів у захист прав споживачів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 363-367.Завантажити
43)Правова природа акцизного збору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.368-371.Завантажити
44)Інститут охорони власності в адміністративно-деліктному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 372-377.Завантажити
45)Консенсуальне провадження у кримінальному процесі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 378-381.Завантажити
46)Класифікація персоналу органів Державної прикордонної служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 382-388.Завантажити
47)Дозвільні адміністративні послуги в органах внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 389-394.Завантажити
48)Організаційно-правові засади протидії правопорушенням у сфері використання кінцевого обладнання рухомого (мобільного) зв’язку в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 395-407.Завантажити
49)Окремі питання визначення боржника як сторони зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 408-414.Завантажити
50)Теоретико-правові умови загальних положень кримінального процесу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 415-419.Завантажити
51)Правовий режим в системі оподаткування і зборів: теоретичний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 420-426.Завантажити
52)Прямі та непрямі доказові презумпції цивільного судочинства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.427-433.Завантажити
53)Нормативні засади проголошення військової диктатури у Словаччині та Підкарпатській Русі// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 43-48.Завантажити
54)До визначення поняття “соціальний захист осіб похилого віку”// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 434-438.Завантажити
55)Поняття та особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх: теоретико-правові питання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 439-444.Завантажити
56)Деякі питання розвитку інституту публічної відповідальності приватних юридичних осіб в контексті адміністративної реформи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 445-448.Завантажити
57)Правова природа податкової звітності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 449-452.Завантажити
58)Диспозитивність в адміністративному праві – нові ознаки методу правового регулювання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 453-458.Завантажити
59)Дотримання прав і свобод громадян при проходженні примусових медичних оглядів власниками автотранспортних засобів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С.49-54.Завантажити
60)Окремі проблеми адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері ветеринарно-санітарних вимог// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 55-59.Завантажити
61)Спільність, як об'єктивна та суб'єктивна ознака у співучасті: проблеми теорії та практики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 6-10.Завантажити
62)Класифікація джерел міжнародно-правового регулювання праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 60-64.Завантажити
63)Дослідження проблеми дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Донецькій області та удосконалення його профілактики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 65-70.Завантажити
64)Використання інформаційно-довідкових обліків при проведенні слідчих дій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 71-76.Завантажити
65)Юридична особа як нормативна конструкція// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 77-85.Завантажити
66)Власність, як об'єкт адміністративно-правової охорони// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 86-91.Завантажити
67)Генезис правової охорони інтелектуальної власності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 92-98.Завантажити
68)Зміна істотних умов праці працівників міліції: теоретичний аспект// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2008. - № 1 .— С. 99-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід