1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .—
3) Поняття, сутність та значення інтересу як державноуправлінської категорії // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 104 - 109.
4) Антикорупційна експертиза як засіб виявлення корупціогенних факторів у діяльності суб'єктів публічної адміністрації // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 109 - 112.
5) Мистецтво та структура мистецької діяльності як об'єкти адміністративно-правового забезпечення // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 112 - 116.
6) Відповідальність співучасників за кримінальним законодаством України та іноземних держав // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 117 - 121.
7) Теорія приватного і публічного права та її вплив на реформування господарського права // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 12 - 17.
8) Окремі аспекти відновного правосуддя в частині примирення потерпілого з обвинуваченим за новим кримінальним процесуальним законодавством України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 121 - 126.
9) Особливості виконання мережі Інтернет та автоматизованих інформаційно-пошукових систем для забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 126 - 129.
10) Взаємодія міліції з іншими державними правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування та громадкістю щодо забезпечення екологічної безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 130 - 135.
11) Негласні слідчі (розшукові) функції у кримінальному процесі // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 135 - 138.
12) Фізичне насильство як спосіб захоплення заручників // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 139 - 143.
13) Стратегічні пріоритети державної регіональної політики у сфері охорони громадського порядку в Україні (на прикладі Харківської області) // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 143 - 149.
14) Особливості проведення тактичних операцій із затримання підозрюваних при вчиненні організованими групами викрадень на залізничному транспорті // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 149 - 155.
15) Генезис інституту співучасті у злочині в кримінальному праві України під впливом норм міжнародного права // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 155 - 160.
16) Соціальні фактори встановлення кримінальної відповідальності за незалежне виконання обо'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей (ст. 137 Кримінального кодексу України) // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 160 - 164.
17) Визначення меж кримінально-правових санкцій // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 165 - 169.
18) Здійснення розшуку підозрюваного за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 169 -173.
19) Механізм нормативно-правової детермінації злочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 173 - 179.
20) Особливості формування та діяльності місцевих органів влади Української Держави (травень - грудень 1918 р.). // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 18 - 21.
21) Правова природа кримінального провадження у формі приватного обвинувачення та її реалізація за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 180 - 185.
22) Зарубіжний досвід протидії злочинності та його використання в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 185 - 191.
23) Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 192 - 195.
24) Наукові підходи до дефініції "оперативне обслуговування території, лінії чи об'єкта" // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 195 - 199.
25) Тактичні операції в системі тактико-криміналістичних комплексів // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 199 - 205.
26) Криміналістична характеристика способів торгівлі дітьми та їх слідів // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 205 - 208.
27) Нормативне регулювання використання спеціальних знань у новому Кримінальному процесуальному кодексі України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 209 - 213.
28) Конкурс при прийнятті на державну службу // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 214 - 217.
29) Фактори розвитку дистанційної освіти в Україні та світі // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 217 - 221.
30) Теоретико-правове визначення муніципально-правових санкцій // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 22 - 25.
31) Особливості класифікації премій за критерієм їх зумовленості системами оплати праці // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 221 - 225.
32) Причини, що викликають професійну деформацію працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 226 - 228.
33) Окремі проблеми укладання та зміни трудового договору // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 228 - 232.
34) Роль керівника в системі управління персоналом органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 232 - 234.
35) Основні завдання Департаменту внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ та окремі напрямки його вдосконалення ДВБ на сучасному етапі // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 235 - 237.
36) Заохочення та дисциплінарні стягнення як засоби стимулювання праці // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 237 - 240.
37) Реабілітаційні заходи щодо інвалідів в Україні: правовий підхід // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 241 - 245.
38) Роль професійних спілок в Україні як соціальній і правовій державі // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 245 - 248.
39) Джерела міжнародно-правового регулювання праці та їх вплив на нацональне законодавство // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 249 - 253.
40) Процесуальні засоби дотримання процесуальних строків // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 254 - 259.
41) Проблемні питання відповідальності виконавчого органу акціонерного товариства у внутрішніх корпоративних правовідносинах // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 259 - 263.
42) Народовладдя в Україні у державно-політичних концепціях XIX ст. : філософсько-правовий аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 26 - 30.
43) Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків: порівняльно-правовий аналіз // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 263 - 266.
44) Неюрисдикційна форма захисту майнових прав осіб, які не досягли повноліття // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 266 - 271.
45) Межі здійснення прав суб'єктами спадкових правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 272 - 276.
46) Структура договору про надання послуг мобильного зв'язку та відповідальність за таким договором // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 276 - 281.
47) Наслідки недотримання порядку вчинення правочину акціонерного товариства, щодо вчинення якого є заінтересованість (порівняльно-правовий аналіз) // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С.281 - 286.
48) Охорона земель як категорія економіко-правового забезпечення їх використання // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 287 - 289.
49) Заходи процесуальної відповідальності щодо покладання нових або додаткових обов'язків на правопорушника цивільного процесуального права // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 289 - 294.
50) Цивільно-правова кваліфікація договору прокату транспортного засобу // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 295 - 299.
51) Проблеми правового регулювання відносин у сфері теплопостачання // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 299 - 302.
52) Касаційне оскарження судових рішень і ухвал прокурором у цивільному судочинстві // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 303 - 308.
53) Соціально-реабілітаційна робота з неповнолітніми девіантами // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 309 - 313.
54) Види суб'єктів, які здійснюють державний контроль за діяльністю вищих навчальних закладів України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 31 - 35.
55) Споживання підлітками слабоалкогольних напоїв: соціологічне дослідження // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 313 - 318.
56) Мультикультуралізм у сучасній українській літературі // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 319 - 322.
57) Проблеми професіоналізації та професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 323 - 328.
58) Психологічний аналіз проблем запобігання та психокорекції делінквентної поведінки неповнолітніх // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 329 - 334.
59) Ступінь впливу екстремальних умов на працівників міліції при використанні ними вогнепальної зброї // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 335 - 338.
60) Психотехнология парламентского лоббирования // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 339 - 346.
61) Вплив навчальної мотивації на розвиток професійної правосвідомості курсантів-правознавців вищих навчальних закладів МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 347 - 351.
62) Гендерні моделі поведінки злочинців // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 352 - 355.
63) Особливості психологічного захисту у працівників органів внутрішніх справ із різним рівнем стресостійкості // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 355 - 358.
64) Поняття адміністративних актів органів виконавчої влади // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 36 - 40.
65) Органи державної влади та місцевого самоврядування як суб'єкти представницьких правовідносин в адміністративному процесі // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 40 - 44.
66) Діяльність органів місцевого самоврядування в Україні: сучасні наукові погляди // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 45 - 50.
67) Загальноправова характеристика окремих адміністративних порушень законодавства про державну таємницю // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 50 - 53.
68) Правові аспекти запровадження та розвитку адміністративної юстиції: досвід України та зарубіжних країн // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 53 - 57.
69) Класифікація форм адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 57 - 61.
70) Особливості реалізації певних напрямів публічної фінансової діяльності в сучасних умовах // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 61 - 66.
71) Окремі питання щодо визначення принципів правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 66 - 70.
72) Нормативно-правове забезпечення діяльності органів державної влади як суб'єктів економічної безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 70 - 75.
73) Інституціоналізація гарантій права на інформацію як умова забезпечення відкритості суспільства // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 75 - 80.
74) Наукові підходи до визначення поняття правозастосовної помилки в загальнотеоретичній юриспруденції // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 8 - 12.
75) Правова природа податкової застави в Україні та застави Азербайджанської Республіки як способів забезпечення виконання податкового обов'язку // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 80 - 84.
76) Сучасна управлінська парадигма та її значення для управління органами Служби безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 84 - 87.
77) Щодо структури процесу застосування норм фінансового права // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 87 - 92.
78) Захист прав громадян у діяльності органів контролю та адміністративного нагляду // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 92 - 97.
79) Адміністративна послуга з видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності у сфері поштового зв'язку // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 4 (46) .— С. 98 - 103.
 
Пошук в електроному каталозі