1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .—
3) Місце та значення самоврядних органів у системі суб'єктів забезпечення економічної безпеки держави // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 101-104.
4) Забезпечення законності контрольно-наглядової діяльності органів виконавчої влади щодо приватних підприємств // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 105-109.
5) Реформування системи адміністративного права як передумова його кодифікації // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 109-113.
6) Система державних органів, які забезпечують правоохоронну функцію держави // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 113-117.
7) Суб'єкти публічного контролю та нагляду у сфері науки в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 117-121.
8) Адміністративно-правовий статус органів Служби безпеки Украиїни // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 121-125.
9) Щодо характеристики застосування норм фінансового права та їх окремих стадій // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 125-129.
10) Філософсько-правові засади обгрунтування та підстави виділення проблеми правового виховання молоді за часів відродження та просвітництва // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 13-17.
11) Співвідношення понять контролю і нагляду у сфері організації безпеки дорожнього руху як управлінських категорій // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 130-134.
12) Поняття та сутність безоплатної правової допомоги в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 135-139.
13) Права та обов'язки як основні елементи правового статусу платників податків // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 139-146.
14) Інформаційні технології як загроза інформаційній безпеці прокуратури // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 147-150.
15) Особливості удосконалення податкового контролю підприємства в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 151-153.
16) Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої злочином потерпілому, у кримінальному судочинстві // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 154-159.
17) Алгоритм синтезу організаційної структури органу управління підрозділом Міністерства внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 159-164.
18) Характеристика криміногенної обстановки у сфері здійснення операцій із металобрухтом // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 165-169.
19) Кримінальне право Украиїни та міжнародне кримінальне право: співвідношення, розмежування // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 17-21.
20) Організаційно-правові засади діяльності міліції міграційного контролю // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 170-174.
21) Детермінанти та фактори злочинів проти працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 174-179.
22) Організація охорони громадського порядку у прикордонних регіонах України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 179-184.
23) Подолання і запобігання деформації правосвідомості працівників кримінальної міліції у справах дітей // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 185-190.
24) Нормативні фактори соціальної обумовленності кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей (ст. 137 Кримінального кодексу України) // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 190-194.
25) Перебіг реформування внутрішніх війск МВС України за матеріалами "Білої книги" внутрішніх війск: стан і вдосконалення законодавчої бази // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 194-198.
26) Окремі аспекти побудови, перевірки та використання типових слідчих версій у кримінальних справах про серійні вбивства // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 199-203.
27) Місце та особливості спеціалізованих підрозділів органів внутрішніх справ як суб'єктів міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 204-207.
28) Поняття адміністративної діяльності міліції: історія і сучасність // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 208-212.
29) З'їзди представників земельних банків України як модель державно-суспільного партнерства (1917-1921 роки) // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 21-27.
30) Загально-правова та криміналістична характеристика кримінальних вибухів // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 212-218.
31) Спеціально-кримінологічні та індивідуальні заходи протидії злочинності в місцях позбавлення волі // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 218-221.
32) Перспективи формування методики розслідування економічних злочинів, що вчиняються в соціально-бюджетній сфері України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 221-224.
33) Деякі особливості досудового провадження в спрощеному порядку // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 225-233.
34) Становлення та діяльність системи спеціальних установ органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 234-237.
35) Особа потерпілого від злочинів, пов'язаних з неналежним виконанням професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 237-241.
36) Залучення фахівців для отримання і перевірки інформації про економічні злочини // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 241-245.
37) Теоретичні та прикладні аспекти реалізації правового статусу керівника органу досудового розслідування при застосуванні нового Кримінального процесуального законодавства України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 246-251.
38) Державна служба: понятійно-категоріальний апарат // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 252-255.
39) Юридичні гарантії зайнятості та працевлаштування населення // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 255-258.
40) Тимчасове зупинення роботи виробництва, підрозділів або окремих працівників як запобіжний захід у трудовому праві України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 259-264.
41) Щодо розуміння принципів дисциплінарної відповідальності державних службовців // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 264-268.
42) Проблеми класифікації засобів забезпечення дисципліни та законності в органах Державної податкової служби України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 269-272.
43) Історико-правовий огляд розвитку законодавства, що регулює діяльність митних органів України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 27-31.
44) Сутність та засоби стимулювання праці // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 273-276.
45) Поняття та види юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 276-280.
46) Самозахист трудових прав прокурорсько-слідчих працівників // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 281-285.
47) Моббінг і буллінг у трудовому процесі // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 285-288.
48) Сучасні проблеми жінок у сфері трудових правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 289-292.
49) Поняття й загальна характеристика договору охорони життя та здоров'я фізичної особи // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 293-297.
50) Емансипація неповнолітніх за цивільним законодавством України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 297-301.
51) Актуальні проблеми захисту суб'єктивного права на базу даних // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 301-306.
52) Щодо питань правового режиму цивільного обороту речей та їх класифікація // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 306-310.
53) Цілісний майновий комплекс як предмет договору оренди майна державних підприємств // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 310-314.
54) Поняття фірмового найменування // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 314-317.
55) Місце та роль фактів процесуально-правового значення в предметі доказування за цивільним процесуальним законодавством України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 318-322.
56) Зміст права громадян на вільне пересування та вибір місця проживання // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 32-37.
57) Договір приєднання як джерело регулювання відносин постачання тепловою енергією споживачів // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 323-326.
58) Землі морського транспорту: поняття та ознаки // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 326-331.
59) Инновационные предложения по формированию позитивного общественного мнения о работе законодательного органа // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 332-339.
60) Соціально-психологічна компетентність щодо реагування на скарги з питань гендерної дискримінації // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 340-345.
61) До проблем взаємозв'язку адміністративно-правового статусу працівників органів внутрішніх справ та їх психологічного стану з ефективністю професійної діяльності ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 346-350.
62) Методологічні засади становлення та розвитку наглядової функції держави, її сутність і значення на сучасному етапі державотворення // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 37-40.
63) Соціальна справедливість як визначальна засада правових пільг // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 41-45.
64) Інклюзивна освіта як гарантія права на освіту дітей з обмеженими можливостями // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 45-48.
65) Історичні передумови становлення вітчизняного адміністративно-господарського права // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 48-54.
66) До проблеми поняття "іноземець" та видів іноземців в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 54-59.
67) Офіційне тлумачення Конституції та законів як елемент юрисдикції органів конституційної юстиції // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 60-65.
68) Генеза народовладних інститутів Київської Русі (IX-X ст.) // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 66-69.
69) Теоретичні засади захисту прав громадян у демократичній, соціальній, правовій державі // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 69-74.
70) Особливості процесуального права Великого князівства Литовського на українських землях (друга половина XIV - друга половина XVI століть) // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— C. 74-78.
71) Єдність статусу суддів: міжнародно-правові стандарти // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 78-83.
72) Сучасні системи верифікації виборів (На прикладі Італії, Австрії і Словаччини) // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 8-13.
73) Інвестиції як правова категорія // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 84-86.
74) Правові засади реалізації державної політики у правоохоронній сфері // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 87-92.
75) Забезпечення реальності інформаційних прав людини і громадянина як основа інформаційної безпеки сучасної держави // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 92-96.
76) Юридична служба органів місцевого самоврядування як суб'єкт підзаконної нормотворчості // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 3 (45) .— С. 97-100.
 
Пошук в електроному каталозі