1)Проблеми практичної реалізації заходів безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— Завантажити
2)Титул// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— Завантажити
3)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— Завантажити
4)Функції, мета та завдання процесуального права// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.102-105.Завантажити
5)Адміністративний примус у системі забезпечення прав громадян на освіту// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.105-110.Завантажити
6)Загальні принципи права у практиці Міжнародного кримінального суду та Міжнародних трибуналів// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.11-14.Завантажити
7)Проблеми оцінювання ефективності органів місцевого самоврядування як сукупність можливостей, організаційних результатів і результатів діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.110-114.Завантажити
8)Ветеринарна міліція: історія становлення та сьогодення// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.114-117.Завантажити
9)Суб'єкти внутрівідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.118-121.Завантажити
10)Поняття та особливості адміністративно-правового статусу іноземців в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.122-126.Завантажити
11)Поняття та завдання державного регулювання господарської діяльності з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.126-131.Завантажити
12)Місцеві суди в системі суб'єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.131-134.Завантажити
13)Екологічні права громадян як об'єкт адміністративно-правової охорони// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.135-138.Завантажити
14)Формування системи принципів адміністративної діяльності міліції щодо встановлення особи// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.138-143.Завантажити
15)Принципи матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.144-147.Завантажити
16)Авторське право як об'єкт адміністративно-правової охорони// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.147-151.Завантажити
17)Гідність людини як юридична категорія// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.15-19.Завантажити
18)Особливості застосування міліцією заходів адміністративного примусу щодо боротьби з правопорушенням економічної спрямованості// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.152-157.Завантажити
19)Щодо визначення поняття та кола суб'єктів адміністративного права// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.157-160.Завантажити
20)Взаємодія та координація між суб'єктами державного контролю// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.161-165.Завантажити
21)Щодо питання про поняття адміністративних послуг// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.165-168.Завантажити
22)Застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.169-172.Завантажити
23)Правове регулювання запровадження системи управління якістю в діяльність органів внутрішніх справ України: до постановки проблеми// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.172-176.Завантажити
24)Поняття державної виконавчої служби та її місце в системі органів державної влади України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.176-180.Завантажити
25)Удосконалення організації виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі як відображення процесів реформування пенітенціарної системи України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.184-189.Завантажити
26)Суперечливість правової концепції мовної політики держави (теоретико-правовий підхід)// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.19-24.Завантажити
27)Концепція "оптимальної" міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.190-193.Завантажити
28)Щодо визначення деяких психологічних особливостей об'єктів оперативної уваги СВБ МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.194-198.Завантажити
29)Стан наукової розробленості проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.198-203.Завантажити
30)Правила конструювання кримінально-правових санкцій, проблеми визначення// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.204-206.Завантажити
31)Протидія порнографії в Інтернет підрозділами з боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.207-212.Завантажити
32)Енергетичний критерій безпечності електричних розрядів та вибір допустимих вихідних параметрів електрошокових пристроїв// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.212-218.Завантажити
33)Професійно-психологічна підготовка адвокатів до дій в екстремальних ситуаціях// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.219-222.Завантажити
34)Об'єкт та система злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина (розділ V особливої частини кримінального кодексу України)// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.223-227.Завантажити
35)Запобігання незаконному підприємництву органів внутрішніх справ України: теоретичні аспекти, підвищення ефективності такої діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.228-230.Завантажити
36)Особливості виявлення та документування пошкоджень об'єктів залізниці на початковому етапі розслідування// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.231-234.Завантажити
37)Проблеми визначення об'єкта злочину, передбаченого ст. 254 кримінального кодексу України (безгосподарське використання земель)// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.235-240.Завантажити
38)Кримінологічна характеристика сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.240-245.Завантажити
39)Особливості порушення кримінальних справ про злочини, що вчиняються з використанням цінних паперів// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.245-248.Завантажити
40)Способи вчинення та приховування крадіжок у пасажирів залізничого транспорту// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.248-252.Завантажити
41)Діяльність міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) в напрямі міжнародного співробітництва в боротьбі з експлуатацією дітей та дитячою порнографією// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.25-28.Завантажити
42)Загальні підходи до розуміння юридичних фактів у трудовому праві// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.253-257.Завантажити
43)Гарантії у сфері виплат грошового забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.257-262.Завантажити
44)Форми захисту права на працю// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.262-267.Завантажити
45)Корупційна загроза економічній безпеці України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.268-272.Завантажити
46)Інформаційне забезпечення діяльності органів податкової служби// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.273-276.Завантажити
47)До проблем оборотоздатності підприємства як єдиного майнового комплексу// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.277-282.Завантажити
48)Особливості престолонаслідування в монархіях Арабського Сходу// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.28-32.Завантажити
49)Примусове припинення прав громадян щодо природних об'єктів як особливий різновид еколого-правової санкції// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.282-285.Завантажити
50)Проблеми правового регулювання управління у сфері використання й охорони земель в умовах сучасної земельної реформи// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.285-289.Завантажити
51)Правова природа податкової застави та застави в силу закону: порівняльна характеристика законодавства України та Республіки Молдова// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.289-293.Завантажити
52)Особливості реалізації контрольних повноважень органів державного казначейства України у сфері державних закупівель// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.293-298.Завантажити
53)Дії, які свідчать про прийняття спадщини// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.298-301.Завантажити
54)Обтяження нерухомого майна: сучасний стан та перспективи для вдосконалення законодавчого закріплення// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.301-305.Завантажити
55)Інформаційна складова профорінтаційної роботи у фомуванні привабливих мотивів до служби у майбутніх правоохоронців// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.306-310.Завантажити
56)Формализация проблемы оптимизации защиты информации в сетях общего пользования// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.311-314.Завантажити
57)Вчення про природу людини в контексті правового пізнання// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.33-37.Завантажити
58)Особливості розгляду цивільних справ у мирових та окружних судах у пореформений період// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.38-41.Завантажити
59)Природа судового процесу// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.42-46.Завантажити
60)Судові установи південно-західного краю: особливості політики царату в ХІХ ст.// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.46-51.Завантажити
61)Становлення та розвиток державної служби охорони при МВС України на сучасному етапі// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.51-55.Завантажити
62)Класифікація форм та рівнів правосвідомості: дискусійні питання// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.56-61.Завантажити
63)Вплив органів місцевого самоврядування на економічний розвиток міст Лівобережної України наприкіні ХІХ - на початку ХХ ст.: історико-правовий аспект// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.61-66.Завантажити
64)До питання правового статусу осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.66-69.Завантажити
65)Поняття та значення правоохоронних функцій держави// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.7-11.Завантажити
66)Функції держави у взаємодії з категоріальним апаратом теорії держави// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.70-73.Завантажити
67)Компетенція управлінь та відділів місцевих державних адміністрацій щодо галузі управління// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.74-80.Завантажити
68)Особливості правоохоронних органів у державі як об'єкта контролю// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.80-86.Завантажити
69)Сутність слідчої ситуації та її криміналістичне значення// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.87-90.Завантажити
70)Реалізація гарантій захисту прав і свобод людини та громадянина у процесі здійснення правоохоронної діяльності органами внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.91-95.Завантажити
71)Правовий статус та значення органів внутрішніх справ України в системі суб'єктів охорони навколишнього природного середовища// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 2 (39) .— С.96-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід