1) Особливості особистісної саморегуляції вихованців дитячого будинку // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .—
2) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .—
3) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .—
4) Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері службової діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 105-111.
5) Експлуатація дітей, поєднана з використанням дитячої праці у шкідливому виробництві // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 111-115.
6) Об'єкт злочинів проти конституційних основ національної безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С.116-120.
7) Незалежна судова влада: концепція розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 12-15.
8) Сучасне розуміння методу криміналістики // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 120-125.
9) Щодо визначення поняття геронтологічної злочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 125-129.
10) Віктимологічна профілактика злочинності працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 129-133.
11) Громадськість як суб'єкт запобігання злочинності: сучасне розуміння // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 133-138.
12) Безпосередній об'єкт злочину "зловживання опекунськими правами" (ст. 167 Кримінального кодексу України) // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 139-144.
13) Криміналістична класифікація способів злочинних порушень правил охорони або використання надр // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 145-148.
14) Особливості порушення кримінальної справи щодо самовільного залишення військової частини або місця служби // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 148-152.
15) Принцип змагальності відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 15-19.
16) Способи і знаряддя корисливо-насильницьких злочинів, учинених неповнолітніми // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 152-156.
17) Вивчення особи виготовлювача, збувальника та розповсюджувача порнографічних предметів // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 156-160.
18) Окремі аспекти використання знань, логіки в діяльності слідчого при обранні тактики щодо розслідування злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 161-166.
19) Дисциплінарна відповідальність працівників ветеринарної міліції: підставіи, порядок та особливості дисциплінарного провадження // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С.167-170.
20) Професійні спілки як форма контролю за дотриманням соціально-трудових прав працівників поліції (на прикладі Німеччини та Польщі) // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 170-174.
21) Проблеми правового регулювання проходження служби працівниками органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 175-179.
22) Особливості працевлаштування випускників вищих навчальних закладів системи МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 179-182.
23) Принципи публічного страхування // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 183-186.
24) Здійснення авторського права на літературний твір // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 186-190.
25) Правовий статус особистості, його види // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 19-22.
26) Мирова угода у виконавчому провадженні: процесуальні аспекти виконання судових рішень // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 191-194.
27) Правове забезпечення охорони здоров'я та довкілля у виробництві та поводженні з азбестом // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 194-199.
28) Вплив культурного капіталу на політико-ідеологічну ідентифікацію сучасного студентства // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 200-202.
29) Теорія соціальних мереж як методологічна основа вивчення епідеміології молодіжного наркотизму // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 203-208.
30) Психологічна діагностика управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 209-214.
31) Психологічні особливості чоловіків із нетрадиційною сексуальною орієнтацією // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 214-217.
32) Психологічні детермінанти успішності професійної діяльності працівників правоохоронних органів // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 217-221.
33) Особливості самосприйняття курсантів і ув'язнених // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 222-225.
34) Психологічні особливості цінностей у неповнолітніх правопорушників // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 229-231.
35) Бюджетний контроль місцевих фінансів // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 23-25.
36) Особливості самосвідомості осіб, які переживають різні типи біографічних криз у період середньої дорослості // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 232-234.
37) Функції Національного банку України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 25-29.
38) Генезис поняття "інформація" у законодавстві України в контексті проблеми ії захисту // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 29-33.
39) Нормативно-правове регулювання запобігання проходженню державної служби біпатридами // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 34-39.
40) Проблеми проведення перевірок щодо протидії правопорушенням у галузі фінансів // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 39-44.
41) Щодо питання матеріально-технічного забезпечення взаємодії структурних підрозділів системи органів Державної податкової служби України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 44-48.
42) Правоохоронні органи як суб'єкти сфери фізичної культури і спорту // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 49-53.
43) Органи внутрішніх справ як суб'єкт забезпечення економічної безпеки держави // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 53-56.
44) Актуальні питання контролю у сфері науки в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 57-61.
45) Місце бюджетного права в системі фінансового права // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 61-64.
46) Поняття та види заходів адміністративного припинення адміністративних правопорушень // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 64-68.
47) Щодо змісту поняття "адміністративна справа" в адміністративному судочинстві // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 68-72.
48) Загальнотеоретична характеристика правових пільг // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 7-11.
49) Адміністративний договір: примус чи волевиявлення // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 72 -77.
50) Деякі аспекти визначення місця державного реєстратора в системі реєстраційних органів // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 77-82.
51) Особливості адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 82-88.
52) Боротьба з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих грошей // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 89-94.
53) Деякі проблеми узгодження кримінально-правових та міжнародно-правових аспектів екстрадиції в законодавстві України // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 94-98.
54) Поняття державної антикорупційної політики // Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 98-105.
 
Пошук в електроному каталозі