1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— Завантажити
3)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— Завантажити
4)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— Завантажити
5)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— Завантажити
6)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— Завантажити
7)Щодо нових критеріїв оцінювання ефективності діяльності ОВС (кримінологічний аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 101-106.Завантажити
8)Кримінально-правова політика України на початку ХХІ століття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 107-112.Завантажити
9)Етапи державотворення незалежної України (1991–2011 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.11-19.Завантажити
10)Розвиток теорії оперативно-розшукової діяльності за роки незалежності в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 113-121.Завантажити
11)Антитерористичне законодавство України: стан та шляхи вдосконалення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.121-129.Завантажити
12)Система нормативно-правового регулювання громадського порядку на місцевому рівні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.130-135.Завантажити
13)Роль судово-товарознавчих експертиз продовольчих товарів у формуванні демократичного суспільства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 135-143.Завантажити
14)Особливості забезпечення громадянських та політичних прав персоналу органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 143-152.Завантажити
15)Впровадження органами внутрішніх справ України зарубіжного досвіду охорони громадського порядку у зв’язку з проведенням Євро-2012// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 152-162.Завантажити
16)Принципи внутрішньовідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 162-168.Завантажити
17)Об’єктивні ознаки посягання на життя працівника правоохоронного органу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 168-175.Завантажити
18)Деякі питання кримінальної відповідальності осіб, які надають публічні послуги// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 175-183.Завантажити
19)Подолання протидії розслідуванню: організаційні і тактичні заходи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 183-190.Завантажити
20)Відновлення начальником слідчого відділу досудового слідства у закритій кримінальній справі: проблеми теорія та практика// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 190-199.Завантажити
21)Джерела інформації про особу обвинуваченого і способи її отримання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 199-205.Завантажити
22)Принцип суверенітету як визначальна основа державотворення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.20-26.Завантажити
23)Напрямки розвитку адміністративного права України в контексті пріоритетного забезпечення прав і свобод людини і громадянина// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 206-215.Завантажити
24)Правове регулювання контролю за діяльністью правоохоронних органів в Україні: становлення, сучасний стан та шляхи вдосконалення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 215-223.Завантажити
25)Система та види структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 224-232.Завантажити
26)Відомча нормотворчість МВС у системі законодавства України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 233-240.Завантажити
27)Принципи взаємодії Державної прикордонної служби України з дільничними інспекторами міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 240-248.Завантажити
28)Особливості розроблення та прийняття нормативно-правових актів управління в Державній кримінально-виконавчій службі України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.248-255.Завантажити
29)Поняття та зміст компетенції судової міліції в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 255-263.Завантажити
30)Сучасні напрямки зміцнення економічної безпеки України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.26-36.Завантажити
31)Бюджетний контроль як напрямок удосконалення фінансової діяльності Української держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 264-271.Завантажити
32)Правове регулювання кредитних відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 272-277.Завантажити
33)Феномен юридичної особи публічного права за законодавством України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.278-284.Завантажити
34)Інвестиційна привабливість України: генезис, напрямки розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.285-293.Завантажити
35)Становлення особистих немайнових прав в юридичних осіб публічного права в Україні (на прикладі органів внутрішніх справ)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.293-300.Завантажити
36)Право на недоторканність приватного життя та основи його дотримання під час здійснення відеоспостереження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 301-307.Завантажити
37)До проблеми сфери дії трудового права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 308-315.Завантажити
38)Деякі питання землеустрою при формуванні адміністративно-територіальних утворень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.315-372.Завантажити
39)Публічні інтереси у сталому екологічно збалансованому природокористуванні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 323-328.Завантажити
40)Теоретико-методологічні підходи дослідження проблем девіантної поведінки людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 329-343.Завантажити
41)Процес професійного самовизначення учнівської молоді: модельний аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.343-351.Завантажити
42)Громадськість як інститут громадянського суспільства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 37 - 43.Завантажити
43)Особливості процесу формування правової культури в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 43-48.Завантажити
44)Правова свідомість: поняття та суттєві ознаки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.48-56.Завантажити
45)Роль органів прокуратури в реалізації функцій держави в сучасних умовах державотворення в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 56-64.Завантажити
46)Національно-визвольна революція в Україні 1989–1991 рр. як продукт соціального руху з багатовекторною мережною структурою// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 64-69.Завантажити
47)Облаштування західних кордонів Української РСР (вересень 1939 – 22 червня 1941 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 69 - 75.Завантажити
48)Парламентські вибори 1911 р. у Галичині та діяльність українських послів у Відні 1911–1914 рр.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 76 - 81.Завантажити
49)Від Декларації про державний суверенітет до Конституції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С.8-10.Завантажити
50)Зміни в судочинстві підросійської України в першій половині ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 82 - 87.Завантажити
51)Трансформація поняття «вольності» у політико-правових традиціях Київської Русі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 88 - 94.Завантажити
52)Нова кримінологічна парадигма і політика протидії злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53) Спецвипуск .— С. 95-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід