1) Адміністративно-правові відносини, які виникають в управлінні забезпеченням національної безпеки Службою безпеки України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .—
2) Теоретичні організаційні та правові аспекти участі державних та громадських інституцій у діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 104-107.
3) Працевикористання військовополонених та інтернованих у відбудові міста Києва (1945-1950 рр.) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С .11-14.
4) Секретаріат Президента України у системі допоміжних органів глави держави: нормативно-правові суперечності та практика // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 124-135.
5) Розвиток уявлень про істотні умови договору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 136-141.
6) Воєнні злочини у Статуті Міжнародного кримінального суду і злочини проти встановленого порядку несення військової служби у Кримінальному кодексі України: питання відповідності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 142-146.
7) Проблеми реалізації конституційних гарантій права працівників органів внутрішніх справ на щорічну відпустку: аналіз судової практики // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 147-162.
8) Щодо питання правової природи контрольно-наглядових проваджень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 15-21.
9) До проблеми визначення соціально-правового механізму протидії злочинності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 163-166.
10) Деякі аспекти взаємодії громадськості із владними органами щодо охорони земельних ресурсів та довкілля // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 167-170.
11) Система принципів обмежень майнових прав фізичних осіб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 171-184.
12) Класифікація суб’єктів фінансового моніторингу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 190-194.
13) Кримінально-правова кваліфікація синдрому струсу немовляти за ст.117 КК України (як умисного вбивства матір’ю новонародженої дитини) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 202-206.
14) Правові основи діяльності Антимонопольного комітету України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 207-211.
15) Поняття торговельної марки та її співвідношення із суміжними категоріями // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 212-223.
16) Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 255 КК України «Створення злочинної організації». Проблеми визначення співучасників // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 22-25.
17) Зміст договору оренди державного та комунального нерухомого майна // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 224-230.
18) Правозахисна роль прокурора у справах про злочини неповнолітніх // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 231-234.
19) Вопросы суверенитета и защиты титула в международной практике России XVIII в. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 235-240.
20) Зміст попереднього договору // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 241-244.
21) Система привілеїв у Польсько-Литовській державі: формування права-привілею // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 245-250.
22) Забезпечення законності, збереження майна, правове виховання і правова пропаганда на підприємстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 251-255.
23) Відкриття провадження у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 256-263.
24) Генезис и правовая природа городской собственности (собственности территориальной громады города) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 264-271.
25) Етапи формування закону про державний бюджет // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 272-277.
26) Поняття процесуального акту-документу з адміністративних справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 278-282.
27) Нагляд органів прокуратури в системі гарантій забезпечення прав і свобод громадян // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 283-286.
28) Проблеми правового регулювання направлення засуджених до арешту до місць відбування покарання // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 287-292.
29) Концептуальные положения кодификации законодательства Украины об административных правонарушениях: системные аспекты // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 293-300.
30) Загальні засади судово-товарознавчої експертизи конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 31-36.
31) Часові межі діяльності парламенту у випадку дострокового припинення його повноважень // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 37-43.
32) Принцип гуманізму, як загальносоціальний принцип проваджень у справах про адміністративні правопорушення // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 44-47.
33) Адміністративна діяльність міліції України щодо охорони права власності під час забезпечення охорони громадського порядку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 48-51.
34) Міжнародні кримінально-правові основи боротьби з організованою злочинністю: порівняльний аналіз // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 5-10.
35) Правова природа оперативно-господарських санкцій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 52-60.
36) Форми державного управління: історичні питання становлення та наукового аналізу // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 61-65.
37) Цивілізаційні цінності народу, як витоки сучасної доктрини прав і свобод людини // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 66-69.
38) Проблеми реалізації умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за злочини, вчиненні у неповнолітньому віці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 70-74.
39) Про розмежування понять «науково-педагогічні працівники» та «професорсько-викладацький склад» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 75-81.
40) Правовая регламентация порядка трансплантации органов или тканей человека как непосредственный объект преступления, предусмотренного статьей 143 Уголовного кодекса Украины // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 92-96.
41) Сторони у справах про стягнення аліментів на дітей // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 97-103.
 
Пошук в електроному каталозі