1)Серьогіна С. Г. Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики : монографія / С. Г. Серьогіна. – Х. : Право, 2011. – 768 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— Завантажити
3)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— Завантажити
4)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— Завантажити
5)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— Завантажити
6)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— Завантажити
7)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— Завантажити
8)Сучасний стан кримінального законодавства у сфері суспільної моралі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 101-108.Завантажити
9)Охорона громадського порядку: регіональний аспект проблеми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 108-115.Завантажити
10)Правова основа державної антикорупційної політики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 115-127.Завантажити
11)Криміналістичні особливості предмета й обстановки злочинного порушення правил охорони або використання надр// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 127-132.Завантажити
12)Механізм економічної безпеки в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 132-137.Завантажити
13)Роль громадськості в забезпеченні національної безпеки України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 137-143.Завантажити
14)Метод криміналістичного аналізу злочину// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 143-147.Завантажити
15)Кримінологічний аналіз рівня, структури та динаміки грабежів і розбоїв, що вчиняються неповнолітніми у громадських місцях// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 147-154.Завантажити
16)Роль органів внутрішніх справ в охороні та захисті прав і свобод іноземців в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 154-161.Завантажити
17)Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього, який вчиняє злочини корисливо-насильницького спрямування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 161-166.Завантажити
18)Реалізація принципу змагальності в кримінальному процесі зарубіжних країн// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 166-172.Завантажити
19)Суди в системі публічної влади України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 17-24.Завантажити
20)Стан і перспективи формування методик розслідування злочинів, вчинених у сфері здійснення державних закупівель// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 172-178.Завантажити
21)Початок досудового розслідування та особливості кримінального переслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 178-195.Завантажити
22)Знаряддя та засоби вчинення злочинів, пов'язаних із неналежним виконанням професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 195-200.Завантажити
23)Етапи та засоби перевірки інформації про економічні злочини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 200-206.Завантажити
24)Відомча нормотворчість МВС України як форма соціально-правового контролю за злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 206-212.Завантажити
25)Окремі аспекти взаємодії слідчих та інших підрозділів органів внутрішніх справ під час розслідування злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 212-221.Завантажити
26)Поняття та особливості самоосвіти як форми професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 222-227.Завантажити
27)Проблеми визначення поняття "гірський населений пункт"// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 227-233.Завантажити
28)Принципи контрольної діяльності Національного банку України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 234-241.Завантажити
29)Дитячі регіональні омбудсмани: зарубіжний досвід функціонування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 24-33.Завантажити
30)Місце та значення адміністративних договорів у регулюванні міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 241-246.Завантажити
31)Поняття та структура адміністративно-правового статусу приватних підприємств// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 246-254.Завантажити
32)Завдання,функції та види банківського контролю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 255-260.Завантажити
33)Поняття та види методів адміністративної діяльності міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 260-267.Завантажити
34)Перспективні напрямки забезпечення прав і свобод людини та громадянина в сучасному демократичному суспільстві: адміністративно-правовий аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 268-276.Завантажити
35)Специфіка адміністративної відповідальності у сфері науки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 276-284.Завантажити
36)Система бюджетного права України та її складові елементи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 285-292.Завантажити
37)Деякі аспекти взаємодії органів прокуратури з Верховною Радою України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 293-300.Завантажити
38)Адміністративно-правові аспекти взаємодії міліції із засобами масової інформації щодо виявлення і припинення адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 301-307.Завантажити
39)Теоретичні засади організації діяльності щодо забезпечення законностіі дисципліни в органах державної податкової служби України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 308-313.Завантажити
40)Адміністративно-правові засади діяльності Головної комендатури поліції Польщі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 314-323.Завантажити
41)Первинний фінансовий моніторинг як метод банківського контролю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 323-332 (14 назв).Завантажити
42)Сутність та структура адміністративно-правового статусу органів Державної виконавчої служби// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 332-342Завантажити
43)Теоретичні аспекти класифікації правової свідомості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 34-41.Завантажити
44)Комісія (Канцелярія) з прийняття прохань та її роль у здійсненні адміністративних процедур за російським імперським законодавством (початок ХІХ - початок ХХ ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 343-348.Завантажити
45)Основні напрямки удосконалення кадрового забезпечення податкової міліції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 348-358.Завантажити
46)Елементи управління у Стародавньому Египті// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 359-364.Завантажити
47)Законодавче регулювання страхових відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 365-373.Завантажити
48)Суб'єктний склад страхових правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 373-382.Завантажити
49)До питання про правову природу та співвідношення понять "послуга" та "житлово-комунальна послуга"// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 382-388.Завантажити
50)Природа права на комерційне (фірмове) найменування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 388-392.Завантажити
51)Поняття та місце опіки і піклування у звичаєвому праві України (ХІVІІ - поч. ХХ ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 392-401.Завантажити
52)Процедури добору та прийняття на державну службу в органи Державної пенітенціарної служби// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 402-409.Завантажити
53)Особливості професійної правосвідомості працівників кримінальної міліції у справах дітей// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 41-49.Завантажити
54)Порядок здійснення стажування в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 410-416.Завантажити
55)Договір контракції сільськогосподарської продукції у контексті екологічних вимог// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 416-424.Завантажити
56)Добір кандидатів на посаду судді: їх рівність при проходженні відбору та єдність критеріїв оцінювання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 424-431.Завантажити
57)Професійні вимоги до працівників органів внутрішніх справ: гендерний аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 432-440.Завантажити
58)Види відповідальності державних посадовців за неналежне виконання ними державних повноважень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 49-56.Завантажити
59)Особливості формування ідеологічної функції сучасної держави: постановка проблеми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 57-65.Завантажити
60)Поняття та ознаки інституцій громадянського суспільства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 65-73.Завантажити
61)Теоретичні засади деяких видів державної дисципліни// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 73-79.Завантажити
62)Концептуальні засади державної політики у правоохоронній сфері// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 8-16.Завантажити
63)Поняття та види нагляду органів виконавчої влади за сучасних умов// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 80-85.Завантажити
64)Функції правових пільг: поняття та види// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 86-92.Завантажити
65)Захист прав громадян як ознака та основна функція правової держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 92-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід