1)Адміністративно-правові відносини, які виникають в управлінні забезпеченням національної безпеки Службою безпеки України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— Завантажити
2)Теоретичні організаційні та правові аспекти участі державних та громадських інституцій у діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 104-107.Завантажити
3)Працевикористання військовополонених та інтернованих у відбудові міста Києва (1945-1950 рр.)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С .11-14.Завантажити
4)Секретаріат Президента України у системі допоміжних органів глави держави: нормативно-правові суперечності та практика// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 124-135.Завантажити
5)Розвиток уявлень про істотні умови договору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 136-141.Завантажити
6)Воєнні злочини у Статуті Міжнародного кримінального суду і злочини проти встановленого порядку несення військової служби у Кримінальному кодексі України: питання відповідності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 142-146.Завантажити
7)Проблеми реалізації конституційних гарантій права працівників органів внутрішніх справ на щорічну відпустку: аналіз судової практики// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 147-162.Завантажити
8)Щодо питання правової природи контрольно-наглядових проваджень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 15-21.Завантажити
9)До проблеми визначення соціально-правового механізму протидії злочинності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 163-166.Завантажити
10)Деякі аспекти взаємодії громадськості із владними органами щодо охорони земельних ресурсів та довкілля// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 167-170.Завантажити
11)Система принципів обмежень майнових прав фізичних осіб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 171-184.Завантажити
12)Класифікація суб’єктів фінансового моніторингу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 190-194.Завантажити
13)Кримінально-правова кваліфікація синдрому струсу немовляти за ст.117 КК України (як умисного вбивства матір’ю новонародженої дитини)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 202-206.Завантажити
14)Правові основи діяльності Антимонопольного комітету України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 207-211.Завантажити
15)Поняття торговельної марки та її співвідношення із суміжними категоріями// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 212-223.Завантажити
16)Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 255 КК України «Створення злочинної організації». Проблеми визначення співучасників// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 22-25.Завантажити
17)Зміст договору оренди державного та комунального нерухомого майна// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 224-230.Завантажити
18)Правозахисна роль прокурора у справах про злочини неповнолітніх// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 231-234.Завантажити
19)Вопросы суверенитета и защиты титула в международной практике России XVIII в.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 235-240.Завантажити
20)Зміст попереднього договору// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 241-244.Завантажити
21)Система привілеїв у Польсько-Литовській державі: формування права-привілею// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 245-250.Завантажити
22)Забезпечення законності, збереження майна, правове виховання і правова пропаганда на підприємстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 251-255.Завантажити
23)Відкриття провадження у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 256-263.Завантажити
24)Генезис и правовая природа городской собственности (собственности территориальной громады города)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 264-271.Завантажити
25)Етапи формування закону про державний бюджет// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 272-277.Завантажити
26)Поняття процесуального акту-документу з адміністративних справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 278-282.Завантажити
27)Нагляд органів прокуратури в системі гарантій забезпечення прав і свобод громадян// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 283-286.Завантажити
28)Проблеми правового регулювання направлення засуджених до арешту до місць відбування покарання// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 287-292.Завантажити
29)Концептуальные положения кодификации законодательства Украины об административных правонарушениях: системные аспекты// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 293-300.Завантажити
30)Загальні засади судово-товарознавчої експертизи конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 31-36.Завантажити
31)Часові межі діяльності парламенту у випадку дострокового припинення його повноважень// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 37-43.Завантажити
32)Принцип гуманізму, як загальносоціальний принцип проваджень у справах про адміністративні правопорушення// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 44-47.Завантажити
33)Адміністративна діяльність міліції України щодо охорони права власності під час забезпечення охорони громадського порядку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 48-51.Завантажити
34)Міжнародні кримінально-правові основи боротьби з організованою злочинністю: порівняльний аналіз// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 5-10.Завантажити
35)Правова природа оперативно-господарських санкцій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 52-60. Завантажити
36)Форми державного управління: історичні питання становлення та наукового аналізу// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 61-65.Завантажити
37)Цивілізаційні цінності народу, як витоки сучасної доктрини прав і свобод людини// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 66-69.Завантажити
38)Проблеми реалізації умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за злочини, вчиненні у неповнолітньому віці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 70-74.Завантажити
39)Про розмежування понять «науково-педагогічні працівники» та «професорсько-викладацький склад»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 75-81.Завантажити
40)Правовая регламентация порядка трансплантации органов или тканей человека как непосредственный объект преступления, предусмотренного статьей 143 Уголовного кодекса Украины// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 92-96.Завантажити
41)Сторони у справах про стягнення аліментів на дітей// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 3 .— С. 97-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід