1) Проблеми практичної реалізації заходів безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .—
2) Титул // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .—
3) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .—
4) Функції, мета та завдання процесуального права // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.102-105.
5) Адміністративний примус у системі забезпечення прав громадян на освіту // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.105-110.
6) Загальні принципи права у практиці Міжнародного кримінального суду та Міжнародних трибуналів // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.11-14.
7) Проблеми оцінювання ефективності органів місцевого самоврядування як сукупність можливостей, організаційних результатів і результатів діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.110-114.
8) Ветеринарна міліція: історія становлення та сьогодення // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.114-117.
9) Суб'єкти внутрівідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.118-121.
10) Поняття та особливості адміністративно-правового статусу іноземців в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.122-126.
11) Поняття та завдання державного регулювання господарської діяльності з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.126-131.
12) Місцеві суди в системі суб'єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.131-134.
13) Екологічні права громадян як об'єкт адміністративно-правової охорони // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.135-138.
14) Формування системи принципів адміністративної діяльності міліції щодо встановлення особи // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.138-143.
15) Принципи матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.144-147.
16) Авторське право як об'єкт адміністративно-правової охорони // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.147-151.
17) Гідність людини як юридична категорія // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.15-19.
18) Особливості застосування міліцією заходів адміністративного примусу щодо боротьби з правопорушенням економічної спрямованості // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.152-157.
19) Щодо визначення поняття та кола суб'єктів адміністративного права // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.157-160.
20) Взаємодія та координація між суб'єктами державного контролю // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.161-165.
21) Щодо питання про поняття адміністративних послуг // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.165-168.
22) Застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.169-172.
23) Правове регулювання запровадження системи управління якістю в діяльність органів внутрішніх справ України: до постановки проблеми // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.172-176.
24) Поняття державної виконавчої служби та її місце в системі органів державної влади України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.176-180.
25) Удосконалення організації виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі як відображення процесів реформування пенітенціарної системи України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.184-189.
26) Суперечливість правової концепції мовної політики держави (теоретико-правовий підхід) // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.19-24.
27) Концепція "оптимальної" міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.190-193.
28) Щодо визначення деяких психологічних особливостей об'єктів оперативної уваги СВБ МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.194-198.
29) Стан наукової розробленості проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.198-203.
30) Правила конструювання кримінально-правових санкцій, проблеми визначення // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.204-206.
31) Протидія порнографії в Інтернет підрозділами з боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.207-212.
32) Енергетичний критерій безпечності електричних розрядів та вибір допустимих вихідних параметрів електрошокових пристроїв // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.212-218.
33) Професійно-психологічна підготовка адвокатів до дій в екстремальних ситуаціях // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.219-222.
34) Об'єкт та система злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина (розділ V особливої частини кримінального кодексу України) // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.223-227.
35) Запобігання незаконному підприємництву органів внутрішніх справ України: теоретичні аспекти, підвищення ефективності такої діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.228-230.
36) Особливості виявлення та документування пошкоджень об'єктів залізниці на початковому етапі розслідування // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.231-234.
37) Проблеми визначення об'єкта злочину, передбаченого ст. 254 кримінального кодексу України (безгосподарське використання земель) // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.235-240.
38) Кримінологічна характеристика сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.240-245.
39) Особливості порушення кримінальних справ про злочини, що вчиняються з використанням цінних паперів // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.245-248.
40) Способи вчинення та приховування крадіжок у пасажирів залізничого транспорту // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.248-252.
41) Діяльність міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) в напрямі міжнародного співробітництва в боротьбі з експлуатацією дітей та дитячою порнографією // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.25-28.
42) Загальні підходи до розуміння юридичних фактів у трудовому праві // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.253-257.
43) Гарантії у сфері виплат грошового забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.257-262.
44) Форми захисту права на працю // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.262-267.
45) Корупційна загроза економічній безпеці України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.268-272.
46) Інформаційне забезпечення діяльності органів податкової служби // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.273-276.
47) До проблем оборотоздатності підприємства як єдиного майнового комплексу // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.277-282.
48) Особливості престолонаслідування в монархіях Арабського Сходу // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.28-32.
49) Примусове припинення прав громадян щодо природних об'єктів як особливий різновид еколого-правової санкції // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.282-285.
50) Проблеми правового регулювання управління у сфері використання й охорони земель в умовах сучасної земельної реформи // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.285-289.
51) Правова природа податкової застави та застави в силу закону: порівняльна характеристика законодавства України та Республіки Молдова // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.289-293.
52) Особливості реалізації контрольних повноважень органів державного казначейства України у сфері державних закупівель // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.293-298.
53) Дії, які свідчать про прийняття спадщини // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.298-301.
54) Обтяження нерухомого майна: сучасний стан та перспективи для вдосконалення законодавчого закріплення // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.301-305.
55) Інформаційна складова профорінтаційної роботи у фомуванні привабливих мотивів до служби у майбутніх правоохоронців // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.306-310.
56) Формализация проблемы оптимизации защиты информации в сетях общего пользования // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.311-314.
57) Вчення про природу людини в контексті правового пізнання // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.33-37.
58) Особливості розгляду цивільних справ у мирових та окружних судах у пореформений період // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.38-41.
59) Природа судового процесу // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.42-46.
60) Судові установи південно-західного краю: особливості політики царату в ХІХ ст. // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.46-51.
61) Становлення та розвиток державної служби охорони при МВС України на сучасному етапі // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.51-55.
62) Класифікація форм та рівнів правосвідомості: дискусійні питання // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.56-61.
63) Вплив органів місцевого самоврядування на економічний розвиток міст Лівобережної України наприкіні ХІХ - на початку ХХ ст.: історико-правовий аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.61-66.
64) До питання правового статусу осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.66-69.
65) Поняття та значення правоохоронних функцій держави // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.7-11.
66) Функції держави у взаємодії з категоріальним апаратом теорії держави // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.70-73.
67) Компетенція управлінь та відділів місцевих державних адміністрацій щодо галузі управління // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.74-80.
68) Особливості правоохоронних органів у державі як об'єкта контролю // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.80-86.
69) Сутність слідчої ситуації та її криміналістичне значення // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.87-90.
70) Реалізація гарантій захисту прав і свобод людини та громадянина у процесі здійснення правоохоронної діяльності органами внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.91-95.
71) Правовий статус та значення органів внутрішніх справ України в системі суб'єктів охорони навколишнього природного середовища // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.96-101.
 
Пошук в електроному каталозі