1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— Завантажити
3)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— Завантажити
4)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— Завантажити
5)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— Завантажити
6)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— Завантажити
7)Правове регулювання служби в органах міського самоврядування Львова (друга половина XIX - початок XX століття)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.106-114.Завантажити
8)Еволюція податку з доходу фізичних осіб у новітній час// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.115-120.Завантажити
9)Аналіз системи методів кримінологічного процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.121-128.Завантажити
10)Проблеми запобігання військовим злочинам// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.128-134.Завантажити
11)Попередження крадіжок культурних цінностей підрозділами карного розшуку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.135-140.Завантажити
12)Суперечливі питання визначення поняття та ознак співучасті теорії кримінального права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.141-151.Завантажити
13)Форми ухилень від відбування покарання у виді громадських робіт// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.152-158.Завантажити
14)Проблеми розмежування правовідносин, які виникають під час оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.159-167.Завантажити
15)Правовий нігілізм: український досвід// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.16-22.Завантажити
16)Структурні елементи у методиці розслідування окремих видів злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.168-175.Завантажити
17)Криміналістична класифікація злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.175-180.Завантажити
18)Профілактична діяльність слідчого у справах про хабарництво, вчинене в правоохоронній сфері// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.180-187.Завантажити
19)Судовий контроль у ході кримінального переслідування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.188-197.Завантажити
20)Генеза концепції трудового потенціалу: від ретроспективного тлумачення до сучасного розуміння// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.198-204.Завантажити
21)Культурна ідентичність як проблема мультикультуралізму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.204-211.Завантажити
22)Нове дослідження державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині у складі Польського Королівства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.212-215.Завантажити
23)Установи довгострокового кредиту: історико-правовий аналіз 100 років по тому// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.215-217.Завантажити
24)Специфіка професійної правосвідомості та правової культури працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.22-28.Завантажити
25)Щодо питання розмежування видів судової юрисдикції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.29-36.Завантажити
26)Поняття процесуального представництва: проблеми дефініції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.37-44.Завантажити
27)Теоретичні підходи до визначення системи правових гарантій діяльності місцевих державних адміністрацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.45-53.Завантажити
28)Суб'єкти права законодавчої ініціативи в зарубіжних країнах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.53-59.Завантажити
29)Право в контекті методологічного виміру: аксіологічний аспект дослідження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.6-15.Завантажити
30)Регламентація та реалізація принципу змагальності у досудовому провадженні (порівняльний аналіз законодавства України, держав-учасниць СНГ та держав - членів Ради Європи)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.60-69.Завантажити
31)Становлення і розвиток владних інститутів Київської Русі в історіографії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.70-81.Завантажити
32)Державне управління у сфері фінансів на українських землях у останній чверті XVIII ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.81-90.Завантажити
33)Підсудність волосного суду за ст. 101 Загального положення про селян, які вийшли з кріпосної залежності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.91-98.Завантажити
34)Надзвичайне законодавство Російської імперії в кінці XIX - на початку XX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.99-105.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід