1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— Завантажити
3)Поняття, сутність та значення інтересу як державноуправлінської категорії// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 104 - 109.Завантажити
4)Антикорупційна експертиза як засіб виявлення корупціогенних факторів у діяльності суб'єктів публічної адміністрації// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 109 - 112.Завантажити
5)Мистецтво та структура мистецької діяльності як об'єкти адміністративно-правового забезпечення// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 112 - 116.Завантажити
6)Відповідальність співучасників за кримінальним законодаством України та іноземних держав// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 117 - 121.Завантажити
7)Теорія приватного і публічного права та її вплив на реформування господарського права// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 12 - 17.Завантажити
8)Окремі аспекти відновного правосуддя в частині примирення потерпілого з обвинуваченим за новим кримінальним процесуальним законодавством України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 121 - 126.Завантажити
9)Особливості виконання мережі Інтернет та автоматизованих інформаційно-пошукових систем для забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 126 - 129.Завантажити
10)Взаємодія міліції з іншими державними правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування та громадкістю щодо забезпечення екологічної безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 130 - 135.Завантажити
11)Негласні слідчі (розшукові) функції у кримінальному процесі// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 135 - 138.Завантажити
12)Фізичне насильство як спосіб захоплення заручників// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 139 - 143.Завантажити
13)Стратегічні пріоритети державної регіональної політики у сфері охорони громадського порядку в Україні (на прикладі Харківської області)// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 143 - 149.Завантажити
14)Особливості проведення тактичних операцій із затримання підозрюваних при вчиненні організованими групами викрадень на залізничному транспорті// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 149 - 155.Завантажити
15)Генезис інституту співучасті у злочині в кримінальному праві України під впливом норм міжнародного права// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 155 - 160.Завантажити
16)Соціальні фактори встановлення кримінальної відповідальності за незалежне виконання обо'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей (ст. 137 Кримінального кодексу України)// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 160 - 164.Завантажити
17)Визначення меж кримінально-правових санкцій// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 165 - 169.Завантажити
18)Здійснення розшуку підозрюваного за новим Кримінальним процесуальним кодексом України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 169 -173.Завантажити
19)Механізм нормативно-правової детермінації злочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 173 - 179.Завантажити
20)Особливості формування та діяльності місцевих органів влади Української Держави (травень - грудень 1918 р.).// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 18 - 21.Завантажити
21)Правова природа кримінального провадження у формі приватного обвинувачення та її реалізація за новим Кримінальним процесуальним кодексом України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 180 - 185.Завантажити
22)Зарубіжний досвід протидії злочинності та його використання в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 185 - 191.Завантажити
23)Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 192 - 195.Завантажити
24)Наукові підходи до дефініції "оперативне обслуговування території, лінії чи об'єкта"// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 195 - 199.Завантажити
25)Тактичні операції в системі тактико-криміналістичних комплексів// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 199 - 205.Завантажити
26)Криміналістична характеристика способів торгівлі дітьми та їх слідів// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 205 - 208.Завантажити
27)Нормативне регулювання використання спеціальних знань у новому Кримінальному процесуальному кодексі України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 209 - 213.Завантажити
28)Конкурс при прийнятті на державну службу// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 214 - 217.Завантажити
29)Фактори розвитку дистанційної освіти в Україні та світі// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 217 - 221.Завантажити
30)Теоретико-правове визначення муніципально-правових санкцій// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 22 - 25.Завантажити
31)Особливості класифікації премій за критерієм їх зумовленості системами оплати праці// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 221 - 225.Завантажити
32)Причини, що викликають професійну деформацію працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 226 - 228.Завантажити
33)Окремі проблеми укладання та зміни трудового договору// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 228 - 232.Завантажити
34)Роль керівника в системі управління персоналом органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 232 - 234.Завантажити
35)Основні завдання Департаменту внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ та окремі напрямки його вдосконалення ДВБ на сучасному етапі// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 235 - 237.Завантажити
36)Заохочення та дисциплінарні стягнення як засоби стимулювання праці// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 237 - 240.Завантажити
37)Реабілітаційні заходи щодо інвалідів в Україні: правовий підхід// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 241 - 245.Завантажити
38)Роль професійних спілок в Україні як соціальній і правовій державі// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 245 - 248.Завантажити
39)Джерела міжнародно-правового регулювання праці та їх вплив на нацональне законодавство// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 249 - 253.Завантажити
40)Процесуальні засоби дотримання процесуальних строків// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 254 - 259.Завантажити
41)Проблемні питання відповідальності виконавчого органу акціонерного товариства у внутрішніх корпоративних правовідносинах// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 259 - 263.Завантажити
42)Народовладдя в Україні у державно-політичних концепціях XIX ст. : філософсько-правовий аспект// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 26 - 30.Завантажити
43)Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків: порівняльно-правовий аналіз// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 263 - 266.Завантажити
44)Неюрисдикційна форма захисту майнових прав осіб, які не досягли повноліття// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 266 - 271.Завантажити
45)Межі здійснення прав суб'єктами спадкових правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 272 - 276.Завантажити
46)Структура договору про надання послуг мобильного зв'язку та відповідальність за таким договором// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 276 - 281.Завантажити
47)Наслідки недотримання порядку вчинення правочину акціонерного товариства, щодо вчинення якого є заінтересованість (порівняльно-правовий аналіз)// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С.281 - 286.Завантажити
48)Охорона земель як категорія економіко-правового забезпечення їх використання// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 287 - 289.Завантажити
49)Заходи процесуальної відповідальності щодо покладання нових або додаткових обов'язків на правопорушника цивільного процесуального права// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 289 - 294.Завантажити
50)Цивільно-правова кваліфікація договору прокату транспортного засобу// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 295 - 299.Завантажити
51)Проблеми правового регулювання відносин у сфері теплопостачання// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 299 - 302.Завантажити
52)Касаційне оскарження судових рішень і ухвал прокурором у цивільному судочинстві// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 303 - 308.Завантажити
53)Соціально-реабілітаційна робота з неповнолітніми девіантами// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 309 - 313.Завантажити
54)Види суб'єктів, які здійснюють державний контроль за діяльністю вищих навчальних закладів України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 31 - 35.Завантажити
55)Споживання підлітками слабоалкогольних напоїв: соціологічне дослідження// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 313 - 318.Завантажити
56)Мультикультуралізм у сучасній українській літературі// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 319 - 322.Завантажити
57)Проблеми професіоналізації та професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 323 - 328.Завантажити
58)Психологічний аналіз проблем запобігання та психокорекції делінквентної поведінки неповнолітніх// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 329 - 334.Завантажити
59)Ступінь впливу екстремальних умов на працівників міліції при використанні ними вогнепальної зброї// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 335 - 338.Завантажити
60)Психотехнология парламентского лоббирования// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 339 - 346.Завантажити
61)Вплив навчальної мотивації на розвиток професійної правосвідомості курсантів-правознавців вищих навчальних закладів МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 347 - 351.Завантажити
62)Гендерні моделі поведінки злочинців// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 352 - 355.Завантажити
63)Особливості психологічного захисту у працівників органів внутрішніх справ із різним рівнем стресостійкості// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 355 - 358.Завантажити
64)Поняття адміністративних актів органів виконавчої влади// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 36 - 40.Завантажити
65)Органи державної влади та місцевого самоврядування як суб'єкти представницьких правовідносин в адміністративному процесі// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 40 - 44.Завантажити
66)Діяльність органів місцевого самоврядування в Україні: сучасні наукові погляди// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 45 - 50.Завантажити
67)Загальноправова характеристика окремих адміністративних порушень законодавства про державну таємницю// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 50 - 53.Завантажити
68)Правові аспекти запровадження та розвитку адміністративної юстиції: досвід України та зарубіжних країн// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 53 - 57.Завантажити
69)Класифікація форм адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 57 - 61.Завантажити
70)Особливості реалізації певних напрямів публічної фінансової діяльності в сучасних умовах// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 61 - 66.Завантажити
71)Окремі питання щодо визначення принципів правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 66 - 70.Завантажити
72)Нормативно-правове забезпечення діяльності органів державної влади як суб'єктів економічної безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 70 - 75.Завантажити
73)Інституціоналізація гарантій права на інформацію як умова забезпечення відкритості суспільства// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 75 - 80.Завантажити
74)Наукові підходи до визначення поняття правозастосовної помилки в загальнотеоретичній юриспруденції// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 8 - 12.Завантажити
75)Правова природа податкової застави в Україні та застави Азербайджанської Республіки як способів забезпечення виконання податкового обов'язку// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 80 - 84.Завантажити
76)Сучасна управлінська парадигма та її значення для управління органами Служби безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 84 - 87.Завантажити
77)Щодо структури процесу застосування норм фінансового права// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 87 - 92.Завантажити
78)Захист прав громадян у діяльності органів контролю та адміністративного нагляду// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 92 - 97.Завантажити
79)Адміністративна послуга з видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності у сфері поштового зв'язку// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 98 - 103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід