1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— Завантажити
3)Поняття та види адміністративно-правових відносин, які виникають під час протидії організованній злочинності в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 104-107.Завантажити
4)Заходи нетарифного регулювання порядку переміщення лікарських засобів через митний кордон України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 107-111.Завантажити
5)Поняття державної влади як основи в розумінні судової влади// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 11-15.Завантажити
6)Становлення в Україні інституту протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 112-116.Завантажити
7)Поняття, сутність та значення інформаційного забезпечення правоохоронних органів України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 116-119.Завантажити
8)Профілактика слідчим правопорушень при розслідуванні кримінальних справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 120-125.Завантажити
9)Окремі аспекти законодавчого регулювання інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 125-128.Завантажити
10)Становлення та розвиток кримінальної міліції в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 129-133.Завантажити
11)Захист прав і свобод людини як пріоритетне завдання в правоохоронній діяльності служби безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 133-136.Завантажити
12)Протидія легалізації злочинних доходів в Іспанії// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 136-139.Завантажити
13)Актуальні питання рівноправності сторін у кримінальному процесі// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 139-143.Завантажити
14)Загальна характеристика координаційної діяльності місцевих державних адміністрацій з профілактики правопорушень// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 144-147.Завантажити
15)Дефініція превентивної взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ з іншими суб'єктами попередження злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 148-152.Завантажити
16)Особливості взаємозв'язку реалізації завдань кримінально-процесуальної та кримінологічної політики України на стадії досудового розслідування// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 153-157.Завантажити
17)Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів як вид злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 158-162.Завантажити
18)Історико-правовий аналіз страхування як ланки фінансової системи// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 16-20.Завантажити
19)Оперативно-розшукове забезпечення безпеки учасників кримінального процесу на стадії досудового слідства// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 163-167.Завантажити
20)Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи розвитку// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 168-172.Завантажити
21)Принципи та завдання управління якістю кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 172-175.Завантажити
22)Загальні підходи до розуміння категорії "соціальне забезпечення"// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 176-180.Завантажити
23)Окремі аспекти соціального захисту осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 180-184.Завантажити
24)Порядок застосування дисциплінарних стягнень до науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів МВС України з числа рядового та начальницького складу// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 185-189.Завантажити
25)До питання про метод права соціального забезпечення// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 190-194.Завантажити
26)Сучасний стан професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 195-198.Завантажити
27)Пенсійне забезпечення прокурорсько-слідчих працівників// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 198-201.Завантажити
28)Головні аспекти розвитку правового регулювання охорони біосфери в Європейському Союзі// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 20-25.Завантажити
29)Сучасний стан системи закладів та установ освіти і науки// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 202-206.Завантажити
30)Форми реалізації територіальною громадою господарської правосуб'єктності// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 207-211.Завантажити
31)Структура, особливості та проблемні аспекти договору про надання рекламних послуг// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 212-216.Завантажити
32)Правова природа права участі в управлінні господарським товариством// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 216-220.Завантажити
33)Проблеми правового регулювання надання послуг сотового зв'язку// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 221-224.Завантажити
34)Обмеження права власності фізичних осіб на нерухоме майно у суспільних інтересах// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 224-227.Завантажити
35)Обов'язок в абсолютних немайнових правовідносинах// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 228-321.Завантажити
36)Правове регулювання цін на ціноутворення на теплову енергію// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 231-234.Завантажити
37)Проблеми відмежування наглядової функції від інших функцій держави// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 26-29.Завантажити
38)Теоретичні засади децентралізації влади в процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 30-34.Завантажити
39)Загально-психологічна і спеціально-психологічна характеристика - основні види характеристики внутрішньої сторони правомірної поведінки особистості// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 34-38.Завантажити
40)Взаємодія та координація в державному управлінні// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 39-42.Завантажити
41)Адміністративно-організаційні засади контролю і нагляду в забезпеченні законності виконання трудових відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 43-48.Завантажити
42)Специфіка правового регулювання управління персоналом фармацевтичної організації// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 48-52.Завантажити
43)Стан та розвиток правового інституту професійцної таємниці в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 52-57.Завантажити
44)Чітке визначення правового статусу працівників міліції та підрозділів системи МВС - головна підвалина реформування органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 57-62.Завантажити
45)Особливості системи органів внутрішніх справ та її складових елементів// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 62-67.Завантажити
46)Поняття та місце регіональних управлінь МВС України в областях у сучасній організаційній структурі органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 68-73.Завантажити
47)Гносеологічні засади юридичного механізму захисту прав людини// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 7-11.Завантажити
48)Окремі аспекти державного контролю за безпосереднім наданням відкритої інформації громадянам// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 74-77.Завантажити
49)Місце та особливості функціонування органів юстиції регіонального рівня у системі суб'єктів адміністративного права// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 78-82.Завантажити
50)Место административного договора в системе правовых связей// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 82-85.Завантажити
51)Актуальні питання контролю Кабінету Міністрів України у сфері виконавчої влади// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 85-89.Завантажити
52)Поняття та основні напрями матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 90-92.Завантажити
53)Судове рішення в адміністративному судочинстві: поняття та значення// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 93-97.Завантажити
54)Спеціальні податкові режими в Україні: адміністративно-правовий аспект// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 5 (42) .— С. 98-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід