1)Рибальченко Р. К. Дергачі: містечко на Лопані, на Великому шляху, на Слобожанщині: історико-краєзнавчі нариси / Р. К. Рибальченко ; упорядк., доопрац. С. М. Гука. – Х. : Поліграфіст, 2010. – 632 с. : 302 іл. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— Завантажити
2)Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) : монографія / Татаров Олег Юрійович ; М-во внутр. справ України. – Донецьк : [ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ»], 2012. – 640 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— Завантажити
3)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— Завантажити
4)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— Завантажити
5)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— Завантажити
6)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— Завантажити
7)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— Завантажити
8)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— Завантажити
9)Інститут зупинення провадження в контексті проекту Кримінально-процесуального кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 102-106.Завантажити
10)Теоретичні засади співвідношення правопорядку, громадського пордяку та громадської безпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 107-113.Завантажити
11)До проблеми визначення основних напрямів діяльності кримінальної міліції в сучвсному законодавстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 113-118.Завантажити
12)Деякі питання взаємодії Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України з правоохоронними та контролюючими органами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 118-124.Завантажити
13)Організаційно-правові засади участі населення у здійсненні поліцейської діяльності: досвід Німеччини та Польщі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 125-133.Завантажити
14)Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 133-141.Завантажити
15)Особливості формування та діяльності уряду Української держави (травень-грудень 1918 р.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 14-20.Завантажити
16)Тактичні задання розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 141-146.Завантажити
17)Запобігання "поліцейським злочинам" у вигляді примушування осіб до самообмови: досвід США// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 147-154.Завантажити
18)Теоретико-правові засади антитерористичної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 154-160.Завантажити
19)Застосування відеоконференції при проведенні слідчих дій у межах міжнародної правової допомоги у кримінальних справах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 160-168.Завантажити
20)Генезис визначення понять "малолітній" та "неповнолітній" у кримінальному судочинстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 168-174.Завантажити
21)Шляхи вдосконалення форм управління якістю кадрового забезпечення органів внутрішніх справ в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 175-181.Завантажити
22)Сутнісна характеристика адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України с сфері охорони навколишнього середовища// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 181-187.Завантажити
23)Система суб'єктів адміністративно-правової протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 188-193.Завантажити
24)Місце подакової міліції в системі органів державної влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 194-202.Завантажити
25)Види конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 20-27.Завантажити
26)Компетенція регіональних управлінь МВС України в областях// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 203-210.Завантажити
27)Сутність адміністративно-правових засад діяльності приватних підприємств// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 210-218.Завантажити
28)Поняття та ознаки органів внутрішніх справ як об'єкта контролю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 218-227.Завантажити
29)Правовий статус суб'єктів адміністративно-деліктної юрисдикції: напрями удосконалення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 227-234.Завантажити
30)Сутність та порядок реєстрації фізичних осіб в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 234-242.Завантажити
31)Правові питання відповідальності органів державної податкової служби України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 242-247.Завантажити
32)Місце адміністративного договору у системі правових зв'язків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 248-251.Завантажити
33)Громадський контроль за діяльністю міліції щодо виявлення і припинення адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 251-257.Завантажити
34)Учасники адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 257-264.Завантажити
35)Основні напрями парламентського контролю у сфері виконавчої влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 264-273.Завантажити
36)Теоретико-правова характеристика класифікації нагляду в державі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 27-32.Завантажити
37)Професійна підготовка правоохоронців та їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 273-278.Завантажити
38)Нормативно-правове регулювання місцевого оподаткування в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 279-287.Завантажити
39)Контрольна діяльність Національного банку України як засіб протидії легалізації злочинних доходів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 287-295.Завантажити
40)Адміністративно-правові засади проходження практики в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 295-301.Завантажити
41)Проблема визначення об'єкта у структурі податкових правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 302-309.Завантажити
42)Форми організації взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації в аспекті їх удосконалення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 309-313.Завантажити
43)Процесуальний статус судового розпорядника в адміністративному процесі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 313-319.Завантажити
44)Співвідношення понять "правові пільги" та "привілеї"// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 32-39.Завантажити
45)Порушення зобов'язання як підстава цивільно-правової відповідальності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 320-325.Завантажити
46)Адаптація міжнародних стандартів щодо української податкової системи у сфері суб'єктів господарювання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 325-330.Завантажити
47)Особливості представництва інтересів обмежено дієздатних осіб у внутрішнькорпоративних відносинах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 331-339.Завантажити
48)Проблемні моменти визначення місця корпоративних відносин і кваліфікації немайнових корпоративних прав у предметі регулювання цивільного законодавства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 340-347.Завантажити
49)Заходи процесуальної відповідальності щодо позбавлення правопорушника суб'єктивного цивільного процесуального права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 347-354.Завантажити
50)Правова природа правовідносин з корпоративного інвестування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 355-359.Завантажити
51)Актуальні проблеми сурогатного материнства в законодавстві Украни// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 360-368.Завантажити
52)Заходи запобігання непродуктивному використанню працівниками робочого часу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 369-377.Завантажити
53)Розвиток національного трудового законодавства під впливом міжнародних трудових стандартів: ретроспективний аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 377-387.Завантажити
54)Окремі проблеми теорії роботодавців - юридичних осіб// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 387-392.Завантажити
55)Призначення та місце процедурних норм у праві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 39-44.Завантажити
56)Заохочення та їх роль у стимулюванні діяльності працівників вищих навчальних закладів МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 392-399.Завантажити
57)Міжнародно-правове регулювання відшкодуваня шкоди жертвам грубих порушень прав людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 45-52.Завантажити
58)Обмеження дискреційних повноважень як складова принципу пропорційності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 52-59.Завантажити
59)Перспективи формування парламенту України за бікамеральною моделлю побудови (на прикладі ФРН)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 59-64.Завантажити
60)Поняття "людина", "особистість", "індивід", "громадянин" як елементи професійної правосвідомості юриста// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 65-69.Завантажити
61)Окремі аспекти механізму реалізації прав потерпілого в кримінальному процесі України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 70-75.Завантажити
62)Правове забезпечення протидії прапорушенням, вчиненим іноземцями в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 75-83.Завантажити
63)Організація діяльності правоохоронних органів Української Народної Республіки доби Директорії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 8-14.Завантажити
64)Способи протидії розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів проти жииття та здоров'я особи та шляхи їх подолання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 84-88.Завантажити
65)Підслідність кримінальних справ: перспективи вдосконалення нормативно-правового регулювання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 88-93.Завантажити
66)Окремі аспекти визначеняя поняття кримінально-процесуальних документів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 94-101Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід