1) Постмодерністська соціо-політологія: інтерпретація політичної взаємодії // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .—
2) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .—
3) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .—
4) Місце і роль керівника в службовій ієрархії органів та підрозділів державної податкової служби України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.101-105.
5) Дотримання вимог законності під час збирання матеріалів адміністративної діяльності як умова допустимості їх використання під час доказування у кримінальних справах // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.106-110.
6) Ліцензування господарської діяльності як окремий напрямок адміністративно-правового режиму // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.110-115.
7) Поняття та особливості суб'єктів господарювання в системі суб'єктів адміністративного права // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.115-120.
8) Зміст адміністративно-процесуальних правовідносин при процесуальному представництві // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.120-124.
9) Профілактика необережних злочинів проти безпеки виробництва та інших шкідливих виробничих факторів // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.125-131.
10) Тактика запобігання злочинам // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.131-135.
11) Злочинна діяльність: поняття, структура та характеристика ії елементів // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.135-140.
12) Правовые основы организации и деятельности Европола после Лиссабонского договора // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.14-19.
13) Правова культура футбольних вболівальників як чинник підвищення рівня охорони громадського порядку // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.140-145.
14) Сучасний стан забезпечення громадської безпеки працівниками Державтоінспекції // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.145-148.
15) Форми та методи профілактичної діяльності дільничних інспекторів міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.148-152.
16) Діяльність слідчого щодо запобігання злочинам проти трудових прав громадян // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.152-155.
17) Умови реалізації методів органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.155-159.
18) Принципи діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.160-163.
19) До питання ізоляції засуджених при виконанні покарання у виді арешту // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.163-167.
20) Оцінка слідчим висновку експерта-автотехніка як джерела доказів // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.168-173.
21) Версії в практиці пізнавальної діяльності слідчого // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.174-178.
22) Проблеми та перспективи формування криміналістичних характеристик злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.179-183.
23) Криміналістичне забезпечення встановлення характеру та розміру шкоди, завданої економічним злочином // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.183-187.
24) Особенности определения цвета в криминалистических исследованиях // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.187-190.
25) Особливості розслідування злочинів, учинених стосовно депутатів і працівників засобів масової інформації // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.191-195.
26) Кримінально-правова характеристика злочинів, пов'язаних із терористичною діяльністю // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.195-199.
27) Міжнародний досвід реалізації політики європейських держав щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.20-25.
28) Вимоги до працівників органів внутрішніх справ, відповідність яким є передумовою їх кар'єрного зростання // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.200-203.
29) Службовці правоохоронних органів як суб'єкти трудових правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.204-208.
30) Гарантії права на відпустку працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.208-211.
31) Правове регулювання підвищення кваліфікації у трудовому праві України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.211-215.
32) Спрощена система оподаткування в контексті Податкового кодексу України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.216-222.
33) Моделі інтеграції неконтрольованої економіки у легальну систему // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.222-226.
34) Актуальні проблеми виникнення цивільно-правової відповідальності // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.226-230.
35) Окремі правові проблеми гарантування прав громадян на землю сільськогосподарського призначення в Проекті Закону України "Про ринок земель" // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.230-234.
36) Види страхування у сфері фізичної культури і спорту // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.234-239.
37) Цивільно-правовий захист комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.240-242.
38) Проблемні питання визначення обсягу дієздатності фізичної особи при вчиненні нотаріальних дій // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.243-247.
39) Тлумачення цивільно-правових договорів за законодавством європейських країн // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.248-251.
40) Ще раз про сутність та ознаки функцій державного управління // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.25-29.
41) До проблеми класифікації житлового фонду за формами власності // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.251-254.
42) Проблеми визначення терміна "проступок" у сфері господарської діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.254-258.
43) Ознаки джерела підвищеної небезпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.258-263.
44) Формування державного продовольчого резерву як один із господарсько-правових засобів забезпечення продовольчої безпеки на ринку м'ясо-молочної продукції України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.263-268.
45) Проблеми організації професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищі навчальні заклади системи МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.275-278.
46) Конституційне право людини і громадянина на освіту в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.29-35.
47) Поняття та чинники біозагроз у контексті забезпечення біологічної безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.35-38.
48) Протидія злочинним промислам: ретроспективний огляд // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.39-43.
49) Реформування національних поліцейських систем Німеччини та Польщі у 90-х роках XX ст.: стратегічні напрями і результати // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— C.44-48.
50) Відносини земського самоврядування з державними органами у сфері фінансово-господарської діяльності в українських губерніях Російської Імперії (друга половина XIX - початок XX ст.): історико-правове дослідження // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.48-53.
51) Деформація правової свідомості та ії класифікація // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.54-58.
52) Напрями удосконалення матеріально-технічного, фінансового та інформаційного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.59-64.
53) Способи вирішення правових конфліктів у діяльності органів виконавчої влади: деякі питання систематизації // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.65-68.
54) Особливості адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.68-71.
55) Дозвільні повноваження правоохоронних органів у сфері забезпечення громадської безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.72-76.
56) Актуальні проблеми правового регулювання діяльності адміністративних комісій // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.76-80.
57) Законодавче забезпечення комунікаційного прайвесі в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.8-14.
58) Рейдерство в Україні: загальна характеристика та основні тенденції розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.80-84.
59) Адміністративно-правова відповідальність суб'єктів господарювання за порушення законодавства у сфері ліцензування // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.85-88.
60) Завдання та функції виховної роботи щодо формування професійної етики курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.89-93.
61) Державний кордон як об'єкт адміністратвино- правового регулювання // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.93-96.
62) Відповідальність посадових осіб за правопорушення у сфері виборчого процесу // Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.96-101.
 
Пошук в електроному каталозі