1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— Завантажити
3)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— Завантажити
4)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— Завантажити
5)Напрямки удосконалення урядового бюджетного контролю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.105-113.Завантажити
6)Поняття та зміст законності в діяльності органів податкової служби// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.114-120.Завантажити
7)Особливості застосування принципу диспозитивності в адміністративному судочинстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.12-18.Завантажити
8)До проблеми розвитку державної політики України і інформаційній сфері// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.121-127.Завантажити
9)Пріоритети законодавчого забезпечення інформаційних правовідносин в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.128-135.Завантажити
10)Дотримання вимог нормопроектувальної техніки як чинник упорядкування інформаційних правовідносин в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.135-141.Завантажити
11)До проблеми здійснення державного контролю за режимом доступу до відкритої інформації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.142-149.Завантажити
12)Захищенність особи від негативного інформаційно-психологічного впливу як напрямок інформаційної безпеки України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.149-155.Завантажити
13)До питань нормотворчості Національного банку України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.156-165.Завантажити
14)Роль правової інформації і діяльності органів прокуратури// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.165-172.Завантажити
15)Поділ та виділ нерухомого майна: теоретичні та практичні аспекти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.173-181.Завантажити
16)Зміна черговості одержання права на спадкування за рішенням суду// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.182-189.Завантажити
17)До питання підтвердження адвокатом своїх повноважень як представника у господарському процесі та забезпечення його добросовісності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.189-198.Завантажити
18)Реалізація адміністративної процесуальної правосуб'єктності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.19-25.Завантажити
19)Проблеми можливості пред'явлення віндикаційного позову як способу захисту прав власників бездокументарних акцій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.198-207.Завантажити
20)Право на найменування органів внутрішніх справ як особисте немайнове право// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.216-222.Завантажити
21)Щодо визначення правової природи справ про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.222-230.Завантажити
22)Календарна обрядовість як чинник формування української ідеї трудового права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.231-238.Завантажити
23)Посада як основа службової кар'єри// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.238-243.Завантажити
24)Детермінанти виникнення ризиків професії у соціально-трудових відносинах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.243-250.Завантажити
25)Стадії реєстраційного провадження органів державної виконавчої влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.25-33.Завантажити
26)Деякі особливості оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.33-39.Завантажити
27)Методи адміністративної діяльності міліції щодо реалізації законодавства про вибори та референдум// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.39-45.Завантажити
28)Правові форми дозвільної діяльності у сфері забезпечення громадської безпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.45-52.Завантажити
29)Завдання поліції (міліції) у юридичній поліцеїстиці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.52-60.Завантажити
30)Гласність та відкритість судового процесу як гарантії доступу до правосуддя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.6-11.Завантажити
31)Адміністративно-правове регулювання захисту прав та свобод неповнолітніх у діяльності органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.61-67.Завантажити
32)Правовий статус прокуратури України: завдання , функції, повноваження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.67-75.Завантажити
33)Пріоритетні функції і повноваження СБУ та їх співвідношення у взаємодії зі структурами громадського суспільства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.75-80.Завантажити
34)Нормативно-правові основи організації та діяльності Державної митної служби України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.80-87.Завантажити
35)Адміністративно-правові засади діяльності дипломатичних представництв іноземних держав в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.87-96.Завантажити
36)Протидія професійній деформації персоналу пенітенціарної системи як невід'ємна складова процесу реформування Державної кримінально-виконавчої служби України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.96-104.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід