1) Реалізація основних принципів права в діяльності органів нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .—
2) Феномен правового режиму в адміністративному праві // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 109-112.
3) Перспективи та проблемні питання розвитку нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми в Україні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 113-118.
4) Окремі законодавчо-правові аспекти обмеження права користування житлом // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 119-124.
5) Сутність професійної підготовки персоналу ОВС // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 125-130.
6) К вопросу о методологии криминологического исследования насилия // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 131-148.
7) Класифікація адміністративних правопорушень по лінії дозвільної системи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 14-18.
8) Історичний і філософський напрямки у юриспруденції // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 149-153.
9) Здоров’я фізичної особи як об’єкт її особистих немайнових прав // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 154-160.
10) Організаційно-правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ України на транспорті (1861-1920 роки) // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 161-168.
11) Історія виникнення інституту примусових заходів медичного характеру // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 19-22.
12) Суб’єкти трудового права та суб’єкти трудових правовідносин: співвідношення понять та змісту // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 23-25.
13) Правовий та соціальний статус іноземця та особи без громадянства // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 26-33.
14) Правові засади здійснення діяльності, пов’язаної із виробництвом, реалізацією та використанням піротехнічних засобів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 34-39.
15) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені у віці до вісімнадцяти років // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 40-44.
16) Шляхи вдосконалення законодавства про зайнятість населення і перспективи його розвитку // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 45-49.
17) Сутність та значення робіт із шкідливими та важкими умовами праці // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 50-53.
18) Якісне становлення віддзеркаленої української правової реальності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 54-58.
19) Деякі особливості виявлення причин і умов, що сприяли скоєнню комп’ютерних злочинів // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 59-63.
20) Фінансування МВС України та пов’язані з цим проблеми реформування його як системи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 70-88.
21) Проблеми захисту прав акціонерів під час створення акціонерних товариств шляхом реорганізації // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 89-93.
22) Зміст предмету судово-товарознавчої експертизи // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 9-13.
23) Роль і місце примусу у правовій нормативності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 94-98.
24) Форми та методи профілактичної діяльності органів внутрішніх справ на місцевому рівні // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. - 2007. - № 1 .— С. 99-103.
 
Пошук в електроному каталозі