1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .—
3) Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку контролю // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 101-105.
4) Особливості адміністративно-правового регулювання відповідальності військовослужбовців при здійсненні ними своєї службової діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С.105-111.
5) Деякі аспекти правового регулювання військової служби в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С.11-14.
6) Проблемні питання організації навчально-виховного процесу в закладах післядипломної освіти Міністерства внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С.112-115.
7) Деякі питання реалізації принципу забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення адміністративного суду // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 115-118.
8) Удосконалення управлінського процесу в органах державної податкової служби // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 119-121.
9) Роль практичної професіональної діяльності в освітньому процесі студентів юридичних спеціальностей // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 122-126.
10) Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної дільності органами прокуратури // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 127-131.
11) Поняття «адміністративна процесуальна правосуб’єктність»: проблеми дефініції // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 131-136.
12) Віктимізація у структурі механізму протидії злочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 137-141.
13) Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна інтерпретація // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 141-146.
14) Генезис кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 146-150.
15) Історія створення і функціонування Федерального бюро розслідувань США // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 15-19.
16) Фактори, які негативно впливають на діяльність оперативних підрозділів ОВС України щодо профілактики та попередження злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 150-155.
17) Оптимізація взаємодії територіальних органів внутрішніх справ України з населенням // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 155-159.
18) Діяльність ДАІ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 159-163.
19) Презумпція невинуватості як галузевий принцип кримінального судочинства та її нормативний зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 163-166.
20) Роль суду в доказуванні під час судового розгляду кримінальних справ // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 166-171.
21) Режим виконання покарання у виді обмеження волі // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 172-175.
22) Співвідношення тактики та організації проведення слідчих дій // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С.176-179.
23) Принципи побудови та застосування окремої криміналістичної методики // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 179-186.
24) Бар’єри спілкування в тактиці допиту: деякі особливості виникнення та прийоми подолання // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 187-190.
25) Правила огляду паспортів та основні прийоми виявлення їх підробки // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 191-194.
26) Вплив незаконного обігу вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин на вчинення злочинів терористичної спрямованності // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 194-197.
27) Структура злочинних проявів на об’єктах паливно-енергетичного комплексу України: досвід узагальнення матеріалів судової практики // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 197-202.
28) Розгляд законопроектів парламентами зарубіжних країн // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 20-23.
29) Стабільність та змінюваність трудових правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 203-206.
30) Управління часом - важливий фактор успіху керівника // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 207-210.
31) Сучасні тенденції на ринку праці в умовах становлення неоекономіки // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 211-215.
32) Місце соціальних відпусток у трудових правовідносинах // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 215-217.
33) Правова мета встановлення обмежень майнових прав фізичних осіб // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 218-221.
34) Непорушність права приватної власності на нерухоме майно // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 221-224.
35) Поняття правової категорії «корпоративне інвестування» та його відмінність від категорій «спільна діяльність» та «спільне інвестування» // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 225-229.
36) Демократизація законодавчого процесу в Європейському Союзі // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 23-26.
37) Загальна характеристика конституційних основ земельного права України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 230-234.
38) Правовий статус розпорядника майна боржника у справі про банкрутство // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 234-239.
39) Проблеми утворення та функціонування фермерського господарства // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 239-243.
40) Юридичні факти, на підставі яких виникають спадкові відносини // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 244-246.
41) Типологизація працівників із ментальними проблемами // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 247-251.
42) Професійне самовизначення у стуктурі соціального самовизначення учнівської молоді // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 251-254.
43) Психологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері паливно-енергетичного комплексу України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 255-258.
44) Розроблення концепції забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 259-262.
45) Сутність та методи комп'ютерної розвідки // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 262-266.
46) Система джерел права Європейського Союзу // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 27-31.
47) Податкові присутствія як суб’єкти фінансово-управлінської діяльності на українських землях у складі Російської імперії // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 32-37.
48) Особливості методології історико-правового дослідження установ довгострокового кредиту // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 38-44.
49) Розвиток інституту громадського піклування на українських землях Х -сочатку ХХ століть // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 44-50.
50) Законність у правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ України: зміст, проблеми визначення, концепції // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 51-55.
51) Законодавче регулювання добору присяжних засідателів у Російській імперії за судовою реформою 1864 р. // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С.56-60
52) Види суб’єктів міжнародного кримінального судочинства // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 6-10.
53) Права та обов'язки посадової особи митної служби України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 61-66.
54) Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення охорони та використання культурної спадщини // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 66-71.
55) Методи адміністративно-правової охорони громадської безпеки в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 71-75.
56) Персонал державної кримінально-виконавчої служби: поняття та структура // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 75-80.
57) Принципи дозвільної діяльності правоохоронних органів України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 80-84.
58) Рівень економічної самостійності місцевого самоврядування в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 85-89.
59) Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 89-92.
60) Поняття та основні напрямки інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 93-96.
61) Особливості адміністративно-правового регулювання відносин у сфері упавління нотаріатом // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 97-101.
 
Пошук в електроному каталозі