1)Реалізація основних принципів права в діяльності органів нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— Завантажити
2)Феномен правового режиму в адміністративному праві// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 109-112.Завантажити
3)Перспективи та проблемні питання розвитку нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми в Україні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 113-118.Завантажити
4)Окремі законодавчо-правові аспекти обмеження права користування житлом// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 119-124.Завантажити
5)Сутність професійної підготовки персоналу ОВС// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 125-130.Завантажити
6)К вопросу о методологии криминологического исследования насилия// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 131-148.Завантажити
7)Класифікація адміністративних правопорушень по лінії дозвільної системи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 14-18.Завантажити
8)Історичний і філософський напрямки у юриспруденції// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 149-153.Завантажити
9)Здоров’я фізичної особи як об’єкт її особистих немайнових прав// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 154-160.Завантажити
10)Організаційно-правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ України на транспорті (1861-1920 роки)// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 161-168.Завантажити
11)Історія виникнення інституту примусових заходів медичного характеру// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 19-22.Завантажити
12)Суб’єкти трудового права та суб’єкти трудових правовідносин: співвідношення понять та змісту// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 23-25.Завантажити
13)Правовий та соціальний статус іноземця та особи без громадянства// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 26-33.Завантажити
14)Правові засади здійснення діяльності, пов’язаної із виробництвом, реалізацією та використанням піротехнічних засобів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 34-39.Завантажити
15)Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені у віці до вісімнадцяти років// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 40-44.Завантажити
16)Шляхи вдосконалення законодавства про зайнятість населення і перспективи його розвитку// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 45-49.Завантажити
17)Сутність та значення робіт із шкідливими та важкими умовами праці// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 50-53.Завантажити
18)Якісне становлення віддзеркаленої української правової реальності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 54-58.Завантажити
19)Деякі особливості виявлення причин і умов, що сприяли скоєнню комп’ютерних злочинів// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 59-63.Завантажити
20)Фінансування МВС України та пов’язані з цим проблеми реформування його як системи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 70-88.Завантажити
21)Проблеми захисту прав акціонерів під час створення акціонерних товариств шляхом реорганізації// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 89-93.Завантажити
22)Зміст предмету судово-товарознавчої експертизи// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 9-13.Завантажити
23)Роль і місце примусу у правовій нормативності// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 94-98.Завантажити
24)Форми та методи профілактичної діяльності органів внутрішніх справ на місцевому рівні// Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 99-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід