1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .—
3) Поняття та види адміністративно-правових відносин, які виникають під час протидії організованній злочинності в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 104-107.
4) Заходи нетарифного регулювання порядку переміщення лікарських засобів через митний кордон України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 107-111.
5) Поняття державної влади як основи в розумінні судової влади // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 11-15.
6) Становлення в Україні інституту протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 112-116.
7) Поняття, сутність та значення інформаційного забезпечення правоохоронних органів України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 116-119.
8) Профілактика слідчим правопорушень при розслідуванні кримінальних справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 120-125.
9) Окремі аспекти законодавчого регулювання інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 125-128.
10) Становлення та розвиток кримінальної міліції в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 129-133.
11) Захист прав і свобод людини як пріоритетне завдання в правоохоронній діяльності служби безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 133-136.
12) Протидія легалізації злочинних доходів в Іспанії // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 136-139.
13) Актуальні питання рівноправності сторін у кримінальному процесі // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 139-143.
14) Загальна характеристика координаційної діяльності місцевих державних адміністрацій з профілактики правопорушень // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 144-147.
15) Дефініція превентивної взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ з іншими суб'єктами попередження злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 148-152.
16) Особливості взаємозв'язку реалізації завдань кримінально-процесуальної та кримінологічної політики України на стадії досудового розслідування // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 153-157.
17) Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів як вид злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 158-162.
18) Історико-правовий аналіз страхування як ланки фінансової системи // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 16-20.
19) Оперативно-розшукове забезпечення безпеки учасників кримінального процесу на стадії досудового слідства // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 163-167.
20) Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 168-172.
21) Принципи та завдання управління якістю кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 172-175.
22) Загальні підходи до розуміння категорії "соціальне забезпечення" // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 176-180.
23) Окремі аспекти соціального захисту осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 180-184.
24) Порядок застосування дисциплінарних стягнень до науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів МВС України з числа рядового та начальницького складу // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 185-189.
25) До питання про метод права соціального забезпечення // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 190-194.
26) Сучасний стан професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 195-198.
27) Пенсійне забезпечення прокурорсько-слідчих працівників // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 198-201.
28) Головні аспекти розвитку правового регулювання охорони біосфери в Європейському Союзі // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 20-25.
29) Сучасний стан системи закладів та установ освіти і науки // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 202-206.
30) Форми реалізації територіальною громадою господарської правосуб'єктності // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 207-211.
31) Структура, особливості та проблемні аспекти договору про надання рекламних послуг // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 212-216.
32) Правова природа права участі в управлінні господарським товариством // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 216-220.
33) Проблеми правового регулювання надання послуг сотового зв'язку // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 221-224.
34) Обмеження права власності фізичних осіб на нерухоме майно у суспільних інтересах // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 224-227.
35) Обов'язок в абсолютних немайнових правовідносинах // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 228-321.
36) Правове регулювання цін на ціноутворення на теплову енергію // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 231-234.
37) Проблеми відмежування наглядової функції від інших функцій держави // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 26-29.
38) Теоретичні засади децентралізації влади в процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 30-34.
39) Загально-психологічна і спеціально-психологічна характеристика - основні види характеристики внутрішньої сторони правомірної поведінки особистості // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 34-38.
40) Взаємодія та координація в державному управлінні // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 39-42.
41) Адміністративно-організаційні засади контролю і нагляду в забезпеченні законності виконання трудових відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 43-48.
42) Специфіка правового регулювання управління персоналом фармацевтичної організації // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 48-52.
43) Стан та розвиток правового інституту професійцної таємниці в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 52-57.
44) Чітке визначення правового статусу працівників міліції та підрозділів системи МВС - головна підвалина реформування органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 57-62.
45) Особливості системи органів внутрішніх справ та її складових елементів // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 62-67.
46) Поняття та місце регіональних управлінь МВС України в областях у сучасній організаційній структурі органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 68-73.
47) Гносеологічні засади юридичного механізму захисту прав людини // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 7-11.
48) Окремі аспекти державного контролю за безпосереднім наданням відкритої інформації громадянам // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 74-77.
49) Місце та особливості функціонування органів юстиції регіонального рівня у системі суб'єктів адміністративного права // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 78-82.
50) Место административного договора в системе правовых связей // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 82-85.
51) Актуальні питання контролю Кабінету Міністрів України у сфері виконавчої влади // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 85-89.
52) Поняття та основні напрями матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 90-92.
53) Судове рішення в адміністративному судочинстві: поняття та значення // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 93-97.
54) Спеціальні податкові режими в Україні: адміністративно-правовий аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 98-103.
 
Пошук в електроному каталозі