1)Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 11-19.Завантажити
2)Вирішення проблемних ситуацій допиту головного бухгалтера (керівника підприємства) у справах про ухилення від сплати податків// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 113-119.Завантажити
3)Методи індивідуального кримінологічного впливу: новий погляд на систему// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 120-125.Завантажити
4)Деякі аспекти диференціації регулювання праці як прояв механізму правового регулювання у трудовому праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 126-132.Завантажити
5)Юридичниі гарантії за трудовим законодавством України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 133-138.Завантажити
6)Правові основи забезпечення дисципліни та законності в ОВС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 139-145.Завантажити
7)Форма заповіту: становлення, розвиток, сучасні вимоги// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 146-150.Завантажити
8)Підходи до формування поняття обмежень майнових прав фізичних осіб// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 151-157.Завантажити
9)Проблеми розвитку громадянського контролю за діяльністю органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 158-163.Завантажити
10)Види адміністративно-процесуальних гарантій прав і свобод громадян// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 164-168.Завантажити
11)Компетенція як елемент правового статусу поліції держав континентальної правової сім’ї (теоретичний аспект)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 169-173.Завантажити
12)Функції управління та їх роль в удосконаленні боротьби з організованою транснаціональною злочинністю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 174-178.Завантажити
13)Поняття професіоналізму працівників ОВС як визначальної категорії їх професійної підготовки// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 179-184.Завантажити
14)Правовий статус суб’єктів фіскальних правовідносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 185-188.Завантажити
15)«Соціалізація права» як чинник трансформації соціологічного підходу в правознавстві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 189-193.Завантажити
16)Суб’єкти управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС: система та правовий статус// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 194-200.Завантажити
17)Роль колективного договору в правовому регулюванні трудових відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 20-23.Завантажити
18)Окремі аспекти правового регулювання медичного обслуговування населення України// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 201-205.Завантажити
19)Правове регулювання діяльності органів зовнішніх зносин УСРР у 1918-1922 роках// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 206-210.Завантажити
20)Щодо актуальності визначення цивільно-правового статусу ФСТ “Динамо”// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 211-216.Завантажити
21)Шляхи дослідження правозастосовної функції принципів права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 217-221.Завантажити
22)Окремі аспекти застосування оперативно-технічних засобів для попередження та розкриття злочинів, пов’язаних з незаконним застосуванням зброї, бойових припасів або вибухових пристроїв (речовин)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 222-227.Завантажити
23)Обман в имущественных отношениях: разграничение уголовно-правовой и гражданской ответственности// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 228-238.Завантажити
24)Пенсійне забезпечення жінок-працівників органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 239-244.Завантажити
25)Цивільно-правовий захист та охорона авторського права// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 24-29.Завантажити
26)Державна політика радянського уряду щодо створення органів внутрішніх справ України на залізничному та водному транспорті у 20-х роках XX ст.// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 245-251.Завантажити
27)Питання визначення правового становища понятого, як учасника адміністративно-процесуальних дій// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 35-39.Завантажити
28)Класифікація робіт із шкідливими та важкими умовами праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 040-42.Завантажити
29)Правова свідомість у механізмі правового регулювання суспільних відносин// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 43-47.Завантажити
30)Засоби протидії торгівлі людьми: міжнародно-правовий досвід// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 48-53.Завантажити
31)Аналіз нормативного забезпечення діяльності і повноважень Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю України та Федеральної інспекції праці Російської Федерації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 5-10.Завантажити
32)Проблеми криміналістичної підготовки працівників правоохоронних органів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 54-58.Завантажити
33)Експертна оцінка Радою Європи діяльності органів внутрішніх справ України: розумна достатність чи можливість розвитку?// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 59-69.Завантажити
34)Поняття належних та безпечних умов праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 70-74.Завантажити
35)Криміналістична профілактика екологічних злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 75-78.Завантажити
36)Історичні передумови виникнення поняття «соціальний конфлікт»// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 79-82.Завантажити
37)Класифікація учасників управлінських процедур в органах прокуратури// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 83-89.Завантажити
38)Теоретико-правовий аналіз практики застосування спеціального трудового законодавства України про порядок та умови грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 2 .— С. 90-112.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід