1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— Завантажити
3)Місце та значення самоврядних органів у системі суб'єктів забезпечення економічної безпеки держави// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 101-104.Завантажити
4)Забезпечення законності контрольно-наглядової діяльності органів виконавчої влади щодо приватних підприємств// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 105-109.Завантажити
5)Реформування системи адміністративного права як передумова його кодифікації// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 109-113.Завантажити
6)Система державних органів, які забезпечують правоохоронну функцію держави// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 113-117.Завантажити
7)Суб'єкти публічного контролю та нагляду у сфері науки в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 117-121.Завантажити
8)Адміністративно-правовий статус органів Служби безпеки Украиїни// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 121-125.Завантажити
9)Щодо характеристики застосування норм фінансового права та їх окремих стадій// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 125-129.Завантажити
10)Філософсько-правові засади обгрунтування та підстави виділення проблеми правового виховання молоді за часів відродження та просвітництва// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 13-17.Завантажити
11)Співвідношення понять контролю і нагляду у сфері організації безпеки дорожнього руху як управлінських категорій// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 130-134.Завантажити
12)Поняття та сутність безоплатної правової допомоги в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 135-139.Завантажити
13)Права та обов'язки як основні елементи правового статусу платників податків// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 139-146.Завантажити
14)Інформаційні технології як загроза інформаційній безпеці прокуратури// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 147-150.Завантажити
15)Особливості удосконалення податкового контролю підприємства в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 151-153.Завантажити
16)Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої злочином потерпілому, у кримінальному судочинстві// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 154-159.Завантажити
17)Алгоритм синтезу організаційної структури органу управління підрозділом Міністерства внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 159-164.Завантажити
18)Характеристика криміногенної обстановки у сфері здійснення операцій із металобрухтом// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 165-169.Завантажити
19)Кримінальне право Украиїни та міжнародне кримінальне право: співвідношення, розмежування// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 17-21.Завантажити
20)Організаційно-правові засади діяльності міліції міграційного контролю// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 170-174.Завантажити
21)Детермінанти та фактори злочинів проти працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 174-179.Завантажити
22)Організація охорони громадського порядку у прикордонних регіонах України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 179-184.Завантажити
23)Подолання і запобігання деформації правосвідомості працівників кримінальної міліції у справах дітей// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 185-190.Завантажити
24)Нормативні фактори соціальної обумовленності кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей (ст. 137 Кримінального кодексу України)// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 190-194.Завантажити
25)Перебіг реформування внутрішніх війск МВС України за матеріалами "Білої книги" внутрішніх війск: стан і вдосконалення законодавчої бази// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 194-198.Завантажити
26)Окремі аспекти побудови, перевірки та використання типових слідчих версій у кримінальних справах про серійні вбивства// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 199-203.Завантажити
27)Місце та особливості спеціалізованих підрозділів органів внутрішніх справ як суб'єктів міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 204-207.Завантажити
28)Поняття адміністративної діяльності міліції: історія і сучасність// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 208-212.Завантажити
29)З'їзди представників земельних банків України як модель державно-суспільного партнерства (1917-1921 роки)// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 21-27.Завантажити
30)Загально-правова та криміналістична характеристика кримінальних вибухів// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 212-218.Завантажити
31)Спеціально-кримінологічні та індивідуальні заходи протидії злочинності в місцях позбавлення волі// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 218-221.Завантажити
32)Перспективи формування методики розслідування економічних злочинів, що вчиняються в соціально-бюджетній сфері України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 221-224.Завантажити
33)Деякі особливості досудового провадження в спрощеному порядку// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 225-233.Завантажити
34)Становлення та діяльність системи спеціальних установ органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 234-237.Завантажити
35)Особа потерпілого від злочинів, пов'язаних з неналежним виконанням професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 237-241.Завантажити
36)Залучення фахівців для отримання і перевірки інформації про економічні злочини// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 241-245.Завантажити
37)Теоретичні та прикладні аспекти реалізації правового статусу керівника органу досудового розслідування при застосуванні нового Кримінального процесуального законодавства України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 246-251.Завантажити
38)Державна служба: понятійно-категоріальний апарат// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 252-255.Завантажити
39)Юридичні гарантії зайнятості та працевлаштування населення// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 255-258.Завантажити
40)Тимчасове зупинення роботи виробництва, підрозділів або окремих працівників як запобіжний захід у трудовому праві України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 259-264.Завантажити
41)Щодо розуміння принципів дисциплінарної відповідальності державних службовців// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 264-268.Завантажити
42)Проблеми класифікації засобів забезпечення дисципліни та законності в органах Державної податкової служби України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 269-272.Завантажити
43)Історико-правовий огляд розвитку законодавства, що регулює діяльність митних органів України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 27-31.Завантажити
44)Сутність та засоби стимулювання праці// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 273-276.Завантажити
45)Поняття та види юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 276-280.Завантажити
46)Самозахист трудових прав прокурорсько-слідчих працівників// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 281-285.Завантажити
47)Моббінг і буллінг у трудовому процесі// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 285-288.Завантажити
48)Сучасні проблеми жінок у сфері трудових правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 289-292.Завантажити
49)Поняття й загальна характеристика договору охорони життя та здоров'я фізичної особи// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 293-297.Завантажити
50)Емансипація неповнолітніх за цивільним законодавством України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 297-301.Завантажити
51)Актуальні проблеми захисту суб'єктивного права на базу даних// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 301-306.Завантажити
52)Щодо питань правового режиму цивільного обороту речей та їх класифікація// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 306-310.Завантажити
53)Цілісний майновий комплекс як предмет договору оренди майна державних підприємств// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 310-314.Завантажити
54)Поняття фірмового найменування// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 314-317.Завантажити
55)Місце та роль фактів процесуально-правового значення в предметі доказування за цивільним процесуальним законодавством України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 318-322.Завантажити
56)Зміст права громадян на вільне пересування та вибір місця проживання// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 32-37.Завантажити
57)Договір приєднання як джерело регулювання відносин постачання тепловою енергією споживачів// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 323-326.Завантажити
58)Землі морського транспорту: поняття та ознаки// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 326-331.Завантажити
59)Инновационные предложения по формированию позитивного общественного мнения о работе законодательного органа// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 332-339.Завантажити
60)Соціально-психологічна компетентність щодо реагування на скарги з питань гендерної дискримінації// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 340-345.Завантажити
61)До проблем взаємозв'язку адміністративно-правового статусу працівників органів внутрішніх справ та їх психологічного стану з ефективністю професійної діяльності ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 346-350.Завантажити
62)Методологічні засади становлення та розвитку наглядової функції держави, її сутність і значення на сучасному етапі державотворення// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 37-40.Завантажити
63)Соціальна справедливість як визначальна засада правових пільг// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 41-45.Завантажити
64)Інклюзивна освіта як гарантія права на освіту дітей з обмеженими можливостями// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 45-48.Завантажити
65)Історичні передумови становлення вітчизняного адміністративно-господарського права// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 48-54.Завантажити
66)До проблеми поняття "іноземець" та видів іноземців в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 54-59.Завантажити
67)Офіційне тлумачення Конституції та законів як елемент юрисдикції органів конституційної юстиції// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 60-65.Завантажити
68)Генеза народовладних інститутів Київської Русі (IX-X ст.)// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 66-69.Завантажити
69)Теоретичні засади захисту прав громадян у демократичній, соціальній, правовій державі// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 69-74.Завантажити
70)Особливості процесуального права Великого князівства Литовського на українських землях (друга половина XIV - друга половина XVI століть)// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— C. 74-78.Завантажити
71)Єдність статусу суддів: міжнародно-правові стандарти// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 78-83.Завантажити
72)Сучасні системи верифікації виборів (На прикладі Італії, Австрії і Словаччини)// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 8-13.Завантажити
73)Інвестиції як правова категорія// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 84-86.Завантажити
74)Правові засади реалізації державної політики у правоохоронній сфері// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 87-92.Завантажити
75)Забезпечення реальності інформаційних прав людини і громадянина як основа інформаційної безпеки сучасної держави// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 92-96.Завантажити
76)Юридична служба органів місцевого самоврядування як суб'єкт підзаконної нормотворчості// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 97-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід