1)Алфьоров С. М. Адміністративно-правова діяльність щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ : монографія / С. М. Алфьоров. – Х. : Золота миля, 2011. – 372 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— Завантажити
3)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— Завантажити
4)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— Завантажити
5)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— Завантажити
6)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— Завантажити
7)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— Завантажити
8)Проблеми правового регулювання профілактики вимагань// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.106-111.Завантажити
9)Поняття злочинів терористичної спрямованості та їх порівняльна характеристика із суміжними поняттями// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.111-118.Завантажити
10)Процесуальні проблеми судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.118-128.Завантажити
11)Сутність боротьби з корупцією в органах державної податкової служби України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.128-134.Завантажити
12)Проблемні питання щодо визначення змісту кримінально-процесуальних гарантій прав особи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.134-139.Завантажити
13)Правові засади розкриття злочинів у сфері земельних відносин підрозділами Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.140-146.Завантажити
14)Заохочувальні санкції у кримінальному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.147-154.Завантажити
15)Інститут душпастирства в поліції Польщі й Німеччини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.154-160.Завантажити
16)Місце принципу верховенства права в сучасній вітчизняній правовій системі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.16-22.Завантажити
17)Умови здійснення пізнавальної діяльності слідчого// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.161-169.Завантажити
18)Організаційні дії слідчого з розслідування у кримінальній справі: криміналістичний аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.169-176.Завантажити
19)Цілі використання доказів під час розслідування злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.176-180.Завантажити
20)Елементи події економічного злочину та їх криміналістичне значення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.181-189.Завантажити
21)Про способи вчинення злочинів з використанням цінних паперів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.189-195.Завантажити
22)Формування криміналістичних методик розслідування злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.195-201.Завантажити
23)Упорядкування взаємовідносин місцевих державних адміністрацій і територіальних громад// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.202-211.Завантажити
24)Система органів державного управління у галузі освіти України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.211-221.Завантажити
25)До проблеми виокремлення спортивного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.22-29.Завантажити
26)Структура адміністративно-правового режиму господарської діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.221-227.Завантажити
27)Охоронні адміністративно-правові відносини за участю фінансових компаній// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.227-235.Завантажити
28)З’ясування сутності інституту встановлення особи в адміністративній діяльності міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.236-245 .Завантажити
29)Поняття та значення суспільної моралі в адміністративно-правовому аспекті// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.245-252.Завантажити
30)Методи правового регулювання інформаційних правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.252-260.Завантажити
31)Захист інформаційного прайвесі за законодавством України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.261-271.Завантажити
32)Окремі обмеження майнових прав осіб у договірному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.272-279.Завантажити
33)Тлумачення цивільно-правового договору// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.279-289.Завантажити
34)Договір позички// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.289-296.Завантажити
35)Поняття, види та функції правової культури// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.29-36.Завантажити
36)Природа права на особисте життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.296-302.Завантажити
37)Щодо природи обтяжень нерухомого майна// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.302-309.Завантажити
38)Автомобіль та діяльність з його експлуатації як джерело підвищеної небезпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.309-316.Завантажити
39)Відповідальність сторін за договором постачання теплової енергії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.317-324.Завантажити
40)Вдосконалення законодавства України як необхідна складова ефективної державної політики у сфері протидії рейдерству// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.324-333.Завантажити
41)Соціально-економічні передумови виникнення фермерського господарства в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.333-340.Завантажити
42)До питання визначення кола відносин, які поряд з трудовими входять до предмета трудового права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.341-345.Завантажити
43)Керівник органів та підрозділів державної податкової служби України: проблеми законотворення та праворозуміння// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.345-353.Завантажити
44)Прокуратура в запобіганні злочинам проти трудових прав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.354-358.Завантажити
45)Поняття часу відпочинку працівників міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.358-363.Завантажити
46)Особливості морально-правового виховання курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.36-43. Завантажити
47)Екологічна безпека як об’єкт забезпечення засобами контролю на державному кордоні України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.363-368.Завантажити
48)Комп’ютерна залежність підлітків: соціологічні аспекти дослідження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.369-380.Завантажити
49)Роль службового колективу при здійсненні кар’єри в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.380-385.Завантажити
50)Особливості застосування методів дослідження трудової мотивації працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.386-393.Завантажити
51)Шаповал Р. В. Освітня діяльність в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / Р. В. Шаповал. – Х. : Золота миля, 2011. – 347 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.394-396.Завантажити
52)Переяславська Рада і Слобожанщина// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.44-49.Завантажити
53)Місцевий податковий апарат Російської імперії на українських землях у роки Першої світової війни// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.49-59.Завантажити
54)Боротьба із загальнокримінальним бандитизмом як один із пріоритетних видів діяльності правоохоронних органів щодо протидії організованій злочинності у період НЕПу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.59-69.Завантажити
55)Питання кадрового забезпечення органів радянської прокуратури в Західній Україні (1944 – поч. 50-х рр. ХХ ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.79-81.Завантажити
56)До питання пошуку вихідних позицій розуміння категорії «система права»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.8-15.Завантажити
57)Криміналістична профілактика злочинів: сутність та місце в теорії криміналістики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.82-87.Завантажити
58)Використання інноваційних технологій у попередженні злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.88-99.Завантажити
59)Профілактика наркотизму як умова попередження професійних ризиків на виробництві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.99-106.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід