1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— Завантажити
3)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— Завантажити
4)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— Завантажити
5)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— Завантажити
6)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— Завантажити
7)Особливості провадження судово-товарознавчих експертиз у суді// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.102-114.Завантажити
8)Криміналістична класифікація осіб, що вчиняють злочини в бюджетній сфері України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.114-119.Завантажити
9)Види кримінального переслідування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.119-125.Завантажити
10)Структура інституту попередження злочинів в оперативно-розшуковій діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.125-132.Завантажити
11)Окремі аспекти співпраці органів внутрішніх справ України з правоохоронними органами зарубіжних країн щодо запобігання, припинення й розкриття злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.132-140.Завантажити
12)Основні види кодифікації законодавства України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.14-22.Завантажити
13)Спори за участю органів внутрішніх справ, підвідомчі адміністратитвним судам// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.141-148.Завантажити
14)Представництво прокурором інтересів держави і громадянина в адміністративному процесі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.148-156.Завантажити
15)Зміст принципу гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.156-162.Завантажити
16)Призначення та мета діяльності місцевих державних адміністрацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.162-170.Завантажити
17)Сутність, види надзвичайних ситуацій та місце в них епізоотичних ситуацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.171-176.Завантажити
18)Адміністративно-правові засади діяльності прокуратури в системі державних органів України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.176-185.Завантажити
19)Принципи адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.185-193.Завантажити
20)Реалізація органами прокуратури повноважень у сфері дисциплінарної відповідальності: адміністративно-правовий аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.193-202.Завантажити
21)Компетенція та повноваження Державної служби охорони при МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.202-210.Завантажити
22)Структура адміністративно-правового статусу суб'єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.210-216.Завантажити
23)Правове регулювання контролю за діяльністю правоохоронних органів в України: становлення, сучасний стан та шляхи вдосконалення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.216-225.Завантажити
24)Адвокатура України в контексті забезпечення конституційного права людини і громадянина на захист і правову допомогу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.225-231.Завантажити
25)Форми та методи правового виховання працівників міліції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.23-28.Завантажити
26)Визначення поняття предмета податкової застави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.231-237.Завантажити
27)Процедури укладення та виконання адміністративних договорів у практиці органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.237-241.Завантажити
28)Організація перевірок дотримання податкового законодавства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.241-248.Завантажити
29)Поняття "поліція" ("міліція") в адміністративному (поліцейському) праві сучасних держав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.249-257.Завантажити
30)Взаємодія міліції з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, державними органами та громадськістю щодо встановлення особи як напрямок ії адміністративної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.257-266.Завантажити
31)Податкове планування: поняття та основні ознаки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.266-273.Завантажити
32)"Вузькі місця" шляхів оптимізації взаємодії міліції з органами публічної влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.273-278.Завантажити
33)Правова природа літературного твору// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.279-286.Завантажити
34)Дозвіл і заборона в праві: підтримання балансу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.28-33.Завантажити
35)Особливості правового режиму нерухомості як об'єкта цивільних прав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.286-294.Завантажити
36)Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту права на працю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.295-304.Завантажити
37)Контрактна форма прийняття на службу в міліцію: теорія та практика// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.304-310.Завантажити
38)Правові стимули у сфері праці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.310-316.Завантажити
39)Принцип законності при здійсненні службової кар'єри в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.316-323.Завантажити
40)Поняття та особливості оплати праці працівників органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.323-328.Завантажити
41)Місце спортивного права в системі публічного права України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.33-39.Завантажити
42)Студентство як суб'єкт правосвідомості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.335-343.Завантажити
43)Психологічна готовність до діяльності оперуповноваженого карного розшуку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.343-351.Завантажити
44)Професійний відбір кандидатів на службу в органи внутрішніх справ україни яяк запорука кваліфікованої та дієвої правоохоронної системи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С. 351-360.Завантажити
45)Сутність та зміст правоохоронної функції держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.39-43.Завантажити
46)Міжнародно-правові аспекти захисту соціально-економічних прав дітей// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.44-51.Завантажити
47)Особливості захисту економічних прав жінок в Європейському суді з прав людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.51-58.Завантажити
48)Склад правомірної поведінки особистості, його особливості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.59-64.Завантажити
49)Правове регулювання участі України в міротворчих операціях ООН// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.65-74.Завантажити
50)Щодо предмета експертизи телекомунікаційних систем і засобів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.75-79.Завантажити
51)Правове регулювання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.79-86.Завантажити
52)Права і свободи людини та їх обмеження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.8-14.Завантажити
53)Тактичні операції, пов'язані з подоланням протидії розслідуванню// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.87-93.Завантажити
54)Тактичні дії працівників органів внутрішніх справ у разі ускладнення оперативної обстановки під час проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3 (54) .— С.93-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід