1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— Завантажити
3)Генеза правових відносин в інформаційній сфері// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.103-107.Завантажити
4)Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.107-112.Завантажити
5)Зарубіжний досвід протидії рейдерству та можливості його використання в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.11-16.Завантажити
6)Особливості механізму системи управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.112-116.Завантажити
7)До питання про визначення адміністративно-юрисдикційних проваджень// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.116-120.Завантажити
8)Адміністративна процесуальна правосуб'єктність прокурора в адміністративному судочинстві// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.120-124.Завантажити
9)Адміністративні послуги у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку: поняття та сутність// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.124-127.Завантажити
10)Проблеми розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають у діяльності фінансових компаній// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.127-131.Завантажити
11)Система суб'єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.132-137.Завантажити
12)Поняття державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.137-141.Завантажити
13)Принципи взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та правопорядку// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.142-145.Завантажити
14)Засоби масової інформації та їх роль у суспільстві й державі: питання адміністративно-правового забезпечення// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.146-151.Завантажити
15)Принцип рівності учасників адміністративного процесу// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.151-154.Завантажити
16)Адміністративно-правовий статус державної служби боротьби з економічною злочинністю// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.155-159.Завантажити
17)Профілактика екологічних правопорушень у діяльності органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.160-163.Завантажити
18)Види кримінального процесу: історично-правові аспекти// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.164-169.Завантажити
19)Співвідношення понять "терор" і "тероризм" як теоретичні основи розкриття злочинів терористичної спрямованості// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.169-173.Завантажити
20)Взаємодія служби безпеки України з громадськими організаціями на шляху становленн громадянського суспільства// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.17-20.Завантажити
21)Торгівля людьми як вид організованої злочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.173-175.Завантажити
22)До питання профілактики правопорушень у системі міліції громадської безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.176-179.Завантажити
23)Причини і наслідки недотримання вимог юридичної техніки формування кримінально-процесуальних норм// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.179-185.Завантажити
24)Дискусійні питання щодо визначення системи кримінально-процесуальних гарантій// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.185-188.Завантажити
25)Про деяки питання відповідальності за сутенерство та втягнення особи в зайняття проституцією// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.188-192.Завантажити
26)Військові злочини як форма кримінального конфлікту// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.193-197.Завантажити
27)Проблеми класифікації тактичних прийомів та шляхи їх вирішення// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.198-201.Завантажити
28)Щодо наукових підходів до правового визначення екологічної безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.20-24.Завантажити
29)Особливості правового статусу податкової міліції в системі правоохоронних органів// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.201-204.Завантажити
30)Тактичні завдання розслідування економічних злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.205-208.Завантажити
31)Особливості забезпечення цивільного позову у кримінальному процесі// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.208-211.Завантажити
32)Криміналістична класифікація і характеристика злочинів у сфері обігу цінних паперів// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.212-214.Завантажити
33)Закриття кримінльної справи: законне рішення у кримінальній справі чи негативний показник діяльності органів досудового слідства?// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.215-219.Завантажити
34)Специфіка пізнання в дослідчому кримінальному процесі: структура та зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.220-224.Завантажити
35)Координація як функція місцевих державних адміністрацій// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.225-228.Завантажити
36)Службова кар'єра як важливий чинник проходження служби в органах внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.228-231.Завантажити
37)Передумови виникнення трудових правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.232-236.Завантажити
38)Механізм кадрового забезпечення підприємств залізничного транспорту: тенденції та перспективи// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.237-242.Завантажити
39)Організація особистої діяльності керівника в органах державної податкової служби// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.242-247.Завантажити
40)Дія механізму обмежень у договірному праві щодо права переважної купівлі// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.248-251.Завантажити
41)Термінологія нормативно-правового акта// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.25-29.Завантажити
42)Правове визначення об'єкта оподаткування// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.251-255.Завантажити
43)Ліцензування господарської діяльності як адміністративна процедура// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.255-259.Завантажити
44)Актуальные вопросы правового регулирования отношений снабжения потребителей тепловой энергии// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.259-263.Завантажити
45)Місце і роль жінки у країнах ісламського світу// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.263-266.Завантажити
46)Органи управління ціноутворенням в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.267-270.Завантажити
47)Чи можуть юридичні особи публічного права бути носіями власної "індивідуальності" та мати право на неї (на прикладі органів внутрішніх справ)?// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.270-273.Завантажити
48)Теплова енергія як об'єкт циільних прав// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.274-276.Завантажити
49)Порядок та форма укладення договору подружжя про надання утримання// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.277-282.Завантажити
50)Наставництво як фактор мотиваційного впливу на молодих фахівців органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.283-286.Завантажити
51)Концепція конституційної держави: історико-правовий вимір// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.29-33.Завантажити
52)Участь органів селянського самоврядування в управлінні державними фінансами Російської імперії на українських землях (кінець XVIII ст.-1861 р.)// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.34-37.Завантажити
53)Інститут омбудсмана (уповноваженого) в поліції: досвід Німеччини та Польщі// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.38-41.Завантажити
54)Гетьманат в українській державі: сутність та особливості// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.42-44.Завантажити
55)Органи загальної поліції в Україні у кінці XIX - на початку XX століть// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.45-49.Завантажити
56)Ретроспекція адміністративного права// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.49-53.Завантажити
57)Академік Михайло Грушевський про державно-правову систему Київської Русі// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.54-57.Завантажити
58)Види покарань у праві держав Стародавнього Сходу// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.57-61.Завантажити
59)Адміністративна відповідальність за порушення, пов'язані з ризиком професійної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.62-66.Завантажити
60)Дозвільна діяльність у сфері забезпечення екологічної безпеки: правові форми та їх види// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.66-71.Завантажити
61)Нормативно-правове забезпечення управління в Державній кримінально-виконавчій службі України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.71-75.Завантажити
62)Суб'єкти адміністративних процесуальних правовідносин при процесуальному представництві// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.76-80.Завантажити
63)Порівняльно-правовий аналіз системи валютного контролю в Україні та в країнах Центральної Європи// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.8-11.Завантажити
64)Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів дозвільної системи та ліцензування// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.80-84.Завантажити
65)Класифікація меж адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.85-90.Завантажити
66)Місце та значення норм адміністративного законодавства в регулюванні оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.90-94.Завантажити
67)Актуальні питання реформування інформаційного законодавства// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.95-98.Завантажити
68)Щодо удосконалення інформаційного забезпечення судової діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 5 (37) .— С.99-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід