1)Особливості особистісної саморегуляції вихованців дитячого будинку// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— Завантажити
3)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— Завантажити
4)Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері службової діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 105-111.Завантажити
5)Експлуатація дітей, поєднана з використанням дитячої праці у шкідливому виробництві// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 111-115.Завантажити
6)Об'єкт злочинів проти конституційних основ національної безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С.116-120.Завантажити
7)Незалежна судова влада: концепція розвитку// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 12-15.Завантажити
8)Сучасне розуміння методу криміналістики// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 120-125.Завантажити
9)Щодо визначення поняття геронтологічної злочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 125-129.Завантажити
10)Віктимологічна профілактика злочинності працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 129-133.Завантажити
11)Громадськість як суб'єкт запобігання злочинності: сучасне розуміння// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 133-138.Завантажити
12)Безпосередній об'єкт злочину "зловживання опекунськими правами" (ст. 167 Кримінального кодексу України)// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 139-144.Завантажити
13)Криміналістична класифікація способів злочинних порушень правил охорони або використання надр// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 145-148.Завантажити
14)Особливості порушення кримінальної справи щодо самовільного залишення військової частини або місця служби// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 148-152.Завантажити
15)Принцип змагальності відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 15-19.Завантажити
16)Способи і знаряддя корисливо-насильницьких злочинів, учинених неповнолітніми// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 152-156.Завантажити
17)Вивчення особи виготовлювача, збувальника та розповсюджувача порнографічних предметів// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 156-160.Завантажити
18)Окремі аспекти використання знань, логіки в діяльності слідчого при обранні тактики щодо розслідування злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 161-166.Завантажити
19)Дисциплінарна відповідальність працівників ветеринарної міліції: підставіи, порядок та особливості дисциплінарного провадження// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С.167-170.Завантажити
20)Професійні спілки як форма контролю за дотриманням соціально-трудових прав працівників поліції (на прикладі Німеччини та Польщі)// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 170-174.Завантажити
21)Проблеми правового регулювання проходження служби працівниками органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 175-179.Завантажити
22)Особливості працевлаштування випускників вищих навчальних закладів системи МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 179-182.Завантажити
23)Принципи публічного страхування// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 183-186.Завантажити
24)Здійснення авторського права на літературний твір// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 186-190.Завантажити
25)Правовий статус особистості, його види// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 19-22.Завантажити
26)Мирова угода у виконавчому провадженні: процесуальні аспекти виконання судових рішень// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 191-194.Завантажити
27)Правове забезпечення охорони здоров'я та довкілля у виробництві та поводженні з азбестом// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 194-199.Завантажити
28)Вплив культурного капіталу на політико-ідеологічну ідентифікацію сучасного студентства// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 200-202.Завантажити
29)Теорія соціальних мереж як методологічна основа вивчення епідеміології молодіжного наркотизму// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 203-208.Завантажити
30)Психологічна діагностика управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 209-214.Завантажити
31)Психологічні особливості чоловіків із нетрадиційною сексуальною орієнтацією// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 214-217.Завантажити
32)Психологічні детермінанти успішності професійної діяльності працівників правоохоронних органів// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 217-221.Завантажити
33)Особливості самосприйняття курсантів і ув'язнених// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 222-225.Завантажити
34)Психологічні особливості цінностей у неповнолітніх правопорушників// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 229-231.Завантажити
35)Бюджетний контроль місцевих фінансів// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 23-25.Завантажити
36)Особливості самосвідомості осіб, які переживають різні типи біографічних криз у період середньої дорослості// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 232-234.Завантажити
37)Функції Національного банку України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 25-29.Завантажити
38)Генезис поняття "інформація" у законодавстві України в контексті проблеми ії захисту// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 29-33.Завантажити
39)Нормативно-правове регулювання запобігання проходженню державної служби біпатридами// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 34-39.Завантажити
40)Проблеми проведення перевірок щодо протидії правопорушенням у галузі фінансів// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 39-44.Завантажити
41)Щодо питання матеріально-технічного забезпечення взаємодії структурних підрозділів системи органів Державної податкової служби України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 44-48.Завантажити
42)Правоохоронні органи як суб'єкти сфери фізичної культури і спорту// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 49-53.Завантажити
43)Органи внутрішніх справ як суб'єкт забезпечення економічної безпеки держави// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 53-56.Завантажити
44)Актуальні питання контролю у сфері науки в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 57-61.Завантажити
45)Місце бюджетного права в системі фінансового права// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 61-64.Завантажити
46)Поняття та види заходів адміністративного припинення адміністративних правопорушень// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 64-68.Завантажити
47)Щодо змісту поняття "адміністративна справа" в адміністративному судочинстві// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 68-72.Завантажити
48)Загальнотеоретична характеристика правових пільг// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 7-11.Завантажити
49)Адміністративний договір: примус чи волевиявлення// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 72 -77.Завантажити
50)Деякі аспекти визначення місця державного реєстратора в системі реєстраційних органів// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 77-82.Завантажити
51)Особливості адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 82-88.Завантажити
52)Боротьба з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих грошей// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 89-94.Завантажити
53)Деякі проблеми узгодження кримінально-правових та міжнародно-правових аспектів екстрадиції в законодавстві України// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 94-98.Завантажити
54)Поняття державної антикорупційної політики// Право і безпека : наук. журн. - 2012. - № 2 (44) .— С. 98-105.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід