1) Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 11-19.
2) Вирішення проблемних ситуацій допиту головного бухгалтера (керівника підприємства) у справах про ухилення від сплати податків // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 113-119.
3) Методи індивідуального кримінологічного впливу: новий погляд на систему // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 120-125.
4) Деякі аспекти диференціації регулювання праці як прояв механізму правового регулювання у трудовому праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 126-132.
5) Юридичниі гарантії за трудовим законодавством України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 133-138.
6) Правові основи забезпечення дисципліни та законності в ОВС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 139-145.
7) Форма заповіту: становлення, розвиток, сучасні вимоги // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 146-150.
8) Підходи до формування поняття обмежень майнових прав фізичних осіб // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 151-157.
9) Проблеми розвитку громадянського контролю за діяльністю органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 158-163.
10) Види адміністративно-процесуальних гарантій прав і свобод громадян // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 164-168.
11) Компетенція як елемент правового статусу поліції держав континентальної правової сім’ї (теоретичний аспект) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 169-173.
12) Функції управління та їх роль в удосконаленні боротьби з організованою транснаціональною злочинністю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 174-178.
13) Поняття професіоналізму працівників ОВС як визначальної категорії їх професійної підготовки // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 179-184.
14) Правовий статус суб’єктів фіскальних правовідносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 185-188.
15) «Соціалізація права» як чинник трансформації соціологічного підходу в правознавстві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 189-193.
16) Суб’єкти управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС: система та правовий статус // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 194-200.
17) Роль колективного договору в правовому регулюванні трудових відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 20-23.
18) Окремі аспекти правового регулювання медичного обслуговування населення України // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 201-205.
19) Правове регулювання діяльності органів зовнішніх зносин УСРР у 1918-1922 роках // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 206-210.
20) Щодо актуальності визначення цивільно-правового статусу ФСТ “Динамо” // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 211-216.
21) Шляхи дослідження правозастосовної функції принципів права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 217-221.
22) Окремі аспекти застосування оперативно-технічних засобів для попередження та розкриття злочинів, пов’язаних з незаконним застосуванням зброї, бойових припасів або вибухових пристроїв (речовин) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 222-227.
23) Обман в имущественных отношениях: разграничение уголовно-правовой и гражданской ответственности // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 228-238.
24) Пенсійне забезпечення жінок-працівників органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 239-244.
25) Цивільно-правовий захист та охорона авторського права // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 24-29.
26) Державна політика радянського уряду щодо створення органів внутрішніх справ України на залізничному та водному транспорті у 20-х роках XX ст. // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 245-251.
27) Питання визначення правового становища понятого, як учасника адміністративно-процесуальних дій // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 35-39.
28) Класифікація робіт із шкідливими та важкими умовами праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 040-42.
29) Правова свідомість у механізмі правового регулювання суспільних відносин // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 43-47.
30) Засоби протидії торгівлі людьми: міжнародно-правовий досвід // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 48-53.
31) Аналіз нормативного забезпечення діяльності і повноважень Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю України та Федеральної інспекції праці Російської Федерації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 5-10.
32) Проблеми криміналістичної підготовки працівників правоохоронних органів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 54-58.
33) Експертна оцінка Радою Європи діяльності органів внутрішніх справ України: розумна достатність чи можливість розвитку? // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 59-69.
34) Поняття належних та безпечних умов праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 70-74.
35) Криміналістична профілактика екологічних злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 75-78.
36) Історичні передумови виникнення поняття «соціальний конфлікт» // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 79-82.
37) Класифікація учасників управлінських процедур в органах прокуратури // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 83-89.
38) Теоретико-правовий аналіз практики застосування спеціального трудового законодавства України про порядок та умови грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 90-112.
 
Пошук в електроному каталозі