1)Постмодерністська соціо-політологія: інтерпретація політичної взаємодії// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— Завантажити
3)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— Завантажити
4)Місце і роль керівника в службовій ієрархії органів та підрозділів державної податкової служби України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.101-105.Завантажити
5)Дотримання вимог законності під час збирання матеріалів адміністративної діяльності як умова допустимості їх використання під час доказування у кримінальних справах// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.106-110.Завантажити
6)Ліцензування господарської діяльності як окремий напрямок адміністративно-правового режиму// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.110-115.Завантажити
7)Поняття та особливості суб'єктів господарювання в системі суб'єктів адміністративного права// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.115-120.Завантажити
8)Зміст адміністративно-процесуальних правовідносин при процесуальному представництві// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.120-124.Завантажити
9)Профілактика необережних злочинів проти безпеки виробництва та інших шкідливих виробничих факторів// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.125-131.Завантажити
10)Тактика запобігання злочинам// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.131-135.Завантажити
11)Злочинна діяльність: поняття, структура та характеристика ії елементів// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.135-140.Завантажити
12)Правовые основы организации и деятельности Европола после Лиссабонского договора// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.14-19.Завантажити
13)Правова культура футбольних вболівальників як чинник підвищення рівня охорони громадського порядку// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.140-145.Завантажити
14)Сучасний стан забезпечення громадської безпеки працівниками Державтоінспекції// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.145-148.Завантажити
15)Форми та методи профілактичної діяльності дільничних інспекторів міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.148-152.Завантажити
16)Діяльність слідчого щодо запобігання злочинам проти трудових прав громадян// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.152-155.Завантажити
17)Умови реалізації методів органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.155-159.Завантажити
18)Принципи діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.160-163.Завантажити
19)До питання ізоляції засуджених при виконанні покарання у виді арешту// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.163-167.Завантажити
20)Оцінка слідчим висновку експерта-автотехніка як джерела доказів// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.168-173.Завантажити
21)Версії в практиці пізнавальної діяльності слідчого// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.174-178.Завантажити
22)Проблеми та перспективи формування криміналістичних характеристик злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.179-183.Завантажити
23)Криміналістичне забезпечення встановлення характеру та розміру шкоди, завданої економічним злочином// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.183-187.Завантажити
24)Особенности определения цвета в криминалистических исследованиях// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.187-190.Завантажити
25)Особливості розслідування злочинів, учинених стосовно депутатів і працівників засобів масової інформації// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.191-195.Завантажити
26)Кримінально-правова характеристика злочинів, пов'язаних із терористичною діяльністю// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.195-199.Завантажити
27)Міжнародний досвід реалізації політики європейських держав щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.20-25.Завантажити
28)Вимоги до працівників органів внутрішніх справ, відповідність яким є передумовою їх кар'єрного зростання// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.200-203.Завантажити
29)Службовці правоохоронних органів як суб'єкти трудових правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.204-208.Завантажити
30)Гарантії права на відпустку працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.208-211.Завантажити
31)Правове регулювання підвищення кваліфікації у трудовому праві України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.211-215.Завантажити
32)Спрощена система оподаткування в контексті Податкового кодексу України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.216-222.Завантажити
33)Моделі інтеграції неконтрольованої економіки у легальну систему// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.222-226.Завантажити
34)Актуальні проблеми виникнення цивільно-правової відповідальності// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.226-230.Завантажити
35)Окремі правові проблеми гарантування прав громадян на землю сільськогосподарського призначення в Проекті Закону України "Про ринок земель"// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.230-234.Завантажити
36)Види страхування у сфері фізичної культури і спорту// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.234-239.Завантажити
37)Цивільно-правовий захист комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.240-242.Завантажити
38)Проблемні питання визначення обсягу дієздатності фізичної особи при вчиненні нотаріальних дій// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.243-247.Завантажити
39)Тлумачення цивільно-правових договорів за законодавством європейських країн// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.248-251.Завантажити
40)Ще раз про сутність та ознаки функцій державного управління// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.25-29.Завантажити
41)До проблеми класифікації житлового фонду за формами власності// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.251-254.Завантажити
42)Проблеми визначення терміна "проступок" у сфері господарської діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.254-258.Завантажити
43)Ознаки джерела підвищеної небезпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.258-263.Завантажити
44)Формування державного продовольчого резерву як один із господарсько-правових засобів забезпечення продовольчої безпеки на ринку м'ясо-молочної продукції України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.263-268.Завантажити
45)Проблеми організації професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищі навчальні заклади системи МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.275-278.Завантажити
46)Конституційне право людини і громадянина на освіту в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.29-35.Завантажити
47)Поняття та чинники біозагроз у контексті забезпечення біологічної безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.35-38.Завантажити
48)Протидія злочинним промислам: ретроспективний огляд// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.39-43.Завантажити
49)Реформування національних поліцейських систем Німеччини та Польщі у 90-х роках XX ст.: стратегічні напрями і результати// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— C.44-48.Завантажити
50)Відносини земського самоврядування з державними органами у сфері фінансово-господарської діяльності в українських губерніях Російської Імперії (друга половина XIX - початок XX ст.): історико-правове дослідження// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.48-53.Завантажити
51)Деформація правової свідомості та ії класифікація// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.54-58.Завантажити
52)Напрями удосконалення матеріально-технічного, фінансового та інформаційного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.59-64.Завантажити
53)Способи вирішення правових конфліктів у діяльності органів виконавчої влади: деякі питання систематизації// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.65-68.Завантажити
54)Особливості адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.68-71.Завантажити
55)Дозвільні повноваження правоохоронних органів у сфері забезпечення громадської безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.72-76.Завантажити
56)Актуальні проблеми правового регулювання діяльності адміністративних комісій// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.76-80.Завантажити
57)Законодавче забезпечення комунікаційного прайвесі в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.8-14.Завантажити
58)Рейдерство в Україні: загальна характеристика та основні тенденції розвитку// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.80-84.Завантажити
59)Адміністративно-правова відповідальність суб'єктів господарювання за порушення законодавства у сфері ліцензування// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.85-88.Завантажити
60)Завдання та функції виховної роботи щодо формування професійної етики курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.89-93.Завантажити
61)Державний кордон як об'єкт адміністратвино- правового регулювання// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.93-96.Завантажити
62)Відповідальність посадових осіб за правопорушення у сфері виборчого процесу// Право і безпека : наук. журн. - 2011. - № 1 (38) .— С.96-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід