1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— Завантажити
3)Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку контролю// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 101-105.Завантажити
4)Особливості адміністративно-правового регулювання відповідальності військовослужбовців при здійсненні ними своєї службової діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С.105-111.Завантажити
5)Деякі аспекти правового регулювання військової служби в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С.11-14.Завантажити
6)Проблемні питання організації навчально-виховного процесу в закладах післядипломної освіти Міністерства внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С.112-115.Завантажити
7)Деякі питання реалізації принципу забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення адміністративного суду// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 115-118.Завантажити
8)Удосконалення управлінського процесу в органах державної податкової служби// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 119-121.Завантажити
9)Роль практичної професіональної діяльності в освітньому процесі студентів юридичних спеціальностей// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 122-126.Завантажити
10)Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної дільності органами прокуратури// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 127-131.Завантажити
11)Поняття «адміністративна процесуальна правосуб’єктність»: проблеми дефініції// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 131-136.Завантажити
12)Віктимізація у структурі механізму протидії злочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 137-141.Завантажити
13)Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна інтерпретація// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 141-146.Завантажити
14)Генезис кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 146-150.Завантажити
15)Історія створення і функціонування Федерального бюро розслідувань США// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 15-19.Завантажити
16)Фактори, які негативно впливають на діяльність оперативних підрозділів ОВС України щодо профілактики та попередження злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 150-155.Завантажити
17)Оптимізація взаємодії територіальних органів внутрішніх справ України з населенням// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 155-159.Завантажити
18)Діяльність ДАІ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 159-163.Завантажити
19)Презумпція невинуватості як галузевий принцип кримінального судочинства та її нормативний зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 163-166.Завантажити
20)Роль суду в доказуванні під час судового розгляду кримінальних справ// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 166-171.Завантажити
21)Режим виконання покарання у виді обмеження волі// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 172-175.Завантажити
22)Співвідношення тактики та організації проведення слідчих дій// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С.176-179.Завантажити
23)Принципи побудови та застосування окремої криміналістичної методики// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 179-186.Завантажити
24)Бар’єри спілкування в тактиці допиту: деякі особливості виникнення та прийоми подолання// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 187-190.Завантажити
25)Правила огляду паспортів та основні прийоми виявлення їх підробки// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 191-194.Завантажити
26)Вплив незаконного обігу вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин на вчинення злочинів терористичної спрямованності// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 194-197.Завантажити
27)Структура злочинних проявів на об’єктах паливно-енергетичного комплексу України: досвід узагальнення матеріалів судової практики// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 197-202.Завантажити
28)Розгляд законопроектів парламентами зарубіжних країн// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 20-23.Завантажити
29)Стабільність та змінюваність трудових правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 203-206.Завантажити
30)Управління часом - важливий фактор успіху керівника// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 207-210.Завантажити
31)Сучасні тенденції на ринку праці в умовах становлення неоекономіки// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 211-215.Завантажити
32)Місце соціальних відпусток у трудових правовідносинах// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 215-217.Завантажити
33)Правова мета встановлення обмежень майнових прав фізичних осіб// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 218-221.Завантажити
34)Непорушність права приватної власності на нерухоме майно// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 221-224.Завантажити
35)Поняття правової категорії «корпоративне інвестування» та його відмінність від категорій «спільна діяльність» та «спільне інвестування»// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 225-229.Завантажити
36)Демократизація законодавчого процесу в Європейському Союзі// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 23-26.Завантажити
37)Загальна характеристика конституційних основ земельного права України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 230-234.Завантажити
38)Правовий статус розпорядника майна боржника у справі про банкрутство// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 234-239.Завантажити
39)Проблеми утворення та функціонування фермерського господарства// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 239-243.Завантажити
40)Юридичні факти, на підставі яких виникають спадкові відносини// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 244-246.Завантажити
41)Типологизація працівників із ментальними проблемами// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 247-251.Завантажити
42)Професійне самовизначення у стуктурі соціального самовизначення учнівської молоді// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 251-254.Завантажити
43)Психологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері паливно-енергетичного комплексу України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 255-258.Завантажити
44)Розроблення концепції забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 259-262.
45)Сутність та методи комп'ютерної розвідки// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 262-266.Завантажити
46)Система джерел права Європейського Союзу// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 27-31.Завантажити
47)Податкові присутствія як суб’єкти фінансово-управлінської діяльності на українських землях у складі Російської імперії// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 32-37.Завантажити
48)Особливості методології історико-правового дослідження установ довгострокового кредиту// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 38-44.Завантажити
49)Розвиток інституту громадського піклування на українських землях Х -сочатку ХХ століть// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 44-50.Завантажити
50)Законність у правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ України: зміст, проблеми визначення, концепції// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 51-55.Завантажити
51)Законодавче регулювання добору присяжних засідателів у Російській імперії за судовою реформою 1864 р.// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С.56-60Завантажити
52)Види суб’єктів міжнародного кримінального судочинства// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 6-10.Завантажити
53)Права та обов'язки посадової особи митної служби України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 61-66.Завантажити
54)Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення охорони та використання культурної спадщини// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 66-71.Завантажити
55)Методи адміністративно-правової охорони громадської безпеки в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 71-75.Завантажити
56)Персонал державної кримінально-виконавчої служби: поняття та структура// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 75-80. Завантажити
57)Принципи дозвільної діяльності правоохоронних органів України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 80-84. Завантажити
58)Рівень економічної самостійності місцевого самоврядування в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 85-89.Завантажити
59)Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 89-92.Завантажити
60)Поняття та основні напрямки інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 93-96.Завантажити
61)Особливості адміністративно-правового регулювання відносин у сфері упавління нотаріатом// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 4 (36) .— С. 97-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід