1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— Завантажити
3)Процесуально-правовий статус спеціаліста в адміністративному судочинстві// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 100-103.Завантажити
4)Форми та методи забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 104-107.Завантажити
5)Міжнародне співробітництво в боротьбі з кіберзлочинністю// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 107-112.Завантажити
6)Історичні аспекти розвитку поняття "неповнолітній потерпілий" у кримінальному судочинстві// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 11-14.Завантажити
7)Доступність правосуддя в адміністративних судах як правова категорія: визначення сутності// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 112-116.Завантажити
8)Мотив як ознака суб'єктивної сторони складу злочину: сутність та питання доцільності законодавчого закріплення// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 116-120.Завантажити
9)Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті: міжнародний досвід// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 120-124.Завантажити
10)Принципи кримінального процесу: теорія і практика співвідношення з нормами міжнародного права// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 124-127.Завантажити
11)Реабілітація як самостійний процесуально-правовий інститут// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 127-131.Завантажити
12)Удосконалення правових засад попередження злочинів оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 131-139.Завантажити
13)Сутність процесуальної форми кримінального процесу// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 139-142.Завантажити
14)Деякі проблемні питання реалізації та судового захисту права громадян збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, походи й демонстрації// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 14-19.Завантажити
15)Структура окремих криміналстичних методик розслідування злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 143-147.Завантажити
16)Особливості взаємодії слідчого з експертом-товарознавцем при підготовці та проведенні судово-товарознавчих експертиз// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 147-151.Завантажити
17)Криміналістична характеристика розкрадань, що вчиняютьтся на підприємствах кондитерської промисловості// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 152-157.Завантажити
18)Научно-педагогические работники: правовое регулирование деятельности// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 158-163.Завантажити
19)Трудова міграція: сутність та наслідки// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 164-168.Завантажити
20)Служба в органах внутрішніх справ як приклад об'єктивної диференціації норм трудового права// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 168-172.Завантажити
21)Дисциплінарна відповідальність як стимулюючий захід ефективної трудової діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 172-175.Завантажити
22)Деякі проблеми сучасного стану соціального законодавства// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 176-180.Завантажити
23)Професійний відбір на службу до органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 180-184.Завантажити
24)Сучасний стан кадрового потенціалу освіти і науки в Україні: проблеми та шляхи вирішення// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 184-188.Завантажити
25)Суб'єктивне корпоративне право і законний інтерес: актуальні аспекти корпоративного правореалізаційного застосування// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 189-195.Завантажити
26)Правові наслідки появи особи, яку було оголошено померлою: виявлення і шляхи вирішення проблемних питань// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 196-200.Завантажити
27)Губернські присутствія як органи адміністративної юстиції на українських землях Російської імперії (кінець ХІХ - початок ХХ століть)// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 20-22.Завантажити
28)Співвідношення понять "господарсько-правова відповідальність" та "господарсько-правові санкції"// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 200-202.Завантажити
29)Суттєві риси податкової відповідальності// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 203-206.Завантажити
30)Особливості участі третіх осіб у справах про захист прав споживачів// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 206-210.Завантажити
31)Склад та порядок формування Центральної виборчої комісії// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 23-27.Завантажити
32)Правова сутність інституту громадянства ЄС// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 28-32.Завантажити
33)Нормотворчість у державній кримінально-виконавчій службі України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 33-38.Завантажити
34)Адміністративний примус як засіб обмеження особистої свободи громадян у діяльності міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 38-42.Завантажити
35)Принцип гласності і відкритості в системі принципів адміністративного процесу// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 43-46.Завантажити
36)Структура адміністративної процесуальної правосуб'єктності суб'єктів та учасників контрольних проваджень у діяльності нотаріусів// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 46-50.Завантажити
37)Оперативно-розшукова діяльність як складова адміністративної діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 50-53.Завантажити
38)Адміністративно-правове забезпечення прав людини і громадянина на сприятливе природне середовище як основа реалізації державної політики євроінтеграції України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 54-58.Завантажити
39)Особливості інформаційно-правових відносин як різновиду адміністративно-правових відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 58-62.Завантажити
40)Земельні банки двох імперій: хто був першим?// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 6-11.Завантажити
41)Адміністративна відповідальність за проступки, що посягають на громадський порядок// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 62-66.Завантажити
42)Оформлення результатів перевірок дотримання податкового законодавства// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 67-71.Завантажити
43)Правове регулювання державного контролю у сфері виконавчої влади// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 71-74.Завантажити
44)Ієрархія джерел поліцейського права Німеччини та Польщі// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 75-81.Завантажити
45)Адміністративно-правові засади порядку ведення природоресурсних кадастрів// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 81-85.Завантажити
46)Принципи та функції адміністративно-правового регулювання податкових відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 85-89.Завантажити
47)Поліцейське право та поліцейське законодавство як правова основа діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 90-95.Завантажити
48)Про правову природу податків, зборів до бюджетів та державних цільових фондів в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 4 (41) .— С. 95-99.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід