1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .—
3) Генеза правових відносин в інформаційній сфері // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.103-107.
4) Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.107-112.
5) Зарубіжний досвід протидії рейдерству та можливості його використання в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.11-16.
6) Особливості механізму системи управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.112-116.
7) До питання про визначення адміністративно-юрисдикційних проваджень // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.116-120.
8) Адміністративна процесуальна правосуб'єктність прокурора в адміністративному судочинстві // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.120-124.
9) Адміністративні послуги у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку: поняття та сутність // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.124-127.
10) Проблеми розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають у діяльності фінансових компаній // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.127-131.
11) Система суб'єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.132-137.
12) Поняття державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.137-141.
13) Принципи взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та правопорядку // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.142-145.
14) Засоби масової інформації та їх роль у суспільстві й державі: питання адміністративно-правового забезпечення // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.146-151.
15) Принцип рівності учасників адміністративного процесу // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.151-154.
16) Адміністративно-правовий статус державної служби боротьби з економічною злочинністю // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.155-159.
17) Профілактика екологічних правопорушень у діяльності органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.160-163.
18) Види кримінального процесу: історично-правові аспекти // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.164-169.
19) Співвідношення понять "терор" і "тероризм" як теоретичні основи розкриття злочинів терористичної спрямованості // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.169-173.
20) Взаємодія служби безпеки України з громадськими організаціями на шляху становленн громадянського суспільства // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.17-20.
21) Торгівля людьми як вид організованої злочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.173-175.
22) До питання профілактики правопорушень у системі міліції громадської безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.176-179.
23) Причини і наслідки недотримання вимог юридичної техніки формування кримінально-процесуальних норм // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.179-185.
24) Дискусійні питання щодо визначення системи кримінально-процесуальних гарантій // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.185-188.
25) Про деяки питання відповідальності за сутенерство та втягнення особи в зайняття проституцією // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.188-192.
26) Військові злочини як форма кримінального конфлікту // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.193-197.
27) Проблеми класифікації тактичних прийомів та шляхи їх вирішення // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.198-201.
28) Щодо наукових підходів до правового визначення екологічної безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.20-24.
29) Особливості правового статусу податкової міліції в системі правоохоронних органів // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.201-204.
30) Тактичні завдання розслідування економічних злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.205-208.
31) Особливості забезпечення цивільного позову у кримінальному процесі // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.208-211.
32) Криміналістична класифікація і характеристика злочинів у сфері обігу цінних паперів // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.212-214.
33) Закриття кримінльної справи: законне рішення у кримінальній справі чи негативний показник діяльності органів досудового слідства? // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.215-219.
34) Специфіка пізнання в дослідчому кримінальному процесі: структура та зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.220-224.
35) Координація як функція місцевих державних адміністрацій // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.225-228.
36) Службова кар'єра як важливий чинник проходження служби в органах внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.228-231.
37) Передумови виникнення трудових правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.232-236.
38) Механізм кадрового забезпечення підприємств залізничного транспорту: тенденції та перспективи // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.237-242.
39) Організація особистої діяльності керівника в органах державної податкової служби // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.242-247.
40) Дія механізму обмежень у договірному праві щодо права переважної купівлі // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.248-251.
41) Термінологія нормативно-правового акта // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.25-29.
42) Правове визначення об'єкта оподаткування // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.251-255.
43) Ліцензування господарської діяльності як адміністративна процедура // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.255-259.
44) Актуальные вопросы правового регулирования отношений снабжения потребителей тепловой энергии // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.259-263.
45) Місце і роль жінки у країнах ісламського світу // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.263-266.
46) Органи управління ціноутворенням в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.267-270.
47) Чи можуть юридичні особи публічного права бути носіями власної "індивідуальності" та мати право на неї (на прикладі органів внутрішніх справ)? // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.270-273.
48) Теплова енергія як об'єкт циільних прав // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.274-276.
49) Порядок та форма укладення договору подружжя про надання утримання // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.277-282.
50) Наставництво як фактор мотиваційного впливу на молодих фахівців органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.283-286.
51) Концепція конституційної держави: історико-правовий вимір // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.29-33.
52) Участь органів селянського самоврядування в управлінні державними фінансами Російської імперії на українських землях (кінець XVIII ст.-1861 р.) // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.34-37.
53) Інститут омбудсмана (уповноваженого) в поліції: досвід Німеччини та Польщі // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.38-41.
54) Гетьманат в українській державі: сутність та особливості // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.42-44.
55) Органи загальної поліції в Україні у кінці XIX - на початку XX століть // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.45-49.
56) Ретроспекція адміністративного права // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.49-53.
57) Академік Михайло Грушевський про державно-правову систему Київської Русі // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.54-57.
58) Види покарань у праві держав Стародавнього Сходу // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.57-61.
59) Адміністративна відповідальність за порушення, пов'язані з ризиком професійної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.62-66.
60) Дозвільна діяльність у сфері забезпечення екологічної безпеки: правові форми та їх види // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.66-71.
61) Нормативно-правове забезпечення управління в Державній кримінально-виконавчій службі України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.71-75.
62) Суб'єкти адміністративних процесуальних правовідносин при процесуальному представництві // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.76-80.
63) Порівняльно-правовий аналіз системи валютного контролю в Україні та в країнах Центральної Європи // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.8-11.
64) Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів дозвільної системи та ліцензування // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.80-84.
65) Класифікація меж адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.85-90.
66) Місце та значення норм адміністративного законодавства в регулюванні оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.90-94.
67) Актуальні питання реформування інформаційного законодавства // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.95-98.
68) Щодо удосконалення інформаційного забезпечення судової діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.99-103.
 
Пошук в електроному каталозі