1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— Завантажити
3)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— Завантажити
4)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— Завантажити
5)Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави: адміністративно-правовий аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 103-111.Завантажити
6)Деякі проблеми формування в Україні спеціалізованого органу контролю якості лікарських засобів європейського рівня// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 111-117.Завантажити
7)Процесуальні гарантії прав платників податнків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 118-122.Завантажити
8)Особливості адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху на безхазяйних автомобільних дорогах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 123-132.Завантажити
9)Фінансові механізми участі публічної адміністрації в адміністративно-господарських відносинах: стан та перспективи розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 132-139.Завантажити
10)Програма діяльності Кабінету Міністрів України: правова природа та проблеми реалізації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 140-145.Завантажити
11)Взаємодія контролюючих органів державної податкової та митної служб з правоохоронними органами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 146-153.Завантажити
12)Суб'єкти представницьких правовідносин в адміністративному судочинстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 15-21.Завантажити
13)Система управління органами прокуратури в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 154-159.Завантажити
14)Історичний розвиток соціального захисту інвалідів на теренах України в ХVІ-ХХІ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 159-167.Завантажити
15)Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання захисту прав громадян// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 168-175.Завантажити
16)Функції культури як самостійний об'єкт адміністративно-правового забезпечення з боку держави (на прикладі функцій мистецтва)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 176-182.Завантажити
17)Захист майнових прав осіб, які не досягли повноліття, нотаріусом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 183-191.Завантажити
18)Істотні умови договору про надання рекламних послуг// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 191-196.Завантажити
19)Правове регулювання майна, що перебуває у податковій заставі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 196-201.Завантажити
20)До питання про поняття і сутність публічно-правових спорів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 202-208.Завантажити
21)Транспортні засоби як об'єкти договору прокату транспортного засобу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 209-214.Завантажити
22)Щодо предмета дисциплінарної практики в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 215-220.Завантажити
23)Стратегия запобігання і протидії легалізації злочинних доходів (адміністративно-правовий аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 22-29.Завантажити
24)Категорії "земля" та "територія" в контексті правового регулювання зонування земель// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 221-228.Завантажити
25)Рівні правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 228-234.Завантажити
26)Землі як об'єкт державно-приватного партнерства в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 235-240.Завантажити
27)Сутність та механізм дисциплінарної відповідальності прокурорів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 241-249.Завантажити
28)Проблеми вирішення земельних спорів у Криму (1802-1810 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 249-256.Завантажити
29)Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників: порівняльний аналіз норм чинного Кодексу законів про працю України та проекту Трудового кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 256-263.Завантажити
30)Форми, види та напрями адміністративно-правової протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 30-36.Завантажити
31)Поняття та види суб'єктів забезпечення прав громадян у податковій сфері: проблеми класифікації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 37-46.Завантажити
32)Правові засади діяльності адвокатури України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 46-53. Завантажити
33)Сутність та правові засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 53-61.Завантажити
34)Зупинка транспортних засобів як захід адміністративно-правового примусу: правове регулювання, підстави та проблеми застосування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 61-69.Завантажити
35)Механізм адміністративно-правового регулювання охорони та використання природних ресурсів і об'єктів навколишнього середовища в контексті євроінтеграції України: сучасний стан, проблеми, напрямки модернізації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 69-78.Завантажити
36)Про правові форми фінансової діяльності держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 7-14.Завантажити
37)Сутність та особливості адміністративних судів як складової частини судової системи України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 79-87.Завантажити
38)Деякі питання формування інформаційного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 87-92.Завантажити
39)Митне законодавство Європейського Союзу: адміністративно-правова характеристика// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 93-99.Завантажити
40)Деякі аспекти поняття доказування у сфері проваджень в адміністративних справах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 99-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід