1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .—
3) Процесуально-правовий статус спеціаліста в адміністративному судочинстві // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 100-103.
4) Форми та методи забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 104-107.
5) Міжнародне співробітництво в боротьбі з кіберзлочинністю // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 107-112.
6) Історичні аспекти розвитку поняття "неповнолітній потерпілий" у кримінальному судочинстві // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 11-14.
7) Доступність правосуддя в адміністративних судах як правова категорія: визначення сутності // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 112-116.
8) Мотив як ознака суб'єктивної сторони складу злочину: сутність та питання доцільності законодавчого закріплення // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 116-120.
9) Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті: міжнародний досвід // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 120-124.
10) Принципи кримінального процесу: теорія і практика співвідношення з нормами міжнародного права // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 124-127.
11) Реабілітація як самостійний процесуально-правовий інститут // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 127-131.
12) Удосконалення правових засад попередження злочинів оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 131-139.
13) Сутність процесуальної форми кримінального процесу // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 139-142.
14) Деякі проблемні питання реалізації та судового захисту права громадян збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, походи й демонстрації // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 14-19.
15) Структура окремих криміналстичних методик розслідування злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 143-147.
16) Особливості взаємодії слідчого з експертом-товарознавцем при підготовці та проведенні судово-товарознавчих експертиз // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 147-151.
17) Криміналістична характеристика розкрадань, що вчиняютьтся на підприємствах кондитерської промисловості // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 152-157.
18) Научно-педагогические работники: правовое регулирование деятельности // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 158-163.
19) Трудова міграція: сутність та наслідки // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 164-168.
20) Служба в органах внутрішніх справ як приклад об'єктивної диференціації норм трудового права // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 168-172.
21) Дисциплінарна відповідальність як стимулюючий захід ефективної трудової діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 172-175.
22) Деякі проблеми сучасного стану соціального законодавства // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 176-180.
23) Професійний відбір на службу до органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 180-184.
24) Сучасний стан кадрового потенціалу освіти і науки в Україні: проблеми та шляхи вирішення // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 184-188.
25) Суб'єктивне корпоративне право і законний інтерес: актуальні аспекти корпоративного правореалізаційного застосування // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 189-195.
26) Правові наслідки появи особи, яку було оголошено померлою: виявлення і шляхи вирішення проблемних питань // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 196-200.
27) Губернські присутствія як органи адміністративної юстиції на українських землях Російської імперії (кінець ХІХ - початок ХХ століть) // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 20-22.
28) Співвідношення понять "господарсько-правова відповідальність" та "господарсько-правові санкції" // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 200-202.
29) Суттєві риси податкової відповідальності // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 203-206.
30) Особливості участі третіх осіб у справах про захист прав споживачів // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 206-210.
31) Склад та порядок формування Центральної виборчої комісії // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 23-27.
32) Правова сутність інституту громадянства ЄС // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 28-32.
33) Нормотворчість у державній кримінально-виконавчій службі України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 33-38.
34) Адміністративний примус як засіб обмеження особистої свободи громадян у діяльності міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 38-42.
35) Принцип гласності і відкритості в системі принципів адміністративного процесу // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 43-46.
36) Структура адміністративної процесуальної правосуб'єктності суб'єктів та учасників контрольних проваджень у діяльності нотаріусів // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 46-50.
37) Оперативно-розшукова діяльність як складова адміністративної діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 50-53.
38) Адміністративно-правове забезпечення прав людини і громадянина на сприятливе природне середовище як основа реалізації державної політики євроінтеграції України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 54-58.
39) Особливості інформаційно-правових відносин як різновиду адміністративно-правових відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 58-62.
40) Земельні банки двох імперій: хто був першим? // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 6-11.
41) Адміністративна відповідальність за проступки, що посягають на громадський порядок // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 62-66.
42) Оформлення результатів перевірок дотримання податкового законодавства // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 67-71.
43) Правове регулювання державного контролю у сфері виконавчої влади // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 71-74.
44) Ієрархія джерел поліцейського права Німеччини та Польщі // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 75-81.
45) Адміністративно-правові засади порядку ведення природоресурсних кадастрів // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 81-85.
46) Принципи та функції адміністративно-правового регулювання податкових відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 85-89.
47) Поліцейське право та поліцейське законодавство як правова основа діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 90-95.
48) Про правову природу податків, зборів до бюджетів та державних цільових фондів в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 95-99.
 
Пошук в електроному каталозі