1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— Завантажити
3)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— Завантажити
4)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— Завантажити
5)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— Завантажити
6)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— Завантажити
7)Особа та забезпечення безпеки суспільства в сучасних умовах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 104 - 109.Завантажити
8)Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики самовільного залишення військової частини або місця служби// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 109 - 117.Завантажити
9)Громадська безпека і громадський порядок як об'єкти поліцейського захисту в країнах Європейського Союзу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 117 - 124.Завантажити
10)Ідентифікація товарів та виявлення фальсифікації під час проведення судово-товарознавчих експертиз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 124 - 136.Завантажити
11)Завдання і повноваження Служби безпеки України щодо забезпечення правоохоронної функції держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 136 - 142.Завантажити
12)Законодавче закріплення поняття "фармацевтична діяльність" як передумова підвищення ефективності державного управління у сфері обігу лікарських засобів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 14 - 20.Завантажити
13)Особливості розслідування розкрадань, що вчинюються у сфері харчового виробництва// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 143 - 152.Завантажити
14)Теоретико-прикладні питання забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності правоохоронних органів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 152 - 159.Завантажити
15)Повноваження підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю ОВС України у сфері протидії злочинності: питання форми та змісту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 159 - 166.Завантажити
16)Відомче нормативно-правове регулювання діяльності оперативних підрозділів ОВС України щодо попередження злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 167 - 177.Завантажити
17)Форми кримінологічної діяльності адвоката-захисника// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 177 - 183.Завантажити
18)Функції вищих навчальних закладів як суб'єктів професійної підготовки працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 184 - 188.Завантажити
19)Вдосконалення організаційних структур та форм управління Державною кримінально-виконавчою службою// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 189 - 196.Завантажити
20)Нормативно-правове регулювання адміністративної діяльності міліції щодо забезпечення екологічної безпеки в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 196 - 204.Завантажити
21)Моніторинг в аспекті законотворчості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 20 - 28.Завантажити
22)Територіальна підсудність адміністративних справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 204 - 212.Завантажити
23)Правові засади охорони авторського права органами внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 213 - 218.Завантажити
24)Адміністративно-правове регулювання взаємодії роботодавця і працівника як юридично-владний механізм організації трудових відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 219 - 228.Завантажити
25)Сучасний стан злочинності та адміністративної деліктності за участю іноземців в Україні та деякі проблеми адміністративно-правової протидії їм// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 228 - 235.Завантажити
26)Провадження у справах про адміністративні проступки у структурі адміністративно-деліктного процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 235 - 241.Завантажити
27)Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ України: сучасний стан та шляхи вдосконалення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 242 - 248.Завантажити
28)Завдання ОВС щодо протидії безпритульності та бездоглядності дітей// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 248 - 255.Завантажити
29)Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 255 - 263.Завантажити
30)Сутність, принципи та публічно-правові засади управління господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 255 - 362.Завантажити
31)Призначення контролю за діяльністю правоохоронних органів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 263 - 269.Завантажити
32)Штрафи та пеня за порушення податкового законодавства: правовий аналіз застосування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 269 - 274.Завантажити
33)Місце судового рішення серед процесуальних актів-документів у адміністративному судочинстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 274 - 280.Завантажити
34)Взаємозв'язок завдань кримінально-процесуальної та кримінально-виконавчої політики України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 28 - 35.Завантажити
35)Поняття адміністративної відповідальності юридичних осіб: правовий аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 280 - 289.Завантажити
36)Профорієнтаційна робота в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 289 - 295.Завантажити
37)Поняття та види податково-правового режиму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 295 - 304.Завантажити
38)Правовий статус членів Центральної виборчої комісії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 305 - 316.Завантажити
39)Особливості здійснення митного контролю за переміщенням лікарських засобів через митний кордон// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 316 - 321.Завантажити
40)Сучасний стан фінансування освіти і науки в Україні та шляхи його покращення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 322 - 329.Завантажити
41)Засади правової охорони бази персональних даних в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 330 - 336.Завантажити
42)Комунальна власність як джерело економічної самодостатності місцевого самоврядування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 336 - 342.Завантажити
43)Правове регулювання відносин оплати за теплову енергію// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 343 - 348.Завантажити
44)Деякі питання характеристики абсолютного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 348 - 354.Завантажити
45)Зміст державної політики у сфері підготовки кадрів ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 35 - 42.Завантажити
46)Елементи забезпечення сталості прав громадян на спеціальне використання природних об'єктів у процесі їх припинення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 363 - 368.Завантажити
47)Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства про інформацію// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 368 - 373.Завантажити
48)До питання співвідношення понять "кадри" та "персонал" як ключових елементів кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 374 - 378.Завантажити
49)Проблема солідарності в чотирьох соціологічних тенденціях: еволюція поняття і сучасні тенденції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 379 - 387.Завантажити
50)Соціальні технології профілактики наркотизму серед молоді в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 387 - 394.Завантажити
51)Панегірик львівському міському праву// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 395 - 397.Завантажити
52)Поняття та види функцій сучасної держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 42 - 50.Завантажити
53)Правова регламентація фінансових повноважень органів земського самоврядування в українських губерніях Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 50 - 59.Завантажити
54)Сутність та значення державного контролю у сфері виконавчої влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 59 - 66.Завантажити
55)Реалізація функції правоохорони квазіполіцейськими інституціями у середньовічних німецьких монархіях та Речі Посполитій (кінець XV - кінець XVIII ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 67 - 72.Завантажити
56)Іван Макух - державний секретар внутрішніх справ ЗУНР// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 72 - 76.Завантажити
57)Концепція незалежності судової влади: функції та елементи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 77 - 82.Завантажити
58)Сутність і ознаки інституту судової влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 8 - 14.Завантажити
59)Зародження адміністративної юстиції в Російській імперії (на прикладі діяльності Правлячого Сенату Російської імперії у першій чверті XIX ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 82 - 88.Завантажити
60)Особливості суб'єктивної сторони як елемента складу правомірної поведінки особистості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 88 - 95.Завантажити
61)Міжнародне співробітництво в боротьбі з організованою злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 96 - 104.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід