1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— Завантажити
3)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— Завантажити
4)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— Завантажити
5)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— Завантажити
6)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— Завантажити
7)Основні чинники виникнення правозастосовних помилок працівників міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 103-109.Завантажити
8)Зупинення досудового розслідування у випадку, якщо підозрюваний переховується від органів слідства та суду, в контексті нового Кримінального процесуального кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С.109-115.Завантажити
9)Обставини, що пом'якшують покарання: поняття та ознаки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 116-123.Завантажити
10)Дія принципу змагальності у підготовчому судовому провадженні кримінальних справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 123-129.Завантажити
11)Напрями формування методик розслідування злочинів, пов'язаних зі зловживаннями з бюджетними коштами в агропромисловому комплексі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 129-133.Завантажити
12)Проблеми інтерпретації та встановлення ознаки "добровільність" при застосуванні заохочувальних норм Особливої частини Кримінального кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С.134-142.Завантажити
13)Місце тактичних операцій у системі криміналістики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 142-150.Завантажити
14)Праовохоронна функція в історії місцевого самоврядування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 15-22.Завантажити
15)Провадження в суді присяжних за новим КПК України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 150-156.Завантажити
16)Актуальні проблеми реформування досудового слідства у сучасному стані розвитку і удосконалення кримінального процесуального законодавства України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 156-165.Завантажити
17)Предмет державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 166-173.Завантажити
18)Особливості доказування в адміністративному судочинстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 174-178.Завантажити
19)Фінансова діяльність державного підприємства: специфіка управління та контролю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 178-189.Завантажити
20)Генезис адміністративного провадження у справах про порушення Правил дорожнього руху України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 189-197.Завантажити
21)Координація дій суб'єктів забезпечення економічної безпеки держави: поняття та значення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 197-204.Завантажити
22)Сутність переконання як методу адміністративної діяльності міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 204-210.Завантажити
23)Інститут реєстрації фізичних осіб в Україні: поняття та правові засади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 211-218.Завантажити
24)Правова регламентація медичної таємниці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 218-226.Завантажити
25)Становлення та розвиток прокуратури України як інституту захисту прав і свобод людини і громадянина// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 22-35.Завантажити
26)Поняття та види нагляду органів виконавчої влади в сучасних умовах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 226-232.Завантажити
27)Елементи юридичного статусу органів конституційної юстиції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 232-240.Завантажити
28)Принцип соціальної захищеності державних службовців в ОВС України (адміністративно-правове дослідження)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 241-246.Завантажити
29)Норми фінансового права і правова політика їх застосування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 246-253.Завантажити
30)Поняття та ознаки системи правоохоронних органів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 254-260.Завантажити
31)Особливості адміністративного провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 260-268.Завантажити
32)Особливості розмежування повноважень органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 269-276.Завантажити
33)Щодо сутності та необхідності адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 276-280.Завантажити
34)Цивільний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 281-287.Завантажити
35)База персональних даних як об'єкт цивільних прав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 287-295.Завантажити
36)Окремі аспекти прийняття на державну службу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С.296-301.Завантажити
37)Види процедур проходження служби в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С.301-307.Завантажити
38)Міжнародно-правове регулювання охорони та використання природних ресурсів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 308-315.Завантажити
39)Дисциплінарні стягнення як засіб стимулювання праці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 315-320.Завантажити
40)Права і обов'язки суб'єктів використання земель морського транспорту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 321-326.Завантажити
41)Інститут народовладдя у державно-правовому дискурсі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 35-43.Завантажити
42)Класифікація співучасті зі спеціальним суб'єктом: досвід Російської Федерації та Республіки Білорусь// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 44-50.Завантажити
43)Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за втручання у діяльність судових органів (ХІ-ХІХ ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С.50-59.Завантажити
44)Міжнародне співробітництво у боротьбі з морським піратством// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 60-68.Завантажити
45)Працівник органів внутрішніх справ як жертва злочину// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 68-74.Завантажити
46)Теоретичні та юридико-технічні проблеми забезпечення міжнародно-правової відповідності кримінального законодавства України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 7-14.Завантажити
47)Індивідуальні форми участі громадян в охороні громадського порядку на регіональному рівні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 74-82.Завантажити
48)Стратегії поліцейського реагування на прояви ксенофобії: міжнародний досвід// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 82-91.Завантажити
49)Окремі аспекти взаємодії слідчих з оперативними працівниками у розслідуванні тяжких злочинів проти життя і здоров'я особи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 91-96.Завантажити
50)Кримінологічні фактори соціальної обумовленності кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей (ст. 173 КК України)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 96-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід